MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Szkolna Rada Wolontariatu

Wolontariat to nic innego jak dobrowolna, bezpłatna i świadoma działalność na rzecz innych, która wykracza poza związki rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie. Nazwa pochodzi od łacińskiego określenia „volontarius”, które można przetłumaczyć jako „dobrowolny”, „chętny”.

Szkolne Centrum Wolontariatu w I LO w Chełmie rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2003 roku. Jego założycielem i jednocześnie pierwszym opiekunem był ks. Piotr Drozd. Celem działalności koła jest świadczenie konkretnej pomocy osobom potrzebującym i rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.

W listopadzie 2017 r. powołana została Szkolna Rada Wolontariatu, wyłoniona z Samorządu Uczniowskiego. Jej działania adresowane są do osób i instytucji potrzebujących pomocy zarówno społeczności szkolnej, jak i lokalnej czy ogólnopolskiej. Udział w pracach wolontaryjnych ma charakter dobrowolny zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Funkcję koordynatora szkolnego wolontariatu aktualnie pełni p. prof. Monika Skrzypczak.

Serdecznie zapraszamy do współpracy !

Każdego roku do wolontariatu zapisuje się kilkudziesięciu uczniów naszej szkoły.

szkolne_centrum_wolontariatu

Formy działalności wolontaryjnej

Szkolne Centrum Wolontariatu (obecnie Szkolna Rada Wolontariatu) co roku podejmuje współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Chełmie. W pierwszych tygodniach roku szkolnego organizowane jest spotkanie z przedstawicielem MOPR ds. wolontariatu. Na mocy zawieranych pomiędzy I LO a MOPR-em porozumień uczniowie – wolontariusze z naszej szkoły udzielają pomocy w nauce dzieciom zamieszkałym w Chełmie, uczącym się w szkołach podstawowych i gimnazjach, mającym problemy edukacyjne. Lekcje odbywają się systematycznie – raz w tygodniu. Ponadto część wolontariuszy udziela korepetycji dzieciom z Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie. Szkolne Centrum Wolontariatu – Szkolna Rada Wolontariatu podejmuje także współpracę z Zespołem Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie przy ul. Trubakowskiej 9, gdzie wolontariusze systematycznie pomagali dzieciom w opanowaniu materiału szkolnego. Nawiązano także współpracę z Centrum Wolontariatu w Parafii Mariackiej w Chełmie (pomoc osobom starszym, samotnym, chorym dzieciom oraz rodzinom wielodzietnym) i Centrum Wolontariatu w Lublinie.

Inne akcje:

  • zbiórka pieniędzy na stypendia dla ubogiej młodzieży w ramach Ogólnopolskiego Dnia Papieskiego,
  • Kiermasz Dobrej Książki – pieniądze i rzeczy przeznaczono na paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących,
  • zbiórka pieniędzy na rzecz Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie,
  • propagowanie konkursu „Family Matters” (Moja rodzina jest ważna), organizowanego przez Światowe Stowarzyszenie Młodych,
  • udział w Seminarium Szkolnych Klubów Wolontariatu zorganizowanym w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie,
  • udział w spotkaniu dla wolontariuszy zorganizowanym w MOPR w celu podniesienia kwalifikacji i jakości oferowanej pomocy,
  • pomoc w przeprowadzeniu spotkania dla dzieci w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka (spotkanie zorganizowane przez MOPR),
  • kilkakrotne akcje zbierania artykułów papierniczych, zabawek i słodyczy dla dzieci z chełmskiego szpitala,
  • porządkowanie miejsc pochówku na cmentarzu przy ul. Lwowskiej w dni poprzedzające uroczystość Wszystkich Świętych.

szkolne_centrum_wolontariatu2


AKTUALNOŚCI

 

Czarniecczycy z darami dla schroniska dla bezdomnych

Jak co roku Szkolna Rada Wolontariatu zorganizowała zbiórkę świąteczną na rzecz podopiecznych schroniska dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Torby i pudełka zawierające ubrania męskie, żywność trwałą, chemię i środki do higieny osobistej 22 grudnia 2020 r. dostarczyła p. Monika Skrzypczak – koordynator Rady. Hojność czarniecczyków sprawiła, że mieszkańcy schroniska byli bardzo wdzięczni za przekazane dary. W poprzednich latach również potrawy i napoje z klasowych spotkań wigilijnych, które odbywały się w ostatnim dniu nauki, trafiały do schroniska, jednak w tym roku ta forma pomocy była niemożliwa. Mimo wszystko w dalszym ciągu liczymy na wsparcie i pomoc ludziom doświadczonym przez los, ponieważ po świętach także można dostarczyć produkty żywnościowe bezpośrednio do schroniska lub zadzwonić tam w celu omówienia odbioru żywności. Towarzystwo Pomocy mieści się przy ul. Wołyńskiej 69 (tel. 82 563 01 12). To bardzo budujące, że młodzi czarniecczycy, ich rodzice i nauczyciele I LO nie pozostali nieczuli na los osób cierpiących niedolę, starając się pomóc na miarę swoich możliwości także w tym szczególnie trudnym dla wszystkich czasie.

Fot.: Monika Skrzypczak


Spektakl dla bezdomnych

9 marca 2020 r. członkowie Szkolnej Rady Wolontariatu – Nikola Najda z kl. I dg, Dobrosława Petruk z kl. I dg, Liwia Kozak z kl. I dg, Julia Monastyrska z kl. I dg, Martyna Łapińska z kl. I ap, Jakub Matuła z kl. I ap, Zuzanna Humeniuk z kl. I ap, Jagoda Brodowicz z kl. I ap i Aleksandra Wierzchoń z kl. I cp – po raz kolejny zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, instrumentalne i recytatorskie w schronisku dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Chełmie im. św. Brata Alberta, obdarowując potrzebujących słodkimi wypiekami. Tym razem w cenne dzieło wolontariatu włączyła się grupa teatralna I LO „proScenium”. Uczniowie klas I dp, I eg i I fg zaprezentowali spektakl pod tytułem „Zakochany Gargamel?”, który został bardzo ciepło przyjęty przez mieszkańców schroniska. Uczniom towarzyszyły p. prof. Monika Skrzypczak – koordynator szkolnego wolontariatu – i p. prof. Dorota Mandzińska – opiekun grupy teatralnej.


Walentynkowy koncert dla bezdomnych

14 lutego 2020 r. czarniecczycy działający w Szkolnej Radzie Wolontariatu świętowali Dzień Zakochanych, koncertując w schronisku dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Chełmie. Tym razem koncert wypełniły gra na pianinie cyfrowym, taniec nowoczesny i wiersze o tematyce romantycznej. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku. Do uświetnienia walentynkowego występu przyczynili się następujący wolontariusze: Iwona Olech z kl. II a, Daniel Dąbrowski z kl. II f, Alicja Szczepańska z kl. I cg, Magdalena Puk z kl. I cg, Gracjan Sochacki z kl. I cp, Dawid Wróblewski z kl. II g, Maja Langiewicz z kl. I cp, Jakub Wiewióra z kl. I cp, Liwia Kozak z kl. I dg, Paweł Kłodnicki z kl. II f. Szkolną Radą Wolontariatu opiekuje się p. prof. Monika Skrzypczak.

Fot.: Monika Skrzypczak


Pracowite ferie wolontariuszy z „Czarnieckiego”

Wolontariusze ze Szkolnej Rady Wolontariatu wraz z opiekunką, p. prof. Moniką Skrzypczak, pracowicie spędzili pierwszy tydzień ferii, pomagając w opiece nad dziećmi szkół podstawowych, które od 13 do 17 stycznia 2020 r. uczestniczyły w zorganizowanych przez Parafię Narodzenia Najświętszej Maryi Panny półkoloniach. Dla wolontariuszy było to nie lada wyzwanie, które w tym roku podjęli: Daniel Dąbrowski z kl. II f, Martyna Majkut z kl. II g, Izabela Staszewska z kl. I ap, Martyna Łapińska z kl. I ap, Wiktoria Goleń z kl. II g, Julia Monastyrska z kl. I dg, Kinga Bąk z kl. I dg oraz Miłosz Burnos z kl. III g.

Fot.: Monika Skrzypczak

 


Kolejny koncert w schronisku dla bezdomnych

Szkolna Rada Wolontariatu wraz ze Szkolną Grupą Amnesty International już po raz czwarty zaprezentowały swoje talenty w schronisku dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Chełmie. Były śpiew, recytacje wybranych wierszy i taniec. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku przygotowanego przez uzdolnionych kulinarnie uczniów naszego liceum. 8 stycznia 2020 r. schronisko tym razem odwiedzili: Miłosz Burnos z kl. III g, Weronika Czyż z kl. I cp, Dominika Jakubczyk z kl. II d, Liwia Kozak z kl. I dg, Maja Langiewicz z kl. I cp, Julia Monastyrska z kl. I dg, Laura Sappok z kl. II e, Karolina Szabała z kl. I cp, Weronika Wanarska z kl. I cp  wraz z opiekunem Szkolnej Rady Wolontariatu p. prof. Moniką Skrzypczak.

Fot.: Monika Skrzypczak


Z pomocą potrzebującym

Podczas gdy wszyscy rozpoczęli na dobre przygotowania do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, 21 grudnia 2019 r. członkowie Szkolnej Rady Wolontariatu – Daniel Dąbrowski z kl. II f, Liwia Kozak z kl. I dg, Maja Langiewicz z kl. I cp – wraz z koordynatorką, p. prof. Moniką Skrzypczak, wsparli działający przy Bazylice Narodzenia NMP Parafialny Zespół „Caritas”, roznosząc ubogim paczki z produktami żywnościowymi.

Fot.: Monika Skrzypczak


Kolejna wizyta czarniecczyków w chełmskim schronisku dla bezdomnych

11 grudnia 2019 r. Szkolna Rada Wolontariatu i osoby uzdolnione z naszego liceum już po raz trzeci wystąpiły w chełmskim schronisku dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Chełmie. Mikołajkowo – świąteczny koncert został bardzo ciepło przyjęty przez gospodarzy. Poprzedzony został recytacją, na którą zdecydowało się tym razem aż 9 uczniów. Nie zabrakło też tańca. W występie uczestniczyli: Jakub Chlebiuk z kl. III g, Daniel Dąbrowski z kl. II f, Magdalena Drzazga z kl. II f, Aleksandra Gaj z kl. II f, Amelia Jachimczuk z kl. II e, Dominika Jakubczyk z kl. II d, Justyna Kaczmarska z kl. I bg, Aleksander Kobiałka z kl. I dg, Julia Monastyrska z kl. I dg, Marta Nafalska z kl. I ap, Laura Sappok z kl. II e, Marcin Słupczyński z kl. II g, Karolina Szabała z kl. I cp, Weronika Wanarska z kl. I cp. Słodki poczęstunek przygotowały: Liwia Kozak z kl. I dg, Paulina Krzyżanowska z kl. I ap, Maja Langiewicz z kl. I cp, Karolina Łygas z kl. II g, Kamila Osińska z kl. I cg,  Natalia Szeptuch z kl. I ap.

Koordynator Szkolnej Rady Wolontariatu – p. prof. Monika Skrzypczak – zachęca wszystkie uzdolnione osoby do udziału w kolejnym koncercie, który odbędzie się już 8 stycznia.

Fot.: Monika Skrzypczak


Wizyta czarniecczyków w chełmskim schronisku dla bezdomnych

28 listopada 2019 r. uczennice z klasy I dg, działające w Szkolnej Radzie Wolontariatu, wraz z koordynatorem koła p. prof. Moniką Skrzypczak uczestniczyły w wieczorku liryczno – wypominkowym w schronisku dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Chełmie. Tym razem czarniecczycy zostali zaproszeni jako goście i mogli uczestniczyć najpierw we mszy św. w intencji nieżyjących byłych mieszkańców i pracowników schroniska, a następnie wieczorze poetycko – muzycznym. Dominowała tematyka refleksyjna, a wiersze przesycone były bólem istnienia, przemijania i poczucia straty po odejściu kogoś bliskiego. Następna wizyta w schronisku już wkrótce, ponieważ niedługo planujemy koncert mikołajkowo – patriotyczny.

Fot.: Monika Skrzypczak


Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

17 października przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem,ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dzień ten poświęcony jest najuboższym jako wyraz hołdu dla ofiar nędzy na całym świecie, znak solidarności i braterstwa z najuboższymi oraz zaangażowania się w poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka. Obchody mają uświadomić opinii publicznej konieczność likwidacji ubóstwa na całym świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się, oraz zwrócić uwagę, że walka z ubóstwem stała się priorytetem na drodze rozwoju. Z tej okazji 16 października 2019 r. młodzież ze Szkolnej Rady Wolontariatu z opiekunką p. prof. Moniką Skrzypczak i Szkolnej Grupy Amnesty International pod kierunkiem p. prof. Katarzyny Dobrakowskiej połączyła siły, przygotowując poczęstunek i koncert charytatywny dla podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Chełmie. W entuzjastycznie przyjętym koncercie wystąpili: Magdalena Drzazga z kl. II f, Zuzanna Dzieńkowska z kl. I dp, Dominika Jakubczyk z kl. II d, Magdalena Maksymiuk z kl. I fg, Julia Monastyrska z kl. I dg Iwona Olech z kl. II a, Emilia Orłowska z kl. I bg, Wiktoria Piątek z kl. III c, Laura Sappok z kl. II e, Kacper Szuba z kl. II e, Julia Żółkiewska z kl. II c. Poczęstunek przygotowały: Magdalena Drzazga, Liwia Kozak z kl. I dg, Julia Monastyrska i Amelia Skowron z kl. II a.

Fot.: Katarzyna Dobrakowska


13 października 2018 r. grupa uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie brała czynny udział w ogólnopolskiej akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Rotary w Polsce, w walce z nowotworami krwi przyłączając się do Fundacji DKMS, zainicjowało „Dni Dawcy Szpiku z Klubami Rotary”. Akcja, w której brali udział czarniecczycy, odbyła się w Gmachu Dyrekcji Kolei w Chełmie w godzinach 8.00 – 14.00. Zainteresowani mieli okazję dowiedzieć się, na czym polega bycie potencjalnym dawcą krwiotwórczych komórek macierzystych. Młodzież w razie pytań i wątpliwości chętnie służyła im pomocą. Do obowiązków uczniów należało nie tylko zachęcanie przechodniów do zapisania się, objaśnienie celu przedsięwzięcia, zapoznanie z warunkami, jakie należy spełnić, ale także rejestrowanie dawców. Akcja zakończyła się ogromnym sukcesem. W bazie potencjalnych dawców szpiku udało się bowiem zarejestrować aż 48 osób, mających ogromną chęć niesienia pomocy innym.

 

Powrót