MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Nauka pływania

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2015/2016 Dyrektora I LO w Chełmie od 2 stycznia 2016 roku odbywać się będą zajęcia nauki pływania.

Organizatorem zajęć nauki i doskonalenia pływania jest I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Mogą w nich uczestniczyć osoby od 6 roku życia.

 Zajęcia prowadzone są w grupach pięcio- lub sześcioosobowych przez wykwalifikowanych pracowników szkoły. Grupy dobrane są pod względem wieku oraz umiejętności w pływaniu, o czym decyduje instruktor pływania. Przydział do grupy następuje po sprawdzeniu umiejętności pływackich na zajęciach organizacyjnych.

Koszt jednej lekcji wynosi 25 zł (za 55 minut nauki pływania). Cena obejmuje bilet wstępu na pływalnię. Opłata za zajęcia pobierana jest w kasie pływalni w formie abonamentu za miesiąc z góry (za ustaloną liczbę zajęć) – zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku odwołania zajęć z winy I LO w Chełmie opłata za zajęcia zostaje przeniesiona na następny miesiąc.

Każde zajęcia trwają 55 minut i odbywają się o wyznaczonej godzinie. Godzina, na którą wyznaczono zajęcia, jest godziną rozpoczęcia zajęć w hali basenowej. Uczestnik jest zobowiązany do wcześniejszego przybycia w celu przygotowania się do zajęć. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grup zorganizowanych wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia instruktorzy mają bezwzględny obowiązek sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach. Wchodzenie do wody przed rozpoczęciem zajęć jest zabronione. Opuszczenie i powrót na zajęcia w trakcie ich trwania muszą być zgłoszone instruktorowi.

Za bezpieczeństwo osób przebywających na zajęciach odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia instruktor oraz ratownik pełniący dyżur.

Rodzic /opiekun prawny/ dziecka, które korzysta z zajęć nauki pływania i potrzebuje pomocy, może wejść do szatni. Do szatni może wejść jeden rodzic/opiekun prawny/ niezależnie od liczby dzieci – zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie korzystania z pływalni I LO w Chełmie.

Szczegółowe informacje i zapisy w sekretariacie szkoły lub telefonicznie 82 565 38 85.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl