MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Laureaci ‚Optime Merenti’

Laureaci „Optime Merenti”

„Optime Merenti” – odznaczenie przyznawane rokrocznie osobie szczególnie zasłużonej dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Medal po raz pierwszy wręczono w 2013 roku. Inicjatorami i pomysłodawcami jego ustanowienia byli ówczesny dyrektor – Teresa Kiwińska – i wicedyrektor – Robert Wojciechowski.

Medal, opatrzony imieniem i nazwiskiem laureata oraz łacińskim napisem „Optime Merenti”, wręcza dyrektor szkoły w obecności grona pedagogicznego i uczniów w trakcie uroczystości z okazji Dnia Patrona.

ROKLAUREAT
2013Marian Różański
2014Jolanta Kropp
2015Irena Zalewska - Krawczyk
2016Anna Moryl
2017Antoni Skubiszewski
2018Janusz Krzywicki
2019Wojciech Derlak

Powrót