MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Kamienie Pamięci

       Projekt „Kamienie Pamięci”                                                                                                                                                                     

Projekt „Kamienie Pamięci” służy upamiętnianiu osób – zwyczajnych ludzi, których poświęceniu zawdzięczamy niezawisłość naszego kraju. Jego celem jest zachęcanie młodzieży do podejmowania samodzielnej pracy dokumentacyjnej, znajdowania bohaterów historii we własnym środowisku i upamiętniania ich. Do zadań uczestników projektu należy zebranie informacji o konkretnej osobie, która jest związana z tematem aktualnej edycji projektu oraz zgromadzenie wszelkich „śladów pamięci” pozostałych po niej. Niezwykle ważnym elementem projektu jest jak najatrakcyjniejsze opracowanie prezentacji postaci oraz upowszechnienie wiedzy o niej w społeczności lokalnej.

Organizatorem projektu jest Instytut Pamięci Narodowej, honorowy patronat sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Każdorazowo zespoły zakwalifikowane do finału prezentują efekty pracy w wybranym oddziale IPN.

Uczennice naszej szkoły – Paulina Cieśla, Edyta Palak i Angelika Szponar – brały udział trzykrotnie w finale projektu, przygotowując pod kierunkiem nauczyciela historii, Ewy Betiuk, ciekawe prace projektowe.

◊  ◊  ◊

XII edycja projektu – Kamienie Pamięci

„Bohaterowie opozycji demokratycznej 1981 – 1983”

Organizator: Instytut Pamięci Narodowej.

Honorowy Patronat: Minister Edukacji Narodowej.

Patronat medialny: Polska Agencja Prasowa, TVP Historia, Radio Warszawa, portal Dzieje.pl.

Uczennice realizujące projekt: Dominika Błażejczuk z kl. II bg, Julia Malec z kl. II bg.

Opiekun projektu: Ewa Betiuk – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Projekt zrealizowany on-line.

Nasz bohater: Barbara Szubert – działaczka „Solidarności” i czarniecczyk

Działania projektowe

 • „Spotkanie z historią” – wizyta w Muzeum Chełmskim im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti, Archiwum w Chełmie w poszukiwaniu materiałów do realizacji projektu – luty 2021 r.
 • Wywiad z p. Barbarą Szubert na temat jej działalności w „Solidarności Ziemi Chełmskiej” – luty 2021 r.
 • Projekcja filmów dokumentalnych poświęconych „Solidarności”, stanowi wojennemu, opozycji demokratycznej w Polsce.
 • Indywidualna praca uczestników projektu nad przygotowaniem portfolio – luty – marzec 2021 r.
 • Opracowanie prezentacji multimedialnych z komentarzem: „Barbara Szubert – kobieta w „Solidarności” – upamiętnienie”, „Stan wojenny – ku pamięci”.
 • Opracowanie bibliografii – luty – marzec 2021 r.
 • Przygotowanie koncepcji i wykonanie karty pracy do prezentacji, zakładki „Barbara Szubert”, materiałów promujących projekt (plakat, zakładka, kostki, domino) – marzec 2021 r.
 • Opracowanie koncepcji prezentacji podsumowującej projekt, warsztaty dla uczniów klasy II bg, zaprezentowanie koleżankom i kolegom efektów pracy – kwiecień 2021 r.
 • Opracowanie sprawozdania z przebiegu projektu, portfolio i załączników ilustrujących jego realizację (zakładka, plakat, karta pracy, „kostki pamięci”, domino) – kwiecień 2021 r.

 Bibliografia selektywna

https://przegladdziennikarski.pl/barbara-szubert-przyszli-po-mnie-w-sobote-12-grudnia-o-godzinie-2330/

https://www.wysokieobcasy.pl/akcje-specjalne/7,170470,25045861,barbara-szubert-jestem-gorszym-sortem-gdybym-nie-zyla.html

Barbara Szubert – Encyklopedia „Solidarności”: www.encysol.pl › wiki › Barbara_Szubert

chelmski.eu › Najnowsze › Agenci nie dali nam rady

Mural Wolności, Gdańsk

◊  ◊  ◊

27 października 2021 r. p. dyrektor Halina Smyk wręczyła dyplomy i nagrody książkowe laureatkom XII edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Kamienie Pamięci” – Dominice Błażejczuk i Julii Malec z kl. III bg. Tegoroczny organizator gali finałowej – Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie – 29 laureatów ze szkół w całej Polsce zaprosił na 28 września br. do swojej siedziby, by zaprezentować efekty kilkumiesięcznej pracy nad realizacją przedsięwzięcia: „Bohaterowie opozycji demokratycznej 1981 – 1983”. Uczennice z powodu pandemii nie wzięły udziału w gali. W ocenie jury „wszyscy uczestnicy podjęli się zadania odszukania bohatera wpisującego się w temat projektu i zasługującego na szczególne upamiętnienie w swojej miejscowości lub regionie”. Bohaterką opozycji przedstawioną przez uczennice klasy III bg była p. Barbara Szubert – działaczka „Solidarności” i czarniecczyk. Autorki opracowania projektowego nie tylko przeprowadziły wywiad z bohaterką ich pracy, znalazły szereg dokumentów, zdjęć, odkryły poświęcony jej mural w Gdańsku, ale też upowszechniły pozyskane informacje w formie prezentacji multimedialna, lekcji on-line, ulotki i zakładki do książek, broszury, by dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Już po raz siódmy opiekę merytoryczną nad realizacją projektu sprawowała p. Ewa Betiuk – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.

◊  ◊  ◊

XI edycja projektu – Kamienie Pamięci – „Bohaterowie wojny polsko – bolszewickiej” – rok szkolny 2019/2020

Organizator: Instytut Pamięci Narodowej.

Honorowy Patronat: Minister Edukacji Narodowej.

Patronat medialny: Polska Agencja Prasowa, TVP Historia, TVP 3 Poznań, Radio Poznań.

Honorowy Patronat w szkole: p. Teresa Mościcka – dyrektor I LO w Chemie.

Uczennice realizujące projekt: Natalia Oszust z kl. II b, Wiktoria Rzeszot z kl. II b.

Opiekun projektu: p. prof. Ewa Betiuk – nauczyciel historii  i wiedzy o społeczeństwie.

Jako przedstawiciele pokolenia młodych badaczy historii postanowiłyśmy poznać wydarzenia z przeszłości regionu i miasta Chełma. Szukając inspiracji do tegorocznego zadania projektowego, odkryłyśmy piękne karty w dziejach naszej szkoły, która liczy już 105 lat. Czarniecczycy zawsze służyli wiernie swojej ojczyźnie.

 „Walka o wolność, gdy się raz zaczyna,

Z ojca krwią spada dziedzictwem na syna,

Sto razy wrogów zachwiana potęgą,

Skończy zwycięstwem.”

George Gordon Byron – „Giaur”

Zadania projektowe

 • Spotkanie z p. Januszem Krzywickim, emerytowanym nauczycielem I LO, pasjonatem historii szkoły, autorem biogramów czarniecczyków, którzy wsławili się „służbą ojczyźnie, miastu, ludziom” – luty 2020 r.
 • Spotkanie z historią –  wizyta w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza, Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti, Archiwum w Chełmie w poszukiwaniu materiałów do realizacji projektu  – luty 2020 r.
 • Indywidualna praca uczestników projektu nad przygotowaniem portfolio – luty – marzec 2020 r.
 • Opracowanie prezentacji multimedialnych z komentarzem: „Czarniecczycy w wojnie polsko – bolszewickiej – upamiętnienie”, „Formacje wojskowe, w których walczyli czarniecczycy”, „Medaliony pamięci / biogramy”.
 • Opracowanie bibliografii – luty – marzec 2020 r.
 • Opracowanie koncepcji prezentacji podsumowującej projekt, warsztaty dla uczniów klasy II b, zaprezentowanie koleżankom i kolegom efektów pracy – marzec 2020 r.
 • Opracowanie sprawozdania z przebiegu projektu, portfolio i załączników ilustrujących jego realizację – marzec 2020 r.
 • Przygotowanie koncepcji i wykonanie: kart pracy do prezentacji, zakładki „Czarniecczycy w wojnie polsko – bolszewickiej”, materiałów promujących projekt /plakat, zakładka, kostki, domino/ – marzec 2020 r.

Bibliografia selektywna

Wydawnictwa książkowe

„Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. 1915-1935”, Chełm 1935.

„Księga Pamiątkowa Czarniecczyków”, t. I – VI, Chełm 1995 – 2010.

„Jubileuszowa Księga Pamiątkowa Czarniecczyków. 1915 – 2015”, Chełm 2015.

„Licealiści Królowej Jadwigi i Czarnieckiego sprzed pół wieku. Księga pamiątkowa pod redakcją J. Witkowskiego, Chełm – Brwinów 2008.

Krzywicki J. P., „Czarniecczycy”, Chełm 2008.

Krzywicki J. P., „Czarniecczycy. Suplement”, Chełm 2010.

Druki ulotne

Jednodniówka szkolna z 1928 r.

Szkic 7 Pułku Piechoty Legionów

Monografia wojskowa

Nawiązana została współpraca z Muzeum w Chełmie, aby uzyskać dostęp informacji o naszych bohaterach. Odwiedzałyśmy też Chełmską Bibliotekę Publiczną im. Marii Pauliny Orsetti w celu znalezienia  w lokalnych gazetach okresu II RP oraz w dziale „Chełmiana” informacji o ich działalności.

Odbyłyśmy spacer edukacyjny po Chełmie, poszukując śladów pamięci po uczestnikach wojny polsko – bolszewickiej – Pomnik Niepodległości i fragmenty pomnika poległych żołnierzy 7. Pułku Piechoty Legionów /ul. Lubelska 57/. Wzniesiono go w 1930 roku dla uczczenia 10. rocznicy zwycięstwa nad bolszewikami. Wówczas nazywany był Pomnikiem Poległych, jako że na jego cokole wykute były nazwiska 15 młodych ochotników z Chełma, którzy zginęli w tamtej wojnie. Pomnik miał inny wygląd jak obecny, ale był zwieńczony orłem w koronie. Niedługo po zakończeniu II wojny światowej pomnik został po kryjomu usunięty. Dopiero w 1988 roku, wysiłkiem chełmskich rzemieślników, Pomnik Poległych został ponownie wzniesiony w tym samym miejscu. Ma już inną formę, a na płytach z czerwonego piaskowca wyryte są napisy: „Bojownikom o Niepodległość Polski” oraz pierwotna inskrypcja – „Poległym Synom w Dziesiątą Rocznicę Zwycięstwa, Chwały Narodu i Tryumfu Wodza – Miasto Chełm, 1920 – 1930”.

Na pomniku wypisane są imiona i nazwiska trzech osób, związanych ze szkołą, które wzięły udział w obronie ojczyzny i oddały za nią życie:  Jana Ulanowskiego – nauczyciela matematyki, Wacława Uzdowskiego – nauczyciela wychowania fizycznego, Antoniego Krawczyńskiego – ucznia Chełmskiej Szkoły Filologicznej.

Odwiedziłyśmy Archiwum w Chełmie, w którym zdeponowane są dokumenty dotyczące szkoły od 1918 r., w tym kopie siedmiu świadectw czarniecczyków, którzy otrzymali na nich jakże zaszczytny wpis: „W roku 1920 podczas najazdu nieprzyjaciół stanął do obrony ojczyzny w szeregach armii ochotniczej”. Byli to następujący uczniowie: Aleksander Rodziewicz, Henryk Gracjan Biernacki, Zygmunt Ciszewski, Jerzy Jentys, Jan Kołcon, Kwiryn Mańkowski, Antoni Rysak.

Odnalazłyśmy także informacje o pobycie w szkole /wówczas budynku bursy – obecnie schroniska młodzieżowego/ Marszałka Józefa Piłsudskiego w dn. 1/2 sierpnia 1920 r., który pozostawił następujący wpis pamiątkowy: „Podczas ciężkich terminów, które przyszły na Rzeczpospolitą wdzięczny za gościnność i chwile spoczynku w tym domu zaznanych”.

Aby rozpropagować wiedzę o uczestnikach wojny polsko – bolszewickiej z naszej szkoły, stworzyłyśmy różne formy upowszechniania wiedzy, związane z bohaterami projektu: kartę pracy do prezentacji, zakładkę historyczną z informacjami o nich, domino o tych, którzy polegli w wojnie, a ich nazwiska zostały wypisane na Pomniku Niepodległości oraz okolicznościowe kostki pamięci.

Na koniec działań poprosiłyśmy uczestników podsumowania projektu, aby na karteczkach napisali odpowiedź na pytanie: „Dlaczego warto pamiętać o takich ludziach, którzy nie zawahali się oddać swe życie dla wolnej ojczyzny?”, a następnie wypowiedzi umieściłyśmy na naszym „drzewie pamięci”. Mamy nadzieję, że nasze działania stały się inspiracją dla odbiorców projektu do głębokich i przemyślanych refleksji. Nasze przemyślenia ułożyłyśmy w „czaplę” – symbol naszej szkoły od 105 lat /związany z rodem Czapliców – właścicieli dóbr ziemskich, na których stanął gmach szkoły w 1890 r. – początkowo jako budynek Seminarium Prawosławnego/.

                                                                                                       

Cieszymy się, że wśród absolwentów naszej szkoły znalazłyśmy tylu ludzi, którzy mogliby być  wzorem dla nas nie tylko sto lat temu, ale i dziś – oddani służbie ojczyźnie, społecznicy, ludzie honoru, patrioci niewahający się, by walczyć za ojczyznę i poświęcić jej swe młode życie. Zdobyta wiedza o czarnieczczykach – żołnierzach wojny polsko – bolszewickiej to niewątpliwie  nasze wielkie osiągnięcie, podobnie jak umiejętności pracy ze źródłami historycznymi, korzystanie z różnych źródeł informacji, pogłębiona umiejętność pracy w grupie, poprawa naszych zdolności interpersonalnych oraz podniesienie samoświadomości na temat bohaterów naszej lokalnej społeczności – czarniecczyków od 105 lat wpisanych w historię miasta i regionu.

◊  ◊  ◊

X edycja projektu – Kamienie Pamięci – „Harcerze Niepodległej” – rok szkolny 2018/2019

17 maja 2019 r. w siedzibie Miasta Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek odbyła się gala finałowa X edycji projektu edukacyjnego Kamienie Pamięci – „Harcerze Niepodległej”. Towarzyszyła jej prezentacja prac finalistów na stoiskach wystawienniczych. Uczestnicy projektu wzięli udział w wyjątkowej uroczystości wciągnięcia na maszt flagi przekazanej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Piątkową galę uświetnił zespół „Chwila Nieuwagi“, który zaprezentował śląskie pieśni powstańcze, a także utwory odwołujące się do tradycji i legend Śląska.

Do dziesiątej edycji zgłosiło się łącznie 114 drużyn z całej Polski, natomiast do gali finałowej w Katowicach zakwalifikowano 66 drużyn. Szkoły ponadgimnazjalne województwa lubelskiego reprezentowali uczniowie I LO w Chełmie. Nasz zespół w składzie: Natalia Oszust, Wiktoria Rzeszot i Jakub Wilgos z klasy I b, przygotował ciekawą ekspozycję, prezentującą dorobek projektowy grupy – prezentacje multimedialne: „Fenomen skautingu i harcerstwa na ziemi chełmskiej”, „Pierwsze drużyny harcerskie w >>Czarnieckim<<: żeńska im. E. Plater i męska im. ks. J. Poniatowskiego”, „Harcerskie medaliony czarniecczyków – Oni służyli ojczyźnie – Alina Dąbrowska Przerwa – Tetmajer i Aleksander Sarkisow”. Uczniowie przedstawili też szyfrogramy harcerskie, karty pracy do projektu oraz zakładki historyczne i kostki pamięci. Gościem honorowym naszego stoiska w czasie gali był Ryszard Mozgol, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. Zespół I LO w Chełmie otrzymał dyplomy i nagrody rzeczowe oraz statuetkę X edycji projektu za udział w projekcie.

15 maja uczestnicy projektu mieli okazję obejrzeć ekspozycję stałą Muzeum Śląskiego w miejscu starej kopalni węgla „Katowice”, ponadto odbyli wycieczkę do katowickiego Centrum Kongresowego. Natomiast 16 maja zwiedzili XVIII-wieczną kopalnię srebra w Tarnowskich Górach, wpisaną na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Opiekunem merytorycznym projektu już po raz szósty była p. prof. Ewa Betiuk – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.

♦     ♦     ♦

20 marca 2019 roku uczniowie klasy I b uczestniczyli w podsumowaniu projektu „Kamienie Pamięci”. Tegoroczna, dziesiąta już, edycja odbywała się pod hasłem „Harcerze Niepodległej”. Honorowy patronat przyjęła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, zaś patronat medialny sprawują Polska Agencja Prasowa, TVP3 Katowice, TVP Historia, Gość Niedzielny, Radio Em, Polskie Radio Katowice. Przypadające w bieżącym roku okrągłe rocznice doniosłych dla dziejów państwa i społeczeństwa polskiego wydarzeń: 1909 r. (początki skautingu na ziemiach polskich), 1919 r. (walki o kształt granic niepodległej Polski), 1939 r. (80. rocznica wybuchu II wojny światowej), 1949 r. (uderzenie komunistów w ruch harcerski), wg pomysłodawców konkursu, „samorzutnie kierują naszą uwagę na związek, jaki zachodził pomiędzy harcerstwem a realizacją idei niepodległości Polski”.

Celem projektu jest upamiętnienie osób zaangażowanych w ruch skautowski i harcerski, które czynnie uczestniczyły w działaniach na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości: najpierw w latach 1914 – 1918 oraz 1919 – 1923, walcząc o ostateczny kształt granic Rzeczypospolitej, następnie w czasie II wojny światowej, stawiając opór okupantom hitlerowskim i sowieckim, a po jej zakończeniu, działając w powojennej konspiracji niepodległościowej.

Zespół projektowy, złożony z uczniów kl. I b: Natalia Oszust, Wiktoria Rzeszot i Jakub Wilgos, zatytułował swój projekt „Czarniecczycy (harcerki i harcerze) w służbie swojej ojczyźnie”. Młodzież pracowała pod kierunkiem p. prof. Ewy Betiuk, nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie, opracowując projekt, odbyli spotkania z p. Januszem Krzywickim, emerytowanym nauczycielem naszej szkoły i znawcą historii czarniecczyków, oraz p. Zbigniewem Lubaszewskim, pracownikiem Muzeum Chełmskiego im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie. Efektem pracy stały się przedstawione na podsumowanie projektu prezentacje multimedialne: „Fenomen skautingu i harcerstwa na ziemi chełmskiej”, „Pierwsze drużyny harcerskie w Czarnieckim: żeńska im. E. Plater i męska im. ks. J. Poniatowskiego”, „Harcerskie medaliony czarniecczyków. Oni służyli ojczyźnie – Alina Dąbrowska – Przerwa – Tetmajer i Aleksander Sarkisow”. Członkowie zespołu projektowego przygotowali też szyfrogramy harcerskie, karty pracy do projektu oraz zakładki historyczne. Przedsięwzięciu patronowała p. dyrektor Teresa Kiwińska.

◊  ◊  ◊

IX edycja projektu – Kamienie Pamięci – „Nieznany bohater niepodległości 1914 – 1939” – rok szkolny 2017/2018

Zasadniczym celem projektu było odszukanie „zapomnianych bohaterów, którzy od krwawej walki na polu bitwy do działania na rzecz społeczności lokalnej przyczynili się do odzyskania niepodległości i budowy II Rzeczypospolitej Polskiej”. Autorzy koncepcji zadania zaproponowali, aby realizatorzy skoncentrowali się na osobach bezpośrednio zaangażowanych w dzieło odzyskania niepodległości, obrony jej granic oraz oddanych służbie II RP aż do 1939 roku.

Bohaterem naszego projektu jest  czarniecczyk – Cyprian Odorkiewicz, ps. „Krybar”, uczestnik walk o niepodległość ziemi chełmskiej, porucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego, urzędnik, działacz polityczny, uczestnik kampanii wrześniowej, członek Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego, dowódca Grupy Bojowej „Krybar”, a następnie I batalionu strzelców 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej AK, więzień oflagu, oficer Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Realizacja zadań projektowych wymagała nawiązania współpracy z Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie i Chełmską Biblioteką Publiczną im. Marii Pauliny Orsetti w celu poszukiwania źródeł do dziejów Chełma okresu II RP oraz gazet informujących o działalności Cypriana Odorkiewicza. Realizatorki projektu przeprowadziły wywiad – rzekę z emerytowanym nauczycielem szkół chełmskich i powinowatym naszego bohatera – Krzysztofem Prostem. Ponadto przygotowały prezentacje multimedialne dotyczące odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r., pokaz multimedialny i fan page poświęcony życiu Cypriana Odorkiewicza, zakładkę okolicznościową, domino dla pasjonatów gry i tradycyjne „kostki pamięci” o bohaterze.

Przed nami jeszcze trudny etap udokumentowania projektu i oczekiwanie na werdykt jury. Niebawem okaże się, czy w maju br. zostanie zaprezentowany w trakcie gali projektowej w Krakowie.

Projekt, którego opiekunem naukowym była p. prof. Ewa Betiuk, realizowały uczennice klasy II c: Weronika Masełko, Klaudia Palczyńska, Nikola Tatys, Aleksandra Wnuk, Iga Wojtaszak.

♦     ♦     ♦

Przez dwa dni, 23 – 24 maja 2018 r., w hotelu „Best Western Premier” w Krakowie trwał wielki finał IX edycji projektu edukacyjnego „Kamienie Pamięci. Nieznany bohater niepodległości”, w którym uczestniczyło prawie 80 zespołów z całej Polski. W środę, 23 maja, zespoły finalistów miały okazję poznać „Niepodległy Kraków”, uczestnicząc w jednym z czterech spacerów: na kopiec Piłsudskiego, na kopiec Kościuszki, po mieście „Szlakiem Niepodległości”, po wystawie „Piękna Niepodległa” w Muzeum Armii Krajowej. Natomiast w czwartek, 24 maja, odbyła się gala finałowa, podczas której wręczone zostały statuetki „Kamienie Pamięci”. W tym roku statuetka była szczególna, wykonano ją bowiem z cegły pochodzącej z dworu Kleszczyńskich w Radziemicach, gdzie 4 sierpnia 1924 r. gościł Józef Piłsudski. Wcześniej zespoły zaprezentowały efekty swych historycznych poszukiwań lokalnych bohaterów i podzieliły się ze wszystkimi spostrzeżeniami związanymi z udziałem w projekcie. Gali finałowej towarzyszyła prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości” oraz liczne niespodzianki, w tym okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe dla uczestników. Honorowym gościem naszego stoiska była Małopolska Kurator Oświaty – Barbara Nowak. Jurorzy podkreślali znakomitą prezentację efektów projektu naszych uczennic (kostki, puzzle, domino edukacyjne, fanpage). Jego walory wizualne  dostrzegł przewodniczący jury projektu –  dr Jan Frazik z oddziału krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej, co podkreślił w swoim wystąpieniu.

◊  ◊  ◊

VIII edycja projektu – Kamienie Pamięci – „Życie za Życie” – rok szkolny 2016/2017

Partner projektu: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

ZADANIA UCZESTNIKÓW

 • Odnalezienie osoby, która w jakikolwiek sposób pomagała ludności żydowskiej przetrwać Holocaust, a która nie została zapisana w zbiorowej pamięci, choć na to zasługuje.
 • Opracowanie portfolio tej postaci.
 • Upowszechnienie wiedzy o niej w wybrany przez siebie sposób.
 • Efektem prac powinien być też projekt upamiętnienia tej postaci zgłoszony lokalnym władzom samorządowym.
 • Przesłanie organizatorom materiałów na stronę internetową i raportu końcowego ze wskazaniem wykorzystanych źródeł.

Celem było odszukanie zapomnianych bohaterów, którym nieobojętny był los drugiego człowieka, a którzy mimo zagrożenia i strachu, ratowali w czasie niemieckiej okupacji ludność żydowską, nierzadko stawiając na szali własne życie. Bohaterem projektu była rodzina Grzesiuków z Chełma, ukrywająca przez trzy lata Rachelę Gipsz wraz z jej dwoma synami.

Finał konkursu odbył się w Rzeszowie.

Praca została wyróżniona przez jury, a honorowym gościem naszego stoiska był wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej – dr Mateusz Szpytma.     Walory wizualne projektu /kostki, puzzle, domino edukacyjne/ dostrzegli także redaktorzy TV Rzeszów, przeprowadzając z nami wywiad na temat podjętych przez zespół działań. Organizatorzy przygotowali dla uczestników finału wycieczkę edukacyjną do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.   

 ◊  ◊  ◊

VII edycja projektu – Kamienie Pamięci – …za to, że byli Polakami… – rok szkolny 2015/2016

Znajdź bohatera, który padł ofiarą komunistycznej zbrodni sądowej, a jego czyny i miejsce pochówku miały zostać zapomniane.

Cum tacent, clamant” (Milcząc wołają) – Cyceron

ZADANIA UCZESTNIKÓW

 • Wybór postaci, która za działalność, postawę i walkę o wyznawane wartości została przez totalitarny reżim pozbawiona życia; której szczątki pochowano, a właściwie ukryto w nieoznaczonych miejscach na terenie całego kraju; która nie została zapisana w zbiorowej pamięci, a na to zasługuje.
 • Opracowanie portfolio tej postaci.
 • Upowszechnienie wiedzy o niej.
 • Zgłoszenie projektu upamiętnienia postaci lokalnym władzom samorządowym.
 • Przesłanie organizatorom materiałów na stronę internetową i raportu końcowego ze wskazaniem wykorzystanych źródeł.

Celem konkursu było  utrwalenie  pamięci o ludziach, którzy padli ofiarą komunistycznej zbrodni sądowej, a ich czyny  i miejsce pochówku miały zostać zapomniane. Projekt poświęcony został działaczowi polskiego podziemia niepodległościowego – Józefowi Ordonowi ps. Strug. 

Finał konkursu odbył się we Wrocławiu.

Wrocławski oddział IPN przygotował dla uczestników finału wycieczkę po Wrocławiu „Śladami wrocławskich krasnali” oraz ciekawe projekcje filmów tematycznie związane z  konkursem: „Oskarżenie” i „Łączka”. Finał konkursu odbył się w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu,  a nasza praca polegała na  prezentacji rezultatów działań podjętych przez nas w ramach tego projektu edukacyjnego. Wraz  z przedstawicielami szkół z całej Polski, uczestniczącymi w finale, zaprezentowałyśmy efekty swoich historycznych poszukiwań. Jury wyróżniło naszą pracę za ciekawe rozwiązania popularyzujące wiedzę o działalności Józefa Struga oraz – co podkreślano przy wręczaniu nagród – „za ciekawy pomysł kostek pamięci”.

◊  ◊  ◊

VI edycja projektu – Kamienie Pamięci – „Z modlitwą ojczyźnie” – rok szkolny 2014/2015

Idea projektu: „Chcemy zachęcić uczestników do odszukania i upamiętnienia bohaterów, których nazwisk nie odnajdziemy w opracowaniach historycznych i podręcznikach. Właśnie „zwykły ksiądz” albo „skromna siostra zakonna”, osoby duchowne, żyjące i działające w środowisku lokalnym w latach 1939 – 1989, mogą okazać się najlepszymi ambasadorami słów św. Pawła.”

Uczestnicy, wykonując zadania projektu, utrwalą pamięć o duchownych, którzy w latach 1939 – 1989 poświęcili się idei niepodległej Ojczyzny, pozostając wiernymi uniwersalnym wartościom, w tym nadrzędnej – miłości do drugiego człowieka.

„Projekt nie ogranicza się do autorytetów wyznania rzymskokatolickiego. Pragniemy zwrócić uwagę uczestników także na kapłanów oraz przewodników duchowych innych wyznań chrześcijańskich i innych religii, których misja polegała na służbie lokalnym społecznościom, wierności Ojczyźnie, obronie godności ludzkiej i sprzeciwie wobec totalitaryzmów.’”

Naszym bohaterem był kandydat do wyniesienia na ołtarze – ksiądz Zygfryd Berezecki.

Finał konkursu odbył się Centrum Archidiecezji w Białymstoku.

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl