MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Aktualności

Pierwsza sesja Sejmiku Uczniowskiego

09 października 2018

W auli odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym posiedzenie Sejmiku Uczniowskiego, w którym uczestniczyli delegaci wszystkich klas. Obrady rozpoczęły się od podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia protokołu wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznika Praw Ucznia. Samorząd Uczniowski stanowią teraz: Wiktoria Raczyńska – Przewodnicząca, Katarzyna Dobrowolska, Katarzyna Kiwińska – Zastępcy Przewodniczącego, Adrianna Zienkiewicz – Kronikarz, Klaudia Suryś – Skarbnik, Daniel Dąbrowski – Sekretarz, Magdalena Steć, Aleksandra Mroczko, Aleksandra Dudek, Konrad Korzeniowski, Natalia Moskwa – Członkowie Zarządu. Następnie głos zabrała Katarzyna Lisiecka, Przewodnicząca ustępującego Samorządu Uczniowskiego. Złożyła sprawozdanie finansowe z II semestru roku szkolnego 2017/2018, dziękując zarazem Pani Teresie Kiwińskiej – Dyrektor Szkoły oraz całej społeczności uczniowskiej za wspieranie działań samorządowych. Ustępujący Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie: Katarzyna Lisiecka – Przewodnicząca, Wojciech Kuczyński – Zastępca Przewodniczącego, Katarzyna Kiwińska – Kronikarz, Damian Świetlicki – Skarbnik, Małgorzata Rudzka – Sekretarz oraz Katarzyna Dobrowolska, Laura Dudkiewicz, Wiktoria Raczyńska – Członkowie Zarządu otrzymał pamiątkowe zaświadczenia. W dalszej części posiedzenia głos zabrała Pani Dyrektor Teresa Kiwińska, która podziękowała wszystkim uczniom, a w szczególności Samorządowi, za aktywny udział w życiu szkoły, ze wszech miar cenne inicjatywy oraz pozytywne relacje rówieśnicze. Następnie nowa Przewodnicząca – Wiktoria Raczyńska przedstawiła uczestnikom Sejmiku roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego.

Fot.: Michał Kowalczuk

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl