MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Zjazdy absolwentów

W ponad stuletniej historii Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie jednym z najważniejszych elementów tradycji są zjazdy czarniecczyków – zarówno szkolne, jak i klasowe.

Początek spotkań absolwentów i wychowawców sięga 1935 r. Po 20 latach pracy szkoły odbył się I Zjazd, sumujący jej dokonania. Został przygotowany przez dyrektora Wiktora Ambroziewicza, a otworzył go już we wrześniu 1935 r. dyrektor Marian Lipski. Zjazd poprzedzono misją do Czarncy – „gniazda rodowego” Patrona szkoły.

Następne spotkania miały się odbywać, zgodnie z tradycją, co 10 lat. Jednakże wojny, a później nowe zniewolenie uniemożliwiły spotkanie w 1945 r. Dopiero Październik ‚ 56  obudził w czarniecczykach wolę organizacji kolejnego zjazdu.

II Zjazd, który odbył się 14 – 15 września 1957 r., stał się hołdem, złożonym tym wszystkim wychowawcom i uczniom, którzy w czasie wojny poświęcili życie w walce z okupantem jak „kamienie przez Boga rzucone na szaniec”. Czarniecczycy poświęcili im pomnik stojący w szkolnym parku.

III Zjazd (25 – 26 września 1965 r.) zainaugurowała, tak jak 30 lat wcześniej, misja do Czarncy, nad którą pieczę sprawował p. prof. W. Pluta. Wychowawca i wychowankowie uczcili trzysetną rocznicę śmierci Patrona szkoły i pół wieku jej istnienia, uczestnicząc w uroczystości wmurowania tablicy pamiątkowej i sesji popularnonaukowej pt. „Stefan Czarniecki – patron żywy czy martwy?” Bilansowała ona życie, działalność hetmana, wierność uniwersalnym wartościom, bohaterstwo człowieka w pełnym wymiarze jego osobowości.

IV Zjazd (27 – 28 września 1975 r.) we wspomnieniach p. prof. W. Pluty nie należał do najweselszych i być może dlatego zaowocował „nową tradycją w rodzinie Czarniecczyków” – zjazdami klasowymi. Najdonioślejszym momentem stała się uroczystość przekazania szkole nowego sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski.

V Zjazd (21 – 22 września 1985 r.), znów jak przed 20 laty, zainaugurowała misja do Czarncy pod opieką p. prof. Anny Moryl i p. prof. Ireny Zalewskiej – Krawczyk. Czarniecczycy nie zapomnieli o nauczycielach – bohaterach tajnego nauczania, którym poświęcona została tablica.

Już w nowej rzeczywistości, w III Rzeczypospolitej, odbył się VI Zjazd (22 – 24 września 1995 r.), który niczym „arka przymierza między dawnymi i nowymi laty” stanowił jedną z najpiękniejszych kart szkolnej tradycji.

VII Zjazd (22 – 24 września 2000 r.) był pierwszym zjazdem, który odbył się nie 10 lat po poprzednim, ale po upływie 5 lat. Stało się tak, ponieważ najstarsi uczestnicy poprzedniego, VI Zjazdu, skierowali serdeczną prośbę i zobowiązanie do Dyrekcji szkoły: w 2000 roku musi się odbyć następny Zjazd. Był to niejako testament Aliny Przerwy – Tetmajer, prof. Jerzego Pindery i wielu jeszcze innych.

VIII Zjazd (23 – 25 września 2005 r.) był kontynuacją założeń przyjętych na poprzednich zjazdach Absolwentów. Zgromadził około 2000 uczestników, biorących udział w różnych imprezach zjazdowych i towarzyszących. Odsłonięto z jego okazji popiersie Patrona – Hetmana Stefana Czarnieckiego, zorganizowano szereg wystaw dotyczących historii szkoły i jej dorobku. Wydano tomy IV i V „Księgi Pamiątkowej Czarniecczyków”. Ważną jego częścią były spotkania pokoleń i nadanie salom lekcyjnym imion zasłużonych Nauczycieli.

IX Zjazd Wychowawców i Wychowanków I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Chełmie odbył się w dniach 24 – 26 września 2010 r. W jego programie znalazły się między innymi: otwarcie Izby Tradycji i Pamięci, odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku Liceum, nadanie sali gimnastycznej imienia p. prof. Janiny Piątkowskiej. Wydano VI tom „Księgi Pamiątkowej Czarniecczyków” oraz okolicznościowy album. Uroczystościom zjazdowym towarzyszyły wystawy okolicznościowe i imprezy integracyjne.

X Zjazd Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Chełmie odbył się 18 – 20 września 2015 r. i zbiegł się w czasie z jubileuszem stulecia istnienia szkoły. Uroczystości wieńczyły „Rok Jubileuszu Stulecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie” ustanowiony 13 stycznia 2015 r. uchwałą Rady Pedagogicznej. Zgodnie z kilkudziesięcioletnią już tradycją 10 września z naszej szkoły wyruszyła VIII misja do Czarncy, która w imieniu uczestników X Zjazdu  złożyła hołd naszemu Patronowi – Hetmanowi Stefanowi Czarnieckiemu. W skład delegacji weszli: p. prof. Karolina Uszczuk – dyrektor w latach 1981 – 1989, p. prof. Antoni Skubiszewski – dyrektor w latach 2001 – 2007, p. prof. Dariusz Kostecki – dyrektor w latach 2007 – 2012, p. prof. Teresa Kiwińska – dyrektor od 2012 roku, p. prof. Janusz Krzywicki – wicedyrektor w latach 2002 – 2007, nauczyciele: p. prof. Joanna Cydejko, p. prof. Katarzyna Dobrakowska, p. prof. Tomasz Kociuba, p. prof. Jolanta Maciejewska oraz reprezentanci społeczności uczniowskiej. 18 września w parku szkolnym zorganizowano piknik – jam session „Uczniowie Absolwentom – Absolwenci Uczniom”. Uroczystość oficjalną 19 września poprzedziła Msza św. w Bazylice Narodzenia NMP pod przewodnictwem Metropolity Lubelskiego – ks. abpa Stanisława Budzika. W trakcie uroczystości m. in. odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych, wbito pamiątkowe gwoździe w drzewce Sztandaru, odsłonięto tablicę pamiątkową na budynku Liceum oraz nadano sali lekcyjnej imię śp. Romana Radzięciaka. 20 września Zjazd zakończyły Msza św. w kaplicy szkolnej oraz koncert „Opole 80” w sali widowiskowej Chełmskiego Domu Kultury. Pozdrowienia dla uczestników Zjazdu napłynęły m. in. od Pana Andrzeja Dudy – Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczystościom zjazdowym towarzyszyły wystawy okolicznościowe i imprezy integracyjne. Nie mogło też zabraknąć VII tomu wydawnictwa okolicznościowego pt. „Jubileuszowa Księga Pamiątkowa Czarniecczyków. 1915 – 2015”. 

Fot.: Wojciech Derlak, Dariusz Kostecki (pobyt w Czarncy)

Powrót