MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Stołówka szkolna

STOŁÓWKA SZKOLNA

 

 

MKF_4396 (Kopiowanie)

 

Mieści się w przyziemiu (po prawej stronie od wejścia głównego do szkoły, po zejściu po schodach) i zapewnia przygotowywane na miejscu zdrowe posiłki w formie dwudaniowego obiadu, komponowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.

 

Posiłki wydawane są w godzinach: 11:30 – 14:30.

 

 


WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA OBIAD:

UCZNIOWIE – 4,50 zł

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI – 7,50 zł

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI, POZOSTAŁE OSOBY – 8,10 zł


 

 

JADŁOSPIS TYGODNIOWY

od 17 do 19 czerwca

PONIEDZIAŁEKrosół z makaronem i natką pietruszki
porcja pieczonego kurczaka, ziemniaki, sałatka wiosenna, kompot
WTOREKzupa wiejska, pieczywo mieszane
kotlet schabowy, ziemniaki, mizeria, woda mineralna z cytryną
ŚRODAbotwinka, pieczywo mieszane
kotlet mielony z pieczarkami, ziemniaki, sałata ze śmietaną, kompot
CZWARTEK--------------------------
PIĄTEK--------------------------

Uwaga! Zastrzegamy sobie, z przyczyn niezależnych, zmiany w powyższym jadłospisie.

 

Opłat za obiady, zgłoszenia nieobecności na obiadach można dokonywać u intendenta p. Elżbiety Szponar osobiście lub telefonicznie: 664 589 503.

 

 •  Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie I LO, Gimnazjum Nr 2, a także uczniowie innych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm, pracownicy tych szkół oraz inne osoby – za wyłączną zgodą dyrektora I LO.
 • Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub finansowani ze środków MOPR, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Rad Rodziców oraz sponsorów.
 • Wyżej wymienieni zapisywani są na obiady na początku lub w trakcie roku szkolnego po uprzednim zgłoszeniu do intendenta.

OPŁATY

 • Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt tzw. „wsadu do kotła”.
 • Nauczyciele i inni pracownicy ponoszą odpłatność, stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz utrzymania i funkcjonowania kuchni.
 • W sytuacji wzrostu kosztów produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany stawki za posiłek po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
 • Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u intendenta lub przelewem (Bank PEKAO S.A. 55 1240 5497 1111 0010 7499 1841) od 1 do 30 dnia każdego miesiąca. Na potwierdzenie wpłaty intendent wystawia kwitariusz przychodowy.
 • Posiłki wydawane są na podstawie bloczków obiadowych.

ZWROTY ZA OBIADY

 • Dopuszcza się możliwość odliczeń dziennej stawki obiadowej za dni nieobecne tylko wtedy, gdy nieobecność zostanie zgłoszona u intendenta nie później niż do godziny 8:00 pierwszego dnia nieobecności. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub telefonicznie. Powstała nadpłata za zgłoszoną nieobecność odliczona zostanie w płatnościach za obiady w następnym miesiącu.
 • W przypadku nieuzasadnionej lub niezgłoszonej nieobecności na obiedzie nie dokonuje się zwrotu kosztów.
 • Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzicom, którzy mają go dostarczyć dziecku do domu.

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

 • Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 • Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 • W przypadku zgubienia bloczków obiadowych uczeń zgłasza ten fakt intendentowi.
 • Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.
Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl