MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Gimnazjum im. Adolfa Szapoki w Utenie (Litwa)

Historia wymiany polsko-litewskiej

W czerwcu 2000 roku z inicjatywy ówczesnych władz miejskich – prezydenta miasta, Henryka Dżamana oraz dyrektora szkoły, Mariana Różańskiego podpisana została umowa partnerska o współpracy polsko-litewskiej pomiędzy I Liceum im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie a Gimnazjum im. Adolfo Szapokosa na Litwie. W skład delegacji szkoły weszli: wicedyrektor Antoni Skubiszewski, Dariusz Kostecki, Małgorzata Tukalska oraz przewodniczący Rady Rodziców Karol Bednaruk. Urząd Miasta reprezentowała Mieczysława Sołtys, dyrektor Wydziału Edukacji. Umowa partnerska zakładała tematyczną wymianę grup młodzieży, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Przez trzy pierwsze lata wymiana grup odbywała się dwa razy w roku, później ze względu na sytuację materialną Litwinów już raz na rok. W roku 2003 doszło do nietypowej wymiany – podczas wakacji przyjechali do nas nauczyciele litewscy, rewizytę złożyliśmy rok później. Szacujemy, że do tej pory (2011r.) w wymianie wzięło udział 300 uczniów polskich i litewskich oraz 66 nauczycieli.

W 2008 realizowaliśmy wspólnie projekt „Szkoła-miasto-region – opowieść o miejscach, w których żyjemy” finansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Efektem naszej pracy jest dwujęzyczna publikacja poświęcona szkole, miastu i regionowi.

Dzięki kontaktom grup polskich i litewskich nawiązały się nowe przyjaźnie zarówno pomiędzy uczniami jak i nauczycielami. Każde kolejne spotkanie przełamuje istniejące po obu stronach granicy stereotypy. Wszystkie spotkania mają określona wcześniej tematykę i adresowane są do osób o podobnych zainteresowaniach (ekologia, literatura, działania artystyczne, teatr, matematyka). Dialog między naszymi szkołami odbywa się na wielu płaszczyznach, przynosząc wymierne efekty. Młodzi ludzie odkrywają, często ze zdumieniem, że są tak do siebie podobni, mimo to, że wychowali się w różnych środowiskach kulturowych. Wymiana polsko-litewska uczy młodzież szacunku do swoich sąsiadów, uświadamia uczniom, że oba kraje przynależą do tej wspólnoty narodów, której granice wyznacza od wieków obecność gotyckich i barokowych katedr. Historia przestaje być dla młodych ludzi balastem czy trudną do pokonania barierą, a staje się wspólnym bogactwem. Nasza współpraca z młodzieżą litewską ma wymiar regionalny, międzynarodowy, ale także ma wymiar czysto ludzki… po prostu lubimy się i być może właśnie w tym tkwi tajemnica jej trwałości.

Cele wymiany polsko-litewskiej:

 • nawiązanie przyjaźni z rówieśnikami,
 • poznanie zwyczajów i tradycji obowiązujących w obu krajach,
 • poszukiwanie wspólnych doświadczeń i przeżyć,
 • kształtowanie poczucia tożsamości indywidualnej i zbiorowej,
 • poznanie litewskich i polskich zabytków, historii i kultury,
 • odejście od stereotypów w postrzeganiu Litwy i jej mieszkańców,
 • poznanie wspólnej przeszłości historycznej,
 • zapoznanie z życiem codziennym rówieśników na Litwie i w Polsce,
 • nauka tolerancji dla innych poglądów,
 • możliwość komunikowania się w językach obcych,
 • konfrontacja swoich wyobrażeń na temat Litwy i Polski,
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. 48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl