MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Klub Młodego Odkrywcy

Klub Młodego Odkrywcy z „Czarnieckiego” przy I Liceum Ogólnokształcącym im Stefana Czarnieckiego został zarejestrowany w Centrum Nauki Kopernik i rozpoczął działalność w styczniu 2018 roku.  Obecnie jego członkami klubu są uczniowie z klasy I b i II b, realizujący rozszerzony program nauczania biologii i chemii. Założycielem i pierwszym opiekunem Klubu jest p. prof. Anna Jonak. Spotkania klubowe to czas przeznaczony na poznawanie świata przez wspólne eksperymentowanie w duchu metody KMO.

Czym jest Klub Młodego Odkrywcy?  

W Klubie Młodego Odkrywcy młodzież wspólnie eksperymentuje pod okiem opiekuna, zdobywając samodzielnie wiedzę. W całej Polsce i za granicą działa ponad 700 klubów. Centrum Nauki Kopernik – koordynator programu – wzmacnia ich rozwój przy wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Podczas spotkań Klubu Młodego Odkrywcy najważniejsze jest osobiste zaangażowanie: klubowicze sami poszukują interesujących ich tematów i zamiast zaglądać do podręcznika, zdobywają odpowiedzi poprzez eksperymentowanie. Kluczowa jest metoda badawcza, która rozwija wiele kompetencji i zdolności jednocześnie, pozwala na przekraczanie szkolnych granic między przedmiotami i pokazuje, że popełnianie błędów jest o tyle cenne, że uczy rozwiązywać problemy.

Nie trzeba dużo pieniędzy, by robić ciekawe i poważne eksperymenty – to jedna z zasad Klubu Młodego Odkrywcy.

Ważne  jest podejście opiekuna Klubu Młodego Odkrywcy, który świadomie pozwala klubowiczom na samodzielne poznawanie i odkrywanie. Relacje z uczniami, oparte na zaufaniu i wzajemnym inspirowaniu się, wspólne, partnerskie dążenie do rozwiązywania fascynujących zagadek natury, zaangażowanie i pasja każdej ze stron, stają się czymś więcej niż hasłami. Chociaż nasz klub działa poza godzinami zajęć szkolnych, idea wszechstronnego rozwoju, jaka kryje się w postawie odkrywcy i badacza, wpływa na lekcje, a metoda eksperymentalna może być z powodzeniem realizowana w podstawie programowej.

Tylko dokładna obserwacja, wyciąganie wniosków, stawianie kolejnych hipotez i ich weryfikacja mogą w rzeczywisty sposób uczyć samodzielności oraz twórczego i krytycznego myślenia. W świecie eksperymentów nie ma mowy o błędach, ale o kolejnych próbach, które zbliżają do odkrycia.

Planowane cele i zadania Klubu Młodego Odkrywcy z „Czarnieckiego”:

  • eksperymentowanie, poszukiwanie nowych inspiracji i ciekawych zagadnień,
  • współpraca z Centrum Nauki Kopernik oraz chełmską i krajową siecią KMO,
  • współpraca z innymi agendami szkolnymi oraz poszukiwanie partnerstw w społeczności lokalnej,
  • współpraca z uczelniami wyższymi: Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Chełmie, Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,
  • udział w konkursach (np. na najlepszego przyrodnika) i imprezach szkolnych (np. Dzień Biologa),
  • prowadzenie obserwacji podczas wycieczek szkolnych.

 


AKTUALNOŚCI


Nauka bez tajemnic, czyli eksperymenty młodych czarniecczyków

18 maja 2018 r. uczniowie klas II b oraz I b – członkowie szkolnego Klubu Młodego Odkrywcy z „Czarnieckiego”, pod opieką p. prof. Anny Jonak, wzięli udział w Festiwalu „Dzień Młodego Naukowca” w Centrum Lotniczym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Depułtyczach. W trakcie imprezy kilkanaście klubów zaprezentowało różnorodne eksperymenty z dziedziny biologii, chemii, fizyki. Klubowicze doskonale poradzili sobie z objaśnianiem niezwykłych zjawisk i zachęcali do wspólnego odkrywania i doświadczania. Przy stoiskach można było dowiedzieć się, na czym polegają trudne procesy takie jak osmoza czy denaturacja, wykonać własny odcisk linii papilarnych oraz zgłębić swoją wiedzę na temat przewodnictwa prądu. Eksperymenty wykonane przez nasze koło cieszyły się ogromnym zainteresowaniem nie tylko rówieśników, młodszych kolegów, ale i dorosłych. Młodzież z naszej szkoły uczestniczyła również w pokazach prowadzonych przez prof. Andrzeja Zińczuka, związanych z właściwościami azotu, dwutlenku węgla oraz lodu. Natomiast w hangarach i na płycie lotniska uczniowie mieli okazję obejrzeć samoloty i inne maszyny lotnicze prezentowane przez mechaników i pilotów z Centrum Lotniczego PWSZ.

Na koniec czarniecczycy za włożony trud i udział w pokazach Dnia Młodego Naukowca otrzymali puchar, dyplomy oraz drzewko, które zostanie posadzone w parku przyszkolnym i  niebawem ozdobi otocznie naszego liceum.


Zajęcia laboratoryjne z biotechnologii w Centrum Nauki Kopernik: „Rozpoznawanie, porównywanie i wybarwianie organów kręgowców” (5 stycznia 2018)


Nasze eksperymenty:  „Czy kwasy, alkohole, zasady wpływają na właściwości białek?”

Powrót