MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Stołówka szkolna

MKF_4396 (Kopiowanie)

 Mieści się w przyziemiu (po prawej stronie od wejścia głównego do szkoły, po zejściu po schodach) i zapewnia przygotowywane na miejscu zdrowe posiłki w formie dwudaniowego obiadu, komponowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.

 

Posiłki wydawane są w godzinach: 11:30 – 14:30.

 

 


WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA OBIAD:

UCZNIOWIE – 5,50 zł

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI – 8,50 zł

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI – 9,18 zł


OPŁATA ZA ŻYWIENIE W PAŹDZIERNIKU

UCZNIOWIE: 115,50 (21 DNI)

NAUCZYCIELE: 178,50 ZŁ (21 DNI)


 

JADŁOSPIS TYGODNIOWY

od 12 do 16 października

PONIEDZIAŁEKzupa z grochu łuskanego, pieczywo mieszane
makaron z serem i skwarkami, herbata z cytryną, owoc
WTOREKzupa szczawiowa z jajkiem, pieczywo mieszane
kotlet schabowy, ziemniaki, surówka z marchwi i białej rzodkiewki z jabłkiem, kompot
ŚRODA------------------------
CZWARTEKzupa ogórkowa, pieczywo mieszane
gulasz mięsny z ryżem, herbata z miodem i cytryną
PIĄTEKkrupnik z natką pietruszki, pieczywo mieszane
kotlet rybny, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty, jogurt

Uwaga! Zastrzegamy sobie, z przyczyn niezależnych, zmiany w powyższym jadłospisie.

 

Opłaty za obiady dokonuje się w księgowości, nieobecności na obiadach można zgłaszać u intendenta p. Marty Szałaj osobiście lub telefonicznie: 664 589 503.

 

 • Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy I LO w Chełmie.
 • Uczniowie korzystający ze stołówki wnoszą opłaty indywidualnie lub finansowani są ze środków MOPR, gminnych ośrodków pomocy społecznej, rad rodziców oraz sponsorów.
 • Wyżej wymienieni zapisywani są na obiady na początku lub w trakcie roku szkolnego po uprzednim zgłoszeniu do intendenta.

OPŁATY

 • Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.
 • Cena obiadu ustalana jest przez dyrektora szkoły w oparciu o kalkulację przygotowaną przez intendenta.
 • Dyrektor informuje organ prowadzący szkołę o stosowanych w danym roku szkolnym stawkach żywieniowych.
 • Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt tzw. „wsadu do kotła”.
 • Nauczyciele i inni pracownicy ponoszą odpłatność, stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz utrzymania i funkcjonowania kuchni według obowiązujących stawek VAT.
 • W sytuacji wzrostu kosztów produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany stawki za posiłek po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
 • Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u intendenta lub przelewem (Bank PEKAO S.A. 55 1240 5497 1111 0010 7499 1841) od 1 do 15 dnia każdego miesiąca. Po przekroczeniu tego terminu będą pobierane odsetki ustawowe. Na potwierdzenie wpłaty intendent wystawia kwitariusz przychodowy.
 • Posiłki wydawane są na podstawie kart obiadowych.

ZWROTY ZA OBIADY

 • Dopuszcza się możliwość odliczeń dziennej stawki obiadowej za dni nieobecne tylko wtedy, gdy nieobecność zostanie zgłoszona u intendenta nie później niż w dniu poprzedzającym pierwszy dzień nieobecności. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub telefonicznie (664 589 503) – w przypadku SMS-a należy podać dane ucznia i klasę. Powstała nadpłata za zgłoszoną nieobecność odliczona zostanie w płatnościach za obiady w następnym miesiącu.
 • W przypadku nieuzasadnionej lub niezgłoszonej nieobecności na obiedzie nie dokonuje się zwrotu kosztów.

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

 • Podczas spożywania posiłków zapewnione są półtorametrowe odległości miedzy stołami i środki do dezynfekcji rąk.
 • Przed posiłkiem i po nim należy zdezynfekować ręce.
 • Po każdorazowym wydaniu posiłku dla grupy wszystkie sprzęty (stoliki, krzesła, lady podawcze, drzwi wejściowe i klamki) są dezynfekowane.
 • Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 • Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 • W przypadku zgubienia karty obiadowej uczeń zgłasza ten fakt intendentowi.
 • Podczas wydawania posiłków w stołówce szkolnej mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek i nauczyciele sprawujący opiekę, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach pracownik kuchni.
Powrót