MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Klub Młodego Odkrywcy

Klub Młodego Odkrywcy przy I Liceum Ogólnokształcącym im Stefana Czarnieckiego został zarejestrowany w Centrum Nauki Kopernik i rozpoczął działalność w styczniu 2018 roku.  Obecnie jego członkami klubu są uczniowie z klasy I b i II b, realizujący rozszerzony program nauczania biologii i chemii. Założycielem i pierwszym opiekunem Klubu jest p. prof. Anna Jonak. Spotkania klubowe to czas przeznaczony na poznawanie świata przez wspólne eksperymentowanie w duchu metody KMO.

Czym jest Klub Młodego Odkrywcy?  

W Klubie Młodego Odkrywcy młodzież wspólnie eksperymentuje pod okiem opiekuna, zdobywając samodzielnie wiedzę. W całej Polsce i za granicą działa ponad 700 klubów. Centrum Nauki Kopernik – koordynator programu – wzmacnia ich rozwój przy wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Podczas spotkań Klubu Młodego Odkrywcy najważniejsze jest osobiste zaangażowanie: klubowicze sami poszukują interesujących ich tematów i zamiast zaglądać do podręcznika, zdobywają odpowiedzi poprzez eksperymentowanie. Kluczowa jest metoda badawcza, która rozwija wiele kompetencji i zdolności jednocześnie, pozwala na przekraczanie szkolnych granic między przedmiotami i pokazuje, że popełnianie błędów jest o tyle cenne, że uczy rozwiązywać problemy.

Nie trzeba dużo pieniędzy, by robić ciekawe i poważne eksperymenty – to jedna z zasad Klubu Młodego Odkrywcy.

Ważne  jest podejście opiekuna Klubu Młodego Odkrywcy, który świadomie pozwala klubowiczom na samodzielne poznawanie i odkrywanie. Relacje z uczniami, oparte na zaufaniu i wzajemnym inspirowaniu się, wspólne, partnerskie dążenie do rozwiązywania fascynujących zagadek natury, zaangażowanie i pasja każdej ze stron, stają się czymś więcej niż hasłami. Chociaż nasz klub działa poza godzinami zajęć szkolnych, idea wszechstronnego rozwoju, jaka kryje się w postawie odkrywcy i badacza, wpływa na lekcje, a metoda eksperymentalna może być z powodzeniem realizowana w podstawie programowej.

Tylko dokładna obserwacja, wyciąganie wniosków, stawianie kolejnych hipotez i ich weryfikacja mogą w rzeczywisty sposób uczyć samodzielności oraz twórczego i krytycznego myślenia. W świecie eksperymentów nie ma mowy o błędach, ale o kolejnych próbach, które zbliżają do odkrycia.

Planowane cele i zadania Klubu Młodego Odkrywcy:

  • eksperymentowanie, poszukiwanie nowych inspiracji i ciekawych zagadnień,
  • współpraca z Centrum Nauki Kopernik oraz chełmską i krajową siecią KMO,
  • współpraca z innymi agendami szkolnymi oraz poszukiwanie partnerstw w społeczności lokalnej,
  • współpraca z uczelniami wyższymi: Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Chełmie, Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,
  • udział w konkursach (np. na najlepszego przyrodnika) i imprezach szkolnych (np. Dzień Biologa),
  • prowadzenie obserwacji podczas wycieczek szkolnych.

 


AKTUALNOŚCI


Zajęcia laboratoryjne z biotechnologii w Centrum Nauki Kopernik: „Rozpoznawanie, porównywanie i wybarwianie organów kręgowców” (5 stycznia 2018)


Nasze eksperymenty:  „Czy kwasy, alkohole, zasady wpływają na właściwości białek?”

Powrót