MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Opłaty

CENNIK

za korzystanie z Pływalni I Liceum Ogólnokształcącego

im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 26/2015/2016 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie z dnia 26 listopada 2015 r.

 

  • bilet normalny (osoba dorosła): 9,00 zł brutto za 55 minut korzystania z pływalni

 

  • bilet ulgowy (dzieci, młodzież szkolna i studenci, posiadacze Chełmskiej Karty 3+): 6,00 zł brutto za 55 minut korzystania z pływalni, bilet ulgowy przysługuje po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej bądź Karty 3+

 

  • udostępnienie toru/torów w celach niekomercyjnych: 9,00 zł brutto od każdej osoby dorosłej za 55 minut korzystania z pływalni, 6,00 zł brutto od każdego dziecka, ucznia i studenta za 55 minut korzystania z pływalni

 

  • udostępnienie jednego toru w celach komercyjnych: 100,00 zł brutto za 55 minut korzystania z pływalni (od 1 do 5 pływających – liczba osób nie dotyczy zajęć z aerobiku)

 

  • szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm: wejście bezpłatne – zgodnie z ustaloną przez Kierownika Gospodarczego I LO w Chełmie harmonogramem wielkością grup uczniów.

◊   ◊   ◊

Z dniem 2 stycznia 2016 r. wprowadza się dobrowolną zorganizowaną naukę pływania w grupach minimum czteroosobowych, a maksimum sześcioosobowych w cenie 20 zł brutto od osoby za 55 minut korzystania z pływalni. Cena obejmuje bilet wstępu na pływalnię. Opłata za zajęcia pobierana jest w kasie pływalni w formie abonamentu za miesiąc z góry (za ustaloną liczbę zajęć) – zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku nieobecności uczestnika opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi. W przypadku odwołania zajęć z winy I LO w Chełmie opłata za zajęcia zostaje przeniesiona na następny miesiąc. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników I LO w Chełmie. Zasady nauki pływania określa odrębny Regulamin.

Szczegółowe informacje i zapisy w sekretariacie szkoły lub telefonicznie 82 565 38 85.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

DSC_1316 (Kopiowanie)

 

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl