MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Klub Młodego Odkrywcy

Klub Młodego Odkrywcy z „Czarnieckiego” przy I Liceum Ogólnokształcącym im Stefana Czarnieckiego został zarejestrowany w Centrum Nauki Kopernik i rozpoczął działalność w styczniu 2018 roku.  Obecnie jego członkami klubu są uczniowie z klasy I b i II b, realizujący rozszerzony program nauczania biologii i chemii. Założycielem i pierwszym opiekunem Klubu jest p. prof. Anna Jonak. Spotkania klubowe to czas przeznaczony na poznawanie świata przez wspólne eksperymentowanie w duchu metody KMO.

Czym jest Klub Młodego Odkrywcy?  

W Klubie Młodego Odkrywcy młodzież wspólnie eksperymentuje pod okiem opiekuna, zdobywając samodzielnie wiedzę. W całej Polsce i za granicą działa ponad 700 klubów. Centrum Nauki Kopernik – koordynator programu – wzmacnia ich rozwój przy wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Podczas spotkań Klubu Młodego Odkrywcy najważniejsze jest osobiste zaangażowanie: klubowicze sami poszukują interesujących ich tematów i zamiast zaglądać do podręcznika, zdobywają odpowiedzi poprzez eksperymentowanie. Kluczowa jest metoda badawcza, która rozwija wiele kompetencji i zdolności jednocześnie, pozwala na przekraczanie szkolnych granic między przedmiotami i pokazuje, że popełnianie błędów jest o tyle cenne, że uczy rozwiązywać problemy.

Nie trzeba dużo pieniędzy, by robić ciekawe i poważne eksperymenty – to jedna z zasad Klubu Młodego Odkrywcy.

Ważne  jest podejście opiekuna Klubu Młodego Odkrywcy, który świadomie pozwala klubowiczom na samodzielne poznawanie i odkrywanie. Relacje z uczniami, oparte na zaufaniu i wzajemnym inspirowaniu się, wspólne, partnerskie dążenie do rozwiązywania fascynujących zagadek natury, zaangażowanie i pasja każdej ze stron, stają się czymś więcej niż hasłami. Chociaż nasz klub działa poza godzinami zajęć szkolnych, idea wszechstronnego rozwoju, jaka kryje się w postawie odkrywcy i badacza, wpływa na lekcje, a metoda eksperymentalna może być z powodzeniem realizowana w podstawie programowej.

Tylko dokładna obserwacja, wyciąganie wniosków, stawianie kolejnych hipotez i ich weryfikacja mogą w rzeczywisty sposób uczyć samodzielności oraz twórczego i krytycznego myślenia. W świecie eksperymentów nie ma mowy o błędach, ale o kolejnych próbach, które zbliżają do odkrycia.

Planowane cele i zadania Klubu Młodego Odkrywcy z „Czarnieckiego”:

  • eksperymentowanie, poszukiwanie nowych inspiracji i ciekawych zagadnień,
  • współpraca z Centrum Nauki Kopernik oraz chełmską i krajową siecią KMO,
  • współpraca z innymi agendami szkolnymi oraz poszukiwanie partnerstw w społeczności lokalnej,
  • współpraca z uczelniami wyższymi: Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Chełmie, Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,
  • udział w konkursach (np. na najlepszego przyrodnika) i imprezach szkolnych (np. Dzień Biologa),
  • prowadzenie obserwacji podczas wycieczek szkolnych.

 


AKTUALNOŚCI


Odkrywamy, doświadczamy i wyciągamy wnioski, czyli czarniecczycy na UMCS

1 lutego 2019 r. członkowie Klubu Młodego Odkrywcy z „Czarnieckiego” – uczniowie klasy II b – uczestniczyli w pokazach i warsztatach na UMCS w Lublinie pod opieką p. prof. Emilii Jadwiszczak i p. prof. Anny Jonak. Zajęcia dotyczyły wprawdzie głównie ciekawej chemii, jednakże wiele wątków będzie można też wykorzystać na lekcjach biologii. Najbardziej odważni z klasy wzięli udział w trzymających w napięciu eksperymentach. Można było zobaczyć naprawdę „kolorową chemię”, nie obyło się też bez wybuchów. Młodzi czarniecczycy odkrywali właściwości niektórych pierwiastków i związków chemicznych. Obserwowali badanie odczynów roztworów, zmianę barwy wskaźników, reakcje egzo- i endotermiczne, właściwości gazów i metali. Po dużej dawce naukowych wrażeń postanowili zrobić coś dla ciała i zażyć aktywności ruchowej w Parku Trampolin.


Światowy Dzień Mokradeł także w „Czarnieckim”

2 lutego przypada Światowy Dzień Mokradeł. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem ochrony mokradeł w walce ze zmianami klimatu. 31 stycznia 2019 r. uczniowie klasy II b, członkowie Klubu Młodego Odkrywcy z „Czarnieckiego”, pod opieką p. prof. Anny Jonak, postanowili poprzeć tę inicjatywę. Zachęceni przez Krajowy Sekretariat Konwencji Ramsarskiej w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych zgłębili problem i przygotowali dla społeczności szkolnej ulotki tematyczne, gazetki oraz prelekcję. Następnie sprawdzili wiedzę kolegów i koleżanek nt. ochrony i znaczenia mokradeł. Za poprawne odpowiedzi na zwycięzców czekała słodka nagroda.

