MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Laureaci ‚Bene Merenti’

Laureaci „Bene Merenti”

„Bene Merenti” (Dobrze Zasłużonemu) – odznaczenie przyznawane rokrocznie najlepszemu absolwentowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.

Medal, wręczany od roku 1996, może otrzymać absolwent, który przez trzy lata osiągał bardzo dobre wyniki w nauce, miał ocenę wzorową z zachowania, godnie reprezentował I LO w Chełmie w różnych formach aktywności uczniowskiej (np. w sporcie, kulturze czy na niwie społecznej), osiągał znaczące sukcesy naukowe, zawsze przestrzegał postanowień statutu naszej placówki, prezentował właściwą postawę moralną, wyróżniając się odpowiedzialnym stosunkiem do obowiązków szkolnych i wysoką kulturą osobistą. Odznaczenie przyznawane jest uchwałą Rady Pedagogicznej tylko jednemu absolwentowi w danym roku szkolnym. Medal, opatrzony imieniem i nazwiskiem absolwenta oraz łacińskim napisem „Bene Merenti”, wręcza dyrektor szkoły w obecności grona pedagogicznego, rodziców i uczniów w trakcie uroczystości z okazji Dnia Patrona. Od 2018 roku, z inicjatywy dyrektora szkoły – Teresy Kiwińskiej, laureat otrzymuje również nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 złotych, której fundatorem jest Rada Rodziców w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.

ROKLAUREAT
1996Rafał Wilkowski
1997Rafał Sztembis
1998Monika Misiec
1999Justyna Szwakopf
2000Marcin Łolik
2001Małgorzata Szwakopf
2002Mariusz Turek
2003Magdalena Skrobek
2004Katarzyna Bożeńska
2005Sławomir Góra
2006Grzegorz Siudem
2007Paweł Magryta
2008Paweł Siudem
2009Aleksandra Surma
2010Paweł Politowski
2011Artur Grzywaczewski
2012Ireneusz Szulc
2013Agata Grzywaczewska
2014Jakub Kocot
2015Natalia Wojtaszuk
2016Patryk Gąsior
2017Maria Lik
2018Filip Mazur
2019Jakub Wawron
2020Aleksandra Konieczna
2021Marcin Słupczyński
2022Filip Langiewicz

Powrót