MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

2018 Rokiem Praw Dziecka w Mieście Chełm

Debata oksfordzka o prawach dziecka

Czy każde dziecko ma prawo do wszechstronnego rozwoju? Czy dzieciństwo to najszczęśliwszy okres w życiu człowieka? Przed takimi dylematami stanęli mówcy II w bieżącym roku szkolnym debaty…

Wydarzenie miało miejsce 12 kwietnia 2018 r. w ramach miejskiego projektu „Rok 2018 Rokiem Praw Dziecka w Mieście Chełm”. Oprócz uczestników debaty, tworzących grupy „tezy” oraz „antytezy”, pojawili się goście specjalni:  Teresa Kiwińska – dyrektor I LO, Beata Wójcik – inspektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm,  Jolanta Gierasimiuk – dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm, Piotr Czarniecki – pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Chełmie, a także osoby, których dotyczył temat debaty, czyli dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 6 wraz z opiekunem – Patrycją Oliwiak – Pilipczuk. Największe zainteresowanie i emocje widzów wzbudził udział najmłodszych gości, którzy definiowali filozoficzne pojęcia: „szczęście”, „beztroskie dzieciństwo”, „idealny świat”. Dzieci wykazały się nieprzeciętną wiedzą – padały odpowiedzi dotyczące spełniania marzeń jako źródła szczęścia, a także ekologii, która przyczynia się do jakości naszego życia. Przedszkolaki poza zdolnościami humanistycznymi odkryły przed nami swoje talenty plastyczne i przeniosły wszystkich  w świat barwnych impresji.

W czasie gdy najmłodsi mozolnie pracowali nad swoimi małymi dziełami sztuki, trwała debata, której temat brzmiał: Społeczeństwo XXI wieku daje dziecku możliwość do wszechstronnego rozwoju”. Do dyskusji stanęły dwie grupy w składzie: Michał Kowalczuk z kl. I f, Szymon Pawłowski z kl. I a, Patrycja Kubina z kl. I d – grupa „tezy”, a także zespół „antytezy”: Filip Gębicki z kl. I f, Daniel Cichocki z kl. I g, Mateusz Mazur z kl. I f. Licealiści poruszyli w swych wypowiedziach kwestie stypendiów przyznawanych najzdolniejszym uczniom, rozwoju formacji edukacyjnych w krajach Trzeciego Świata, na terenach objętych nasilonymi konfliktami zbrojnymi lub w społeczeństwach z podziałami hierarchicznymi. Jak wynika z rozważań licealistów, duża część krajów w mniejszym stopniu rozwiniętych oraz rejony dotknięte wojnami nie mogą zapewnić młodym osobom możliwości kształcenia się, choć z pomocą przychodzą światowe potęgi.

Frapującym przerywnikiem między debatami był wernisaż prac plastycznych na temat idealnego dzieciństwa. Dzieci chętnie podjęły rolę przewodników po wystawie i opowiadały o swoich pracach. Jazda konna, spokojne, bezpieczne miasta oraz szczęśliwe rodziny, wielobarwne tęcze to  motywy dominujące w pracach przedszkolaków.

Drugi temat  debaty brzmiał Dzieciństwo to beztroski i szczęśliwy okres w życiu człowieka”. Grupę „tezy” utworzyli: Magdalena Bukowska z kl. I a, Wiktoria Raczyńska z kl. I a, Dawid  Bożek z kl. I f, a w skład zespołu „antytezy” weszły: Natalia Błachnia z kl. I a, Aleksandra Sawa z kl. I f, Adrianna Zając z kl. I a. Odważnie omawiano niezwykle trudną sytuację najmłodszych w Korei Północnej, próby zdobycia pożywienia i codzienną walkę o przetrwanie. Wywołano kwestię, jak indywidualnym okresem w życiu każdego człowieka jest dzieciństwo oraz wiążące się z nim wchodzenie w czas dorastania, który niejednokrotnie przynosi młodzieży złe doświadczenia. Dzieci w świecie współczesnym otoczone są przez mass media, często narzucające ideały piękna, takie jak szczupła sylwetka, a także destrukcyjne sposoby do jej uzyskania (bulimia czy anoreksja). Rosnąca popularność przyjaźni internetowych, czasami zawieranych w sposób nieostrożny i niebezpieczny, lub nieodpowiednie treści pornograficzne to codzienne zagrożenia dla nieletnich, korzystających z możliwości wirtualnego świata. Poddano też refleksji niezapomniane chwile zabawy w piaskownicy, beztroskę pierwszego okresu w życiu człowieka, bezcenne pierwsze sukcesy, czego, jak mówili licealiści, nie każde dziecko ma szansę doświadczyć, na przykład z powodu doznawanej przemocy, z jaką musi mierzyć się w szkole lub domu.

Ostateczne podsumowanie wyłoniło zwycięską grupę – zespół „antytezy” drugiej debaty. Jury, w skład którego wchodzili prawdziwi eksperci w zakresie pedagogiki i praw człowieka: Jolanta Gierasimiuk – dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm, Piotr Czarnecki – pedagog  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  Nr 2  w Chełmie, Marta Sadowska – opiekunka Samorządu Uczniowskiego i nauczycielka w I LO oraz Katarzyna Dobrakowska – nauczycielka I LO i opiekunka Szkolnej Grupy Amnesty International, z uznaniem wypowiedziało się na temat warsztatu szkolnych mówców. Na zakończenie wyróżniono jeszcze dwoje uczestników, a mianowicie Magdalenę Bukowską z kl. I a, obwołując ją mistrzynią debaty, oraz Michała Kowalczuka z kl. I f, nadając mu tytuł wicemistrza.

Warto podkreślić, że nad sprawną organizacją II debaty oksfordzkiej w tym roku szkolnym czuwali uczniowie kl. I a: Kornelia Goszczyńska, Katarzyna Dobrowolska, Julia Kowalczyk, Aleksandra Mroczko.

Tekst: Klaudia Hołub

Fot.: Aleksandra Brudnowska


„Nie ma dzieci – są ludzie.” (J. Korczak). O prawach człowieka nie tylko w szkole – konferencja inicjująca nowy projekt czarniecczyków

Pamiętajmy, nie ma dzieci – są ludzie… Słowa Janusza Korczaka stanowią myśl przewodnią konferencji, która rozpoczęła cykl przedsięwzięć w naszej szkole związanych z prawami dziecka.

Stosowanie przemocy wobec dzieci jest najstraszniejszym z przestępstw, jakie może popełnić dorosły. Obojętność społeczeństwa, a w konsekwencji przyzwolenie na stosowanie przemocy wobec młodych ludzi, jest niedopuszczalna. Członkowie Szkolnej Grupy Amnesty International są zdecydowanymi przeciwnikami takich zachowań. Aby uczulić młodzież i dorosłych na ten problem zorganizowali konferencję przeciw przemocy wobec dzieci. Odbyła się ona 22 marca 2018 r. pod znamiennym tytułem „Nie ma dzieci – są ludzie.” (J. Korczak). O prawach człowieka nie tylko w szkole.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Zygmunt Gardziński – Przewodniczący Rady Miasta Chełm, Arkadiusz Kwieciński – Dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, Jolanta Gierasimiuk – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm, Stanisław Mościcki – były Zastępca Prezydenta Miasta Chełm, Joanna Jaworska i Piotr Misiura – pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, mł. asp. Agnieszka Koszuk – Janicka oraz asp. Marcin Kiczyński z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, Bożena Gałęza – terapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chełmie, Piotr Czarnecki – pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Chełmie, Bartłomiej Kolano, Inga Chwedorczuk, Jakub Semeniuk – radni Młodzieżowej Rady Miasta Chełm.

Podczas konferencji głos zabrała Teresa Kiwińska – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, zwracając uwagę na szczególne zaangażowanie czarniecczyków w edukację obywatelską oraz troskę całej naszej społeczności o budowanie wspólnoty szkolnej w oparciu o zasady tolerancji i szacunku dla bliźniego. Następnie Zygmunt Gardziński, Przewodniczący Rady Miasta Chełm, przybliżył zebranym okoliczności podjęcia przez Radę Miasta uchwały o uznania roku 2018 Rokiem Praw dziecka. Konferencję w bardzo ciekawy sposób podsumował kolejny gość – Stanisław Mościcki. W swojej wypowiedzi odniósł się do problematyki konferencji, ale zwrócił uwagę na pozytywne działania, jakie możemy podjąć w obliczu przemocy w dzisiejszych czasach. Ponadto podkreślił, jak ważne są wartości w szkole przyjaznej prawom człowieka. W dalszej części konferencji głos zabrali prelegenci: Bożena Gałęza podjęła temat tzw. stalkingu, czyli uporczywego nękania, naruszania prywatności, Piotr Czarnecki – przybliżył pojęcie „hejtu” w Internecie, które jest przejawem złości, agresji, nienawiści, nieumiejętnej krytyki, z kolei mł. asp. Agnieszka Koszuk – Janicka – wspomniała o odpowiedzialności karnej związanej ze stalkingiem i hejtem.

W konkursie „Stop przemocy wobec dzieci” zostały nagrodzone następujące prace: „Przemoc nie wyjaśnia problemów” Beaty Furtak z kl. I f, „Przemocy »NIE« mówimy, o dzieci się TROSZCZYMY” Natalii Błachni z kl. I a, „W czterech ścianach” Agnieszki Kogut z kl. I a, „Pamiętajmy” Aleksandry Sawy z kl. I f (jej praca została plakatem przewodnim konferencji).

W organizację konferencji zaangażowali się następujący uczniowie: Julia Bitner z kl. II g, Dawid Bożek z kl. I f, Paulina Karamać z kl. III a, Aleksandra Konieczna z kl. I f, Konrad Korzeniowski z kl. I f, Michał Kowalczuk z kl. I f, Bartosz Łopaciuk z kl. III b, Mateusz Mazur z kl. I f,  Wiktoria Piątek z kl. I c, Milena Seredowska z kl. II d, Aleksandra Stasińska z kl. I a, Sylwia Sulej z kl. II d, Mikołaj Wiorko z kl. III a, Adrian Woźniak z kl. III f. Pracowali oni pod kierunkiem p. prof. Katarzyny Dobrakowskiej – opiekunki Szkolnej Grupy Amnesty International oraz naszych pedagogów – Agnieszki Panas i Małgorzaty Żebrowskiej – Zając.

Fot.: Bartosz Łopaciuk


Warsztaty w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych przygotowane przez członków Szkolnej Grupy Amnesty International

Członkowie Szkolnej Grupy Amnesty International Paulina Karamać z kl. III a oraz Mikołaj Wiorko z kl. III a – wraz z p. prof. Katarzyną Dobrakowską 8 marca 2018 r. w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie przeprowadzili warsztaty na temat praw dziecka. Myślą przewodnią zajęć stały się słowa Janusza Korczaka ,,Nie ma dzieci – są ludzie”. Warsztaty miały na celu uświadomić uczniom, czym są prawa dziecka i jakie są przejawy ich łamania. Uczestnicy zajęć mieli za zadanie m. in. wcielić się w rolę rodziców mających dzieci w różnych przedziałach wiekowych. Wywołało to wiele odmiennych zdań na temat zasad wychowawczych. Końcowym zadaniem było wykonanie plakatów nawiązujących do słów Janusza Korczaka.

Powrót