MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Szkolne Centrum Wolontariatu

Wolontariat to nic innego jak dobrowolna, bezpłatna i świadoma działalność na rzecz innych, która wykracza poza związki rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie. Nazwa pochodzi od łacińskiego określenia „volontarius”, które można przetłumaczyć jako „dobrowolny”, „chętny”.

Szkolne Koło Wolontariatu w I L.O. rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2003 roku. Jego założycielem i jednocześnie pierwszym opiekunem był ks. Piotr Drozd. Aktualnie opiekunem SKW jest ks. Tomasz Kościk. Celem działalności Koła jest świadczenie konkretnej pomocy osobom potrzebującym i rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. Każdego roku do wolontariatu zapisuje się kilkudziesięciu uczniów naszej szkoły.

szkolne_centrum_wolontariatu

Formy działalności

  • Działania długofalowe: Szkolne Koło Wolontariatu co roku podejmuje współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Chełmie. W pierwszych tygodniach roku szkolnego organizowane jest spotkanie z przedstawicielem MOPR ds. wolontariatu. Na skutek zawieranych porozumień pomiędzy szkołą a MOPR uczniowie-wolontariusze z naszej szkoły udzielają pomocy w nauce dzieciom zamieszkałym na terenie Chełma, uczącym się w szkołach podstawowych i gimnazjach, mającym problemy edukacyjne. Lekcje odbywają się systematycznie – raz w tygodniu. Ponadto część wolontariuszy udziela korepetycji dzieciom z Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie. SKW podejmowało także współpracę ze Szkołą Specjalną przy ul. Trubakowskiej, gdzie wolontariusze systematycznie pomagali dzieciom w opanowaniu materiału szkolnego. Nawiązano także współpracę z Centrum Wolontariatu w Parafii Mariackiej w Chełmie (pomoc osobom starszym, samotnym, chorym dzieciom oraz rodzinom wielodzietnym) i Centrum Wolontariatu w Lublinie.

Inne akcje:

 • zbiórka pieniędzy na stypendia dla ubogiej młodzieży w ramach Ogólnopolskiego Dnia Papieskiego;
 • Kiermasz Dobrej Książki – pieniądze i rzeczy przeznaczono na paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących;
 • zbiórka pieniędzy na rzecz Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie;
 • propagowanie konkursu „Family Matters” (Moja rodzina jest ważna), organizowany przez Światowe Stowarzyszenie Młodych;
 • udział w Seminarium Szkolnych Klubów Wolontariatu zorganizowanym w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie;
 • udział w spotkaniu dla wolontariuszy zorganizowanym w MOPR w celu podniesienia kwalifikacji i jakości oferowanej pomocy;
 • pomoc w przeprowadzeniu spotkania dla dzieci w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka (spotkanie zorganizowane przez MOPR);
 • kilkakrotne akcje zbierania artykułów papierniczych, zabawek i słodyczy dla dzieci z chełmskiego szpitala;
 • porządkowanie miejsc pochówku na cmentarzu przy ul. Lwowskiej w dni poprzedzające Uroczystość Wszystkich Świętych.

szkolne_centrum_wolontariatu2

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. 48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl