MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Kamienie Pamięci

       Projekt „Kamienie Pamięci”                                                                                                                                                                     

Projekt „Kamienie Pamięci” służy upamiętnianiu osób – zwyczajnych ludzi, których poświęceniu zawdzięczamy niezawisłość naszego kraju. Jego celem jest zachęcanie młodzieży do podejmowania samodzielnej pracy dokumentacyjnej, znajdowania bohaterów historii we własnym środowisku i upamiętniania ich. Do zadań uczestników projektu należy zebranie informacji o konkretnej osobie, która jest związana z tematem aktualnej edycji projektu oraz zgromadzenie wszelkich „śladów pamięci” pozostałych po niej. Niezwykle ważnym elementem projektu jest jak najatrakcyjniejsze opracowanie prezentacji postaci oraz upowszechnienie wiedzy o niej w społeczności lokalnej.

Organizatorem projektu jest Instytut Pamięci Narodowej, honorowy patronat sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Każdorazowo zespoły zakwalifikowane do finału prezentują efekty pracy w wybranym oddziale IPN.

Uczennice naszej szkoły – Paulina Cieśla, Edyta Palak i Angelika Szponar – brały udział trzykrotnie w finale projektu, przygotowując pod kierunkiem nauczyciela historii, Ewy Betiuk, ciekawe prace projektowe.

 

VIII edycja projektu – Kamienie Pamięci – „Życie za Życie” – rok szkolny 2016/2017

Partner projektu: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

ZADANIA UCZESTNIKÓW

  • Odnalezienie osoby, która w jakikolwiek sposób pomagała ludności żydowskiej przetrwać Holocaust, a która nie została zapisana w zbiorowej pamięci, choć na to zasługuje.
  • Opracowanie portfolio tej postaci.
  • Upowszechnienie wiedzy o niej w wybrany przez siebie sposób.
  • Efektem prac powinien być też projekt upamiętnienia tej postaci zgłoszony lokalnym władzom samorządowym.
  • Przesłanie organizatorom materiałów na stronę internetową i raportu końcowego ze wskazaniem wykorzystanych źródeł.

Celem było odszukanie zapomnianych bohaterów, którym nieobojętny był los drugiego człowieka, a którzy mimo zagrożenia i strachu, ratowali w czasie niemieckiej okupacji ludność żydowską, nierzadko stawiając na szali własne życie. Bohaterem projektu była rodzina Grzesiuków z Chełma, ukrywająca przez trzy lata Rachelę Gipsz wraz z jej dwoma synami.

Finał konkursu odbył się w Rzeszowie.

Praca została wyróżniona przez jury, a honorowym gościem naszego stoiska był wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej – dr Mateusz Szpytma.     Walory wizualne projektu /kostki, puzzle, domino edukacyjne/ dostrzegli także redaktorzy TV Rzeszów, przeprowadzając z nami wywiad na temat podjętych przez zespół działań. Organizatorzy przygotowali dla uczestników finału wycieczkę edukacyjną do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.   

 

VII edycja projektu – Kamienie Pamięci – …za to, że byli Polakami… – rok szkolny 2015/2016

Znajdź bohatera, który padł ofiarą komunistycznej zbrodni sądowej, a jego czyny i miejsce pochówku miały zostać zapomniane.

Cum tacent, clamant” (Milcząc wołają) – Cyceron

ZADANIA UCZESTNIKÓW

  • Wybór postaci, która za działalność, postawę i walkę o wyznawane wartości została przez totalitarny reżim pozbawiona życia; której szczątki pochowano, a właściwie ukryto w nieoznaczonych miejscach na terenie całego kraju; która nie została zapisana w zbiorowej pamięci, a na to zasługuje.
  • Opracowanie portfolio tej postaci.
  • Upowszechnienie wiedzy o niej.
  • Zgłoszenie projektu upamiętnienia postaci lokalnym władzom samorządowym.
  • Przesłanie organizatorom materiałów na stronę internetową i raportu końcowego ze wskazaniem wykorzystanych źródeł.

Celem konkursu było  utrwalenie  pamięci o ludziach, którzy padli ofiarą komunistycznej zbrodni sądowej, a ich czyny  i miejsce pochówku miały zostać zapomniane. Projekt poświęcony został działaczowi polskiego podziemia niepodległościowego – Józefowi Ordonowi ps. Strug. 

Finał konkursu odbył się we Wrocławiu.

Wrocławski oddział IPN przygotował dla uczestników finału wycieczkę po Wrocławiu „Śladami wrocławskich krasnali” oraz ciekawe projekcje filmów tematycznie związane z  konkursem: „Oskarżenie” i „Łączka”. Finał konkursu odbył się w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu,  a nasza praca polegała na  prezentacji rezultatów działań podjętych przez nas w ramach tego projektu edukacyjnego. Wraz  z przedstawicielami szkół z całej Polski, uczestniczącymi w finale, zaprezentowałyśmy efekty swoich historycznych poszukiwań. Jury wyróżniło naszą pracę za ciekawe rozwiązania popularyzujące wiedzę o działalności Józefa Struga oraz – co podkreślano przy wręczaniu nagród – „za ciekawy pomysł kostek pamięci”.

 

VI edycja projektu – Kamienie Pamięci – „Z modlitwą ojczyźnie” – rok szkolny 2014/2015

Idea projektu: „Chcemy zachęcić uczestników do odszukania i upamiętnienia bohaterów, których nazwisk nie odnajdziemy w opracowaniach historycznych i podręcznikach. Właśnie „zwykły ksiądz” albo „skromna siostra zakonna”, osoby duchowne, żyjące i działające w środowisku lokalnym w latach 1939 – 1989, mogą okazać się najlepszymi ambasadorami słów św. Pawła.”

Uczestnicy, wykonując zadania projektu, utrwalą pamięć o duchownych, którzy w latach 1939 – 1989 poświęcili się idei niepodległej Ojczyzny, pozostając wiernymi uniwersalnym wartościom, w tym nadrzędnej – miłości do drugiego człowieka.

„Projekt nie ogranicza się do autorytetów wyznania rzymskokatolickiego. Pragniemy zwrócić uwagę uczestników także na kapłanów oraz przewodników duchowych innych wyznań chrześcijańskich i innych religii, których misja polegała na służbie lokalnym społecznościom, wierności Ojczyźnie, obronie godności ludzkiej i sprzeciwie wobec totalitaryzmów.’”

Naszym bohaterem był kandydat do wyniesienia na ołtarze – ksiądz Zygfryd Berezecki.

Finał konkursu odbył się Centrum Archidiecezji w Białymstoku.

Powrót