MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Szkolna Rada Wolontariatu

Wolontariat to nic innego jak dobrowolna, bezpłatna i świadoma działalność na rzecz innych, która wykracza poza związki rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie. Nazwa pochodzi od łacińskiego określenia „volontarius”, które można przetłumaczyć jako „dobrowolny”, „chętny”.

Szkolne Centrum Wolontariatu w I LO w Chełmie rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2003 roku. Jego założycielem i jednocześnie pierwszym opiekunem był ks. Piotr Drozd. Celem działalności koła jest świadczenie konkretnej pomocy osobom potrzebującym i rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.

W listopadzie 2017 r. powołana została Szkolna Rada Wolontariatu, wyłoniona z Samorządu Uczniowskiego. Jej działania adresowane są do osób i instytucji potrzebujących pomocy zarówno społeczności szkolnej, jak i lokalnej czy ogólnopolskiej. Udział w pracach wolontaryjnych ma charakter dobrowolny zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Funkcję koordynatora szkolnego wolontariatu aktualnie pełni p. prof. Monika Skrzypczak.

Serdecznie zapraszamy do współpracy !

Każdego roku do wolontariatu zapisuje się kilkudziesięciu uczniów naszej szkoły.

szkolne_centrum_wolontariatu

Formy działalności wolontaryjnej

Szkolne Centrum Wolontariatu (obecnie Szkolna Rada Wolontariatu) co roku podejmuje współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Chełmie. W pierwszych tygodniach roku szkolnego organizowane jest spotkanie z przedstawicielem MOPR ds. wolontariatu. Na mocy zawieranych pomiędzy I LO a MOPR-em porozumień uczniowie – wolontariusze z naszej szkoły udzielają pomocy w nauce dzieciom zamieszkałym w Chełmie, uczącym się w szkołach podstawowych i gimnazjach, mającym problemy edukacyjne. Lekcje odbywają się systematycznie – raz w tygodniu. Ponadto część wolontariuszy udziela korepetycji dzieciom z Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie. Szkolne Centrum Wolontariatu – Szkolna Rada Wolontariatu podejmuje także współpracę z Zespołem Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie przy ul. Trubakowskiej 9, gdzie wolontariusze systematycznie pomagali dzieciom w opanowaniu materiału szkolnego. Nawiązano także współpracę z Centrum Wolontariatu w Parafii Mariackiej w Chełmie (pomoc osobom starszym, samotnym, chorym dzieciom oraz rodzinom wielodzietnym) i Centrum Wolontariatu w Lublinie.

Inne akcje:

  • zbiórka pieniędzy na stypendia dla ubogiej młodzieży w ramach Ogólnopolskiego Dnia Papieskiego,
  • Kiermasz Dobrej Książki – pieniądze i rzeczy przeznaczono na paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących,
  • zbiórka pieniędzy na rzecz Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie,
  • propagowanie konkursu „Family Matters” (Moja rodzina jest ważna), organizowanego przez Światowe Stowarzyszenie Młodych,
  • udział w Seminarium Szkolnych Klubów Wolontariatu zorganizowanym w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie,
  • udział w spotkaniu dla wolontariuszy zorganizowanym w MOPR w celu podniesienia kwalifikacji i jakości oferowanej pomocy,
  • pomoc w przeprowadzeniu spotkania dla dzieci w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka (spotkanie zorganizowane przez MOPR),
  • kilkakrotne akcje zbierania artykułów papierniczych, zabawek i słodyczy dla dzieci z chełmskiego szpitala,
  • porządkowanie miejsc pochówku na cmentarzu przy ul. Lwowskiej w dni poprzedzające uroczystość Wszystkich Świętych.

szkolne_centrum_wolontariatu2


AKTUALNOŚCI

13 października grupa uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie brała czynny udział w ogólnopolskiej akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Rotary w Polsce, w walce z nowotworami krwi przyłączając się do Fundacji DKMS, zainicjowało „Dni Dawcy Szpiku z Klubami Rotary”. Akcja, w której brali udział czarniecczycy, odbyła się w Gmachu Dyrekcji Kolei w Chełmie w godzinach 8.00 – 14.00. Zainteresowani mieli okazję dowiedzieć się, na czym polega bycie potencjalnym dawcą krwiotwórczych komórek macierzystych. Młodzież w razie pytań i wątpliwości chętnie służyła im pomocą. Do obowiązków uczniów należało nie tylko zachęcanie przechodniów do zapisania się, objaśnienie celu przedsięwzięcia, zapoznanie z warunkami, jakie należy spełnić, ale także rejestrowanie dawców. Akcja zakończyła się ogromnym sukcesem. W bazie potencjalnych dawców szpiku udało się bowiem zarejestrować aż 48 osób, mających ogromną chęć niesienia pomocy innym.

 

Powrót