MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Aktualności

Przedsiębiorczy czarniecczycy

03 grudnia 2018

Uczniowie klas I b i II c, uczestnicy projektu ogólnopolskiego Narodowego Banku Polskiego „Czarniecczycy na tropach osiągnięć gospodarczych II RP”, wzięli udział w ciekawej lekcji przedsiębiorczości, prowadzonej przez p. prof. Teresę Kiwińską. Ich zadaniem była ocena efektów ekonomicznych dla miasta i regionu budowy drugiej co do wielkości i znaczenia inwestycji gospodarczej w dwudziestoleciu międzywojennym, czyli osiedla Dyrekcja w Chełmie. Zajęcia rozpoczęły się od opracowania skojarzeń związanych z tym miejscem, które dla większości wiązały się z Gmachem, dworcem kolejowym, „Nowym Miastem”, Józefem Piłsudskim i dużą inwestycją gospodarczą. Pracując w grupach, uczniowie zastanawiali się nad mocnymi i słabymi stronami inwestycji. Prezentując pracę grup, wskazywali, iż pozytywy tego przedsięwzięcia wiążą się z polonizacją miasta, napływem elity intelektualnej (urzędników kolejowych), dużym obszarem do wykorzystania i stale rosnącym rynkiem pracy. Mankamentami są, według nich, niedokończenie budowy w okresie II RP, a obecnie brak nowych inwestycji w tym miejscu, zaburzona wizja architektoniczna, niespójna z pierwotną zabudową (garaże, brak terenów zielonych). Uczniowie wskazali też szanse i zagrożenia dla miasta po wybudowaniu tzw. „Nowego Miasta”. Podkreślano, iż jest to dziś atrakcja turystyczna, porównywalna z zabudową przedwojennej Gdyni. W trakcie budowy osiedla stosowano bardzo nowoczesne wówczas rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne typowe dla polskiego modernizmu. Wśród szans uczestnicy zajęć wymienili także znaczenie Gmachu jako przyszłej siedziby dyrekcji kolei, a także rozwój chełmskiego węzła kolejowego. Mankamentem, według uczniów, były problemy finansowe, katastrofy budowlane i ciągła niepewność, czy Chełm zostanie siedzibą dyrekcji kolei. Prowadząca zajęcia, p. prof. Teresa Kiwińska, zadała uczestnikom projektu ciekawą pracę domową: „Moja wizja osiedla Dyrekcja lat 50. XXI wieku”, deklarując ufundowanie autorowi najlepszej pracy atrakcyjnej nagrody.

Fot.: Marzena Postój

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl