MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Sejm Dzieci i Młodzieży

Postanowiliśmy, żeby rządził cały naród, żeby cały naród mógł powiedzieć, czego mu potrzeba.  Ale zapomnieliście, Panowie, że naród to nie tylko dorośli, ale i dzieci. Mamy kilka milionów dzieci, więc i one powinny rządzić. Niech będą dwa parlamenty: jeden dla dorosłych – i tam będą posłowie dorosłych i ministrowie dorosłych. A drugi będzie sejm dzieci – i tam dzieci będą posłami i ministrami. Ja wiem, że to jest trudne. Wszystkie reformy są trudne. Ale trzeba zacząć. Jeśli mnie się nie uda zrobić tak, jak trzeba, moje reformy dokończy mój syn albo mój wnuk.”

„Król Maciuś Pierwszy” Janusza Korczaka

                      Od 1994 roku odbywają się w Polsce coroczne sesje Sejmu Dzieci i Młodzieży. Pierwsi posłowie obradowali wówczas na temat „Wojna – zagrożeniem szczęśliwego dzieciństwa”. Od XII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży prace związane z jego organizacją przejęła Wszechnica Sejmowa, wchodząca w skład Biura Korespondencji i Informacji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Pomocy w organizacji SDiM udzielają także posłowie z Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Marszałek Sejmu RP wyraża zgodę na organizację kolejnej sesji i akceptuje jej główny temat oraz tematy prac szczegółowych. Sekretariat Posiedzeń Sejmu Kancelarii Sejmu przygotowuje scenariusz plenarnego posiedzenia, szkoli młodych marszałków, pomaga  w prowadzeniu samych obrad oraz przygotowuje stenogram z przebiegu obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży. Dziecięcy parlament  zbiera się raz do roku 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Polska jako pierwszy kraj w Europie zorganizowała tego typu przedsięwzięcie. Od 2015 r. nadzór merytoryczny nad przedsięwzięciem sprawuje Instytut Pamięci Narodowej.

Projekt ma określone cele:                                                                                                                          

 • naukę postaw obywatelskich oraz współodpowiedzialności młodych ludzi za przestrzeń publiczną, a w szczególności za swoją najbliższą okolicę,
 • refleksję na temat potrzeb młodych ludzi względem miejsca swojego zamieszkania,
 • uświadomienie decyzyjności i poczucia sprawstwa w społeczności lokalnej oraz promowanie postawy aktywnej względem niej,
 • wypracowanie pomysłów na zmiany w przestrzeni publicznej,
 • przybliżenie młodym ludziom zasad funkcjonowania Sejmu RP i procesu legislacyjnego.

Zespoły uczniowskie zgłoszone w procesie rekrutacji  zobowiązują się do:

 • wykonania zadania rekrutacyjnego przewidzianego w regulaminie,
 • udziału – w przypadku zakwalifikowania zespołu uczniowskiego – w seminariach przygotowanych przez organizatora oraz w uroczystej sesji 1 czerwca.

Wykonane przez zespół uczniowski zadanie rekrutacyjne stanowi podstawę do wyboru 460 delegatów na sesję, w oparciu o określoną liczbę mandatów przypadających na poszczególne województwa. Podział mandatów został dokonany proporcjonalnie do liczby uczniów w województwie.

Projekt przygotowany przez uczniów musi być ciekawy, by zyskać przychylność jury oceniającego jego rezultaty. Tylko 230 najlepszych dwuosobowych zespołów z całej Polski ma szanse zasiąść w ławach sejmowych 1 czerwca.

W naszej szkole już pięciokrotnie uczniowscy posłowie zasiadali w ławach poselskich:

 • XIX sesja (2013 r.) – pod hasłem „Co zrobić, by przestrzeń wokół nas była bardziej przyjazna?” – posłowie Maciej Pomiankiewicz i Jakub Jadwiszczak,
 • XX sesja (2014 r.) – pod hasłem „Co robić, by młodzież, w tym i młodzież z naszej szkoły, brała aktywny udział w wyborach i życiu społecznym?” – posłowie Anna Kowalska i Patryk Gąsior,
 • XXI sesja (2015 r.) – pod hasłem Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież?” – posłowie Natalia Hyjek i Magda Raczyńska,
 • XXII sesja (2016 r.) – pod hasłemMiejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości” – posłowie Aleksandra Muratov i Mikołaj Polak,
 • XXIII sesja (2017 r.) – pod hasłem „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej” – posłowie Karolina Śniatkowska i Seweryn Hałaj.
Powrót