MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Kreatywność kluczem do nowoczesnego świata

Jak podbić Warszawę? Jak zdeklasować 42 konkursowe drużyny? Jak napisać w cztery godziny oryginalny projekt? Jak go zaprezentować w minutę przed 250–osobowym audytorium? Jak przekonać jury i konkurentów?

To potrafią zrobić czarniecczycy! 26 listopada 2018 r. w Oranżerii Pałacu w Wilanowie odbył się  Ogólnopolski Kongres Młodzieży „Ideathon”. W wydarzeniu wzięło udział 225 młodych liderów, którzy opracowywali propozycje programów społecznych, stanowiące odpowiedź na wyzwania zidentyfikowane w różnych obszarach polityki młodzieżowej. Reprezentowali oni studentów, młodzieżowe rady miasta i samorządy uczniowskie szkół średnich.

Ideathon został zorganizowany przez Stowarzyszenie na rzecz powołania Rady Młodzieży RP, w ramach projektu opracowania Założeń do Strategii Państwa dla Młodzieży. Projekt realizowany jest pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej i przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Naszą szkołę i nasze miasto w finale reprezentował zespół w składzie: Natalia Błachnia,  Katarzyna Dobrowolska, Wiktoria Raczyńska, Magdalena Steć i Szymon Pawłowski, pod opieką p. prof. Teresy Kurzępy oraz p. prof. Marty Sadowskiej. Uczestnicy biorący udział w konkursie mieli za zadanie stworzyć program społeczny, dotyczący wybranej ścieżki tematycznej (aktywność obywatelska, kultura, sport, zdrowie i turystyka, rynek pracy, innowacje, Internet i cyfryzacja, edukacja i szkolnictwo wyższe). Czarniecczycy wybrali  edukację i szkolnictwo wyższe. Zdiagnozowali problem, jaki dotyka współczesne szkolnictwo i rynek pracy. Zauważyli, że młodzi ludzie często są rozczarowani swoimi wyborami, nie  mają wielu możliwości, by indywidualizować ścieżkę swojego rozwoju; potrzeba narzędzi, by młodzi kreatywni ludzie mieli możliwość odkrywać nowatorskie drogi oraz projektować rozwiązania dla wyzwań przyszłości. Tytuł projektu, który opracowali, brzmi: „Kreatywność kluczem do nowoczesnego świata. Projekt społeczny dla szkół, uczelni i pracodawców”. Na zrealizowanie zadania organizatorzy zaplanowali tylko cztery godziny. Na podstawie stworzonego projektu należało wykonać prezentację multimedialną oraz minutowe wystąpienie publiczne przed jury i konkurentami. Atmosfera, mimo zaciętej rywalizacji, emocji sięgających zenitu, była przyjazna i sprzyjająca twórczemu myśleniu.

Projekty oceniano dwuetapowo. 50 % punktów zespoły otrzymywały w systemie głosowania komórkowego uczestników, 50 % punktów przyznawało jury w składzie:  Sławomir Adamiec – Ministerstwo Edukacji Narodowej, dr Paweł Poszytek – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Dorota Kapuścińska – Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, Aleksander Martyniuk – eduweb.pl, Tomasz Racławski – Stowarzyszenie na rzecz powołania Rady Młodzieży RP.

Czarniecczycy zarówno w głosowaniu liderów jak i jurorów zostali uznani za twórców najlepszego programu społecznego w kategorii „Edukacja i szkolnictwo wyższe”.

Co dalej? Projekt czarniecczyków trafi do dokumentu, jakim są „Założeniach do Strategii Państwa dla Młodzieży”. Publikacja ta przekazana zostanie na ręce przedstawicieli rządu w trakcie specjalnej konferencji, na którą nasza zwycięska drużyna jest już zaproszona.

Powrót