MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Zjazdy klasowe

Zjazdy absolwentów i wychowawców naszego liceum stwarzają doskonałą okazję do przyjacielskich spotkań, długich rozmów, ale także do chwil zadumy oraz refleksji. Kolejne dekady (ostatnimi czasy – pięciolecia) wyznaczają rytm życia pokoleń czarniecczyków. Oficjalne zjazdy dla wielu wydają się jednak zbyt odległe od siebie. Chciałoby się wiedzieć, jak układa się życie naszym dawnym koleżankom i kolegom z klasy. Po latach wszyscy stają się bliscy i drodzy sercu. Chyba właśnie to uczucie sprawia, że oprócz oficjalnych zjazdów coraz częściej odbywają się zjazdy klasowe. Trudno nazwać ten fenomen, który sprawia, że ludzie mieszkający z dala od siebie w różnych miastach, a bywa, że i w krajach, porzucają codzienne obowiązki, by choć na chwilę przypomnieć sobie atmosferę tamtych gimnazjalnych czy licealnych lat. Sens tych spotkań najlepiej oddają słowa uczestników VI Zjazdu: „Zaczarowana podróż do młodości uświadamia, co to znaczy być Czarniecczykiem”.

Kolejne roczniki czarniecczyków opuszczają więc mury swojej szkoły, by po latach – niczym „orły do gniazda” – powrócić.

Owocem klasowych spotkań są spisywane później wspomnienia, relacje oraz albumy pełne kolorowych zdjęć.

 

Dotychczas spotkały się następujące klasy

 • IV b (1967 – 71) p. prof. Ireny Stanisławskiej – uczciła 10. rocznicę matury jako pierwsza – 5 września 1981 r.; do następnego spotkania doszło 1 września 2001 r.;
 • IV a (1969 – 1973) p. prof. Władysława A. Pluty – spotkała się 4 – 5 czerwca 1983 r., potem jeszcze dwukrotnie: we wrześniu 1988 r. i 11 – 12 września 1993 r.;
 • XI b (1961 – 65) p. prof. Janiny Grzegorczyk – Leszko – 12 stycznia 1985 r. jako pierwsza uczciła 20. rocznicę matury; klasa spotkała się ponownie 5 lat później – 13 stycznia 1990 r. oraz w sierpniu 1996 r. Następne spotkania odbyły się w latach: 2001 (w Chełmie), 2004 (w Wiedniu) oraz 2005 (w Krakowie i Chełmie);
 • IV c (1968 – 72) p. prof. Karoliny Uszczuk i p. prof. Anny Kiwińskiej – 25 lipca 1992 r. również świętowała 20. rocznicę zdania matury;
 • IV c (1969 – 73) p. prof. Marii Rajewskiej – spotkała się 10 września 1983 r.;
 • IV b (1970 – 74) p. prof. Pelagii Matysiak – uczciła dwukrotnie rocznicę matury: 9 czerwca 1984 r. 10-lecie i 11 czerwca 1994 r. 20-lecie;
 • IV c (1970 – 74) p. prof. Karoliny Uszczuk – spotkała się 30 czerwca 1984 r. w 10. rocznicę matury;
 • IV a (1974 – 78) p. prof. Marii Rajewskiej i p. prof. Hieronima Wojtiuka – uczestniczyła w zjeździe klasowym w czerwcu 1993 r.
  Kolejny zjazd klasy IV a odbył się 31 maja 2008 r.
 • XI c (matura 1964) zorganizowała spotkanie klasowe w dniach 16 – 18 czerwca 2006 r. w Kazimierzu Dolnym.
 • Rocznik maturalny 1982 spotkał się 30 września 2006 roku w 24 lata po maturze. 16 września świętował 35-lecie ukończenia szkoły
 • 26 maja 2007 r. spotkali się absolwenci z rocznika maturalnego 1967.
 • Klasa XI c – matura 1964 spotkała się w dniach od 7 do 10 czerwca 2007 roku.
 • Klasa XI b – matura 1965 – dnia 29 września 2007 roku.
 • Klasa XI b – matura 1963 spotkała się już dwukrotnie – we wrześniu 2006 w Chełmie oraz we wrześniu 2007 w Kazimierzu.
 • W dniach 26 – 27 maja 2007 r. w Chełmie, w 50-lecie matury, miał miejsce koleżeński zjazd rocznika maturalnego 1957.
 • W dniach 3 i 4 maja 2008 roku oraz 18 maja 2018 roku odbyły się uroczyste spotkania rocznika maturalnego z 1968 roku.
 • Uczniowie klasy XI c – matura 1964 spotkali się po raz kolejny na klasowej imprezie „Wagary’08” w dniach 11 – 14 września 2008 r. oraz ponownie w dniach 11 – 14 czerwca 2009 r. na „Wagarach’09”. Kolejne spotkanie, „Wagary’10”, odbyło się w 23 września 2010 r. w Janowie k. Chełma, w przeddzień IX Zjazdu Absolwentów I LO.
 • Absolwenci klasy XI a z rocznika 1962-1966, której wychowawczynią była p. prof. Maria Farbiszewska, spotkali się na Żuławach z okazji 45-lecia matury.
 • Rocznik maturalny 1951 spotkał się w czerwcu 2001 roku.
 • Rocznik maturalny 1988 spotkał się 30 czerwca 2018 roku 30 lat po maturze.

Zdajemy sobie sprawę, że powyższe zestawienie nie jest kompletne, dlatego organizatorów zjazdów klasowych prosimy o przesyłanie informacji na adres: wicedyrektorzy@go2.pl.


16 września 2017 roku wyjątkowy rocznik matura’82 świętował 35-lecie ukończenia szkoły. Dlaczego wyjątkowy ? Ponieważ matura odbyła się, a studniówka nie. Były to trudne czasy. W spotkaniach uczestniczą nasi wychowawcy. W tym roku zaszczyciła nas tylko p. prof. Janina Leszko. Prof. Hieronim Wojtiuk już nie żyje, p. prof. Irena Krawczyk przekazała list, który odczytaliśmy podczas balu. Nasze spotkania to przede wszystkim mnóstwo wspomnień i niemal rodzinna atmosfera. Piętnaście lat temu obiecaliśmy sobie, że będziemy się spotykać co pięć lat. To było nasze trzecie spotkanie. Słowa dotrzymaliśmy.


18 maja 2018 roku absolwenci z roku 1968 spotkali się po latach, aby powspominać szkolne lata i przypomnieć sobie przebieg matury sprzed 50 lat. Przybyli z odległych miejsc, ukończyli najróżniejsze kierunki studiów. Bogatsi o nowe doświadczenia zawodowe i osobiste, pojawili się w dawnej szkole, aby „pozbierać okruchy tego co minęło / bezpowrotnie” – jak to trafnie określiła w swym wierszu Teresa Pyc (Kontek). Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.00. W szkolnej kaplicy absolwenci wzięli udział we mszy św. w intencji swoich wychowawców i wychowanków „Czarnieckiego”. O godz. 10.30 uczestników zjazdu oficjalnie powitała Edyta Kowalczuk – wicedyrektor I LO, prezentując współczesny dorobek szkoły. Nie zabrakło wspomnień, chwil radości, zadumy czy wzruszeń. Podczas spotkania nie zapomniano o nieżyjących już nauczycielach i kolegach. Ważnym punktem zjazdu – jak zawsze przy tego typu okazjach – było wspólne biesiadowanie, czyli Bal Wychowawców i Wychowanków. Zgromadzeni w Restauracji „Duet” absolwenci z 1968 roku spędzili mile pozostałą część spotkania. Wspomnieniom i żartom nie było końca.

Fot.: Marzena Postój


30 czerwca 2018 roku absolwenci z roku 1988 spotkali się po latach, aby wspólnie powspominać coraz bardziej odległe, ale wciąż niezapomniane czasy szkolne. Zaledwie 30 lat temu zdali egzamin dojrzałości, a teraz, bogatsi o nowe doświadczenia zawodowe i osobiste, przybyli z odległych częstokroć miejsc, aby uczestniczyć we wspaniałej podróży sentymentalnej. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11.00. Uczestników zjazdu oficjalnie powitała Teresa Kiwińska – dyrektor I LO, która wystąpiła w dwu rolach – gospodarza szkoły i uczestnika zjazdu. Zaprezentowała współczesny dorobek „Czarnieckiego”. Oczywiście nie zabrakło wspomnień, chwil radości, zadumy czy wzruszeń. Ważnym punktem zjazdu – jak zawsze przy tego typu okazjach – było wspólne biesiadowanie. Zgromadzeni w Restauracji „Atmosfera” absolwenci spędzili mile pozostałą część spotkania. Wspaniale bawiąc się do samego rana, obiecywali sobie kolejne takie spotkanie za pięć lat.

Powrót