MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Parlament Europejski

Spotkanie z Parlamentem Europejskim

Wybory do Parlamentu Europejskiego we wszystkich krajach członkowskich UE cieszą się mniejszym zainteresowaniem niż pozostałe wybory krajowe. W Polsce skala absencji wyborczej jest szczególnie wysoka. W latach 2004 i 2009 w wyborach do PE uczestniczyło zaledwie 20,87% i 24,53% uprawnionych do głosowania. Taka sytuacja spowodowana jest między innymi brakiem wiedzy na temat roli, jaką odgrywa Parlament Europejski. Realizowany przez Polską Fundację im. Roberta Schumana projekt Spotkania z Parlamentem Europejskim ma ambicję zmienić tę sytuację, przyczyniając się do poszerzenia wiedzy na temat PE i wyborów decydujących o jego kształcie.

W projekcie wezmą udział przedstawiciele dziesięciu społeczności lokalnych, z gmin liczących poniżej 100 000 mieszkańców, wyłonionych w procesie rekrutacji. Projekt zostanie zrealizowany do czerwca 2013 roku.

Głównymi adresatami projektu są młodzi ludzie w wieku 17-22 lat, dla których wybory europejskie w 2014 roku będą pierwszymi wyborami, podczas których będą mogli zagłosować. Działania projektowe integrują wokół siebie jednak nie tylko młodzież uczniów szkół ponadgimnazjalnych – ale również całe społeczności lokalne (tj. mieszkańców, przedstawicieli władz lokalnych, media lokalne).

Do zadań uczestników należeć będzie:

 • Udział w spotkaniu inaugurującym projekt dla przedstawicieli uczestników (po jednej osobie-koordynatorze z danej miejscowości) (grudzień 2012)
 • Udział w spotkaniu inaugurującym projekt dla przedstawicieli uczestników (po jednej osobie-koordynatorze z danej miejscowości) (grudzień 2012)
 • Przeprowadzenie we współpracy z trenerami przygotowanymi przez Fundację Schumana gier terenowych na terenie swoich miejscowości w grze powinno wziąć czynny udział ok. 60 osób (styczeń luty 2013)
 • Przygotowanie punktów informacyjnych na temat Parlamentu Europejskiego i wyborów do niego, na których odbędą się mini-happeningi (w miejscach powszechnie odwiedzanych przez mieszkańców, np. w supermarketach) (styczeń marzec 2013)
 • Przygotowanie delegacji, która wemie udział w symulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w Warszawie. Delegacja z danej miejscowości liczyć będzie 4-7 osób, zarówno uczniów jak i opiekunów. Po symulacji wezmą oni udział w Paradzie Schumana (maj 2013)
 • Dodatkowym elementem projektu będzie internetowa symulacja wyborów i obrad Parlamentu Europejskiego, w której będą mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani. Najlepsi uczestnicy gry będą mogli liczyć na nagrody. Symulacja internetowa odbędzie się w marcu i kwietniu 2013 roku.

W projekcie wezmą udział członkowie klubu europejskiego Czapla oraz uczniowie klas :1b,2b,2d.
Koordynatorami projektu będą :Ewa Betiuk, Jarosław Betiuk, Marek Urban, Małgorzata Mozel, Katarzyna Lipert

 

Spotkanie z Parlamentem Europejskim II

W dniu 28.02. 2013 r. odbyły się zajęcia edukacyjne w języku angielskim będące częcią projektu ogólnopolskiego Spotkania z Parlamentem Europejskim .
Czwartkowa lekcja przebiegła pod hasłem „ The European Parliament – things you would like to know”. Jej celem było poznanie słownictwa z dziedziny polityki, ekonomii i uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jak działa i czym się zajmuje PE. Uczniowie kl.3H i 3C (pod kierunkiem K. Lipert) udzielali odpowiedzi na wiele pytań m.in. – w jaki sposób PE walczy z łamaniem praw człowieka, jak pomaga studentom, czy działa na rzecz ochrony środowiska? Przygotowane zadania oraz aktywność uczniów na zajęciach pozwoliły im na bardzo dobre opanowanie materiału leksykalnego.

W œrodę 6 marca uczniowie I Liceum Ogólnokształcšcego im.Stefana Czarnieckiego uczestniczyli w grze miejskiej w ramach projektu Spotkania z Parlamentem Europejskim. Ich celem było poszerzenie wiedzy na temat Unii Europejskiej a szczególnie działalnoœci Parlamentu Europejskiego, co czynili w sposób aktywny – odkrywajšc kolejne elementy wiedzy na ten temat . Wszyscy gracze byli profesjonalnie przygotowani – zaopatrzeni w sprzęt do nagrywania, zapisywania, fotografowania i wygodne buty na długš wędrówkę .Pogoda dopisała, humory i zapał również. W czasie gry uczniowie wykonali zadania praktyczne. Wykorzystali metodę badań ankietowych, aby sprawdzić wiedzę różnych grup społecznych, wiekowych i zawodowych o PE. Monitoring pracy lokalnych europosłów pozwolił zdobyć informacje odnośnie ich aktywności w PE, jak i stopnia oddziaływania w rodzimym okręgu. Wizyty w instytucjach publicznych wyposażyły uczniów w informacje odnośnie kompetencji PE. W trakcie gry uczestnicy mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami Urzędu Miasta oraz ekspertami w badanych obszarach tematycznych, gościli w biurach lokalnych europosłów, prowadzili wywiady telefoniczne. Przeprowadzili również sondaż wśród mieszkańców, a swój materiał prasowy udokumentowali zdjęciami. W trakcie gry młodzież musiała wykazać się kreatywnościš i dociekliwościš, ponieważ poza wywiadami i spotkaniami z ekspertem czekały na nich również zadania wymagajšce pomysłowości i umiejętności praktycznych. Uczestnicy m.in. stworzyli program partii promujšcej region, petycję do Parlamentu Europejskiego ,którš nagrali w miejscowym,, Radio41’’. Uczniowie rozmawiali z przedsiębiorcš budowlanym i proboszczem parafii prawosławnej, jak pozyskiwać fundusze europejskie. Wiele dowiedzieli się o pracy europosłów ,rozmawiajšc z asystentami :profesor L. Kolarskiej –Bobińskiej, P. Zalewskiego oraz przez skype’a z Pawłem Kowalem .Uczyli się sztuki promocji rozmawiajšc z dziennikarzami lokalnych mediów. Wszystkie grupy pracowały bardzo aktywnie i z dużym zaangażowaniem wypracowujšc bardzo ciekawe materiały. Po kilkugodzinnej wyprawie po mieście uczniowie powrócili do szkoły, gdzie podsumowali zebrany materiał i przygotowali interesujšce prezentacje. Projekt realizowany jest we współpracy w Polskš Fundacjš im. Roberta Schumana przy wsparciu finansowym Parlamentu Europejskiego. Relację przygotowali organizatorzy i trenerzy gry.

Zamiast podsumowania

W projekcie wzięli udział członkowie klubu europejskiego Czapla oraz uczniowie klas :1b,2b,2d. Projekt koordynowali :Ewa Betiuk, Marek Urban ,Małgorzata Mozel , Katarzyna Lipert, Jaroslaw Betiuk .
Zrealizowano następujšce działania:

 • Przygotowanie uczniów do udziału w projekcie na temat Parlamentu Europejskiego – poprzez przeprowadzenie zajęć dajšcych podstawę wiedzy na temat tej instytucji ,przygotowanie pokazów multimedialnych, quizów na temat pracy euro parlamentu/I 2013/
 • Przygotowanie punktów informacyjnych na temat Parlamentu Europejskiego w szkole/ulotki, plakaty, gazetki wykonane przez uczniów//przez cały okres realizacji projektu/
 • Przygotowanie symulacji obrad Parlamentu ,by przybliżyć działalnoœć tej instytucji, udało się nam pokazać pracę tłumaczy symultanicznych, przedstawiliœmy frakcje parlamentu europejskiego , także katalog najważniejszych spraw poruszanych prze parlament ostatnio ,np. przyznawanie nagród imienia dysydenta rosyjskiego, obrońcy praw człowieka Andrieja Sacharowa/I 2013/
 • Spotkanie z asystentem biura euro poseł Leny Kolarskiej –Bobińskiej, paniš Dorotš Cywińskš, która opowiedziała o pracy pani poseł, wskazała na jej główne obowišzki i odpowiedziała na pytania np. interesowało nas ,ile zarabia euro poseł i, co może on zrobić dla swojego regionu/I 2013/
 • Przeprowadzenie – we współpracy z trenerami przygotowanymi przez Fundację Schumana – gier terenowych na terenie swoich miejscowoœci. Naszš grę wsparło wielu ludzi dobrej woli, wiele instytucji: Pani prezydent Miasta Chełm, Agata Fisz, Urzšd miasta Chełm, wydział promocji ,pomocy w rozwišzywaniu zadań udzielš nam chełmskie media/Nowy Tydzień i Super Tydzień/, Biblioteka Publiczna, Chełmski Oœrodek Informacji Turystycznej, przedsiębiorcy budowlani państwo Anna i Piotr Jurek oraz asystent biura L. Kolarskiej- Bobinskiej ,p. Dorota Cywińska i ksišdz Jan Łukaszuk proboszcz parafii prawosławnej w Chełmie/6marzec 2013/,
 • Przygotowanie delegacji, która weŸmie udział w symulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w Warszawie oraz udział w paradzie Schumana/9-10 maja/
 • Dodatkowy element -internetowa symulacja wyborów i obrad Parlamentu Europejskiego, w której będš mogli wzišć udział wszyscy zainteresowani. Najlepsi uczestnicy gry będš mogli liczyć na nagrody/kwietniu 2013 roku/zapraszamy na strony fundacji, by wzišć udział w grze .
Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. 48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl