MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Szkolny Klub Europejski CZAPLA

Szkolny Klub Europejski „Czapla”

Szkolny Klub Europejski „Czapla” przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego powstał w 1999 roku z inicjatywy ówczesnego wicedyrektora szkoły – p. prof. Anny Moryl i nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie – p. prof. Ewy Betiuk. Skupia młodzież zainteresowaną tematyką integracji europejskiej. Obecnie członkami klubu są uczniowie z klas realizujących rozszerzony program nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie: I c, II c, III c. Działania klubu wspiera wielu jego sympatyków, wspomagając organizację różnych przedsięwzięć organizacji.

Mottem SKE „Czapla” są słowa Denisa de Rougemonta: „Nie stworzy się Europy bez uprzedniego stworzenia Europejczyków”.

ówne cele i zadania Klubu

 • Rozwijanie świadomości europejskiej.
 • Przygotowanie i aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu i pracy integrującej się Europy.
 • Kształtowanie i rozwijanie przyjaźni oraz współpracy między młodzieżą z krajów jednoczącej się Europy.
 • Propagowanie idei integracji europejskiej.
 • Zdobywanie wiedzy o: Europie, instytucjach europejskich, krajach członkowskich, celach integracji europejskiej.
 • Rozwijanie u młodzieży postawy tolerancji i szacunku dla kultury oraz dorobku innych narodów.
 • Ukazanie pozytywnych i negatywnych stron integracji Polski z Unią Europejską.
 • Rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności za pokój, obronę praw człowieka, ochronę spuścizny kulturowej narodów.
 • Realizowanie projektów edukacyjnych w ramach wymiany młodzieży.

Opiekunami Klubu byli następujący nauczyciele: p. prof. Anna Moryl, p. prof. Ewa Betiuk, p. prof. Małgorzata Kość, p. prof. Monika Skrzypczak, p. prof. Katarzyna Dobrakowska (Koziak), p. prof. Dorota Kidała i p. prof. Małgorzata Marek. Obecnie są nimi: p. prof. Marek Urban, p. prof. Ewa Betiuk i p. prof. Małgorzata Mozel.

Klub współpracuje z:

 • Centrum Edukacji Obywatelskiej,
 • Europejskim Domem Spotkań. Fundacją „Nowy Staw”,
 • Fundacją Schumana,
 • Goldberg – Gymnasium w Sindelfingen w Niemczech,
 • Klubami Europejskimi ze szkół z Chełma i województwa lubelskiego,
 • Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce,
 • Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct w Warszawie,
 • Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie,
 • Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Największe sukcesy Klubu to:

 • 2008 – drużyna w składzie: Aleksandra Surma, Piotr Jaśkowski, Grzegorz Kudrej zajęła I miejsce w województwie i zdobyła nagrodę specjalną /wyjazd do Brukseli do instytucji UE/ w konkursie organizowanym przez europosła Z. Podkańskiego /opiekun: p. prof. Ewa Betiuk/,
 • 2009 – II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Klubów Europejskich drużyny w składzie: Magda Bronisz, Jan Malawski, Marta Mikulska, Mateusz Kulbicki /opiekun: p. prof. Ewa Betiuk/,
 • 2010 – I miejsce w wojewódzkiej symulacji obrad Parlamentu Europejskiego ucz. kl. I d Kamili Dudzic wraz z nagrodą specjalną – wyjazd do Brukseli do instytucji UE /opiekun: p. prof. Ewa Betiuk/,
 • 2012 -drużyna kl.I d uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie CEO w Warszawie pn. „Młodzi w akcji”,
 • 2013 –realizacja projektu ogólnopolskiego – „Parlament Europejski pracuje dla ciebie”.

Ponadto:

 • udział w olimpiadach i konkursach tematycznie związanych z integracją europejską: finaliści Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej – Krzysztof Król, Magda Zawada, Sebastian Kaleta /opiekun: p. prof. Ewa Betiuk/, finaliści Olimpiady o Integracji Europejskiej – Krzysztof Rogucki i Paweł Sułkowski /opiekun: p. prof. Ewa Betiuk/,
 • wyjazdy studyjne do Brukseli,
 • udział w symulacjach obrad do Parlamentu Europejskiego,
 • udział w zjazdach klubów europejskich.

Przedsięwzięcia Klubu o charakterze cyklicznym:

 • negocjacje europejskie,
 • symulacje obrad rady UE,
 • Dzień Języków Obcych w szkole,
 • warsztaty edukacyjne dla członków wymiany polsko – niemieckiej,
 • gry miejskie i konkursy,
 • gry planszowe,
 • konkurs językowy dla uczniów I LO „Młody Poliglota Unii Europejskiej”,
 • konkurs dla gimnazjalistów szkół powiatu chełmskiego „Szukając swoich dróg”,
 • warsztaty edukacyjne dla gimnazjalistów szkół chełmskich,
 • spotkania klubów europejskich szkół gimnazjalnych Chełma,
 • promocja działań klubu na dniu otwartym szkoły,
 • realizacja projektów klasowych o tematyce europejskiej,
 • organizacja Dnia Europy.

W najbliższym czasie  proponujemy:

 • rozstrzygnięcie konkursów językowego i plastycznego przeprowadzonych 26 września 2017 r. z okazji Dnia Języków Obcych,
 • udział w podsumowaniu projektu klasowego uczniów klasy II c pn. „Grecja wczoraj i dziś”,
 • spotkanie z konsulem honorowym Ukrainy – p. Stanisławem Adamiakiem,
 • udział w konkursie dla gimnazjalistów „Szukając swoich dróg. Walory przyrodnicze i krajobrazowe Bugu”,
 • konkurs językowy „Młody Poliglota Unii Europejskiej”.

 Ciekawostki i najświeższe informacje o integracji europejskiej i działaniu Unii Europejskiej znajdziecie w witrynie Klubu obok sali nr 22.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !


AKTUALNOŚCI

25 września 2107 r. Szkolny Klub Europejski CZAPLA rozpoczął pracę. Uczniowie klasy II c i  III c pod opieką nauczycieli, p. prof. Ewy Betiuk, p. prof. Małgorzaty Mozel i p. prof. Marka Urbana, zorganizowali warsztaty edukacyjne dla uczestników wymiany polsko-niemieckiej pod hasłem: ,,Europa w pigułce”. Zajęcia, prowadzone w językach polskim, angielskim i niemieckim, były dobrą okazją do poznania się, przełamywania stereotypów, a także barier językowych. Uczniowie polscy i niemieccy mieli okazję do wirtualnego spaceru po  Europie, otrzymali zadania rozpoznania ciekawych miejsc, rozwiązania quizów, zagadek i rebusów związanych z historią naszego kontynentu.

◊ ◊ ◊

Rok 2001 został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem Języków. Od tej chwili co roku 26 września obchodzi się Europejski Dzień Języków w 47 krajach członkowskich Rady Europy. Celem Europejskiego Dnia Języków jest świętowanie językowej różnorodności w Europie i propagowanie wśród obywateli znajomości większej liczby języków. Uczenie się języków pomaga nie tylko w porozumieniu między ludźmi, ale przyczynia się także do przełamywania barier kulturowych. We współczesnym, globalnym społeczeństwie  umiejętność mówienia obcymi językami zwiększa szanse na pracę, naukę czy lepsze życie we własnym kraju, jak i w innych częściach świata.

W naszej szkole Europejski  Dzień Języków obchodziliśmy już po raz piąty. W programie znalazły się m. in.: akcja informacyjna „Czym jest Dzień Języków Obcych?”, gra planszowa „Europejski Ekspres”, konkurs wiedzy o Unii Europejskiej „Zjednoczeni w różnorodności”, konkurs na plakat „Tradycja w narodzie – rzecz święta”, konkursy językowe.

Organizatorem imprezy byli członkowie Klubu Europejskiego CZAPLA wraz z opiekunami oraz nauczyciele języków obcych. Nagrody ufundował Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej polskiego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej z siedzibą w Warszawie.

◊ ◊ ◊

8 listopada 2017 r. Pani Dyrektor Teresa Kiwińska wręczyła dyplomy i nagrody laureatom konkursów, które odbyły się z okazji szkolnych obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych. Ich organizatorami byli opiekunowie Szkolnego Klubu Europejskiego „Czapla”: p. prof. Ewa Betiuk, p. prof. Małgorzata Mozel i p. prof. Marek Urban oraz nauczycielka języka francuskiego – p. prof. Dorota Sawosz. Nagrody ufundowało przedstawicielstwo Rady Europejskiej w Polsce.

Laureatami konkursów zostali:

Konkurs na plakat „Tradycje regionalne państw Unii Europejskiej”

I miejsce – Magda Pukas i Zuzanna Wojtiuk

II miejsce – Mikołaj Niewiadomski  

III miejsce – Julia Boczkowska

Konkurs Znajomości Języka Angielskiego

            I miejsce – Anna Czyżyk

            II miejsce – Aleksandra Herman

            III miejsce (ex aequo) – Jan Bedliński, Karol Sawicki, Karolina Fabiańczyk, Kamil Prościński, Justyna Nowosad, Martyna Kowalczyk, Amelia Szustak

Konkurs Znajomości Języka Francuskiego

            Klaudia Mazurek

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy !

20171108_114247_002 (1) (Kopiowanie)

◊ ◊ ◊

23 listopada 2017 r. odbył się konkurs tłumaczeniowy „Juvenes Translatores 2017”, zorganizowany przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej w Brukseli. Startują w nim szkoły średnie z całej Unii Europejskiej. I LO w Chełmie jest jedną z 51 szkół z Polski biorących udział w tym ciekawym przedsięwzięciu edukacyjnym. Do konkursu w szkole zgłosiło się 23 chętnych, jednakże regulamin dopuszcza maksymalnie pięciu uczestników z danej szkoły. Z tego powodu wcześniej odbyły się eliminacje szkolne, które wyłoniły naszych najlepszych młodych tłumaczy. Aleksandra Herman z kl. II e, Julia Jeleń z kl. II b, Kamil Prościński z kl. II d, Karol Sawicki z kl. II e, Mateusz Szymański z kl. II g zmierzyli się z tekstem o sześćdziesiątych urodzinach Unii Europejskiej i możliwościach, jakie daje istnienie tej instytucji. Wszyscy uczestnicy otrzymali ufundowane przez Komisję Europejską koszulki z napisami we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Zwycięzca konkursu z każdego kraju pojedzie na uroczystość wręczenia nagród do Brukseli na wiosnę 2018 r. W naszej szkole eliminacje wstępne oraz test tłumaczeniowy zostały przeprowadzone p. prof. Marka Urbana.

Powrót