MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

TYDZIEŃ HUMANISTY

Przedsięwzięcie ma na celu szersze zaprezentowanie odbiorcom różnych aktywności twórczych młodzieży „Czarnieckiego”. Do zrealizowania zadania historycy, poloniści i nauczyciele religii preferują metodę projektu, znaną w Polsce jako metodę nauczania od początku XX wieku. Celem projektu edukacyjnego jest kształtowanie  umiejętności uczniów oraz integrowanie wiedzy z różnych dyscyplin. Istotą metody jest samodzielna praca uczniów, która służy do realizacji określonego przedsięwzięcia. Efektem tych działań ma stać się rozwijanie samodzielności i umiejętności współpracy uczniów, a także stymulowanie rozwoju poznawczego i  emocjonalnego. Ważnym elementem projektu jest też integrowanie wiedzy lekcyjnej i pozaszkolnej, dzięki temu procesy nauczania łączą się z aktywnym działaniem.

Zaplanowane przez nauczycieli, a zrealizowane przez uczniów działania, cieszą się dużym zainteresowaniem społeczności czarniecczyków. Poniżej relacje z kolejnych edycji projektu.


EDYCJA I – ROK SZKOLNY 2019/2020


 

 

Powrót