Nie bądźmy wyczerpani walką ze zmianami klimatu. Mokradła wspierają nasze wysiłki: pochłaniają dwutlenek węgla, ograniczają powodzie, łagodzą skutki suszy, ograniczają wezbrania sztormowe i chronią wybrzeża. Naukowcy szacują, że od lat 70. XX wieku zostało utraconych 35 % mokradeł na świecie. Wspólne działania na rzecz ochrony i odtworzenia tych ekosystemów pomogą nam przygotować się na skutki zmian klimatu, radzić sobie z nimi oraz je niwelować.


Nauka może być ciekawa!

Uczniowie klas III b i II b – członkowie Klubu Młodego Odkrywcy z „Czarnieckiego”, pod opieką p. prof. Anny Jonak oraz p. prof. Emilii Jadwiszczak, 11 stycznia 2019 r. wzięli udział w „Nocy Biologów” na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Już po raz kolejny Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS zorganizował imprezę dla młodzieży, podczas której zaprezentowano osiągnięcia naukowe i wiedzę biologiczną oraz warsztat pracy biologa. W piątek na uczelni przygotowano dla młodych gości serię wykładów, warsztatów, pokazów i zajęć laboratoryjnych. „Noc Biologów” jest ogólnopolskim projektem organizowanym od lat przez liczne placówki uniwersyteckie. Czarniecczycy mieli okazję uczestniczyć w wykładach: ,,Dwie płcie, dwa mózgi” dr Anety Unkiewicz – Winiarczyk, „Kolorowy świat mikro. Chemiczne obrazowanie spektroskopowe tkanek” dr Anny Sroki – Bartnickiej. W Zakładzie Biologii Komórki nasi uczniowie uczestniczyli w doświadczeniach „Badana czy kontrolna? Doświadczenia nie tylko dla maturzysty”, podczas których mogli otrzymać odpowiedzi m. in. na następujące pytania, jak wykrywać związki chemiczne, co cukry mają wspólnego z lustrem, co produkuje katalaza. Z kolei w Zakładzie Anatomii Porównawczej i Antropologii odbyła się prezentacja preparatów i modeli narządów anatomicznych człowieka. Nie obyło się bez ciekawostek dotyczących budowy i funkcji układów anatomicznych. W Muzeum Zoologicznym, które prezentuje ponad dwa tysiące okazów zwierząt z całego świata, naszą uwagę przykuły okazy dużych europejskich ssaków, m. in. żubra, niedźwiedzia brunatnego i wilka. Część ekspozycji poświęcona ptakom prezentowała wiele krajowych gatunków chronionych, ginących i zagrożonych. Podziwiać można również muszle mięczaków.


Nauka bez tajemnic, czyli eksperymenty młodych czarniecczyków

18 maja 2018 r. uczniowie klas II b oraz I b – członkowie szkolnego Klubu Młodego Odkrywcy z „Czarnieckiego”, pod opieką p. prof. Anny Jonak, wzięli udział w Festiwalu „Dzień Młodego Naukowca” w Centrum Lotniczym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Depułtyczach. W trakcie imprezy kilkanaście klubów zaprezentowało różnorodne eksperymenty z dziedziny biologii, chemii, fizyki. Klubowicze doskonale poradzili sobie z objaśnianiem niezwykłych zjawisk i zachęcali do wspólnego odkrywania i doświadczania. Przy stoiskach można było dowiedzieć się, na czym polegają trudne procesy takie jak osmoza czy denaturacja, wykonać własny odcisk linii papilarnych oraz zgłębić swoją wiedzę na temat przewodnictwa prądu. Eksperymenty wykonane przez nasze koło cieszyły się ogromnym zainteresowaniem nie tylko rówieśników, młodszych kolegów, ale i dorosłych. Młodzież z naszej szkoły uczestniczyła również w pokazach prowadzonych przez prof. Andrzeja Zińczuka, związanych z właściwościami azotu, dwutlenku węgla oraz lodu. Natomiast w hangarach i na płycie lotniska uczniowie mieli okazję obejrzeć samoloty i inne maszyny lotnicze prezentowane przez mechaników i pilotów z Centrum Lotniczego PWSZ.

Na koniec czarniecczycy za włożony trud i udział w pokazach Dnia Młodego Naukowca otrzymali puchar, dyplomy oraz drzewko, które zostanie posadzone w parku przyszkolnym i  niebawem ozdobi otocznie naszego liceum.


Zajęcia laboratoryjne z biotechnologii w Centrum Nauki Kopernik: „Rozpoznawanie, porównywanie i wybarwianie organów kręgowców” (5 stycznia 2018)


Nasze eksperymenty:  „Czy kwasy, alkohole, zasady wpływają na właściwości białek?”

Powrót