MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Bezpieczeństwo w dobie pandemii koronawirusa

Od 1 września 2020 r. uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania „PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA w sprawie wprowadzenia obowiązków i zasad dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie”.

[PRZECZYTAJ DOKUMENT]


Zasady organizacji pracy szkoły w trybie stacjonarnym

Zasady organizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej w czasie nauczania innego niż stacjonarne


 

Powrót