MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Rankingi edukacyjne

„CZARNIECKI”

W RANKINGACH EDUKACYJNYCH

 

Idea porównywania szkół na podstawie ściśle określonych kryteriów pojawiła się w 1999 roku. Rankingi edukacyjne pokazują tylko wybrany fragment z życia szkoły, ale dają namiastkę rywalizacji w skali ogólnopolskiej, regionalnej, lokalnej. Pomagają także absolwentom gimnazjów w wyborze upragnionej szkoły na dalsze lata nauki.

Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi poniżej trzema rankingami, w których Czarniecki był, jest i – miejmy nadzieję – będzie uwzględniany.

 

OGÓLNOPOLSKI RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

W roku 1999 redakcje czasopisma „Perspektywy” oraz dziennika „Rzeczpospolita” po raz pierwszy ogłosiły ranking szkół, wówczas nazywany „Ogólnopolskim Rankingiem Szkół Średnich”. W 2007 roku nazwę zmieniono na „Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych”, a od 2011 roku jesteśmy klasyfikowani w „Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących”.

Początkowo kryteria oparte były tylko i wyłącznie na sukcesach olimpijskich uczniów. W chwili obecnej, zgodnie z postanowieniem Kapituły, przy ocenie szkół brane są pod uwagę trzy kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach – 25 %, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych – 30 % oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych – 45 %.

ROKMIEJSCE W POLSCEMIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIMMIEJSCE W CHEŁMIE
19994831
20004021
20014931
20023911
20036641
20044121
20053821
20067151
20076931
20085321
200911691
201010371
2011308151
2012500+302
2013500+422
2014500+362
2015475322
2016415271
2017500+352
2018500+322
2019529332
2020341181
2021360171
2022359171

OGÓLNOPOLSKI RANKING SZKÓŁ OLIMPIJSKICH

W rankingu uwzględniane są wyniki ogólnopolskich olimpiad, które zwalniają z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub są finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Łączne wskaźniki sukcesów olimpijskich dla danej szkoły odnoszone są do liczby uczniów w szkole. W rankingu uwzględnia się jedynie pierwszych dwieście liceów. Od początku istnienia „Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Olimpijskich” I LO im. Stefana Czarnieckiego jest w nim klasyfikowane jako jedyna chełmska szkoła.

ROKMIEJSCE W POLSCE
2013122
2014291
201575
201659
2017-
2018-
2019-
2020-
2021-
2022190

RANKING „KURIERA LUBELSKIEGO”

W 2002 roku „Kurier Lubelski’ ogłosił po raz pierwszy ranking szkół licealnych województwa lubelskiego. Jego kryteria były od początku bardzo rozbudowane i nawiązywały do wielu działań oraz inicjatyw związanych z codzienną działalnością szkoły. Kategorie, jakie uwzględniano w rankingu,  przedstawiają się następująco: liczba laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, liczba uczniów, którzy brali udział w II etapie olimpiad przedmiotowych, liczba laureatów ogólnopolskich konkursów, zwycięzcy zawodów, turniejów sportowych, konkursów artystycznych i innych na szczeblu centralnym, wojewódzkim, powiatowym, liczba absolwentów przyjętych na wyższe uczelnie w pierwszym naborze,liczba maturzystów, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem,średnia z matur, stałe formy pracy na rzecz środowiska lokalnego, udokumentowana współpraca szkoły z zagranicą, liczba języków obcych nauczanych w szkole, procent promowanych uczniów, frekwencja w szkole w procentach, liczba nauczycieli dyplomowanych, liczba egzaminatorów matury, liczba ekspertów awansu zawodowego.

Zwycięzca rankingu otrzymywał „Złotą Tarczę”, druga lokata dawała „Pozłacaną Tarczę”, trzecie miejsce – „Srebrną Tarczę”, czwarte – „Brązową Tarczę” i piąte – „Miedzianą Tarczę”.

Na przestrzeni dziesięciu lat istnienia rankingu „Czarniecki’ dwukrotnie otrzymał „Pozłacaną Tarczę”, dwukrotnie „Srebrną Tarczę” i raz „Brązową Tarczę”. Świadczy to dobitnie o znakomitej pozycji naszej szkoły wśród liceów ogólnokształcących także w województwie lubelskim, a więc w wymiarze regionalnym.

ROKMIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
2002-
20033
20042
20052
20064
2007-
20088
20093
20108
201112

Powrót