MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Gimnazjum im. Adolfa Szapoki w Utenie (Litwa)

Litwa (Kopiowanie)

Historia wymiany polsko – litewskiej

W czerwcu 2000 roku z inicjatywy ówczesnych władz miejskich – prezydenta miasta, Henryka Dżamana, oraz ówczesnego dyrektora szkoły, Mariana Różańskiego, podpisana została umowa partnerska o współpracy polsko – litewskiej pomiędzy I Liceum im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie a Gimnazjum im. Adolfa Szapoki w Utenie na Litwie. W skład delegacji szkoły weszli: wicedyrektor Antoni Skubiszewski, Dariusz Kostecki, Małgorzata Tukalska oraz przewodniczący Rady Rodziców Karol Bednaruk. Urząd Miasta reprezentowała Mieczysława Sołtys, dyrektor Wydziału Edukacji. Umowa partnerska zakładała tematyczną wymianę grup młodzieży, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Przez trzy pierwsze lata wymiana grup odbywała się dwa razy w roku, później – ze względu na sytuację materialną Litwinów – już raz na rok. W roku 2003 doszło do nietypowej wymiany – podczas wakacji przyjechali do nas nauczyciele litewscy, rewizytę złożyliśmy rok później. Szacujemy, że do tej pory w wymianie wzięło udział ok. 500 uczniów polskich i litewskich.

W 2008 realizowaliśmy wspólnie projekt „Szkoła – miasto – region – opowieść o miejscach, w których żyjemy”, finansowany przez Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Efektem naszej pracy była dwujęzyczna publikacja poświęcona szkole, miastu i regionowi.

Dzięki kontaktom grup polskich i litewskich nawiązały się nowe przyjaźnie zarówno pomiędzy uczniami, jak i nauczycielami. Każda kolejna wymiana przełamuje istniejące po obu stronach granicy stereotypy. Wszystkie spotkania mają określoną wcześniej tematykę i adresowane są do osób o podobnych zainteresowaniach (ekologia, literatura, działania artystyczne, teatr, matematyka, samorządność uczniowska czy sport). Dialog między naszymi szkołami odbywa się na wielu płaszczyznach, przynosząc wymierne efekty. Młodzi ludzie odkrywają, często ze zdumieniem, że są tak do siebie podobni, mimo że wychowali się w różnych środowiskach kulturowych. Wymiana polsko – litewska uczy młodzież szacunku do swoich sąsiadów, uświadamia uczniom, że oba kraje przynależą do tej wspólnoty narodów, której granice wyznacza od wieków obecność gotyckich i barokowych katedr. Historia przestaje być dla młodych ludzi balastem czy trudną do pokonania barierą, a staje się wspólnym bogactwem. Nasza współpraca z młodzieżą litewską ma wymiar regionalny, międzynarodowy, ale także czysto ludzki… po prostu lubimy się i być może właśnie w tym tkwi tajemnica jej trwałości.

Cele wymiany polsko-litewskiej:

 • nawiązanie przyjaźni z rówieśnikami,
 • poznanie zwyczajów i tradycji obowiązujących w obu krajach,
 • poszukiwanie wspólnych doświadczeń i przeżyć,
 • kształtowanie poczucia tożsamości indywidualnej i zbiorowej,
 • poznanie litewskich i polskich zabytków, historii i kultury,
 • odejście od stereotypów w postrzeganiu Litwy i jej mieszkańców,
 • poznanie wspólnej przeszłości historycznej,
 • zapoznanie z życiem codziennym rówieśników na Litwie i w Polsce,
 • nauka tolerancji dla innych poglądów,
 • możliwość komunikowania się w językach obcych,
 • konfrontacja swoich wyobrażeń na temat Litwy i Polski,
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole.

Zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej Gimnazjum im. Adolfa Szapoki w Utenie


AKTUALNOŚCI

W dniach 24 – 28 kwietnia 2017 r. gościliśmy uczniów zaprzyjaźnionego Gimnazjum im. Adolfa Szapoki z litewskiej Uteny. W tym roku przybyli do nas: Gerda Adiklyte, Marina Bogdanova, Kristina Diskeviciute, Adele Drazdauskaite, Tomas Nakutis, Migle Peledaite, Liepa Petkunaite, Tomas Rinkevicius, Aiste Rinkeviciute, Charlota Ubysz, Laurynas Vaskevicius wraz ze swoimi opiekunami – wicedyrektorem Alvydą Ambraškienė, Jovitą Butkienė i Rimvydasem Vaitkusem. W tegoroczną wymianę młodzieżową zaangażowali się następujący polscy uczniowie: Bartosz Bodejko, Agata Chaczatrjan, Natalia Cieślicka, Kamila Janczarek, Mateusz Kołodziejczyk, Radosław Mądral, Emilia Morys, Paulina Nowak, Wiktor Sawicki, Mikołaj Starczewski i Alicja Stasiuk. Głównymi realizatorami projektu wymiany byli: p. prof. Tomasz Kociuba, p. prof. Monika Skrzypczak i p. prof. Aneta Wdowiak.

Wkrótce po przyjeździe w murach naszej szkoły 24 kwietnia gości oficjalnie powitała Pani Dyrektor Teresa Kiwińska. Następnego dnia uczestnicy wymiany uczestniczyli w Urzędzie Miasta w spotkaniu  z Panem Stanisławem Mościckim – Zastępcą Prezydenta Miasta Chełm. Kolejnym punktem programu był udział w rozgrywkach sportowych z okazji Dnia Sportu. Po chwili oddechu goście zwiedzili zabytki Chełma (podziemia kredowe, kościół pw. Rozesłania św. Apostołów, Rynek, Bazylikę Mariacką). 26 kwietnia uczestnicy tegorocznej wymiany zwiedzili Zamość. Natomiast następnego dnia wzięli udział w inauguracji naszego największego corocznego święta – Dnia Patrona. W programie pobytu Litwinów nie zabrakło atrakcji sportowych – wizyta w chełmskim aquaparku dostarczyła im nie lada wrażeń. 28 kwietnia w godzinach porannych pożegnaliśmy gości litewskich. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie – tym razem w Utenie.

Powrót