MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie!

logo start the change

5 października 2018 roku czarniecczycy przystąpili do projektu „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie!”, realizowanego przez 14 organizacji partnerskich w 12 krajach Unii Europejskiej (Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Chorwacja, Włochy, Francja, Niemcy, Szkocja, Austria, Malta, Hiszpania) dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej. Działania projektowe realizowane są od października 2017 roku do września 2020 roku. Dzięki projektowi kadry szkolne oraz młodzież zostaną wyposażone w wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie globalnych współzależności, migracji oraz własnej roli i odpowiedzialności za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i praw człowieka.

Ponieważ naszej społeczności szkolnej bliskie są sprawy współczesnego świata, chcemy, aby każdy mógł korzystać ze swoich praw. Nie będziemy biernie przyglądać się problemom, takim jak: ubóstwo, głód, zdrowie, edukacja, równość płci, zmiany klimatu, zrównoważony rozwój, pokój, sprawiedliwość społeczna. Poprzez działania lokalne chcemy wpływać na zmiany globalne. Wskazaniem do pracy są „Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030” przyjęte przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku. Celów Zrównoważonego Rozwoju jest 17 oraz związanych z nimi 169 zadań, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku. Dotyczą osiągnięć w pięciu obszarach: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo. Cele obejmują szeroki zakres wyzwań, przykładowo, takich jak: „Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie”, „Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt”, „Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom”.

logo 4

Oficjalne logo Celów Zrównoważonego Rozwoju

Za realizację wspomnianego projektu w naszej szkole odpowiadają p. prof. Katarzyna Dobrakowska i p. Małgorzata Żebrowska – Zając.

 loga-1


AKTUALNOŚCI

Konferencja „Nasza wspólna przyszłość, czyli o potrzebie zrównoważonego rozwoju”

Po raz kolejny członkowie Szkolnej Grupy Amnesty International zaangażowali się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Bliskie są im sprawy współczesnego świata, chcą, aby każdy mógł korzystać ze swoich praw. Podejmując działania lokalne, chcą wpływać na zmiany globalne. Wskazaniem do pracy dla nich są „Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030” przyjęte przez wszystkie 193 państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku. Celów Zrównoważonego Rozwoju jest 17. Wiąże się z nimi 169 zadań, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku. Dotyczą osiągnięć w pięciu obszarach: „ludzie”, „planeta”, „dobrobyt”, „pokój”, „partnerstwo”. Cele obejmują, jak widać, szeroki zakres wyzwań.

28 marca 2019 r. członkowie Szkolnej Grupy Amnesty International zorganizowali warsztaty i konferencję: „Nasza wspólna przyszłość, czyli o potrzebie zrównoważonego rozwoju”. Naszymi gośćmi byli: p. Stanisław Mościcki -Radny Rady Miasta Chełm, Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, p. Zbigniew Grochmal – Komendant Straży Miejskiej w Chełmie, p. Tomasz Pomiankiewicz – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Chełmie – oraz p. Elżbieta Jarosz wraz z uczniami klasy VII ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Chełmie. W imieniu społeczności szkolnej uczestników spotkania powitała p. wicedyrektor Edyta Kowalczuk. Zarówno warsztaty jak i konferencja poświęcone były trzem celom zrównoważonego rozwoju: „Zrównoważone miasta i społeczności”, „Działania w dziedzinie klimatu”, „Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje”.

Organizatorkami warsztatów i konferencji były p. prof. Katarzyna Dobrakowska – opiekunka Szkolnej Grupy Amnesty International oraz pedagodzy p. Agnieszka Panas i p. Małgorzata Żebrowska – Zając. W przygotowanie przedsięwzięcia zaangażowali się również uczniowie: Dominika Jakubczyk z kl. I d, Aleksandra Mołczan z kl. I d, Sandra Olchowska z kl. I d, Emilia Walkiewicz z kl. I d, Zuzanna Baran z kl. I e, Iwona Olech z kl. I e, Laura Sappok z kl. I e, Julia Maja Król z kl. I g, Aleksandra Stasińska z kl. II a, Wiktoria Piątek z kl. II c, Aleksandra Szczepańska z kl. II c, Oliwia Dynysiuk z kl. II e, Dawid Bożek z kl. II f, Marcel Szubartowski z kl. II f, Rafał Milichiewicz z kl. II g, Mateusz Szymański z kl. III g. Gościnnie w tańcu wystąpiła Paulina Karamać – koordynatorka Szkolnej Grupy Amnesty International w latach 2017 – 2018, obecnie studentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.


Niedawno przystąpiliśmy do realizacji międzynarodowego projektu „START THE CHANGE!”, który ma na celu podejmowanie lokalnych działań prowadzących ku globalnej zmianie. W jego ramach 19 listopada 2018 r. członkowie Szkolnej Grupy Amnesty InternationalDawid Bożek i Wiktoria Piątek – postanowili pod opieką p. prof. Katarzyny Dobrakowskiej przeprowadzić warsztaty w Akademii Małego Księcia w Chełmie. Ważną częścią zajęć była dyskusja na temat istoty pokoju. Piątoklasiści oglądali filmy, a także wykonali plakaty związane z podejmowanym zagadnieniem oraz cytatami, które otrzymali. Pod koniec każdy otrzymał drobny upominek nawiązujący do symboliki projektu.


Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl