MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

PROJEKTY SZKOLNE

„GINĄCE ZAWODY”

Realizator: Szkolne Koło Towarzystwa Opieki nad Zabytkami – odp. Katarzyna Dobrakowska (Koziak)

Cel projektu: reaktywowanie ginących bądź zapomnianych technik artystycznych.

  • W październiku 1999 r. odbył się wyjazd młodzieży do Pawłowa na zajęcia warsztatowe z garncarstwa, gdzie zapoznano ją z różnymi technikami pracy garncarzy. Uczestnicy projektu zdobywali doświadczenie w lepieniu z gliny ręcznie i na kole garncarskim.
  • Przeprowadzenie i sfilmowanie wywiadów z przedstawicielami „ginących zawodów”: Marianną Majówką (tkactwo, pisanki), Ewą Szymczuk (plastyka obrzędowa), Eugeniuszem Romaniukiem (plecionkarstwo).
  • W grudniu 1999 r. zorganizowano pokazy w I LO w Chełmie, prezentujące „ginące zawody” takie jak garncarstwo, tkactwo, witrażownictwo. Można było zapoznać się z warsztatem pracy zaproszonych gości w sposób praktyczny. Kilku uczestników miejsce spotkania opuściło z własnym garnkiem toczonym na kole czy własnoręcznie ulepioną z gliny figurką. Znalazły się też osoby chętne, by spróbować swoich sił w tkaniu przy użyciu kołowrotka lub przęślic, a także w cięciu szkła. Miłym upominkiem był przekazany na ręce p. wicedyrektor Anny Moryl witraż z napisem „I LO”.
  • W grudniu 2000 r. zorganizowano w I LO w Chełmie warsztaty, w trakcie których zaprezentowano takie zawody, jak bednarstwo, kowalstwo, koronkarstwo, plecionkarstwo, wycinkarstwo. Ponadto uczestnicy mieli okazję obejrzeć tańce chełmskie w wykonaniu młodzieży.
  • W kwietniu 2001 r. odbyło się spotkanie z Ewą Szymczuk w celu poznania różnych technik wykonywania pisanek.
  • W październiku 2003 r. młodzież wzięła udział w spotkaniu w Muzeum Wsi Lubelskiej nt. „Rzemiosło artystyczne”, w Bratniku zaś – w warsztatach z garncarstwa i muzykologii (prowadzonych przez członków Wspólnoty Alternatywnych).

 

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl