MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Aktualności

Pożegnanie tegorocznych Absolwentów

22 czerwca 2020

Z powodu pandemii ostatnie cztery miesiące roku szkolnego 2019/2020 znacząco różniły się od dotychczasowych doświadczeń edukacyjnych uczniów i nauczycieli. Wszystko było nietypowe – forma zajęć, ograniczenie kontaktów bezpośrednich, rezygnacja ze świętowania Dnia Patrona, zmiany harmonogramu i formuły egzaminu maturalnego. Na szczęście w końcu udało się zorganizować oficjalną uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego powinna się ona odbyć 24 kwietnia, jednak rygorystyczne zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa uniemożliwiły uczniom klas trzecich odebranie w tradycyjny sposób świadectw ukończenia szkoły.

Uroczystość pożegnania absolwentów „Czarnieckiego” odbyła się w sali gimnastycznej w dwu turach (z uwagi na zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 150 osób). O godz. 9.00 spotkali się uczniowie klas a, b, d, o godz. 12.00 zaś klas c, e, f, g. Zgromadzonych absolwentów, ich rodziców oraz wychowawców i nauczycieli powitali prowadzący – Zuzanna Betiuk z kl. I ag i Patryk Dziadko z kl. I cg, a także Aleksandra Konieczna z kl. III f, która zaśpiewała piosenkę „Lubię wracać tam, gdzie byłem” z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego.

Szczególnie doniosłym momentem uroczystości było przekazanie obu Sztandarów nowemu Pocztowi. Tworzą go trzy równorzędne składy. Kończący swoją służbę Poczet w składzie: chorąży Bartosz Pomiankiewicz, przyboczne – Patrycja Rafalska i Julia Zalewa, chorąży Filip Gębicki, przyboczne – Klaudia Myszka i Roksana Paralusz, chorąży Maciej Przyłucki, przyboczne – Aleksandra Mołczan i Natalia Lewińska  przekazał oba Sztandary nowemu Pocztowi, który tworzą: chorąży Maciej Przyłucki, przyboczne – Aleksandra Mołczan i Oliwia Mularczuk, chorąży Filip Langiewicz, przyboczne – Julia Król i Aleksandra Guzowska, chorąży Grzegorz Kryszczuk, przyboczne – Joanna Kraska i Paulina Dobosz. Ślubowanie od chorążych i przybocznych przyjęli p. dyrektor Teresa Mościcka, p. wicedyrektor Edyta Kowalczuk i p. wicedyrektor Robert Wojciechowski. Nad sprawnym jego przebiegiem czuwała p. prof. Aldona Klejmont.

Ważnym elementem tradycji „Czarnieckiego” jest nagradzanie szczególnie zasłużonych absolwentów. W tym roku laureatką przyznawanego od 1996 roku medalu „Bene Merenti” została Aleksandra Konieczna, która otrzymała też ufundowaną przez Radę Rodziców nagrodę pieniężną w wysokości 1000 złotych. Pani dyrektor Teresa Mościcka podziękowała tegorocznym maturzystom za ich trzyletni dorobek, rodzicom za współpracę i działania na rzecz szkoły, nauczycielom zaś za pełną poświęcenia pracę z wychowankami. Absolwenci, którzy wyróżnili się w nauce, z rąk p. dyrektor i wychowawców – p. prof. Jolanty Maciejewskiej, p. prof. Anny Jonak, p. prof. Moniki Baranowskiej, p. prof. Marty Sadowskiej, p. prof. Katarzyny Lipert, p. prof. Katarzyny Dobrakowskiej, p. prof. Anety Wdowiak – otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody, a ich rodzice – listy gratulacyjne. Aż 78 uczniom spośród 217 kończących szkołę wręczono świadectwa z wyróżnieniem. Wielu rodziców otrzymało listy z podziękowaniem za pracę na rzecz szkoły. Nagrody i podziękowania wręczyli również opiekunowie sekcji sportowych, Samorządu Uczniowskiego, Szkolnej Grupy Amnesty International. Przedstawicielka Rady Rodziców w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie – p. Edyta Furtak – wyraziła wdzięczność dyrekcji oraz gronu pedagogicznemu za ich trud i pełną pasji pracę dydaktyczno – wychowawczą. Słowa uznania i podziękowania skierowała do p. dyrektor Teresy Mościckiej, p. wicedyrektor Edyty Kowalczuk i p. wicedyrektora Roberta Wojciechowskiego, którzy z dniem 1 września br. ustąpią ze swoich stanowisk. W imieniu absolwentów głos zabrała Wiktoria Raczyńska z kl. III a. Życzenia maturzystom złożyli także wychowawcy – reprezentowani przez p. prof. Jolantę Maciejewską – oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Paweł Wiącek z kl. II f.

Fot. Marzena Postój, Anna Sadlak

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl