MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Goldberg – Gymnasium w Sindelfingen (Niemcy)

Niemcy (Kopiowanie)

Historia wymiany polsko – niemieckiej

Od roku 1999 uczniowie naszego liceum mają dużą przyjemność co roku gościć w Sindelfingen. Tak długo już bowiem trwa wymiana szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego z Goldberg – Gymnasium w Sindelfingen.

Do nawiązania współpracy pomiędzy naszymi szkołami doszło z inicjatywy ówczesnego dyrektora naszego liceum – Mariana Różańskiego. Na początku roku 1997 zobowiązał nauczycielki języka niemieckiego, Renatę Jóźwiak i Małgorzatę Mozel, do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu znalezienia szkoły partnerskiej w Niemczech. Po napisaniu wielu listów do różnych szkół i instytucji otrzymaliśmy w lutym 1999 roku odpowiedź od Goldberg – Gymnasium w Sindelfingen, które jednocześnie czyniło podobne starania, zgłaszając się do niemieckiego biura Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Jego treść w skrócie brzmiała: „Szanowni Państwo, w celu wspierania kontaktów kulturalnych z naszym krajem sąsiedzkim Polską Goldberg – Gymnasium poszukuje szkoły partnerskiej w Polsce wschodniej. Nasza szkoła to gimnazjum ogólnokształcące liczące 700 uczniów w wieku od 10 do 19 lat, którzy uczą się w klasach o profilach: przyrodniczych, artystycznych, humanistycznych i językowych (języki łaciński, angielski, francuski i hiszpański). Jesteśmy zainteresowani znalezieniem liceum, które zagwarantowałoby partnerstwo na możliwie szerokiej bazie. Jeżeli są Państwo również zainteresowani takim partnerstwem, prosimy serdecznie o kilka informacji na temat Państwa szkoły.”

Ważnym wydarzeniem, które dało początek temu atrakcyjnemu dla obu stron przedsięwzięciu, było oficjalne podpisanie przygotowanej przez obie strony umowy, dotyczącej współpracy między obiema szkołami. Miało to miejsce 23 października 1999 roku. Stronę niemiecką reprezentował ówczesny dyrektor gimnazjum – Roland Häcker, a stronę polską – Anna Moryl, wicedyrektor naszego liceum.

Od tej pory dwa razy do roku dochodzi do bezpośredniego spotkania młodzieży naszej i niemieckiej, rozwija się współpraca w różnych dziedzinach, odbywa się wspólna nauka i zabawa, uczestniczymy we wspólnych wycieczkach. Grupy naszej młodzieży są za każdym razem bardzo serdecznie witane przez gospodarzy. Mamy okazje poznawać historię i kulturę Badenii – Wirtembergii, realizować co roku inny projekt tematyczny, spotykać nowych ludzi, co otwiera przed naszą młodzieżą nowe perspektywy. Nauczyciele i dyrekcje obu szkół odczuwają ogromną satysfakcję, że udało się nawiązać tę wymianę i tak długo ją utrzymać. Cele tej dwustronnej wymiany były dla obu szkół bardzo podobne. Naszej stronie zależało przede wszystkim na wyrabianiu sprawności komunikowania się w języku niemieckim i angielskim, poznawaniu życia codziennego, szkolnictwa, kultury i obyczajowości Niemców, zniesieniu stereotypowego sposobu myślenia o narodzie niemieckim, pogłębieniu wiedzy o historii, geografii i literaturze niemieckiej, poznaniu regionu Badenii – Wirtembergii. Dla strony niemieckiej ważne było przybliżenie jej młodzieży tragicznych wydarzeń z historii polsko – niemieckiej, poznawanie życia codziennego, szkolnictwa, kultury i zwyczajów polskich, pogłębienie ogólnej wiedzy o Polsce, poznanie regionu Lubelszczyzny i również zniesienie stereotypowego sposobu myślenia o Polakach. Dodatkowo obie strony zaplanowały roczne projekty tematyczne. Udział nauczycieli różnych przedmiotów w wymianie pozwala na realizację projektów historycznych, językowych, biologicznych, teatralnych, muzycznych czy turystycznych. Dla nas bardzo ważny jest oczywiście aspekt językowy. Duża część uczniów naszego liceum uczyła się wówczas i uczy nadal języka niemieckiego. Chcieliśmy, aby kontakt z rodowitymi Niemcami, z rówieśnikami, konfrontacja z żywym językiem wpłynęły w sposób motywujący na młodzież. Takie przedsięwzięcia jak wymiany zagraniczne, wycieczki zachęcają do nauki, pokazują, jak potrzebna jest w życiu znajomość języków obcych. Nasza wymiana ten cel realizuje bardzo dobrze. Podczas pobytów w Sindelfingen uczniowie przekonują się, że to, czego uczą się na lekcjach języka obcego, naprawdę przydaje im się w praktyce. Innym ważnym celem jest poznanie życia codziennego naszych partnerów z Niemiec, ich kultury, tradycji i zwyczajów. Chcemy pokazać naszej młodzieży kulturę trochę inną od naszej, nauczyć tolerancji i akceptacji innej obyczajowości, pokazać, jak interesujący mogą to być ludzie. Przede wszystkim pragniemy w ten sposób skończyć ze stereotypowym myśleniem na temat Niemców. Z drugiej strony także nasi niemieccy partnerzy przestali wierzyć w wiele opinii, jakich wysłuchiwali często jeszcze w swoich domach na temat wad i słabości swoich polskich sąsiadów.

W ramach realizacji corocznych projektów nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach szkolnych w Goldberg – Gymnasium, przysłuchując się wykładom z historii, geografii czy literatury niemieckiej. Oprócz korzyści językowych ma to też swój aspekt poznawczy. Uczniom bliższe stają się polityka, historia, geografia czy niektóre pozycje literatury niemieckiej. Podczas wspólnych warsztatów uczestnicy wymiany poznają proces rozwoju społeczeństw w naszych krajach, wyciągają wnioski dotyczące wpływów tych kultur na obywateli zjednoczonej Europy. Wymiana wzajemnych spostrzeżeń daje uczniom możliwość konfrontacji swoich poglądów z uczniami innego kraju.

Oprócz zajęć w szkole obie strony organizują co roku wycieczki po regionie. Są one zawsze bardzo atrakcyjne. Osoby, które po dwa razy wyjeżdżały na wymianę, doskonale poznały już regiony Badenii Wirtembergii czy Lubelszczyzny, ich walory turystyczne, gospodarcze i kulturalne.

Strona niemiecka od samego początku za najważniejszy cel wymiany traktowała aspekt historyczny. Nauczyciele, ale też i rodzice uczniów Goldberg – Gymnasium bardzo chcą skonfrontować swoją młodzież z najtragiczniejszymi wydarzeniami z naszej wspólnej historii. Pragną, aby poznała tu na miejscu, w naszym regionie, gdzie tak wiele jest miejsc – świadectw martyrologii naszego narodu, całą o tym czasie prawdę historyczną. Dlatego też co roku stałym punktem pobytu gości z Niemiec jest wyjazd do obozu koncentracyjnego na Majdanku lub do Ausschwitz – Birkenau, gdzie przewodnicy w języku niemieckim i  polskim oprowadzają grupy młodzieży niemieckiej i polskiej. „Tak trzeba, oni muszą to wiedzieć i to wszystko zobaczyć” – komentują niemieccy pedagodzy. Ich młodzież nieraz zwiedzała też Zamość i Rotundę, była w Sobiborze. Co roku pobyt uczniów niemieckich kończy trzydniowa wycieczka do Krakowa. Tam młodzi Niemcy mogą najlepiej poznać polską historię, kulturę i sztukę.

Zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej Goldberg – Gymnasium w Sindelfingen.


AKTUALNOŚCI

W dniach 19 – 28 września 2017 r. znów gościliśmy uczniów zaprzyjaźnionego Goldberg – Gymnasium z niemieckiego Sindelfingen. W tym roku przybyli do nas: David Brändle, Alexandra Ehlen,  Julia Riehm,  Finn Pflieger,  Leevke Schlüter,  Lilli Basic,  Lea-Sophie Grundmann,  Anja Zhao,  Julia Kleyling,  Esther Rzadkolowski,  Antonia Kohler,  Frederick Permentier,  Yannick Dietrich wraz ze swoimi opiekunkami – Susanne Liebers – Aichinger i Beatrix Zell. W tegoroczną wymianę młodzieżową zaangażowali się następujący polscy uczniowie: Patryk Bernady, Wiktor Gałaś, Kamil Sawka, Sebastian Sarzyński, Oliwia Dynysiuk, Karolina Krzeszczyk, Natalia Moskaluk, Wiktoria Piątek, Mateusz Rachańczyk, Milena Seredowska, Karolina Morawska, Mikołaj Starczewski oraz Wiktor Sawicki. Głównymi realizatorami projektu wymiany byli: p. prof. Renata Jóźwiak, p. prof. Katarzyna Lipert, p. prof. Małgorzata Mozel i p. prof. Monika Skrzypczak, których wsparli: p. prof. Agata Berezecka, p. prof. Ewa Betiuk, p. prof. Marzanna Chaciuk, p. prof. Beata Cydejko, p. prof. Małgorzata Marek, p. prof. Anna Sioma oraz p. prof. Marek Urban.

Wkrótce po przyjeździe w murach naszej szkoły 20 września gości oficjalnie powitali Pani Dyrektor Teresa Kiwińska oraz w imieniu władz miasta – Pan Wiceprezydent Stanisław Mościcki, Pan Dyrektor Wydziału Oświaty Augustyn Okoński wraz z  tłumaczką – Panią Anetą Szostak.

Na czas pobytu grupy niemieckiej w Polsce przygotowano bardzo interesujący program obejmujący przede wszystkim zakwaterowanie u polskich rodzin, poznanie funkcjonowania naszej szkoły, uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych, warsztatach oraz wycieczkach krajoznawczych po najbliższej okolicy. Uczniowie mieli okazję  spędzić kilka dni w polskich domach i poznać nasze zwyczaje, polską kuchnię (polskie zupy i pierogi okazały się być przysmakiem) oraz porównać życie rodzin polskiej i niemieckiej. Oprócz udziału w codziennych zajęciach lekcyjnych obie grupy uczestniczyły w  przygotowanej dla nich lekcji pt. „Lubelszczyzna jako region geograficzno – etnograficzny”, natomiast opiekunowie Klubu Europejskiego CZAPLA zaprosili naszych gości i ich polskich opiekunów na warsztaty pt. „Europa w pigułce”. W programie tegorocznej wymiany znalazły się również zwiedzanie Chełma, wycieczka do Zamościa (21 września), wizyta w nazistowskim obozie koncentracyjnym na Majdanku, wyjazd do Włodawy i uczestnictwo w wydarzeniach związanych z corocznym Festiwalem Trzech Kultur (22 września). Po tygodniowym pobycie w Chełmie uczestnicy wymiany wyjechali do Krakowa i Wieliczki (26 – 28 września), gdzie także czekało na nich wiele atrakcji. Pełni wspaniałych wrażeń po spotkaniu z polską kulturą i gościnnością młodzież niemiecka odleciała z lotniska Balice do Sindelfingen.

Zorganizowanie takiego przedsięwzięcia możliwe było dzięki opiece i wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Chełm, Dyrektora i Rady Rodziców I LO oraz dużej pomocy płynącej z fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie. Na szczególne podziękowania zasługują Rodzice, którzy zechcieli zaprosić niemiecką młodzież do swoich domów, oraz ich dzieci – nasi niezawodni i wspaniali Uczniowie klas pierwszych i drugich, którzy, korzystając ze swoich umiejętności językowych, stali się przewodnikami po Chełmie i regionie dla swoich niemieckich koleżanek i kolegów.

Powrót