MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Uczniowie adoptują zabytki

„NASZA WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ – UCZNIOWIE ADOPTUJĄ ZABYTKI”

Realizator: Szkolne Koło Towarzystwa Opieki nad Zabytkami – odp. Katarzyna Dobrakowska (Koziak)

Program edukacyjny „Nasza wspólna przeszłość – uczniowie adoptują zabytki” adresowany jest do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Realizowała go Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ze środków Fundacji Forda. W ramach programu młodzi ludzie opiekowali się obiektami i miejscami związanymi z dziejami innych narodów, które mieszkają lub kiedyś mieszkały w ich miejscowości czy regionie.

Cel projektu: zabezpieczenie wszystkich wartościowych elementów dawnego zespołu szkolno – ogrodowego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, w skład którego wchodzą: gmach dawnego seminarium – obecnie budynek szkolny, dom odźwiernego – dziś obiekt nieużytkowany, dziedziniec szkolny, bursa – obecnie Schronisko Młodzieżowe, dawne ogrodzenie z cegły, zabytkowy drzewostan pochodzący z końca XIX wieku; zahamowanie dewastacji okazowych już drzew, a także umożliwienie ich leczenia i konserwacji.

  • W grudniu 2002 roku przystąpiono do programu, uczestnicząc w warsztatach przygotowujących do adopcji zabytku.
  • W grudniu 2002 r. i styczniu 2003 r. zapoznano uczniów z programem i zasadami opieki nad zabytkami w formie warsztatów (metodą „krok po kroku”).
  • Od grudnia 2002 r. przeprowadzono badania archiwalne dotyczące historii obiektu, jak również przygotowano dokumentację fotograficzną oraz wykonane zostały prace plastyczne przez uczniów; nawiązana została też współpraca z historykiem sztuki, archeologiem oraz dziennikarzami pisma lokalnego „Super Tydzień Chełmski” (ukazały się w nim dwa artykuły); ponadto w Radiu BON TON przeprowadzono wywiad z uczniami.
  • 18 lutego 2003 roku w naszej szkole gościli dziennikarze z „Panoramy Lubelskiej”, którzy przeprowadzili wywiad z p. prof. K. Dobrakowską (Koziak) na temat programu edukacyjnego „Nasza wspólna przeszłość – uczniowie adoptują zabytki”, następnie w Chełmskim Muzeum odebrany został akt adopcji zespołu szkolno – ogrodowego przy I LO w Chełmie oraz otwarto wystawę pt. „Z kufrów i skrzyń kresowych”.
  • 23 lutego 2003 r. odbyło się spotkanie w ZSO w Brzeźnie, podczas którego nastąpiła wymiana doświadczeń na temat programu „Nasza wspólna przeszłość – uczniowie adoptują zabytki”.
  • W marcu 2003 roku opracowano i przesłano rezultaty prac uczniów (zdjęcia zabytków oraz opisy działań) na stronę internetową: www.ceo.org.pl/slady.
  • W kwietniu 2003 r. w czasie spotkania z Aleksandrem Zawalskim – inżynierem leśnictwa młodzież została zapoznana z różnymi sposobami leczenia drzew, a także otrzymała cenne wskazówki, jak chronić zabytkowy drzewostan. Po spotkaniu rozpoczęto klasyfikację wszystkich drzew na terenie zespołu szkolno – ogrodowego przy I LO w Chełmie.
  • Prezentacja dokonań miała miejsce podczas kwietniowej wystawy w Chełmskiej Bibliotece Pedagogicznej oraz II Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów na Zamku Królewskim w Warszawie 14 czerwca 2003 r. Ekspertem oceniającym działalność uczniów I LO z Chełma była Iwona Liżewska ze Stowarzyszenia Wspólnoty Kulturowej „Borussia” oraz Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Olsztynie. Za przygotowanie projektu uczniowie otrzymali dyplom.

Program „Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki” pozwolił zainteresować młodych ludzi dziedzictwem przeszłości. Uczniowie prowadzili działania edukacyjne i promocyjne, dzięki którym miejsce otoczone przez nich opieką staje się częścią tradycji i wizytówką ich miejscowości. Program budował poczucie związku z „małą ojczyzną”, pozwolił na poznanie przeszłości w wymiarze lokalnym. Rozbudził wśród uczniów zainteresowanie historią i kulturą swego regionu i kraju, nauczył odnajdywania oraz odczytywania źródeł historycznych oraz współpracy, odpowiedzialności i porozumiewania się z innymi.

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl