MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków

I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego

 w Chełmie

 

Edyta Nowosadzka – Prezes Zarządu

Tomasz Kociuba – Członek Zarządu

Joanna Cydejko – Członek Zarządu

 

Marta Sadowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Aldona Klejmont – Członek Komisji Rewizyjnej

Adam Ziemba – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Robert Wojciechowski – Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Monika Skrzypczak – Zastępca Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Ewa Gozdek – Sekretarz Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

ul. Stefana Czarnieckiego 8, 22-100 Chełm

REGON: 360615903

NIP: 5632426196

KRS: 0000540540

KONTO BANKOWE: 81 1020 1563 0000 5102 0118 6758 (PKO Bank Polski SA)

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie  posiada osobowość prawną. Jego nazwa jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 • kultywowanie i krzewienie wśród młodzieży idei niepodległościowej Stefana Czarnieckiego,
 • wspieranie uzdolnionych uczniów i absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie,
 • materialne i logistyczne wspieranie uczniów i absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie,
 • integrowanie środowiska absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, w tym organizowanie Zjazdów Wychowanków i Absolwentów,
 • promowanie I Liceum Ogólnokształcącego  im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie i tradycji tej Szkoły,
 • promowanie i wspieranie zdrowego trybu życia wśród uczniów i absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie,
 • wspieranie kultury młodzieżowej,
 • wspieranie sportu młodzieżowego,
 • propagowanie i wspieranie działań ekologicznych wśród młodzieży,
 • kultywowanie historii Chełma i regionu chełmskiego,
 • kultywowanie historii I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie  oraz środowisk naukowych Chełma,
 • wspieranie rozwoju infrastruktury I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • gromadzenie funduszy z prowadzonej działalności gospodarczej, działalności statutowej, zbiórek publicznych i innych dochodów określonych w Statucie,
 • bieżące monitorowanie sytuacji uczniów i absolwentów uczniów i absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie w trakcie ich nauki w Szkole jak i po jej zakończeniu,
 • organizowanie spotkań z młodzieżą szkół podstawowych i gimnazjalnych,
 • organizowanie spotkań z ludźmi o bogatych dokonaniach zawodowych, społecznych, sportowych i kulturalnych, w tym głównie spośród absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie,
 • organizowanie i współorganizowanie koncertów, spektakli, wystaw, pokazów filmowych, zawodów sportowych oraz zjazdów koleżeńskich,
 • organizowanie i współorganizowanie edukacyjnego wypoczynku wakacyjnego uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie,
 • współpracę z dyrekcją I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie w celu analizy potrzeb Szkoły oraz jej uczniów,
 • współpracę ze stowarzyszeniami absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie,
 • bieżącą współpracę z władzami państwowymi oraz samorządowymi.
Powrót