MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Kamienie Pamięci

       Projekt „Kamienie Pamięci”                                                                                                                                                                     

Projekt „Kamienie Pamięci” służy upamiętnianiu osób – zwyczajnych ludzi, których poświęceniu zawdzięczamy niezawisłość naszego kraju. Jego celem jest zachęcanie młodzieży do podejmowania samodzielnej pracy dokumentacyjnej, znajdowania bohaterów historii we własnym środowisku i upamiętniania ich. Do zadań uczestników projektu należy zebranie informacji o konkretnej osobie, która jest związana z tematem aktualnej edycji projektu oraz zgromadzenie wszelkich „śladów pamięci” pozostałych po niej. Niezwykle ważnym elementem projektu jest jak najatrakcyjniejsze opracowanie prezentacji postaci oraz upowszechnienie wiedzy o niej w społeczności lokalnej.

Organizatorem projektu jest Instytut Pamięci Narodowej, honorowy patronat sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Każdorazowo zespoły zakwalifikowane do finału prezentują efekty pracy w wybranym oddziale IPN.

Uczennice naszej szkoły – Paulina Cieśla, Edyta Palak i Angelika Szponar – brały udział trzykrotnie w finale projektu, przygotowując pod kierunkiem nauczyciela historii, Ewy Betiuk, ciekawe prace projektowe.

◊  ◊  ◊

X edycja projektu – Kamienie Pamięci – „Harcerze Niepodległej” – rok szkolny 2018/2019

17 maja 2019 r. w siedzibie Miasta Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek odbyła się gala finałowa X edycji projektu edukacyjnego Kamienie Pamięci – „Harcerze Niepodległej”. Towarzyszyła jej prezentacja prac finalistów na stoiskach wystawienniczych. Uczestnicy projektu wzięli udział w wyjątkowej uroczystości wciągnięcia na maszt flagi przekazanej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Piątkową galę uświetnił zespół „Chwila Nieuwagi“, który zaprezentował śląskie pieśni powstańcze, a także utwory odwołujące się do tradycji i legend Śląska.

Do dziesiątej edycji zgłosiło się łącznie 114 drużyn z całej Polski, natomiast do gali finałowej w Katowicach zakwalifikowano 66 drużyn. Szkoły ponadgimnazjalne województwa lubelskiego reprezentowali uczniowie I LO w Chełmie. Nasz zespół w składzie: Natalia Oszust, Wiktoria Rzeszot i Jakub Wilgos z klasy I b, przygotował ciekawą ekspozycję, prezentującą dorobek projektowy grupy – prezentacje multimedialne: „Fenomen skautingu i harcerstwa na ziemi chełmskiej”, „Pierwsze drużyny harcerskie w >>Czarnieckim<<: żeńska im. E. Plater i męska im. ks. J. Poniatowskiego”, „Harcerskie medaliony czarniecczyków – Oni służyli ojczyźnie – Alina Dąbrowska Przerwa – Tetmajer i Aleksander Sarkisow”. Uczniowie przedstawili też szyfrogramy harcerskie, karty pracy do projektu oraz zakładki historyczne i kostki pamięci. Gościem honorowym naszego stoiska w czasie gali był Ryszard Mozgol, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. Zespół I LO w Chełmie otrzymał dyplomy i nagrody rzeczowe oraz statuetkę X edycji projektu za udział w projekcie.

15 maja uczestnicy projektu mieli okazję obejrzeć ekspozycję stałą Muzeum Śląskiego w miejscu starej kopalni węgla „Katowice”, ponadto odbyli wycieczkę do katowickiego Centrum Kongresowego. Natomiast 16 maja zwiedzili XVIII-wieczną kopalnię srebra w Tarnowskich Górach, wpisaną na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Opiekunem merytorycznym projektu już po raz szósty była p. prof. Ewa Betiuk – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.

♦     ♦     ♦

20 marca 2019 roku uczniowie klasy I b uczestniczyli w podsumowaniu projektu „Kamienie Pamięci”. Tegoroczna, dziesiąta już, edycja odbywała się pod hasłem „Harcerze Niepodległej”. Honorowy patronat przyjęła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, zaś patronat medialny sprawują Polska Agencja Prasowa, TVP3 Katowice, TVP Historia, Gość Niedzielny, Radio Em, Polskie Radio Katowice. Przypadające w bieżącym roku okrągłe rocznice doniosłych dla dziejów państwa i społeczeństwa polskiego wydarzeń: 1909 r. (początki skautingu na ziemiach polskich), 1919 r. (walki o kształt granic niepodległej Polski), 1939 r. (80. rocznica wybuchu II wojny światowej), 1949 r. (uderzenie komunistów w ruch harcerski), wg pomysłodawców konkursu, „samorzutnie kierują naszą uwagę na związek, jaki zachodził pomiędzy harcerstwem a realizacją idei niepodległości Polski”.

Celem projektu jest upamiętnienie osób zaangażowanych w ruch skautowski i harcerski, które czynnie uczestniczyły w działaniach na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości: najpierw w latach 1914 – 1918 oraz 1919 – 1923, walcząc o ostateczny kształt granic Rzeczypospolitej, następnie w czasie II wojny światowej, stawiając opór okupantom hitlerowskim i sowieckim, a po jej zakończeniu, działając w powojennej konspiracji niepodległościowej.

Zespół projektowy, złożony z uczniów kl. I b: Natalia Oszust, Wiktoria Rzeszot i Jakub Wilgos, zatytułował swój projekt „Czarniecczycy (harcerki i harcerze) w służbie swojej ojczyźnie”. Młodzież pracowała pod kierunkiem p. prof. Ewy Betiuk, nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie, opracowując projekt, odbyli spotkania z p. Januszem Krzywickim, emerytowanym nauczycielem naszej szkoły i znawcą historii czarniecczyków, oraz p. Zbigniewem Lubaszewskim, pracownikiem Muzeum Chełmskiego im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie. Efektem pracy stały się przedstawione na podsumowanie projektu prezentacje multimedialne: „Fenomen skautingu i harcerstwa na ziemi chełmskiej”, „Pierwsze drużyny harcerskie w Czarnieckim: żeńska im. E. Plater i męska im. ks. J. Poniatowskiego”, „Harcerskie medaliony czarniecczyków. Oni służyli ojczyźnie – Alina Dąbrowska – Przerwa – Tetmajer i Aleksander Sarkisow”. Członkowie zespołu projektowego przygotowali też szyfrogramy harcerskie, karty pracy do projektu oraz zakładki historyczne. Przedsięwzięciu patronowała p. dyrektor Teresa Kiwińska.

◊  ◊  ◊

IX edycja projektu – Kamienie Pamięci – „Nieznany bohater niepodległości 1914 – 1939” – rok szkolny 2017/2018

Zasadniczym celem projektu było odszukanie „zapomnianych bohaterów, którzy od krwawej walki na polu bitwy do działania na rzecz społeczności lokalnej przyczynili się do odzyskania niepodległości i budowy II Rzeczypospolitej Polskiej”. Autorzy koncepcji zadania zaproponowali, aby realizatorzy skoncentrowali się na osobach bezpośrednio zaangażowanych w dzieło odzyskania niepodległości, obrony jej granic oraz oddanych służbie II RP aż do 1939 roku.

Bohaterem naszego projektu jest  czarniecczyk – Cyprian Odorkiewicz, ps. „Krybar”, uczestnik walk o niepodległość ziemi chełmskiej, porucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego, urzędnik, działacz polityczny, uczestnik kampanii wrześniowej, członek Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego, dowódca Grupy Bojowej „Krybar”, a następnie I batalionu strzelców 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej AK, więzień oflagu, oficer Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Realizacja zadań projektowych wymagała nawiązania współpracy z Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie i Chełmską Biblioteką Publiczną im. Marii Pauliny Orsetti w celu poszukiwania źródeł do dziejów Chełma okresu II RP oraz gazet informujących o działalności Cypriana Odorkiewicza. Realizatorki projektu przeprowadziły wywiad – rzekę z emerytowanym nauczycielem szkół chełmskich i powinowatym naszego bohatera – Krzysztofem Prostem. Ponadto przygotowały prezentacje multimedialne dotyczące odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r., pokaz multimedialny i fan page poświęcony życiu Cypriana Odorkiewicza, zakładkę okolicznościową, domino dla pasjonatów gry i tradycyjne „kostki pamięci” o bohaterze.

Przed nami jeszcze trudny etap udokumentowania projektu i oczekiwanie na werdykt jury. Niebawem okaże się, czy w maju br. zostanie zaprezentowany w trakcie gali projektowej w Krakowie.

Projekt, którego opiekunem naukowym była p. prof. Ewa Betiuk, realizowały uczennice klasy II c: Weronika Masełko, Klaudia Palczyńska, Nikola Tatys, Aleksandra Wnuk, Iga Wojtaszak.

♦     ♦     ♦

Przez dwa dni, 23 – 24 maja 2018 r., w hotelu „Best Western Premier” w Krakowie trwał wielki finał IX edycji projektu edukacyjnego „Kamienie Pamięci. Nieznany bohater niepodległości”, w którym uczestniczyło prawie 80 zespołów z całej Polski. W środę, 23 maja, zespoły finalistów miały okazję poznać „Niepodległy Kraków”, uczestnicząc w jednym z czterech spacerów: na kopiec Piłsudskiego, na kopiec Kościuszki, po mieście „Szlakiem Niepodległości”, po wystawie „Piękna Niepodległa” w Muzeum Armii Krajowej. Natomiast w czwartek, 24 maja, odbyła się gala finałowa, podczas której wręczone zostały statuetki „Kamienie Pamięci”. W tym roku statuetka była szczególna, wykonano ją bowiem z cegły pochodzącej z dworu Kleszczyńskich w Radziemicach, gdzie 4 sierpnia 1924 r. gościł Józef Piłsudski. Wcześniej zespoły zaprezentowały efekty swych historycznych poszukiwań lokalnych bohaterów i podzieliły się ze wszystkimi spostrzeżeniami związanymi z udziałem w projekcie. Gali finałowej towarzyszyła prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości” oraz liczne niespodzianki, w tym okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe dla uczestników. Honorowym gościem naszego stoiska była Małopolska Kurator Oświaty – Barbara Nowak. Jurorzy podkreślali znakomitą prezentację efektów projektu naszych uczennic (kostki, puzzle, domino edukacyjne, fanpage). Jego walory wizualne  dostrzegł przewodniczący jury projektu –  dr Jan Frazik z oddziału krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej, co podkreślił w swoim wystąpieniu.

◊  ◊  ◊

VIII edycja projektu – Kamienie Pamięci – „Życie za Życie” – rok szkolny 2016/2017

Partner projektu: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

ZADANIA UCZESTNIKÓW

  • Odnalezienie osoby, która w jakikolwiek sposób pomagała ludności żydowskiej przetrwać Holocaust, a która nie została zapisana w zbiorowej pamięci, choć na to zasługuje.
  • Opracowanie portfolio tej postaci.
  • Upowszechnienie wiedzy o niej w wybrany przez siebie sposób.
  • Efektem prac powinien być też projekt upamiętnienia tej postaci zgłoszony lokalnym władzom samorządowym.
  • Przesłanie organizatorom materiałów na stronę internetową i raportu końcowego ze wskazaniem wykorzystanych źródeł.

Celem było odszukanie zapomnianych bohaterów, którym nieobojętny był los drugiego człowieka, a którzy mimo zagrożenia i strachu, ratowali w czasie niemieckiej okupacji ludność żydowską, nierzadko stawiając na szali własne życie. Bohaterem projektu była rodzina Grzesiuków z Chełma, ukrywająca przez trzy lata Rachelę Gipsz wraz z jej dwoma synami.

Finał konkursu odbył się w Rzeszowie.

Praca została wyróżniona przez jury, a honorowym gościem naszego stoiska był wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej – dr Mateusz Szpytma.     Walory wizualne projektu /kostki, puzzle, domino edukacyjne/ dostrzegli także redaktorzy TV Rzeszów, przeprowadzając z nami wywiad na temat podjętych przez zespół działań. Organizatorzy przygotowali dla uczestników finału wycieczkę edukacyjną do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.   

 ◊  ◊  ◊

VII edycja projektu – Kamienie Pamięci – …za to, że byli Polakami… – rok szkolny 2015/2016

Znajdź bohatera, który padł ofiarą komunistycznej zbrodni sądowej, a jego czyny i miejsce pochówku miały zostać zapomniane.

Cum tacent, clamant” (Milcząc wołają) – Cyceron

ZADANIA UCZESTNIKÓW

  • Wybór postaci, która za działalność, postawę i walkę o wyznawane wartości została przez totalitarny reżim pozbawiona życia; której szczątki pochowano, a właściwie ukryto w nieoznaczonych miejscach na terenie całego kraju; która nie została zapisana w zbiorowej pamięci, a na to zasługuje.
  • Opracowanie portfolio tej postaci.
  • Upowszechnienie wiedzy o niej.
  • Zgłoszenie projektu upamiętnienia postaci lokalnym władzom samorządowym.
  • Przesłanie organizatorom materiałów na stronę internetową i raportu końcowego ze wskazaniem wykorzystanych źródeł.

Celem konkursu było  utrwalenie  pamięci o ludziach, którzy padli ofiarą komunistycznej zbrodni sądowej, a ich czyny  i miejsce pochówku miały zostać zapomniane. Projekt poświęcony został działaczowi polskiego podziemia niepodległościowego – Józefowi Ordonowi ps. Strug. 

Finał konkursu odbył się we Wrocławiu.

Wrocławski oddział IPN przygotował dla uczestników finału wycieczkę po Wrocławiu „Śladami wrocławskich krasnali” oraz ciekawe projekcje filmów tematycznie związane z  konkursem: „Oskarżenie” i „Łączka”. Finał konkursu odbył się w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu,  a nasza praca polegała na  prezentacji rezultatów działań podjętych przez nas w ramach tego projektu edukacyjnego. Wraz  z przedstawicielami szkół z całej Polski, uczestniczącymi w finale, zaprezentowałyśmy efekty swoich historycznych poszukiwań. Jury wyróżniło naszą pracę za ciekawe rozwiązania popularyzujące wiedzę o działalności Józefa Struga oraz – co podkreślano przy wręczaniu nagród – „za ciekawy pomysł kostek pamięci”.

◊  ◊  ◊

VI edycja projektu – Kamienie Pamięci – „Z modlitwą ojczyźnie” – rok szkolny 2014/2015

Idea projektu: „Chcemy zachęcić uczestników do odszukania i upamiętnienia bohaterów, których nazwisk nie odnajdziemy w opracowaniach historycznych i podręcznikach. Właśnie „zwykły ksiądz” albo „skromna siostra zakonna”, osoby duchowne, żyjące i działające w środowisku lokalnym w latach 1939 – 1989, mogą okazać się najlepszymi ambasadorami słów św. Pawła.”

Uczestnicy, wykonując zadania projektu, utrwalą pamięć o duchownych, którzy w latach 1939 – 1989 poświęcili się idei niepodległej Ojczyzny, pozostając wiernymi uniwersalnym wartościom, w tym nadrzędnej – miłości do drugiego człowieka.

„Projekt nie ogranicza się do autorytetów wyznania rzymskokatolickiego. Pragniemy zwrócić uwagę uczestników także na kapłanów oraz przewodników duchowych innych wyznań chrześcijańskich i innych religii, których misja polegała na służbie lokalnym społecznościom, wierności Ojczyźnie, obronie godności ludzkiej i sprzeciwie wobec totalitaryzmów.’”

Naszym bohaterem był kandydat do wyniesienia na ołtarze – ksiądz Zygfryd Berezecki.

Finał konkursu odbył się Centrum Archidiecezji w Białymstoku.

Powrót