MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Szkolny Klub Europejski CZAPLA

Szkolny Klub Europejski „Czapla”

Szkolny Klub Europejski „Czapla” przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego powstał w 1999 roku z inicjatywy ówczesnego wicedyrektora szkoły – p. prof. Anny Moryl i nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie – p. prof. Ewy Betiuk. Skupia młodzież zainteresowaną tematyką integracji europejskiej. Obecnie członkami klubu są uczniowie z klas realizujących rozszerzony program nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie: I c, II c, III c. Działania klubu wspiera wielu jego sympatyków, wspomagając organizację różnych przedsięwzięć organizacji.

Mottem SKE „Czapla” są słowa Denisa de Rougemonta: „Nie stworzy się Europy bez uprzedniego stworzenia Europejczyków”.

ówne cele i zadania Klubu

 • Rozwijanie świadomości europejskiej.
 • Przygotowanie i aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu i pracy integrującej się Europy.
 • Kształtowanie i rozwijanie przyjaźni oraz współpracy między młodzieżą z krajów jednoczącej się Europy.
 • Propagowanie idei integracji europejskiej.
 • Zdobywanie wiedzy o: Europie, instytucjach europejskich, krajach członkowskich, celach integracji europejskiej.
 • Rozwijanie u młodzieży postawy tolerancji i szacunku dla kultury oraz dorobku innych narodów.
 • Ukazanie pozytywnych i negatywnych stron integracji Polski z Unią Europejską.
 • Rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności za pokój, obronę praw człowieka, ochronę spuścizny kulturowej narodów.
 • Realizowanie projektów edukacyjnych w ramach wymiany młodzieży.

Opiekunami Klubu byli następujący nauczyciele: p. prof. Anna Moryl, p. prof. Ewa Betiuk, p. prof. Małgorzata Kość, p. prof. Monika Skrzypczak, p. prof. Katarzyna Dobrakowska (Koziak), p. prof. Dorota Kidała i p. prof. Małgorzata Marek. Obecnie są nimi: p. prof. Marek Urban, p. prof. Ewa Betiuk i p. prof. Małgorzata Mozel.

Klub współpracuje z:

 • Centrum Edukacji Obywatelskiej,
 • Europejskim Domem Spotkań. Fundacją „Nowy Staw”,
 • Fundacją Schumana,
 • Goldberg – Gymnasium w Sindelfingen w Niemczech,
 • Klubami Europejskimi ze szkół z Chełma i województwa lubelskiego,
 • Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce,
 • Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct w Warszawie,
 • Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie,
 • Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Największe sukcesy Klubu to:

 • 2008 – drużyna w składzie: Aleksandra Surma, Piotr Jaśkowski, Grzegorz Kudrej zajęła I miejsce w województwie i zdobyła nagrodę specjalną /wyjazd do Brukseli do instytucji UE/ w konkursie organizowanym przez europosła Z. Podkańskiego /opiekun: p. prof. Ewa Betiuk/,
 • 2009 – II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Klubów Europejskich drużyny w składzie: Magda Bronisz, Jan Malawski, Marta Mikulska, Mateusz Kulbicki /opiekun: p. prof. Ewa Betiuk/,
 • 2010 – I miejsce w wojewódzkiej symulacji obrad Parlamentu Europejskiego ucz. kl. I d Kamili Dudzic wraz z nagrodą specjalną – wyjazd do Brukseli do instytucji UE /opiekun: p. prof. Ewa Betiuk/,
 • 2012 -drużyna kl.I d uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie CEO w Warszawie pn. „Młodzi w akcji”,
 • 2013 –realizacja projektu ogólnopolskiego – „Parlament Europejski pracuje dla ciebie”.

Ponadto:

 • udział w olimpiadach i konkursach tematycznie związanych z integracją europejską: finaliści Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej – Krzysztof Król, Magda Zawada, Sebastian Kaleta /opiekun: p. prof. Ewa Betiuk/, finaliści Olimpiady o Integracji Europejskiej – Krzysztof Rogucki i Paweł Sułkowski /opiekun: p. prof. Ewa Betiuk/,
 • wyjazdy studyjne do Brukseli,
 • udział w symulacjach obrad do Parlamentu Europejskiego,
 • udział w zjazdach klubów europejskich.

Przedsięwzięcia Klubu o charakterze cyklicznym:

 • negocjacje europejskie,
 • symulacje obrad rady UE,
 • Dzień Języków Obcych w szkole,
 • warsztaty edukacyjne dla członków wymiany polsko – niemieckiej,
 • gry miejskie i konkursy,
 • gry planszowe,
 • konkurs językowy dla uczniów I LO „Młody Poliglota Unii Europejskiej”,
 • konkurs dla gimnazjalistów szkół powiatu chełmskiego „Szukając swoich dróg”,
 • warsztaty edukacyjne dla gimnazjalistów szkół chełmskich,
 • spotkania klubów europejskich szkół gimnazjalnych Chełma,
 • promocja działań klubu na dniu otwartym szkoły,
 • realizacja projektów klasowych o tematyce europejskiej,
 • organizacja Dnia Europy.

W najbliższym czasie  proponujemy:

 • rozstrzygnięcie konkursów językowego i plastycznego przeprowadzonych 26 września 2017 r. z okazji Dnia Języków Obcych,
 • udział w podsumowaniu projektu klasowego uczniów klasy II c pn. „Grecja wczoraj i dziś”,
 • spotkanie z konsulem honorowym Ukrainy – p. Stanisławem Adamiakiem,
 • udział w konkursie dla gimnazjalistów „Szukając swoich dróg. Walory przyrodnicze i krajobrazowe Bugu”,
 • konkurs językowy „Młody Poliglota Unii Europejskiej”.

 Ciekawostki i najświeższe informacje o integracji europejskiej i działaniu Unii Europejskiej znajdziecie w witrynie Klubu obok sali nr 22.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !


AKTUALNOŚCI

 

Laureaci konkursów z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych nagrodzeni

10 października 2018 r. pani dyrektor Teresa Kiwińska wręczyła dziś dyplomy i nagrody laureatom konkursów, które odbyły się z okazji szkolnych obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych. Ich organizatorami byli opiekunowie Szkolnego Klubu Europejskiego „Czapla”: p. prof. Ewa Betiuk i p. prof. Marek Urban. Nagrody ufundowało polskie przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Konkurs na plakat „Miasto moich marzeń w Unii Europejskiej”:

I miejsce – Ada Wojtkielewicz z kl. I b

II miejsce – Aleksandra Ostasz z kl. I b

III miejsce ex aequo – Wiktoria Rzeszot z kl. I b i Aleksandra Oszust z kl. I b

 

Konkurs Znajomości Języka Angielskiego:

I miejsce ex aequo – Justyna Nowosad z kl. III g i Jakub Kaszczuk z kl. III h

II miejsce – Aleksandra Herman z kl. III e

Gratulujemy!

◊ ◊ ◊

„Europa? A to ciekawe…” – zajęcia edukacyjne Szkolnego Klubu Europejskiego CZAPLA

Szkolny Klub Europejski CZAPLA po przerwie wakacyjnej wznowił działalność. Uczniowie klas I b, II d i III c pod opieką nauczycieli, p. prof. Ewy Betiuk, p. prof. Renaty Jóźwiak i p. prof. Marka Urbana, zorganizowali dla uczestników wymiany polsko – niemieckiej warsztaty edukacyjne pod hasłem: ,,Europa? A to ciekawe…”. Zajęcia, prowadzone w językach polskim, angielskim i niemieckim, były dobrą okazją do poznania się, przełamywania stereotypów, a także barier językowych. Uczniowie polscy i niemieccy mieli okazję do wirtualnego spaceru po Europie, otrzymali zadania rozpoznawania ciekawych miejsc, rozwiązywania quizów, zagadek i rebusów związanych z historią naszego kontynentu.

Fot.: Marzena Postój

◊ ◊ ◊

Wręczenie nagród laureatom konkursu „Młody Poliglota 2018”

Teresa Kiwińska, dyrektor I LO w Chełmie, 6 czerwca 2018 r. wręczyła nagrody przyznane w V edycji Szkolnego Konkursu Znajomości Języka Angielskiego i Niemieckiego/Francuskiego/Hiszpańskiego „Młody Poliglota”, zorganizowanego przez Szkolny Klub Europejski „Czapla” we współpracy z nauczycielami języków obcych. Konkurs, który odbył się 19 kwietnia, składał się z dwóch części: testu językowego z języka angielskiego na poziomie matury rozszerzonej (B2/B2+) oraz testu językowego – do wyboru przez ucznia – z języków francuskiego, hiszpańskiego lub niemieckiego na poziomie B1. Z każdej z dwóch części można było uzyskać po 20 punktów. W konkursie wystartowały 24 osoby z 12 różnych klas pierwszych i drugich.

Laureatami konkursu zostali: I miejsceMartyna Kowalczyk z kl. I d (łącznie 33 punkty), II miejsce zajęły ex aequo Justyna Nowosad z kl. II g i Katarzyna Kiwińska z kl. I d (obydwie uzyskały łącznie po 31 punktów), na III miejscu znalazła się Karolina Spendel z kl. II e. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez polskie przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie oraz Radę Rodziców w I LO w Chełmie.

◊ ◊ ◊

Finał wiosennych spotkań Szkolnego Klubu Europejskiego „Czapla”

12 kwietnia 2018 r. członkowie Klubu Europejskiego „Czapla” odwiedzili  gimnazjalistów z Gimnazjum nr 6 w Chełmie. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz wspólna nauka i zabawa. Klub „Czapla” reprezentowały uczennice klasy II c: Weronika Błaziak, Weronika Masełko i Nikola Tatys.

Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego „Czapla” spędzili pracowicie zimowe miesiące tego roku szkolnego nad opracowaniem ciekawej koncepcji roboczych spotkań z przedstawicielami klubów europejskich w chełmskich gimnazjach. Efektem wspólnej pracy pod kierunkiem opiekunów, p. prof. Ewy Betiuk, p. prof. Małgorzaty Mozel i p. prof. Marka Urbana, stało się przygotowanie zajęć w językach polskim, niemieckim i angielskim. Przygotowano prezentację multimedialną wraz z konkursem „Grecja wczoraj i dziś”, quiz, grę planszową i domino z historii starożytnej Grecji. Konkurs w języku angielskim sprawdzał wiedzę z historii i kultury Irlandii, a zainteresowani językiem niemieckim mogli dowiedzieć się, jakie obiekty są w Niemczech największe, najstarsze, najpiękniejsze itp.

Nagrody w konkursach ufundowali dyrektor naszej szkoły – p. Teresa Kiwińska i przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Na zakończenie każdego spotkania osoby chętne mogły zdobyć koszulkę z logo naszej szkoły, biorąc udział w konkursie na rozwiązanie szyfrogramu historycznego. Członkom Szkolnego Klubu Europejskiego „Czapla” udało się spotkać z gimnazjalistami z ZSO nr 1, ZSO nr 2,  ZSO nr 7, ZSO nr 8 oraz Gimnazjum nr 6.

◊ ◊ ◊

Wiosenne spotkania Szkolnego Klubu Europejskiego „Czapla”

Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego „Czapla” spędzili pracowicie zimowe miesiące  roku szkolnego 2017/2018 nad opracowaniem ciekawej koncepcji roboczych spotkań z przedstawicielami  klubów europejskich w chełmskich gimnazjach. Efektem wspólnej pracy pod kierunkiem naszych opiekunów: p. prof. Ewy Betiuk, p. prof. Małgorzaty Mozel i p. prof. Marka Urbana stało się przygotowanie zajęć w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Przygotowaliśmy prezentację multimedialną  wraz z konkursem ,,Grecja wczoraj i dziś”, quiz, grę planszową i domino z historii starożytnej Grecji. Konkurs w języku angielskim sprawdzał wiedzę z historii i kultury Irlandii, a zainteresowani językiem niemieckim mogli dowiedzieć się,  jakie obiekty są w Niemczech  największe, najstarsze, najpiękniejsze itp. Nagrody w konkursach ufundowali dyrektor naszej szkoły, p. Teresa Kiwińska, i przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Na zakończenie każdego spotkania osoby chętne mogły zdobyć koszulkę z logo naszej szkoły, biorąc udział w konkursie na rozwiązanie szyfrogramu historycznego. Udało się nam spotkać z gimnazjalistami z ZSO nr 1, ZSO nr 2 i  ZSO nr 7. W kwietniu planujemy jeszcze odwiedzić Gimnazjum nr 8 oraz Szkołę Podstawową nr 11.

◊ ◊ ◊

25 września 2107 r. Szkolny Klub Europejski CZAPLA rozpoczął pracę. Uczniowie klasy II c i  III c pod opieką nauczycieli, p. prof. Ewy Betiuk, p. prof. Małgorzaty Mozel i p. prof. Marka Urbana, zorganizowali warsztaty edukacyjne dla uczestników wymiany polsko-niemieckiej pod hasłem: ,,Europa w pigułce”. Zajęcia, prowadzone w językach polskim, angielskim i niemieckim, były dobrą okazją do poznania się, przełamywania stereotypów, a także barier językowych. Uczniowie polscy i niemieccy mieli okazję do wirtualnego spaceru po  Europie, otrzymali zadania rozpoznania ciekawych miejsc, rozwiązania quizów, zagadek i rebusów związanych z historią naszego kontynentu.

◊ ◊ ◊

Rok 2001 został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem Języków. Od tej chwili co roku 26 września obchodzi się Europejski Dzień Języków w 47 krajach członkowskich Rady Europy. Celem Europejskiego Dnia Języków jest świętowanie językowej różnorodności w Europie i propagowanie wśród obywateli znajomości większej liczby języków. Uczenie się języków pomaga nie tylko w porozumieniu między ludźmi, ale przyczynia się także do przełamywania barier kulturowych. We współczesnym, globalnym społeczeństwie  umiejętność mówienia obcymi językami zwiększa szanse na pracę, naukę czy lepsze życie we własnym kraju, jak i w innych częściach świata.

W naszej szkole Europejski  Dzień Języków obchodziliśmy już po raz piąty. W programie znalazły się m. in.: akcja informacyjna „Czym jest Dzień Języków Obcych?”, gra planszowa „Europejski Ekspres”, konkurs wiedzy o Unii Europejskiej „Zjednoczeni w różnorodności”, konkurs na plakat „Tradycja w narodzie – rzecz święta”, konkursy językowe.

Organizatorem imprezy byli członkowie Klubu Europejskiego CZAPLA wraz z opiekunami oraz nauczyciele języków obcych. Nagrody ufundował Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej polskiego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej z siedzibą w Warszawie.

◊ ◊ ◊

8 listopada 2017 r. pani dyrektor Teresa Kiwińska wręczyła dyplomy i nagrody laureatom konkursów, które odbyły się z okazji szkolnych obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych. Ich organizatorami byli opiekunowie Szkolnego Klubu Europejskiego „Czapla”: p. prof. Ewa Betiuk, p. prof. Małgorzata Mozel i p. prof. Marek Urban oraz nauczycielka języka francuskiego – p. prof. Dorota Sawosz. Nagrody ufundowało przedstawicielstwo Rady Europejskiej w Polsce.

Laureatami konkursów zostali:

Konkurs na plakat „Tradycje regionalne państw Unii Europejskiej”

I miejsce – Magda Pukas i Zuzanna Wojtiuk

II miejsce – Mikołaj Niewiadomski  

III miejsce – Julia Boczkowska

Konkurs Znajomości Języka Angielskiego

            I miejsce – Anna Czyżyk

            II miejsce – Aleksandra Herman

            III miejsce (ex aequo) – Jan Bedliński, Karol Sawicki, Karolina Fabiańczyk, Kamil Prościński, Justyna Nowosad, Martyna Kowalczyk, Amelia Szustak

Konkurs Znajomości Języka Francuskiego

            Klaudia Mazurek

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy !

20171108_114247_002 (1) (Kopiowanie)

◊ ◊ ◊

23 listopada 2017 r. odbył się konkurs tłumaczeniowy „Juvenes Translatores 2017”, zorganizowany przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej w Brukseli. Startują w nim szkoły średnie z całej Unii Europejskiej. I LO w Chełmie jest jedną z 51 szkół z Polski biorących udział w tym ciekawym przedsięwzięciu edukacyjnym. Do konkursu w szkole zgłosiło się 23 chętnych, jednakże regulamin dopuszcza maksymalnie pięciu uczestników z danej szkoły. Z tego powodu wcześniej odbyły się eliminacje szkolne, które wyłoniły naszych najlepszych młodych tłumaczy. Aleksandra Herman z kl. II e, Julia Jeleń z kl. II b, Kamil Prościński z kl. II d, Karol Sawicki z kl. II e, Mateusz Szymański z kl. II g zmierzyli się z tekstem o sześćdziesiątych urodzinach Unii Europejskiej i możliwościach, jakie daje istnienie tej instytucji. Wszyscy uczestnicy otrzymali ufundowane przez Komisję Europejską koszulki z napisami we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Zwycięzca konkursu z każdego kraju pojedzie na uroczystość wręczenia nagród do Brukseli na wiosnę 2018 r. W naszej szkole eliminacje wstępne oraz test tłumaczeniowy zostały przeprowadzone p. prof. Marka Urbana.

Powrót