MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Kreatywność kluczem do nowoczesnego świata

Jak podbić Warszawę? Jak zdeklasować 42 konkursowe drużyny? Jak napisać w cztery godziny oryginalny projekt? Jak go zaprezentować w minutę przed 250–osobowym audytorium? Jak przekonać jury i konkurentów?

To potrafią zrobić czarniecczycy! 26 listopada 2018 r. w Oranżerii Pałacu w Wilanowie odbył się  Ogólnopolski Kongres Młodzieży „Ideathon”. W wydarzeniu wzięło udział 225 młodych liderów, którzy opracowywali propozycje programów społecznych, stanowiące odpowiedź na wyzwania zidentyfikowane w różnych obszarach polityki młodzieżowej. Reprezentowali oni studentów, młodzieżowe rady miasta i samorządy uczniowskie szkół średnich.

„Ideathon” został zorganizowany przez Stowarzyszenie na rzecz powołania Rady Młodzieży RP, w ramach projektu opracowania Założeń do Strategii Państwa dla Młodzieży. Projekt realizowany jest pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej i przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Naszą szkołę i nasze miasto w finale reprezentował zespół w składzie: Natalia Błachnia,  Katarzyna Dobrowolska, Wiktoria Raczyńska, Magdalena Steć i Szymon Pawłowski, pod opieką p. prof. Teresy Kurzępy oraz p. prof. Marty Sadowskiej. Uczestnicy biorący udział w konkursie mieli za zadanie stworzyć program społeczny, dotyczący wybranej ścieżki tematycznej (aktywność obywatelska, kultura, sport, zdrowie i turystyka, rynek pracy, innowacje, Internet i cyfryzacja, edukacja i szkolnictwo wyższe). Czarniecczycy wybrali  edukację i szkolnictwo wyższe. Zdiagnozowali problem, jaki dotyka współczesne szkolnictwo i rynek pracy. Zauważyli, że młodzi ludzie często są rozczarowani swoimi wyborami, nie  mają wielu możliwości, by indywidualizować ścieżkę swojego rozwoju; potrzeba narzędzi, by młodzi kreatywni ludzie mieli możliwość odkrywać nowatorskie drogi oraz projektować rozwiązania dla wyzwań przyszłości. Tytuł projektu, który opracowali, brzmi: „Kreatywność kluczem do nowoczesnego świata. Projekt społeczny dla szkół, uczelni i pracodawców”. Na zrealizowanie zadania organizatorzy zaplanowali tylko cztery godziny. Na podstawie stworzonego projektu należało wykonać prezentację multimedialną oraz minutowe wystąpienie publiczne przed jury i konkurentami. Atmosfera, mimo zaciętej rywalizacji, emocji sięgających zenitu, była przyjazna i sprzyjająca twórczemu myśleniu.

Projekty oceniano dwuetapowo. 50 % punktów zespoły otrzymywały w systemie głosowania komórkowego uczestników, 50 % punktów przyznawało jury w składzie:  Sławomir Adamiec – Ministerstwo Edukacji Narodowej, dr Paweł Poszytek – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Dorota Kapuścińska – Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, Aleksander Martyniuk – eduweb.pl, Tomasz Racławski – Stowarzyszenie na rzecz powołania Rady Młodzieży RP.

Czarniecczycy zarówno w głosowaniu liderów jak i jurorów zostali uznani za twórców najlepszego programu społecznego w kategorii „Edukacja i szkolnictwo wyższe”.

Co dalej? Projekt czarniecczyków trafi do dokumentu, jakim są „Założeniach do Strategii Państwa dla Młodzieży”. Publikacja ta przekazana zostanie na ręce przedstawicieli rządu w trakcie specjalnej konferencji, na którą nasza zwycięska drużyna jest już zaproszona.


Premiera „Założeń do Strategii Państwa dla Młodzieży na lata 2020-2030”

26 lutego 2019 r. Natalia Błachnia, Katarzyna Dobrowolska, Szymon Pawłowski, Wiktoria Raczyńska i Magdalena Steć uczestniczyli w Pałacu Belwederskim w premierze „Założeń do Strategii Państwa dla Młodzieży na lata 2020 – 2030”! Było to podsumowanie czternastomiesięcznego projektu, współfinansowanego przez program „Erasmus+” o nazwie „Młodzież, czyli kto, co, jak i dlaczego”. Czarniecczycy zostali tam zaproszeni dzięki wygranej w „Ideathonie”. Projekt opracowany przez nich podczas tego wydarzenia został zamieszczony w tychże założeniach. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz coraz większej aktywności społecznej!

Więcej informacji o całym zdarzeniu w linkach, a całe 99 stron założeń dostępne pod linkiem: https://bit.ly/2BVX15H Zapraszamy do lektury!

https://www.facebook.com/events/986343531564959/
https://www.facebook.com/pages/Belweder-w-Warszawie/153455618047109

♦      ♦      ♦

Z wizytą w Belwederze

26 listopada 2018 roku „podbiliśmy” Warszawę. To wtedy nasza prezentacja: „Kreatywność kluczem do nowoczesnego świata. Projekt społeczny dla szkół, uczelni i pracodawców” została uznana za najlepszy projekt w kategorii „Edukacja i szkolnictwo wyższe” w ogólnopolskim konkursie IDEATHON. Dokładnie trzy miesiące później, 26 lutego, ekipa czarniecczyków dostała oficjalne zaproszenie do Pałacu Belwederskiego w Warszawie na podsumowanie projektu, nad którym pracowało ok. 600 osób. Nasza propozycja znalazła się w ważnym dokumencie pt. „Założenia do Strategii Państwa dla Młodzieży na lata 2020 – 2030”, który trafił na ręce przedstawicieli prezydenta, rządu i poszczególnych ministerstw.

Kim są młodzi – kreatywni z I LO? Nasza zwycięska drużyna w składzie: Natalia Błachnia, Katarzyna Dobrowolska, Szymon Pawłowski, Wiktoria Raczyńska i Magdalena Steć, reprezentująca Samorząd Uczniowski, nad zadaniem pracowała pod czujnym okiem p. prof. Teresy Kurzępy (opieka merytoryczna) i p. prof. Marty Sadowskiej (opieka logistyczna). Ten zgrany zespół sprawdził się w różnych obszarach; wykazywał mobilizację i gotowość nawet w najtrudniejszych działaniach.

Wizyta w stolicy to było niewątpliwie wyjątkowe przeżycie, nietuzinkowe doświadczenie…  To imponujące, jak sprawnie i skrupulatnie działa Służba Ochrony Państwa, o czym mogliśmy się przekonać nie tylko podczas kontroli (niespodzianki z listą nazwisk) przy wejściu do pałacu, ale także podczas samej uroczystości (podróżowanie elektryczną hulajnogą do pałacu może narazić na spotkanie z pirotechnikami).

Punktualnie o godzinie 12.00 rozpoczęła się oficjalna uroczystość. Zostaliśmy powitani w imieniu pana prezydenta Andrzeja Dudy przez pana profesora Krzysztofa Szczerskiego – szefa Gabinetu Prezydenta RP, pana profesora Andrzeja Waśkę, doradcę Prezydenta RP, oraz pana Kamila Fijałkowskiego – dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W trakcie trwającego cztery godziny spotkania przewidziane były: wystąpienia zaproszonych gości, wprowadzenie do problematyki projektu, prezentacja efektów poszczególnych grup tematycznych, family photo oraz panel dyskusyjny moderatorów grup tematycznych. Dokonano podsumowania 14-miesięcznego projektu (realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Powołania Rady Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej), który składał się z trzech zasadniczych komponentów: warsztatów grup tematycznych, konsultacji społecznych i Ogólnopolskiego Kongresu Młodzieży IDEATHON, będącego podsumowaniem prac w następujących obszarach: „Rynek pracy”, „Aktywność obywatelska”, „Sport, zdrowie, turystyka”, „Innowacje, Internet, cyfryzacja”, „Kultura” i wreszcie – najbliższa nam – „Edukacja i szkolnictwo wyższe”.  Nasz projekt, jako bezkonkurencyjny w obszarze „Edukacji i szkolnictwa wyższego”, znalazł się wśród sześciu najlepszych programów podsumowywanego dokumentu, z czego i my, i sorka jesteśmy niezwykle dumni. Dokument skonfigurowany w wersji elektronicznej i papierowej jest ważny dla współczesnej młodzieży; opracowany przez nią samą wychodzi naprzeciw oczekiwaniom XXI wieku. Dla nas jest szczególnie nobilitujący fakt, że na stronach 91 i 92 na zawsze zostały zapisane nazwiska skromnych uczniów 1 LO w Chełmie jako twórców docenionego projektu.

Oprócz zdobytej wiedzy czekała na nas też uczta dla ducha i ciała. I nie mówimy tutaj tylko o wykwintnym obiedzie, serwowanym przez prezydenckich kucharzy, ale przede wszystkim o towarzystwie pracowników kancelarii Prezydenta RP, reprezentantów aktywnie działającej młodzieży z całej Polski oraz wyjątkowej atmosferze i świetnej organizacji wydarzenia. Taka okazja może się nam już nie zdarzyć, czego świadomi delektowaliśmy się każdą chwilą. Spotkanie zakończyło zwiedzanie Belwederu, czyli gratka dla ducha – niecodzienny łyk kultury, w którym ochoczo wzięliśmy udział. Nieco zmęczeni, ale bogatsi w nowe doświadczenia, dumni z możliwości uczestnictwa w premierze „Założeń do Strategii Państwa dla Młodzieży” i zaznajomieni ze smakiem prezydenckiego gulaszu, wróciliśmy do domu.

Autor: Szymon Pawłowski

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl