MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

2018 Rokiem Praw Dziecka w Mieście Chełm

Czarniecczycy zakończyli realizację projektu

18 października 2018 r. w auli odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „2018 Rokiem Praw Dziecka w Mieście Chełm”. Pani Dyrektor Teresa Kiwińska powitała zaproszonych gości: p. Ewę Lik – Matułę – Starszego Wizytatora Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, p. Jolantę Gierasimiuk – Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm i p. Beatę Wójcik – Inspektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm.

Pani Dyrektor przedstawiła zebranym założenia projektu, którego pomysłodawcami byli Urząd Miasta Chełm oraz Młodzieżowa Rada Miasta. Zwróciła uwagę na dokumenty międzynarodowe regulujące kwestię praw dzieci w przeszłości i współcześnie, odwołała się do słów Janusza Korczaka, które stały się mottem projektu. Podkreśliła znaczenie zadań projektowych dla poszerzenia wiedzy i umiejętności jego uczestników z różnych dziedzin. Wskazała też na szeroki wachlarz form podejmowanych przez naszą placówkę działań: pokaz  multimedialny, lekcja otwarta, debata oksfordzka, przegląd filmów, zajęcia warsztatowe, konkurs plastyczny.

Podsumowania prac nad realizacją projektu dokonali uczniowie klasy II c: Adrianna Stryjecka, Gabriela Komar, Mikołaj Kuczer i Marcin Paluch. Projekt był realizowany od marca tego roku przez uczniów klas II c i III c oraz członków Szkolnej Grupy Amnesty International i Szkolnego Klubu Debat Oksfordzkich pod kierunkiem nauczycieli: p. prof. Ewy Betiuk, p. prof. Katarzyny Dobrakowskiej, p. prof. Teresy Kurzępy, p. prof. Anny Popielewicz i p. prof. Roberta Wojciechowskiego. Na całością działań czuwała p. dyrektor Teresa Kiwińska. W trakcie konferencji uczniowie klasy II c zaprezentowali  najciekawsze efekty prac: Dawid Witkowski, Alicja Włodarczyk i Aleksandra Wysokińska – impresję filmową „Młodość fundamentem dorosłego życia”, a Artur Grabowiec fanpage – fragmenty zapisów o historii praw człowieka. Na zakończenie wicedyrektor Robert Wojciechowski odczytał wyniki konkursu plastycznego dla czarniecczyków na najciekawszą prezentację tematyki dziecięcej z zastosowaniem dowolnych technik wizualnych: plakat, film, zdjęcie. Nagrody otrzymali: Artur Grabowiec z kl. II c w kategorii „film”, Iwona Chomiak z kl. I b w kategorii „plakat”, ex equo Julia Boczkowska z kl. II c i Iga Dudzińska z kl. II c w kategorii „zdjęcie”. Nagrody  wręczyła p. dyrektor Teresa Kiwińska. Uczniowie klasy II c: Mikołaj Kuczer i Dawid Witkowski otrzymali podziękowania za szczególne zaangażowanie w pracę nad realizacją projektu.

Imprezę przygotowały p. prof. Ewa Betiuk i p. prof. Anna Popielewicz. Efekty projektu można odnaleźć w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram) oraz na szkolnej strony internetowej (w zakładce „Projekty”).

Fot.: Aleksandra Szczepańska


Wyniki szkolnego konkursu plastycznego na najciekawszą prezentację

tematyki dziecięcej

17 października 2018 r. obradowała komisja oceniająca prace zgłoszone na konkurs dla czarniecczyków na najciekawszą prezentację tematyki dziecięcej z zastosowaniem dowolnych technik wizualnych. Na konkurs wpłynęło 28 prac uczniów. Oceniająca twórczość młodych autorów komisja  w składzie: p. wicedyrektor Robert Wojciechowski, p. prof. Ewa Betiuk, p. prof. Anna Popielewicz, po zapoznaniu się z pracami oraz analizie przedstawionych plakatów, zdjęć i filmów, postanowiła przyznać nagrody we wszystkich kategoriach. Autorzy nagrodzonych prac przedstawili tematykę dziecięcą w sposób niestereotypowy. Ich prace charakteryzują się pomysłowością i oryginalnością. Problemy w nich opisane są pełne różnych emocji. Młodzi ludzie w pomysłowy i nowatorski potraktowali temat konkursu.

Nagrody otrzymali: Artur Grabowiec z kl. II c w kategorii „film”, Iwona Chomiak z kl. I b w kategorii „plakat”, a także ex equo Julia Boczkowska z kl. II c i Iga Dudzińska z kl. II c w kategorii „zdjęcie”.

Członkowie komisji konkursowej składają serdeczne podziękowania wszystkim młodym autorom. Wyrazili również wdzięczność p. dyrektor Teresie Kiwińskiej oraz Radzie Rodziców w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie za ufundowanie nagród.

Fot.: Aleksandra Szczepańska


Dziecko w kulturze polskiej

Realizując kolejne przedsięwzięcie edukacyjne w ramach projektu „2018 Rokiem Praw Dziecka w Mieście Chełm”, 28 września 2018 r. uczniowie klasy III c analizowali na lekcji języka polskiego problem „Dziecko w kulturze polskiej”.

Lekcja była okazją do przygotowania przyszłych maturzystów do ustnego egzaminu maturalnego. W toku zajęć uczniowie koncentrowali się na analizie obrazu Olgi Boznańskiej „Biedacy”, zastanawiając się, czy dzieciństwo to czas beztroski. Ponadto analizowali wiersz Leopolda Staffa „Dzieciństwo”, odpowiadając na pytanie: „W jaki sposób w tekstach kultury przedstawiane bywa dzieciństwo?”, oraz zajęli się problemem „Język dzieci i młodzieży – urozmaicony, bogaty czy monotonny i ubogi?”, dokonując analizy wywiadu profesora Jana Miodka „Jestem za ekstraodlotem”. W toku dyskusji przywoływano znane teksty kultury wykorzystujące omawiany motyw. Koncepcję zajęć przygotowała p. prof. Anna Popielewicz.

Fot.: Anna Popielewicz


O postaci dziecka w kinematografii

Kinematografia otwiera drzwi do pokazania z pozoru zwykłych problemów w niezwykły sposób, a także zmiany perspektywy przez widza. Kino od początku bowiem budziło skrajne emocje, ale z wyjątkiem rozrywki, niesie ze sobą także wiele istotnych problemów i wartości. Wyjątkowym wątkiem jest pozycja dziecka w filmie, a zwłaszcza to, co skrywa się za jego osobą.

W ramach realizacji projektu „2018 Rokiem Praw Dziecka w Mieście Chełm” grupa uczniów z klasy II c przygotowała prezentację multimedialną poświęconą obrazowi dziecka w filmie. Wydarzenie odbyło się 21 września 2018 r.  Pod kierunkiem p. prof. Anny Popielewicz uczniowie zaprezentowali problem w barwny i ciekawy dla odbiorców, uczniów klas humanistycznych naszego liceum, sposób.

Alicja Włodarczyk zajęła się przedstawieniem roli dziecka w kinematografii. Świat dziecka diametralnie różni się od świata dorosłych nie tylko spojrzeniem na świat, ale również emocjami, motywami oraz podejmowanymi działaniami. Jest to przestrzeń, która staje się niedostępna i nieodgadniona dla osób starszych. W kinematografii otwiera to drzwi do ukazania problemów w nieprzeciętny sposób, zmuszający widza do zmiany perspektywy. Należy pamiętać, iż dzieci, często pozostające w cieniu, posiadają swoje własne historie, w których nie brakuje zmartwień oraz mierzenia się z otaczającą je rzeczywistością, w jakiej kształtują się ich osobowości.

Aleksandra Szczepańska zgłębiła temat przyjaźni dziecięcych – często z tego okresu pochodzą te najtrwalsze. Przyjaźń jest ważnym uczuciem łączącym ludzi. To silne więzi, które mogą przetrwać trudne sytuacje, pokonać przeciwności, jakie zsyła los. Tematykę tej wyjątkowej wartości możemy odnaleźć w wielu filmach. Jeden z nich nosi tytuł „Chłopiec w pasiastej piżamie“. Akcja filmu umieszczona jest w czasach II wojny światowej. Ośmioletni chłopiec wraz z rodzicami i siostrą przeprowadza się z Berlina na wieś. Jego ojciec zostaje mianowany komendantem obozu zagłady. W nowym miejscu Bruno nie ma nikogo, z kim mógłby się pobawić. Podczas wycieczki po okolicy poznaje swojego rówieśnika – Szmula. Jest on Żydem, więźniem obozu. Między chłopcami tworzy się szczególna nić porozumienia. Dzieciom nie przeszkadzają różnice społeczne, ideologiczne ani to, że dzieli je drut kolczasty. Rodzi się między nimi przyjaźń. Film pokazuje zaskakujące jej losy. Innym przykładem może być film „Wyprawa po życie” w reż. Petera Hortona. Główni bohaterowie to 11-letni chłopcy. Erik jest samotnym, niepotrafiącym nawiązać kontaktów dzieckiem. Jego rówieśnik – Dexter jest nosicielem wirusa HIV. Pewnego dnia obaj chłopcy zaprzyjaźniają się. Spędzają ze sobą mnóstwo czasu. Erikowi nie przeszkadza choroba Dextera, co więcej – stara się znaleźć na nią lekarstwo. Co jakiś czas przyrządza mu różne zioła. Prawdziwą nadzieję daje pewien artykuł w gazecie. Lekarz z Nowego Orleanu podobno znalazł lek na AIDS. Chłopcy postanawiają wyruszyć po ostatnią szansę razem. Opisane filmy przedstawiają piękne przyjaźnie, silne więzi emocjonalne. Ukazują, jak ważni są dla nas przyjaciele i jak wiele potrafimy dla nich zrobić.

Artur Grabowiec zajął się motywem geniuszu u małych ludzi. Za przykład posłużył  film „Obdarowani”, który porusza temat wybitnych zdolności matematycznych małej Mary. Niesamowity talent czy geniusz zdarzają się rzadko, lecz gdy się objawi, potrafi diametralnie zmienić życie zarówno „młodego Einsteina” jak i jego opiekunów. Należy nadmienić, że dziecko wymaga od starszych szczerości, delikatności i zrozumienia, co może zmienić sposób postrzegania świata dorosłych. Dziecko pozostawione samo sobie, jak to się nieraz zdarza, traci szansę na rozwój pasji i talentów, dlatego  trzeba mu zapewnić godne i dobre warunki.

Gabriela Komar przedstawiła temat cierpienia i codziennych zmagań dziecka z różnymi trudnościami. Życie, jak wiadomo, nie jest sprawiedliwe, dlatego nieszczęścia dotykają także najmłodszych. Motyw ten jest widoczny w filmie „Chce się żyć” w reż. M. Pieprzycy. Głównym bohaterem kinowej produkcji jest młody chłopak, cierpiący na porażenie mózgowe, niepotrafiący wyrazić swoich myśli, potrzeb, uczuć. Mierzenie się młodych ludzi z rzeczywistością nigdy nie jest proste, jednak czasem przekracza granice wyobrażenia i trudu. Dziecko, koło którego często przechodzi się obojętnie, umie wykreować swoją alternatywną rzeczywistość. Potrafi znaleźć sobie miejsce tam, gdzie nikt inny nawet nie patrzy. Nie każde dziecko jednak może znieść tyle cierpień i nie każde zna swoje prawa. Cierpienie jest nieodłącznym elementem egzystencji człowieka, nic więc dziwnego, iż motyw ten bardzo często wykorzystywany jest w sztuce. Film „Serce, serduszko” w reż. J. J. Kolskiego opowiada historię 11-letniej Maszeńki, która marzy o karierze primabaleriny. Pewnego dnia ucieka z domu dziecka ze swoją opiekunką, aby zdążyć na egzamin do szkoły baletowej, a w ślad za nimi rusza ojciec – alkoholik małej bohaterki. Obraz Kolskiego, mimo że przedstawiony jest w sposób bajkowy, ciepły, nierzadko wzrusza i bawi, ma też swoje „ciemne” strony. Jednym z głównych wątków są zmagania z problemami dziewczynki – życie w domu dziecka, tęsknota za nieżyjącą matką oraz trud życia z ojcem pogrążonym w nałogu. Film jest ciekawą pozycją „kina drogi“, którą z czystym sumieniem można polecić każdemu.

Wiktoria Martyn rozpatrzyła problem dorastania młodej osoby. Jest to najbardziej burzliwy moment w życiu wielu z nas, kiedy tworzymy samych siebie. Ewolucja z malucha do osoby dojrzałej trwa latami, tak jak produkcja filmu „Boyhood” (12 lat). Jest to historia dojrzewania chłopca oraz wszystkich problemów, wypadków i przygód z nią związanych. Zarówno w książkach jak i w filmach ewolucja, czyli proces dorastania, jest jednym z popularnych motywów. Film „Mała księżniczka” w reż. Alfonso Cuaróna opowiada o Sarze, inteligentnej dziewczynce, przywiązanej do swojego ojca. Mieszkają w Indiach, jednak przez wybuch wojny kapitan Crewe jest zmuszony odesłać córkę do pensjonatu w Londynie. Dziewczyna szybko zaprzyjaźnia się z innymi i mimo tego, że się nie wywyższa, jest nazywana przez nich „księżniczką”. Niestety, jej ojciec umiera, przez co Sara traci dotychczasowe dobra i zostaje zepchnięta do rangi służącej. Pomimo trudnej sytuacji nastolatka nie poddaje się i wierzy, że wszystko może się jeszcze zmienić. Z małej, rezolutnej dziewczynki przeistoczyła się w przykładną, obowiązkową dziewczynę.

Aleksandra Wysokińska poruszyła temat tęsknoty, tak często obecnej w świecie najmłodszych. Tęsknota dzieci wyraża się inaczej niż u dorosłych. Dzieci reagują bardziej emocjonalnie, wielu rzeczy nie rozumieją i chcą z powrotem tego, co im zabrano. Ten aspekt widoczny jest w głośnej produkcji XXI wieku, „Slumdog – milioner z ulicy”. Dwoje rodzeństwa z indyskich slumsów spotyka samotną dziewczynkę. Po serii zdarzeń dzieci rozdzielają się, co wywiera ogromny wpływ na młodszym z braci – Jamalu. Dziecko, które tęskni, zamyka się w sobie, boi się i zazwyczaj nie umie jak starsi wytłumaczyć sobie „że będzie dobrze”.

Tematy poruszone przez licealistów i przytoczone filmy zaznaczają wyraźne bogactwo motywu dziecka w filmie. Obraz dziecka w filmie jest bogaty w tematy i wątki, mimo że często nie zwraca się na nie uwagi. Warto zauważyć, że w świecie dzieci, nawet jeśli wiele rzeczy jest prostszych, nie oznacza, że mniej ciekawych.

Autorzy prezentacji mają nadzieję, że zaprezentowane filmy stanowić będą zachętę do ich obejrzenia w całości, posłużą też refleksji nad minionym już dzieciństwem.


„Obraz dziecka i jego praw na przestrzeni dziejów” – kolejny etap w realizacji projektu

17 września 2018 r. uczniowie klasy II c pod kierunkiem nauczycieli, p. prof. Anny Popielewicz i p. prof. Ewy Betiuk, realizowali kolejny etap projektu: „2018 Rokiem Praw Dziecka w Mieście Chełm”. Tym razem uczestniczyli w lekcji poświęconej zmianom w postrzeganiu dzieci i ich praw na przestrzeni dziejów. Julia Boczkowska, Gabriela Komar oraz Julia Kawecka przygotowały pokazy multimedialne z komentarzami, przedstawiające obraz praw dziecka w starożytności, średniowieczu  i epoce nowożytnej. Uczniowie dyskutowali na temat wydarzeń w historii Europy i świata, które wpłynęły na zmianę postrzegania pozycji dzieci w rodzinie i społeczeństwie. Zajęcia zakończyły się opracowaniem dekalogu praw współczesnego dziecka. Pomysły koleżanek i kolegów zebrał Dawid Witkowski, który przedstawił je w formie prezentacji, a uczniowie: Adrianna Stryjecka, Karolina Krzeszczyk, Szymon Dmitruk, Mikołaj Kuczer i Artur Grabowiec opracowali podsumowanie w formie fanpage’a.


Debata oksfordzka o prawach dziecka

Czy każde dziecko ma prawo do wszechstronnego rozwoju? Czy dzieciństwo to najszczęśliwszy okres w życiu człowieka? Przed takimi dylematami stanęli mówcy II w bieżącym roku szkolnym debaty…

Wydarzenie miało miejsce 12 kwietnia 2018 r. w ramach miejskiego projektu „Rok 2018 Rokiem Praw Dziecka w Mieście Chełm”. Oprócz uczestników debaty, tworzących grupy „tezy” oraz „antytezy”, pojawili się goście specjalni:  Teresa Kiwińska – dyrektor I LO, Beata Wójcik – inspektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm,  Jolanta Gierasimiuk – dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm, Piotr Czarniecki – pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Chełmie, a także osoby, których dotyczył temat debaty, czyli dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 6 wraz z opiekunem – Patrycją Oliwiak – Pilipczuk. Największe zainteresowanie i emocje widzów wzbudził udział najmłodszych gości, którzy definiowali filozoficzne pojęcia: „szczęście”, „beztroskie dzieciństwo”, „idealny świat”. Dzieci wykazały się nieprzeciętną wiedzą – padały odpowiedzi dotyczące spełniania marzeń jako źródła szczęścia, a także ekologii, która przyczynia się do jakości naszego życia. Przedszkolaki poza zdolnościami humanistycznymi odkryły przed nami swoje talenty plastyczne i przeniosły wszystkich  w świat barwnych impresji.

W czasie gdy najmłodsi mozolnie pracowali nad swoimi małymi dziełami sztuki, trwała debata, której temat brzmiał: Społeczeństwo XXI wieku daje dziecku możliwość do wszechstronnego rozwoju”. Do dyskusji stanęły dwie grupy w składzie: Michał Kowalczuk z kl. I f, Szymon Pawłowski z kl. I a, Patrycja Kubina z kl. I d – grupa „tezy”, a także zespół „antytezy”: Filip Gębicki z kl. I f, Daniel Cichocki z kl. I g, Mateusz Mazur z kl. I f. Licealiści poruszyli w swych wypowiedziach kwestie stypendiów przyznawanych najzdolniejszym uczniom, rozwoju formacji edukacyjnych w krajach Trzeciego Świata, na terenach objętych nasilonymi konfliktami zbrojnymi lub w społeczeństwach z podziałami hierarchicznymi. Jak wynika z rozważań licealistów, duża część krajów w mniejszym stopniu rozwiniętych oraz rejony dotknięte wojnami nie mogą zapewnić młodym osobom możliwości kształcenia się, choć z pomocą przychodzą światowe potęgi.

Frapującym przerywnikiem między debatami był wernisaż prac plastycznych na temat idealnego dzieciństwa. Dzieci chętnie podjęły rolę przewodników po wystawie i opowiadały o swoich pracach. Jazda konna, spokojne, bezpieczne miasta oraz szczęśliwe rodziny, wielobarwne tęcze to  motywy dominujące w pracach przedszkolaków.

Drugi temat  debaty brzmiał Dzieciństwo to beztroski i szczęśliwy okres w życiu człowieka”. Grupę „tezy” utworzyli: Magdalena Bukowska z kl. I a, Wiktoria Raczyńska z kl. I a, Dawid  Bożek z kl. I f, a w skład zespołu „antytezy” weszły: Natalia Błachnia z kl. I a, Aleksandra Sawa z kl. I f, Adrianna Zając z kl. I a. Odważnie omawiano niezwykle trudną sytuację najmłodszych w Korei Północnej, próby zdobycia pożywienia i codzienną walkę o przetrwanie. Wywołano kwestię, jak indywidualnym okresem w życiu każdego człowieka jest dzieciństwo oraz wiążące się z nim wchodzenie w czas dorastania, który niejednokrotnie przynosi młodzieży złe doświadczenia. Dzieci w świecie współczesnym otoczone są przez mass media, często narzucające ideały piękna, takie jak szczupła sylwetka, a także destrukcyjne sposoby do jej uzyskania (bulimia czy anoreksja). Rosnąca popularność przyjaźni internetowych, czasami zawieranych w sposób nieostrożny i niebezpieczny, lub nieodpowiednie treści pornograficzne to codzienne zagrożenia dla nieletnich, korzystających z możliwości wirtualnego świata. Poddano też refleksji niezapomniane chwile zabawy w piaskownicy, beztroskę pierwszego okresu w życiu człowieka, bezcenne pierwsze sukcesy, czego, jak mówili licealiści, nie każde dziecko ma szansę doświadczyć, na przykład z powodu doznawanej przemocy, z jaką musi mierzyć się w szkole lub domu.

Ostateczne podsumowanie wyłoniło zwycięską grupę – zespół „antytezy” drugiej debaty. Jury, w skład którego wchodzili prawdziwi eksperci w zakresie pedagogiki i praw człowieka: Jolanta Gierasimiuk – dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm, Piotr Czarnecki – pedagog  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  Nr 2  w Chełmie, Marta Sadowska – opiekunka Samorządu Uczniowskiego i nauczycielka w I LO oraz Katarzyna Dobrakowska – nauczycielka I LO i opiekunka Szkolnej Grupy Amnesty International, z uznaniem wypowiedziało się na temat warsztatu szkolnych mówców. Na zakończenie wyróżniono jeszcze dwoje uczestników, a mianowicie Magdalenę Bukowską z kl. I a, obwołując ją mistrzynią debaty, oraz Michała Kowalczuka z kl. I f, nadając mu tytuł wicemistrza.

Warto podkreślić, że nad sprawną organizacją II debaty oksfordzkiej w tym roku szkolnym czuwali uczniowie kl. I a: Kornelia Goszczyńska, Katarzyna Dobrowolska, Julia Kowalczyk, Aleksandra Mroczko.

Tekst: Klaudia Hołub

Fot.: Aleksandra Brudnowska


„Nie ma dzieci – są ludzie.” (J. Korczak). O prawach człowieka nie tylko w szkole – konferencja inicjująca nowy projekt czarniecczyków

Pamiętajmy, nie ma dzieci – są ludzie… Słowa Janusza Korczaka stanowią myśl przewodnią konferencji, która rozpoczęła cykl przedsięwzięć w naszej szkole związanych z prawami dziecka.

Stosowanie przemocy wobec dzieci jest najstraszniejszym z przestępstw, jakie może popełnić dorosły. Obojętność społeczeństwa, a w konsekwencji przyzwolenie na stosowanie przemocy wobec młodych ludzi, jest niedopuszczalna. Członkowie Szkolnej Grupy Amnesty International są zdecydowanymi przeciwnikami takich zachowań. Aby uczulić młodzież i dorosłych na ten problem zorganizowali konferencję przeciw przemocy wobec dzieci. Odbyła się ona 22 marca 2018 r. pod znamiennym tytułem „Nie ma dzieci – są ludzie.” (J. Korczak). O prawach człowieka nie tylko w szkole.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Zygmunt Gardziński – Przewodniczący Rady Miasta Chełm, Arkadiusz Kwieciński – Dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, Jolanta Gierasimiuk – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm, Stanisław Mościcki – były Zastępca Prezydenta Miasta Chełm, Joanna Jaworska i Piotr Misiura – pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, mł. asp. Agnieszka Koszuk – Janicka oraz asp. Marcin Kiczyński z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, Bożena Gałęza – terapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chełmie, Piotr Czarnecki – pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Chełmie, Bartłomiej Kolano, Inga Chwedorczuk, Jakub Semeniuk – radni Młodzieżowej Rady Miasta Chełm.

Podczas konferencji głos zabrała Teresa Kiwińska – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, zwracając uwagę na szczególne zaangażowanie czarniecczyków w edukację obywatelską oraz troskę całej naszej społeczności o budowanie wspólnoty szkolnej w oparciu o zasady tolerancji i szacunku dla bliźniego. Następnie Zygmunt Gardziński, Przewodniczący Rady Miasta Chełm, przybliżył zebranym okoliczności podjęcia przez Radę Miasta uchwały o uznania roku 2018 Rokiem Praw dziecka. Konferencję w bardzo ciekawy sposób podsumował kolejny gość – Stanisław Mościcki. W swojej wypowiedzi odniósł się do problematyki konferencji, ale zwrócił uwagę na pozytywne działania, jakie możemy podjąć w obliczu przemocy w dzisiejszych czasach. Ponadto podkreślił, jak ważne są wartości w szkole przyjaznej prawom człowieka. W dalszej części konferencji głos zabrali prelegenci: Bożena Gałęza podjęła temat tzw. stalkingu, czyli uporczywego nękania, naruszania prywatności, Piotr Czarnecki – przybliżył pojęcie „hejtu” w Internecie, które jest przejawem złości, agresji, nienawiści, nieumiejętnej krytyki, z kolei mł. asp. Agnieszka Koszuk – Janicka – wspomniała o odpowiedzialności karnej związanej ze stalkingiem i hejtem.

W konkursie „Stop przemocy wobec dzieci” zostały nagrodzone następujące prace: „Przemoc nie wyjaśnia problemów” Beaty Furtak z kl. I f, „Przemocy »NIE« mówimy, o dzieci się TROSZCZYMY” Natalii Błachni z kl. I a, „W czterech ścianach” Agnieszki Kogut z kl. I a, „Pamiętajmy” Aleksandry Sawy z kl. I f (jej praca została plakatem przewodnim konferencji).

W organizację konferencji zaangażowali się następujący uczniowie: Julia Bitner z kl. II g, Dawid Bożek z kl. I f, Paulina Karamać z kl. III a, Aleksandra Konieczna z kl. I f, Konrad Korzeniowski z kl. I f, Michał Kowalczuk z kl. I f, Bartosz Łopaciuk z kl. III b, Mateusz Mazur z kl. I f,  Wiktoria Piątek z kl. I c, Milena Seredowska z kl. II d, Aleksandra Stasińska z kl. I a, Sylwia Sulej z kl. II d, Mikołaj Wiorko z kl. III a, Adrian Woźniak z kl. III f. Pracowali oni pod kierunkiem p. prof. Katarzyny Dobrakowskiej – opiekunki Szkolnej Grupy Amnesty International oraz naszych pedagogów – Agnieszki Panas i Małgorzaty Żebrowskiej – Zając.

Fot.: Bartosz Łopaciuk


Warsztaty w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych przygotowane przez członków Szkolnej Grupy Amnesty International

Członkowie Szkolnej Grupy Amnesty International Paulina Karamać z kl. III a oraz Mikołaj Wiorko z kl. III a – wraz z p. prof. Katarzyną Dobrakowską 8 marca 2018 r. w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie przeprowadzili warsztaty na temat praw dziecka. Myślą przewodnią zajęć stały się słowa Janusza Korczaka ,,Nie ma dzieci – są ludzie”. Warsztaty miały na celu uświadomić uczniom, czym są prawa dziecka i jakie są przejawy ich łamania. Uczestnicy zajęć mieli za zadanie m. in. wcielić się w rolę rodziców mających dzieci w różnych przedziałach wiekowych. Wywołało to wiele odmiennych zdań na temat zasad wychowawczych. Końcowym zadaniem było wykonanie plakatów nawiązujących do słów Janusza Korczaka.

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl