MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Niepodległa

Nasi uczniowie wraz z nauczycielami zorganizowali wiele ciekawych wydarzeń patriotycznych w celu upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Oto najważniejsze z nich…


Miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości

Mszą św. odprawioną w bazylice pw. Narodzenia NMP 11 listopada 2018 r. rozpoczęły się w Chełmie obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wzięła w nich udział również delegacja naszej szkoły wraz z Pocztem Sztandarowym.


Czarniecczycy swojej Ojczyźnie w stulecie niepodległości

W  przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, 9 listopada 2018 r., czarniecczycy zorganizowali uroczysty koncert poświęcony stuleciu odzyskania przez Polskę wolności po 123 latach zaborów. To podniosłe wydarzenie poprzedziły Msza św. w kaplicy szkolnej w intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. Jan Tadyniewicz, oraz pokaz filmów dokumentalnych tematycznie związany z odrodzeniem Rzeczpospolitej. O godz. 9.00 w sali gimnastycznej rozpoczęła się część oficjalna, którą poprowadzili uczniowie kl. III c – Daniel Baran, Weronika Błaziak i Patryk Chilimoniuk. Zaproszenie na to niezwykłe dla wszystkich wydarzenie przyjęli: p. Agata Fisz – Prezydent Miasta Chełm, p. Zygmunt Gardziński – Przewodniczący Rady Miasta Chełm, p. Augustyn Okoński – Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm, p. Arkadiusz  Kwieciński – Dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, a także p. Ewa Lik – Matuła – Starszy Wizytator Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie. Mottem obchodów stały się ponadczasowe słowa Aleksandra Świętochowskiego: „Pełne życie narodu może rozwijać się jedynie w wolności”. Znaczenie wolności, obywatelskiej odpowiedzialności, patriotyzmu i tradycji dla przeszłych pokoleń, a także współczesnych Polaków podkreśliła w swoim wystąpieniu p. Teresa KiwińskaDyrektor Szkoły. Chwilą ciszy uczczono pamięć poległych za wolność kraju czarniecczyków. W podniosły nastrój święta wprowadziły zgromadzonych uczennice kl. II c – Natalia  Moskaluk i Weronika Oleszczyńska piosenką „Ojczyzna” z repertuaru Marka Grechuty. Uroczystość uświetniły pokazy multimedialne. „Drogi Polaków do niepodległości” przygotowali: Weronika Masełko, Nikola Tatys i Iga Wojtaszak z kl. III c, Maciej Grządkowski i Mikołaj Makaryczew z kl. III a, Mateusz Więckowski z kl. I g. Impresję teatralną „Przystanek Niepodległość” zaprezentowali: Natalia Królikowska, Emilia Mazurczuk, Katarzyna Nikodem, Jakub Seniuk, Gabriela Zosiuk z kl. I a, Magdalena Bukowska, Szymon Pawłowski z kl. II a, Hubert Mucha z kl. I e, Dawid Bożyk i Aleksandra Sawa z kl. II f. „Chełmski świt niepodległości” przedstawili Daniel Baran i Mikołaj Skwaroń z kl. III c. „Najważniejsze pieśni hymniczne w dziejach Polski i Polaków opracowali uczniowie kl. III c – Weronika Błaziak, Dominika Daniluk, Kamila Grzeszczyk, Marcin Kazaniecki, Sara Maglio, natomiast komentarz zaprezentowali: Dominik Patra i Wiktoria Rzeszot z kl. I b. Najwięcej emocji wśród zgromadzonych uczniów wzbudziło „narodowe śpiewanie”, będące prezentacją najpopularniejszych piosenek i pieśni patriotycznych, powstańczych oraz legionowych. Był to wspólny koncert dla naszej ojczyzny. Tę część uroczystości poprowadzili Mikołaj Kuczer i Alicja Włodarczyk z kl. II c. W trakcie koncertu wystąpili: Dominik Bożyk z kl. III c, Szymon Dmitruk z kl. II c, Daria Gołębiowska z kl. I b, Michał Juszczuk z kl. I a, Weronika Koguciuk z kl. II a, Natalia Królikowska z kl. I a, Natalia Moskaluk z kl. II c, Weronika Oleszczyńska z kl. II c,  Klaudia Palczyńska z kl. III c, Roksana Paralusz z kl. I b, Kinga Podgórska z kl. I b, Wiktoria Rzeszot z kl. I b, Sylwia Skibińska z kl. I a, Paweł Wiącek z kl. I f, Jakub Wilgos z kl. I b. Za sprawną obsługę techniczną odpowiadali: Artur Grabowiec z kl. II c, Dawid Kasperski z kl. I b, Dawid Klimczuk z kl. II c, Dominika Mazurek z kl. III c oraz Stanisław Perestaj z kl. I g.

Punktualnie o godzinie 11.11 czarniecczycy, w obecności Pocztów Sztandarowych, dołączyli do akcji „Rekord dla Niepodległej”, której celem było wspólne zaśpiewanie czterozwrotkowego hymnu narodowego przez uczniów oraz nauczycieli przedszkoli, szkół w kraju i za granicą. Uroczystość zakończyły spotkania wychowawców z wychowankami.

Szkolny projekt obchodów stulecia niepodległości koordynowały p. prof. Ewa Betiuk i p. prof. Anna Popielewicz. W organizację imprezy włączyli się również p. prof. Katarzyna Dobrakowska, p. prof. Bartosz Janiszewski, p. prof. Aldona Klejmont, p. prof. Tomasz Kociuba, p. prof. Małgorzata Kość, p. prof. Marta Sadowska, p. prof. Robert Wojciechowski i p. prof. Honorata Zakrzewska.

Fot.: Marzena Postój


Wystawa “Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918” na stulecie odzyskania niepodległości

8 listopada 2018 roku uczniowie klasy I b pod opieką p. prof. Ewy Betiuk, p. prof. Anny Borowskiej i p. prof. Jarosława Betiuka wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Warszawy. Mieli okazję odwiedzić Galerię Sztuki Starożytnego Egiptu, uczestnicząc w grach interaktywnych, multimedialnych i planszowych, związanych z tematyką tego obszaru kulturowego. Jednak zasadniczym celem tego przedsięwzięcia edukacyjnego był udział w projekcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanym przez Muzeum Narodowe, „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918” – jest to wystawa zorganizowana na cześć stulecia odzyskania przez nasz kraj upragnionej wolności. Jej głównym założeniem jest konfrontacja przedstawień wydarzeń historycznych i politycznych z przemianami polskiej sztuki u progu Polski niepodległej. Na wystawie zaprezentowane zostały dzieła Jacka Malczewskiego, Zofii Stryjeńskiej, Tadeusza Makowskiego, Witolda Wojtkiewicza i wielu artystów zamieszkałych na ziemiach polskich i poza nimi. Nie zabrakło też wizerunków głównych bohaterów walki o niepodległość Polski, sportretowanych przez Wojciecha Kossaka, Stanisława Fabijańskiego, Leopolda Gottlieba czy Leona Wyczółkowskiego. Osobna część wystawy poświęcona jest wojnie polsko – bolszewickiej i jej obrazowi w sztuce i grafice propagandowej. Szczególnie uwypuklone zostały wątki legionowe, postać Józefa Piłsudskiego, a także motywy batalistyczne. Wątkom niepodległościowym i patriotycznym towarzyszy prezentacja nowych, dynamicznie rozwijających się tendencji artystycznych, które w przyszłości kształtowały oblicze odrodzonej Rzeczypospolitej. Interesująco przedstawia się zwłaszcza ta część ekspozycji, która prezentuje różne artystyczne przejawy kultu Józefa Piłsudskiego. Ponadto młodzież uczestniczyła w warsztatach tematycznie związanych z wystawą „Niech się Polska przyśni Tobie!”. Dopełnieniem wizyty w stolicy w przededniu stulecia niepodległej Polski stał się spektakl w Teatrze Roma pt. „Piloci”, nawiązujący do chlubnej karty z przeszłości polskich dywizjonów bojowych z okresu bitwy o Anglię.


Czarniecczycy uczestniczyli w kolejnej sesji popularnonaukowej z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

15 października 2018 r. czarniecczycy skorzystali dziś z zaproszenia Zarządu Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Lublinie z siedzibą w Chełmie, Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti, Oddziału Chełmskiego Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Stowarzyszenia Rocznik Chełmski oraz Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie na uroczystą sesję popularnonaukową, dotyczącą wkładu mieszkańców ziemi chełmskiej w odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Odbyła się ona w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej. W sesji uczestniczyli uczniowie klasy II d wraz ze swoim wychowawcą – p. prof. Martą Sadowską.

Fot.: Marta Sadowska


Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Polska nad Bałtykiem – implikacje prawne i gospodarcze w setną rocznicę odzyskania niepodległości”

9 października 2018 roku uczniowie klasy I b pod opieką p. prof. Ewy Betiuk wzięli udział w konferencji, której celem było uczczenie dwu istotnych dla dziejów Polski rocznic – stulecia odzyskania niepodległości oraz powołania przed 450 laty Komisji Morskiej jako pierwszego w Europie urzędu obejmującego całokształt spraw morskich. Tematyka obrad dotyczyła szeroko rozumianego prawa morskiego, w tym znaczenia dostępu do morza, kształtowania się granic morskich i lądowych, handlu morskiego i śródlądowego od średniowiecza aż po czasy współczesne. W konferencji uczestniczyli naukowcy, specjaliści różnych dziedzin prawa i historii z Polski, Białorusi i Ukrainy. W interesujący sposób przekazali uczestnikom wiedzę o rozmaitych formach ubezpieczeń w średniowieczu, działalności Komisji Morskiej czy zmianach w systemie prawa morskiego w Europie na przestrzeni dziejów. Była to interesująca lekcja historii przeprowadzona w gościnnych murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.


Odsłonięcie tablicy pamięci Józefa Piłsudskiego

6 października 2018 r. o godz. 12.00 została odsłonięta tablica pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego na budynku dawnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych przy pl. Niepodległości. Uroczystość poprzedziła Msza św. w Bazylice Narodzenia NMP, po której nastąpiło złożenie kwiatów pod Mauzoleum Poległych za Ojczyznę i Naród. W tym wydarzeniu wzięła też udział delegacja naszej szkoły wraz z Pocztem Sztandarowym.

Fot.: Natalia Pazyna


Chełm u progu niepodległości Polski w 1918 roku

14 września 2018 r. uczniowie klasy II c reprezentowali społeczność czarniecczyków na podniosłej uroczystości – sesji historycznej dla dyrektorów szkół Chełma i powiatu chełmskiego oraz nauczycieli historii i języka polskiego poświęconej dziejom miasta u progu niepodległości w 1918 r. W spotkaniu uczestniczyły p. wicedyrektor Edyta Kowalczuk, p. prof. Ewa Betiuk, p. prof. Anna Popielewicz. Organizatorzy: Delegatura w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, Oddział w Chełmie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, przygotowali bogaty program uroczystości. Zaproszeni goście mogli wziąć udział we mszy św. dziękczynnej za ojczyznę w kościele pw. Rozesłania św. Apostołów, obejrzeć wystawę okolicznościową „Marszałek Józef Piłsudski – Honorowy Obywatel miasta Chełm” oraz wysłuchać montażu słowno – muzycznego przygotowanego przez uczniów i nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Orlicza – Dreszera w Chełmie. Organizatorzy zaprosili uczestników sesji do refleksji nad następującymi referatami: „Ojcowie niepodległości” (wygłosił go prof. Tomasz Panfil z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie), „Achilles Rati, wizytator apostolski w Polsce i na Litwie w okresie przełomu. Wizyta w Chełmie 15 września 1918 r.” (prof. Włodzimierz Osadczy, wykładowca KUL i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie), „Związki Józefa Piłsudskiego z Chełmem i ziemia chełmską” (Zbigniew Lubaszewski, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie, pracownik Muzeum Ziemi Chełmskiej), „Gustaw Orlicz – Dreszer a Chełm wczoraj i dziś” (Sławomir Rogucki, nauczyciel historii w II LO w Chełmie), „Orlęta Lwowskie – nieprzemijająca legenda. Działania wychowawcze w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie” (Tomasz Marczewski, nauczyciel historii tejże placówki).


„Przedwiośnie” czytaliśmy również w chełmskiej Bibliotece Pedagogicznej

7  września 2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie odbyło się czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego z udziałem uczniów szkół z Chełma i powiatu chełmskiego oraz zaproszonych gości. Uroczystość rozpoczęli uczniowie I i II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie, którzy wprowadzili słuchaczy w problematykę powieści oraz zaprosili do wspólnego, narodowego czytania. Reprezentanci społeczności czarniecczyków,  Daniel Baran, Weronika Błaziak, Dominik Bożyk, Patryk Chilimoniuk, Marcin Kazaniecki, Marcin Paluch, przedstawili w formie pokazu multimedialnego problematykę „Przedwiośnia”, a następnie wraz z innymi uczestnikami spotkania czytali fragmenty powieści.

Fot.: ze strony Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie


Czarniecczycy także czytali „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego

6 września 2018 r. społeczność czarniecczyków  wzięła udział w kolejnej odsłonie Narodowego Czytania, która odbywa się w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Prezydent RP Andrzej Duda, zapraszając Polaków do Narodowego Czytania „Przedwiośnia”, powiedział: „Jestem przekonany, że wspólna lektura tej pięknej i mądrej książki pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do doświadczeń sprzed wieku. Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczna akcja, oprócz jej stałego, głównego celu, którym jest promocja czytelnictwa, była też formą uczczenia jubileuszu. A zarazem chcę, aby przesłanie Żeromskiego wzbogaciło program obchodów i wydarzeń o niezwykle istotny i potrzebny element krytycznej refleksji nad dziejami ojczystymi.”

Spotkanie rozpoczęła prezentacja multimedialna dotycząca twórczości Stefana Żeromskiego i problematyki „Przedwiośnia” ze szczególnym uwzględnieniem  tematyki niepodległościowej, kontekstów historycznych i politycznych. Zaprezentowali ją Daniel Baran i Patryk Chilimoniuk.

Fragmenty powieści zatytułowane „Rodowód” przeczytali: pani dyrektor Teresa Kiwińska i wicedyrektorzy szkołyp. Edyta Kowalczuk i p. Robert Wojciechowski. Część pierwszą „Przedwiośnia”, zatytułowaną „Szklane domy”, zaprezentowali: Weronika Błaziak, Dominik Bożyk, Marcin Kazaniecki, Marcin Paluch, którzy wcielili się w role bohaterów utworu. Wspólne czytanie zakończyło obejrzenie fragmentów filmu „Przedwiośnie” w reż. Filipa Bajona. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe zakładki do książek.

Organizatorami przedsięwzięcia byli uczniowie klas III c i II c oraz nauczycielki – p. prof. Ewa Betiuk i p. prof. Anna Popielewicz.

zakladka (Kopiowanie)

Fot.: Anna Sadlak


„Z Bindugi w świat” wyróżnione

Z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości został zorganizowany ogólnopolski konkurs dla młodzieży „Bohaterowie są wśród nas” pod honorowym patronatem ministra Jana Kasprzyka, Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, oraz gen. bryg. dr. Stanisława Woźniaka, Wiceprezydenta Światowej Federacji Kombatantów. Celem konkursu była integracja międzypokoleniowa, zainteresowanie gromadzeniem i badaniem źródeł historycznych oraz upamiętnienie walki o niepodległość Polski.

Do organizatorów napłynęło łącznie 151 prac ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych ze 123 szkół z terenu całego kraju. Wyróżnienie w tym konkursie otrzymały Klaudia Biała oraz Aleksandra Lewczuk, uczennice p. prof. Anny Popielewicz, autorki reportażu pt.” Z Bindugi w świat”. Nagrody wręczone zostały 12 czerwca  w siedzibie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie.


Czarniecczycy posadzili Dąb Niepodległości

30 maja 2018 r. odbyła się niezwykła uroczystość posadzenia Dębu Niepodległości w parku szkolnym. Była ona nawiązaniem do podobnej akcji organizowanej w 1928 r. Społeczeństwo wraz z leśnikami również sadziło dęby – symbol siły, długowieczności i nieprzemijającej pamięci – jako świadectwo odzyskania przez Polskę wolności.

Mottem naszej akcji stały się słowa jednego z ojców polskiej niepodległości – Józefa Piłsudskiego: „Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem (…) nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Zaproszenia na uroczystość przyjęli: Beata Mazurek – Wicemarszałek Sejmu RP, Grzegorz Raniewicz – Poseł na Sejm RP reprezentowany przez  Piotra Malinowskiego – Radnego Chełma, Józef Zając – Senator RP, Agata Fisz – Prezydent Miasta Chełm, Zygmunt Gardziński – Przewodniczący Rady Miasta Chełm, Augustyn Okoński – Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm reprezentowany przez Beatę Wójcik – Inspektora Wydziału, Arkadiusz Kwieciński – Dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, Krystyna Mart – Dyrektor Muzeum Ziemi Chełmskiej oraz Natalia Jędruszczak – Kustosz Muzeum Ziemi Chełmskiej, Sławomir Padowski – Przewodniczący Rady Rodziców w I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie. Młodzież naszej szkoły reprezentował Wojciech Kuczyński – Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła Teresa Kiwińska – Dyrektor I LO w Chełmie.

Prowadzące uroczystość, Weronika Masełko i Nikola Tatys z klasy II c, zaprosiły zgromadzonych do obejrzenia impresji filmowej o polskich drogach do niepodległości, przygotowanej przez uczniów klasy I c. W klimat imprezy wprowadziła uczestników nastrojowa piosenka Marka Grechuty „Ojczyzna” w wykonaniu Natalii Moskaluk i Weroniki Oleszczyńskiej z kl. I c. Uczniowie kl. II c, Daniel Baran i Mikołaj Skwaroń, przedstawili trudną drogę Chełma do wolności w 1918 r. i zwrócili uwagę na rolę naszej szkoły w dziele odzyskiwania niepodległości. Okolicznościowy list do społeczności „Czarnieckiego” wystosował Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski. Przemówienia adresowane do uczniów wygłosili ponadto Arkadiusz Kwieciński i Teresa Kiwińska. Następnie zaproszeni goście oraz uczestnicy imprezy wzięli udział w symbolicznym posadzeniu Dębu Niepodległości przy dziedzińcu szkolnym. Obok drzewa znajduje się kamień z tablicą pamiątkową, na której widnieje napis: „Dąb Niepodległości jako symbol siły, potęgi i trwałości posadzony 30 maja 2018 roku w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę – Czarniecczycy”.  W imprezie, którą zorganizowali p. prof. Ewa Betiuk i p. prof. Jarosław Betiuk, uczestniczyli uczniowie klas I c i II c.

Fot: Marzena Postój


Finał IX edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Kamienie Pamięci. Nieznany bohater niepodległości”

Przez dwa dni, 23 – 24 maja, w hotelu „Best Western Premier” w Krakowie trwał wielki finał IX edycji projektu edukacyjnego „Kamienie Pamięci. Nieznany bohater niepodległości”, w którym uczestniczyło prawie 80 zespołów z całej Polski. Przedsięwzięcie adresowane było do młodzieży szkolnej, drużyn i zastępów harcerskich, kół naukowych, grup rekonstrukcyjnych, kół kombatantów oraz uczestników indywidualnych – pasjonatów historii. Celem było upamiętnienie nieznanych bohaterów, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości w latach 1914 – 1918, włożyli wkład w obronę granic II Rzeczypospolitej i budowę jej struktur w okresie międzywojennym poprzez działania zwłaszcza na płaszczyźnie lokalnej i regionalnej. Bohaterem projektu, przygotowanego przez uczennice klasy II c: Weronikę Masełko, Klaudię Palczyńską, Nikolę Tatys, Aleksandrę Wnuk i Igę Wojtaszak, był czarniecczyk – Cyprian Odorkiewicz, ps. „Krybar”, uczestnik walk o niepodległość ziemi chełmskiej w 1918 r.

W środę, 23 maja, zespoły finalistów miały okazję poznać „Niepodległy Kraków”, uczestnicząc w jednym z czterech spacerów: na kopiec Piłsudskiego, na kopiec Kościuszki, po mieście „Szlakiem Niepodległości”, po wystawie „Piękna Niepodległa” w Muzeum Armii Krajowej. Natomiast w czwartek, 24 maja, odbyła się gala finałowa, podczas której wręczone zostały statuetki „Kamienie Pamięci”. W tym roku statuetka była szczególna, wykonano ją bowiem z cegły pochodzącej z dworu Kleszczyńskich w Radziemicach, gdzie 4 sierpnia 1924 r. gościł Józef Piłsudski. Wcześniej zespoły zaprezentowały efekty swych historycznych poszukiwań lokalnych bohaterów i podzieliły się ze wszystkimi spostrzeżeniami związanymi z udziałem w projekcie. Gali finałowej towarzyszyła prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości” oraz liczne niespodzianki, w tym okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe dla uczestników. Honorowym gościem naszego stoiska była Małopolska Kurator Oświaty – Barbara Nowak. Jurorzy podkreślali znakomitą prezentację efektów projektu naszych uczennic (kostki, puzzle, domino edukacyjne, fanpage). Jego walory wizualne  dostrzegł przewodniczący jury projektu –  dr Jan Frazik z oddziału krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej, co podkreślił w swoim wystąpieniu. Opiekunem naukowym projektu była p. prof. Ewa Betiuk.


Czarniecczycy uczestniczyli w sesji popularnonaukowej „Ten jest z ojczyzny mojej”

10 maja 2018 r. uczniowie klasy I c uczestniczyli w sesji „Ten jest z ojczyzny mojej”. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła Agata Fisz – Prezydent Miasta Chełm. Sesja została wpisana w kalendarz obchodów stulecia niepodległości państwa polskiego.  Organizatorem uroczystości były: Stowarzyszenie „Aktywna 8”, Szkoła Podstawowa Nr 8 w Chełmie  we współpracy z  Radą  Miasta Chełm, Biblioteką Publiczną im. Pauliny Orsetti w Chełmie, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie i I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 8 przedstawili impresję teatralną „Jam jest ten, który widział”. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać interesujących wykładów Zygmunta Gardzińskiego, poświęconego Chełmowi i chełmianom w okresie okupacji hitlerowskiej, Doroty Bidy o losach Ireny Sendlerowej i chełmianach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej, a także Marzeny Boćwińskiej o sposobach uczenia o holocauście. Na zakończenie Ewa Betiuk przedstawiła przykłady dobrej praktyki uczenia o holocauście oraz dziejach i kulturze Żydów polskich z wykorzystaniem doświadczeń własnych i Anny Popielewicz. Uczennice klasy II c, Weronika Masełko i Nikoła Tatys, zaprezentowały przykłady działań edukacyjnych czarniecczyków: filmy, pokazy multimedialne, grę edukacyjną, domino i klocki edukacyjne oraz „Spacerownik” z projektu Centropa z 2017 r.


XXIV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży – debata ekspercka w „Czarnieckim”

Czarniecczycy już po raz szósty uczestniczą w projekcie pod nazwą „Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży”. Jest on organizowany przez Wszechnicę Sejmową oraz Instytut Pamięci Narodowej. Tegoroczna sesja odbywa się pod hasłem: „Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej.

Aby zostać parlamentarzystą Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca, kiedy obchodzimy Dzień Dziecka, trzeba się nieźle napracować, mieć pomysł na realizację zadania, pokonać niemałą konkurencję, przygotować ciekawą prezentację postawionego zadania, zdobyć sojuszników i mieć jeszcze łut szczęścia. Bohaterem naszego przedsięwzięcia uczyniliśmy znanego z podręczników do historii Ignacego Daszyńskiego. Podjęliśmy wyzwanie zmierzenia się z zadaniem, znaleźliśmy wielu sojuszników wśród naszych koleżanek i kolegów z klas I c, II c i III c, realizujących rozszerzony program historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Opracowaliśmy biogram posła Ignacego Daszyńskiego, a także plakat, ulotki i pokaz multimedialny. Na zakończenie działań zaprosiliśmy ekspertów do debaty, która odbyła się 5 kwietnia 2018 r. w auli szkoły. Naszymi ekspertami byli: p. Stanisław Mościcki, historyk, do niedawna zastępca prezydenta Chełma, oraz p. Teresa Kiwińska, dyrektor naszej szkoły. W debacie uczestniczyli uczniowie z klas I c i II c, realizujący projekt pod kierunkiem p. prof. Ewy Betiuk. Teraz naszym zadaniem jest podsumowanie tego spotkania i umieszczenie fotorelacji na platformie Sejmu Dzieci i Młodzieży do 9 kwietnia. Trzymajcie za nas kciuki ! Moderatorami projektu byli: Daniel Baran z kl. II c i Mikołaj Kuczer z kl. I c.

Fot.: Anna Sadlak


Projekt „Kamienie Pamięci” podsumowany

Dziewiąta edycja projektu „Kamienie Pamięci”, organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej, w tym roku odbywa się pod hasłem: „Nieznany bohater niepodległości 1914 – 1939 – rok szkolny 2017/2018”. Czarniecczycy biorą udział w takim przedsięwzięciu edukacyjnym już po raz piaty. Honorowy patronat nad szkolną realizacją projektu objęła – jak co roku – Teresa Kiwińska – dyrektor I LO w Chełmie.

Zasadniczym celem projektu było odszukanie „zapomnianych bohaterów, którzy od krwawej walki na polu bitwy do działania na rzecz społeczności lokalnej przyczynili się do odzyskania niepodległości i budowy II Rzeczypospolitej Polskiej”. Autorzy koncepcji zadania zaproponowali, aby realizatorzy skoncentrowali się na osobach bezpośrednio zaangażowanych w dzieło odzyskania niepodległości, obrony jej granic oraz oddanych służbie II RP aż do 1939 roku.

Bohaterem naszego projektu jest  czarniecczyk – Cyprian Odorkiewicz, ps. „Krybar”, uczestnik walk o niepodległość ziemi chełmskiej, porucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego, urzędnik, działacz polityczny, uczestnik kampanii wrześniowej, członek Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego, dowódca Grupy Bojowej „Krybar”, a następnie I batalionu strzelców 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej AK, więzień oflagu, oficer Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Realizacja zadań projektowych wymagała nawiązania współpracy z Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie i Chełmską Biblioteką Publiczną im. Marii Pauliny Orsetti w celu poszukiwania źródeł do dziejów Chełma okresu II RP oraz gazet informujących o działalności Cypriana Odorkiewicza. Realizatorki projektu przeprowadziły wywiad – rzekę z emerytowanym nauczycielem szkół chełmskich i powinowatym naszego bohatera – Krzysztofem Prostem. Ponadto przygotowały prezentacje multimedialne dotyczące odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r., pokaz multimedialny i fan page poświęcony życiu Cypriana Odorkiewicza, zakładkę okolicznościową, domino dla pasjonatów gry i tradycyjne „kostki pamięci” o bohaterze. Podsumowanie prac nad projektem nastąpiło 13 marca 2018 r.

Przed nami jeszcze trudny etap udokumentowania projektu i oczekiwanie na werdykt jury. Niebawem okaże się, czy w maju br. zostanie zaprezentowany w trakcie gali projektowej w Krakowie.

Projekt, którego opiekunem naukowym była p. prof. Ewa Betiuk, realizowały uczennice klasy II c: Weronika Masełko, Klaudia Palczyńska, Nikola Tatys, Aleksandra Wnuk, Iga Wojtaszak.

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl