MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Sejm Dzieci i Młodzieży

Postanowiliśmy, żeby rządził cały naród, żeby cały naród mógł powiedzieć, czego mu potrzeba.  Ale zapomnieliście, Panowie, że naród to nie tylko dorośli, ale i dzieci. Mamy kilka milionów dzieci, więc i one powinny rządzić. Niech będą dwa parlamenty: jeden dla dorosłych – i tam będą posłowie dorosłych i ministrowie dorosłych. A drugi będzie sejm dzieci – i tam dzieci będą posłami i ministrami. Ja wiem, że to jest trudne. Wszystkie reformy są trudne. Ale trzeba zacząć. Jeśli mnie się nie uda zrobić tak, jak trzeba, moje reformy dokończy mój syn albo mój wnuk.”

„Król Maciuś Pierwszy” Janusza Korczaka

                      Od 1994 roku odbywają się w Polsce coroczne sesje Sejmu Dzieci i Młodzieży. Pierwsi posłowie obradowali wówczas na temat „Wojna – zagrożeniem szczęśliwego dzieciństwa”. Od XII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży prace związane z jego organizacją przejęła Wszechnica Sejmowa, wchodząca w skład Biura Korespondencji i Informacji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Pomocy w organizacji SDiM udzielają także posłowie z Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Marszałek Sejmu RP wyraża zgodę na organizację kolejnej sesji i akceptuje jej główny temat oraz tematy prac szczegółowych. Sekretariat Posiedzeń Sejmu Kancelarii Sejmu przygotowuje scenariusz plenarnego posiedzenia, szkoli młodych marszałków, pomaga  w prowadzeniu samych obrad oraz przygotowuje stenogram z przebiegu obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży. Dziecięcy parlament  zbiera się raz do roku 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Polska jako pierwszy kraj w Europie zorganizowała tego typu przedsięwzięcie. Od 2015 r. nadzór merytoryczny nad przedsięwzięciem sprawuje Instytut Pamięci Narodowej.

Projekt ma określone cele:                                                                                                                          

 • naukę postaw obywatelskich oraz współodpowiedzialności młodych ludzi za przestrzeń publiczną, a w szczególności za swoją najbliższą okolicę,
 • refleksję na temat potrzeb młodych ludzi względem miejsca swojego zamieszkania,
 • uświadomienie decyzyjności i poczucia sprawstwa w społeczności lokalnej oraz promowanie postawy aktywnej względem niej,
 • wypracowanie pomysłów na zmiany w przestrzeni publicznej,
 • przybliżenie młodym ludziom zasad funkcjonowania Sejmu RP i procesu legislacyjnego.

Zespoły uczniowskie zgłoszone w procesie rekrutacji  zobowiązują się do:

 • wykonania zadania rekrutacyjnego przewidzianego w regulaminie,
 • udziału – w przypadku zakwalifikowania zespołu uczniowskiego – w seminariach przygotowanych przez organizatora oraz w uroczystej sesji 1 czerwca.

Wykonane przez zespół uczniowski zadanie rekrutacyjne stanowi podstawę do wyboru 460 delegatów na sesję, w oparciu o określoną liczbę mandatów przypadających na poszczególne województwa. Podział mandatów został dokonany proporcjonalnie do liczby uczniów w województwie.

Projekt przygotowany przez uczniów musi być ciekawy, by zyskać przychylność jury oceniającego jego rezultaty. Tylko 230 najlepszych dwuosobowych zespołów z całej Polski ma szanse zasiąść w ławach sejmowych 1 czerwca.

W naszej szkole już pięciokrotnie uczniowscy posłowie zasiadali w ławach poselskich:

 • XIX sesja (2013 r.) – pod hasłem „Co zrobić, by przestrzeń wokół nas była bardziej przyjazna?” – posłowie Maciej Pomiankiewicz i Jakub Jadwiszczak,
 • XX sesja (2014 r.) – pod hasłem „Co robić, by młodzież, w tym i młodzież z naszej szkoły, brała aktywny udział w wyborach i życiu społecznym?” – posłowie Anna Kowalska i Patryk Gąsior,
 • XXI sesja (2015 r.) – pod hasłem Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież?” – posłowie Natalia Hyjek i Magda Raczyńska,
 • XXII sesja (2016 r.) – pod hasłemMiejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości” – posłowie Aleksandra Muratov i Mikołaj Polak,
 • XXIII sesja (2017 r.) – pod hasłem „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej” – posłowie Karolina Śniatkowska i Seweryn Hałaj.

AKTUALNOŚCI

 

XXV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Już po raz siódmy w naszej szkole czarniecczycy realizowali projekt edukacyjny „Sejm Dzieci i Młodzieży”. Dziecięcy parlament zbiera się raz do roku 1 czerwca, kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. Polska jako pierwszy kraj w Europie zorganizowała tego typu przedsięwzięcie. Od 2015 r. nadzór merytoryczny nad przedsięwzięciem sprawuje Instytut Pamięci Narodowej.

Temat przewodni tegorocznej edycji to: „Posłowie Sejmu II Rzeczpospolitej Polskiej. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”. Zadaniem było zrealizowanie projektu upamiętniającego w sposób trwały (w przestrzeni wirtualnej lub realnej) losy i działalność posła, który co najmniej raz sprawował mandat poselski w latach 1918 – 1939, a podczas wojny działał dla dobra ojczyzny.

Bohaterem projektu czarniecczyków był Tomasz Arciszewski – legionista, konspirator, poseł, społecznik, polityk, premier rządu na uchodźstwie. „Człowiek, któremu przyszło żyć w trudnych czasach i podejmować trudne decyzje”. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła p. Teresa Kiwińska – Dyrektor I LO w Chełmie. Grupę docelową autorek projektu – Darii Gołębiowskiej i Roksany Paralusz z klasy I b, stanowili zainteresowani historią i wiedzą o społeczeństwie uczniowie naszej szkoły. Zespół opracował zawartość merytoryczną i szatę graficzną ulotki i plakatu o Tomaszu Arciszewskim, dzięki czemu w krótkim czasie duże grono uczniów „Czarnieckiego” dowiedziało się o działalności naszego bohatera. Ponadto przygotował prezentację multimedialną z jego biogramem wyświetlaną na szkolnym telebimie. Poinformował też społeczność I LO o adresie strony internetowej poświęconej Tomaszowi Arciszewskiemu. W krótkim okresie odwiedziło ją ponad 150 osób. Tym, którzy odwiedzili nasza stronę, zadaliśmy pytanie, dlaczego warto pamiętać o takich ludziach jak bohater projektu. Przeprowadzono też sondę wśród chełmian oraz krótki wywiad z p. prof. Bartoszem Janiszewskim, nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie, na temat Tomasza Arciszewskiego. Pracę nad realizacją projektu zakończyło nagranie słuchowiska paradokumentalnego prezentującego koleje losu tego nietuzinkowego człowieka.

4 kwietnia 2019 roku odbyła się konferencja kończąca projekt. Jej uczestnikami byli uczniowie klas I b i II c. Na zakończenie przeprowadzono grę dydaktyczną, w której wzięły udział trzyosobowe delegacje klas pierwszych. Jury w składzie: p. dyr. Teresa Kiwińska, p. prof. Anna Popielewicz oraz p. Stanisław Mościcki, radny obecnej kadencji Rady Miasta Chełm oraz Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, oceniało, jak poszczególne zespoły poradziły sobie z pytaniami, które dotyczyły Tomasza Arciszewskiego oraz projektu Sejmu Dzieci i Młodzieży. Przygotowano też pytania dla publiczności. I miejsce zdobył zespół klasy I e w składzie: Wiktoria Pastuszak, Michał Dżaman, Hubert Mucha. Pani dyr. Teresa Kiwińska w swoim wystąpieniu podkreśliła wagę takich działań w kształtowaniu szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej.

Opiekę merytoryczną nad projektem sprawowała p. prof. Ewa Betiuk, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.

Fot: Marzena Postój


XXIV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży 

Czarniecczycy już po raz szósty uczestniczą w projekcie pod nazwą „Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży”. Jest on organizowany przez Wszechnicę Sejmową oraz Instytut Pamięci Narodowej. Tegoroczna sesja odbywa się pod hasłem: „Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej.

Aby zostać parlamentarzystą Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca, kiedy obchodzimy Dzień Dziecka, trzeba się nieźle napracować, mieć pomysł na realizację zadania, pokonać niemałą konkurencję, przygotować ciekawą prezentację postawionego zadania, zdobyć sojuszników i mieć jeszcze łut szczęścia. Bohaterem naszego przedsięwzięcia uczyniliśmy znanego z podręczników do historii Ignacego Daszyńskiego. Podjęliśmy wyzwanie zmierzenia się z zadaniem, znaleźliśmy wielu sojuszników wśród naszych koleżanek i kolegów z klas I c, II c i III c, realizujących rozszerzony program historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Opracowaliśmy biogram posła Ignacego Daszyńskiego, a także plakat, ulotki i pokaz multimedialny. Aby uzyskać informację zwrotną, na ile nasze działania edukacyjne były skuteczne, przeprowadziliśmy minisondę wśród naszych koleżanek i kolegów. Odbyliśmy rozmowy z p. Wandą Jaroszczuk, redaktor naczelną „Super Tygodnia”, i p. prof. Anną Popielewicz. Poprosiliśmy nasze rozmówczynie o dobre rady dla osób, które występują publicznie. Uzbrojeni w wiedzę o poglądach politycznych Ignacego Daszyńskiego sami przygotowaliśmy przemówienia i wygłosiliśmy je przed naszymi koleżankami i kolegami. No cóż, nie było to łatwe…

Na zakończenie działań zaprosiliśmy ekspertów do debaty, która odbyła się 5 kwietnia 2018 r. w auli szkoły. Naszymi ekspertami byli: p. Stanisław Mościcki, historyk, do niedawna zastępca prezydenta Chełma, oraz p. Teresa Kiwińska, dyrektor naszej szkoły. W debacie uczestniczyli uczniowie z klas I c i II c, realizujący projekt pod kierunkiem p. prof. Ewy Betiuk. Teraz naszym zadaniem jest podsumowanie tego spotkania i umieszczenie fotorelacji na platformie Sejmu Dzieci i Młodzieży do 9 kwietnia. Trzymajcie za nas kciuki ! Moderatorami projektu byli: Daniel Baran z kl. II c i Mikołaj Kuczer z kl. I c.

Fot.: Anna Sadlak

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl