MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Klub Młodego Odkrywcy

Klub Młodego Odkrywcy z „Czarnieckiego” przy I Liceum Ogólnokształcącym im Stefana Czarnieckiego został zarejestrowany w Centrum Nauki Kopernik i rozpoczął działalność w styczniu 2018 roku.  Obecnie jego członkami klubu są uczniowie z klasy I b i II b, realizujący rozszerzony program nauczania biologii i chemii. Założycielem i pierwszym opiekunem Klubu jest p. prof. Anna Jonak. Spotkania klubowe to czas przeznaczony na poznawanie świata przez wspólne eksperymentowanie w duchu metody KMO.

Czym jest Klub Młodego Odkrywcy?  

W Klubie Młodego Odkrywcy młodzież wspólnie eksperymentuje pod okiem opiekuna, zdobywając samodzielnie wiedzę. W całej Polsce i za granicą działa ponad 700 klubów. Centrum Nauki Kopernik – koordynator programu – wzmacnia ich rozwój przy wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Podczas spotkań Klubu Młodego Odkrywcy najważniejsze jest osobiste zaangażowanie: klubowicze sami poszukują interesujących ich tematów i zamiast zaglądać do podręcznika, zdobywają odpowiedzi poprzez eksperymentowanie. Kluczowa jest metoda badawcza, która rozwija wiele kompetencji i zdolności jednocześnie, pozwala na przekraczanie szkolnych granic między przedmiotami i pokazuje, że popełnianie błędów jest o tyle cenne, że uczy rozwiązywać problemy.

Nie trzeba dużo pieniędzy, by robić ciekawe i poważne eksperymenty – to jedna z zasad Klubu Młodego Odkrywcy.

Ważne  jest podejście opiekuna Klubu Młodego Odkrywcy, który świadomie pozwala klubowiczom na samodzielne poznawanie i odkrywanie. Relacje z uczniami, oparte na zaufaniu i wzajemnym inspirowaniu się, wspólne, partnerskie dążenie do rozwiązywania fascynujących zagadek natury, zaangażowanie i pasja każdej ze stron, stają się czymś więcej niż hasłami. Chociaż nasz klub działa poza godzinami zajęć szkolnych, idea wszechstronnego rozwoju, jaka kryje się w postawie odkrywcy i badacza, wpływa na lekcje, a metoda eksperymentalna może być z powodzeniem realizowana w podstawie programowej.

Tylko dokładna obserwacja, wyciąganie wniosków, stawianie kolejnych hipotez i ich weryfikacja mogą w rzeczywisty sposób uczyć samodzielności oraz twórczego i krytycznego myślenia. W świecie eksperymentów nie ma mowy o błędach, ale o kolejnych próbach, które zbliżają do odkrycia.

Planowane cele i zadania Klubu Młodego Odkrywcy z „Czarnieckiego”:

  • eksperymentowanie, poszukiwanie nowych inspiracji i ciekawych zagadnień,
  • współpraca z Centrum Nauki Kopernik oraz chełmską i krajową siecią KMO,
  • współpraca z innymi agendami szkolnymi oraz poszukiwanie partnerstw w społeczności lokalnej,
  • współpraca z uczelniami wyższymi: Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Chełmie, Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,
  • udział w konkursach (np. na najlepszego przyrodnika) i imprezach szkolnych (np. Dzień Biologa),
  • prowadzenie obserwacji podczas wycieczek szkolnych.

 


AKTUALNOŚCI


W stolicy

4 i 5 października 2021 r. uczniowie klasy II a wraz ze swoją wychowawczynią – p. Anną Jonak oraz p. Edytą Kowalczuk uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Odwiedzili Stare Miasto i podziwiali komnaty królewskie w Zamku Królewskim. Na lekcji biologii w ZOO mieli okazję spotkać się oko w oko z przedstawicielami różnych gatunków zwierząt. Z dużym zaciekawieniem uczniowie obserwowali np. ławice piranii, koniki morskie – ryby o mitycznym wyglądzie słynące z tego, że to samiec opiekuje się młodym narybkiem w posiadanej komorze lęgowej. W Muzeum Ziemi na lekcji z paleontologiem zgłębiali wiedzę o organizmach żyjących w minionych epokach geologicznych, mogli oglądać, a nawet dotknąć, różne ciekawe skały i skamieniałości, np. ogromne muszle amonitów – wymarłych głowonogów. Uczestnicy wycieczki rozpoznawali również muszle współcześnie żyjących mięczaków, zainteresowaniem cieszyła się muszla łodzika – jedynego współczesnego głowonoga z muszlą zewnętrzną. Nie obyło się też bez odwiedzenia Grobu Nieznanego Żołnierza, Pałacu Prezydenckiego oraz spaceru w Ogrodach Łazienek Królewskich.


Sprzątamy świat…

Za nami finał 28. akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2021”, który odbył się w trzeci weekend września pod hasłem: „Myślę, więc nie śmiecę”. W przedsięwzięcie włączyli się uczniowie naszej szkoły z klas II a i II d, którzy 17 i 20 września posprzątali teren przyszkolny i ulicę Czarnieckiego. Akcja trwa nieprzerwanie od 1994 roku, a wiec jesteśmy już drugim pokoleniem Polaków uczestniczącym w sprzątaniu najbliższych nam okolic, manifestując tym samym ideę nieśmiecenia w naturze. „Sprzątanie Świata – Polska” to praktyczna lekcja ekologii, jak również okazja do tego, aby budować wrażliwość na piękno polskiej natury. Koordynatorkami szkolnej akcji były nauczycielki biologii – p. Anna Jonak i p. Jolanta Maciejewska.


Pouczająca lekcja biologii

Mimo pandemii i reżimu sanitarnego 17 i 29 marca 2021 r. udało się przygotować i przeprowadzić lekcje biologii, na których uczniowie klasy I a pod czujnym okiem swojego nauczyciela przedmiotu, p. Anny Jonak, wykonywali i omawiali doświadczenia. Niezwykle ważnym elementem kształcenia biologicznego jest rozwijanie zdolności krytycznego myślenia oraz umiejętności poznawania świata za pomocą odpowiednio zaplanowanych i udokumentowanych obserwacji czy pokazów wykonywanych przez ucznia samodzielnie, a nie tylko przez nauczyciela. Ważne, by takie pojęcia jak „problem badawczy”, „hipoteza”, „próba badawcza i kontrolna” młodzież poznawała zarówno teoretycznie jak i w praktyce. Ciekawe obserwacje i doświadczenia są najlepszym sposobem na to, by rozwijać w młodych ludziach zainteresowania biologią, naukami przyrodniczymi i chęć samodzielnego poznawania ich tajników. Niezależnie od tematyki doświadczenia istotą jego realizacji powinno być omówienie z uczniami podstaw metodyki badań naukowych, począwszy od sformułowania problemu badawczego, przez postawienie hipotezy badawczej, planowanie doświadczenia (określenie obiektu, próby badawczej i kontrolnej, sposobu, miejsca i czasu wykonania eksperymentu), skończywszy na zapisaniu wyników, sformułowaniu wniosków i końcowej weryfikacji hipotezy badawczej. Dopiero w ten sposób wymagania ogólne dotyczące znajomości metodyki badań biologicznych będą w pełni zrealizowane.

[ZOBACZ]


Wyniki konkursu fotograficznego – „Las na przedwiośniu”

Możliwości fotografowania natury są nieograniczone. Zmieniają się w zależności od pory dnia i roku. Aby stać się autorem dobrych, ujmujących zdjęć i w przekonujący sposób opowiedzieć o otaczającym nas pięknie przyrody, wystarczą pasja fotografowania i umiłowanie natury. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie i Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie były organizatorami konkursu fotograficznego „Las na przedwiośniu” adresowanego do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych Chełma i powiatu chełmskiego. Przedsięwzięcie miało na celu: zdobywanie wiedzy nt. biocenozy leśnej, zainteresowanie lasem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, rozwijanie świadomości proekologicznej, rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony lasów, środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu, wyłonienie talentów fotografii przyrodniczej.

Konkurs, który zorganizowała nauczycielka biologii p. Anna Jonak, cieszył się dużym zainteresowaniem. Ostatecznie wpłynęło 195 zdjęć uczniowskich. Prace zostały nadesłane drogą elektroniczną i udostępnione członkom komisji konkursowej. Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy uznania, natomiast pozostali uczestnicy podziękowania za wkład pracy i chęć udziału w konkursie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział oraz zaangażowanie, gratulując inwencji i talentu.

Nagrody, dyplomy i podziękowania zostaną przekazane uczniom i nauczycielom do 20 czerwca 2021 r.


Profilaktyka antywirusowa w „Czarnieckim”

W listopadzie 2020 roku uczniowie klas I a i II ag przystąpili do realizacji projektu „Żyję bez ryzyka AIDS”. W ramach działań projektowych przygotowali prezentacje multimedialne i ulotki na temat wirusa HIV, AIDS, dróg zakażenia, sposobów walki z chorobą i profilaktyki. 1 grudnia przypada Światowy Dzień Walki z HIV/AIDS. Uczniowie ze wspomnianych klas w formie czerwonej wstążeczki zamanifestowali swoją solidarność z osobami żyjącymi z HIV/AIDS.

Zobligowani potrzebą czasu realizatorzy projektu nawiązali też do profilaktyki niebezpiecznego koronawirusa SARS – CoV-2 o dużym potencjale epidemicznym, przypominając o najważniejszych zasadach walki z trwającą pandemią: obowiązku utrzymania  co najmniej półtorametrowej odległości od siebie w bezpośrednich kontaktach, zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych, dokładnego mycia rąk, przemieszczania się dzieci i młodzieży do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.

Projekt realizowany będzie do stycznia 2021 roku, kiedy to zorganizowany zostanie szkolny konkurs wiedzy o wirusach HIV oraz SARS – CoV-2 i profilaktyce z nimi związanej. Już teraz zachęcamy do wzięcia udziału w tych zmaganiach (regulamin zostanie przesłany wszystkim uczniom pocztą dziennika). Nad realizacją projektu czuwają p. Anna Jonak, p. Emilia Jadwiszczak przy współpracy p. pedagog Agnieszki Panas.


O profilaktyce antywirusowej w „Czarnieckim”

11 marca 2020 r. uczniowie klas I bg i I ap zakończyli realizację projektu „Żyję bez ryzyka AIDS”. Przygotowali prezentację multimedialną z komentarzami, zawierającą informacje nt. wirusa HIV i choroby AIDS. Można było się dowiedzieć, jakie są drogi zakażenia wirusem HIV, jakie zachowania są bezpieczne, jakie są sposoby leczenia. W ramach realizacji projektu odbyły się również wystawa tematycznych prac plastycznych uczniów naszej szkoły oraz wewnątrzszkolny konkurs wiedzy nt. HIV/AIDS. Laureaci konkursu: Filip Langiewicz z kl. I eg – I miejsce, Paulina Dobosz z kl. I eg – II miejsce i Jakub Matuła z kl. I ap – III miejsce otrzymali dyplomy i drobne upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Zobligowani potrzebą czasu realizatorzy projektu nawiązali też do profilaktyki wirusa grypy oraz nowego niebezpiecznego koronawirusa o dużym potencjale epidemicznym. Uczeń klasy I ap – Kacper Grządkowski – zaprezentował typowe objawy infekcji i sposoby jej zapobiegania. Widzowie obejrzeli instruktażowy filmik – „Jak myć ręce, aby zniszczyć wirusa?” oraz wysłuchali orędzia Prezydenta RP Andrzeja Dudy dotyczącego nCoV.

Nad realizacją projektu czuwały p. prof. Anna Jonak, p. prof. Emilia Jadwiszczak we współpracy z p. pedagog Agnieszką Panas.

Fot.: Anna Jonak, Marzena Postój


Podsumowanie projektu edukacyjnego „Przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza”

5 czerwca 2019 r. uczniowie klasy II b podsumowali projekt edukacyjny „Przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza”, który realizowali w tym roku szkolnym pod opieką nauczycieli: p. prof. Emilii Jadwiszczak i p. prof. Anny Jonak. Termin nie został wybrany przypadkowo, gdyż w tym dniu przypada Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Na prezentację podsumowującą projekt zostali zaproszeni uczniowie klas I f i II c, którym przybliżono przyczyny i skutki czterech największych zjawisk przyczyniających się do zanieczyszczeń powietrza: efektu cieplarnianego, kwaśnych deszczy, dziury ozonowej i smogu. Prezenterzy zapoznali także słuchaczy ze statystykami dotyczącymi problemu w skali międzynarodowej, krajowej oraz lokalnej. Na zakończenie zaproszeni uczniowie mogli wykazać się zdobytą wiedzą, wypełniając wcześniej otrzymane karty pracy. Korytarz szkolny wypełniły plakaty tematycznie związane ze zrealizowanym projektem.

Fot.: Marzena Postój


W Centrum Nauki „Kopernik” i Muzeum Ziemi w Warszawie

12 kwietnia 2019 r. członkowie Klubu Młodego Odkrywcy z „Czarnieckiego”uczniowie klasy II b,  pod opieką p. prof. Anny Jonak oraz p. prof. Emilii Jadwiszczak, odwiedzili Centrum Nauki „Kopernik” i Muzeum Ziemi w Warszawie. Młodzież miała możliwość wziąć udział w interaktywnych wystawach,  jak również w dwugodzinnych warsztatach laboratoryjnych z biologii i chemii. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach o emulsjach, powtórzyli sobie też wiadomości dotyczące ich rodzajów i zastosowania, a także utrwalili wiedzę o szkle i sprzęcie laboratoryjnym. Efektem pracy czarniecczyków było otrzymanie różnego rodzaju kremów, które zabrali ze sobą. Natomiast w  laboratorium biologicznym mieli możliwość przypomnienia sobie podstawowych technik inżynierii genetycznej, gdyż samodzielnie przeprowadzali elektroforezę – jest to technika rozdzielania DNA w specjalnym, porowatym żelu pod wpływem działania pola elektrycznego. Podczas zajęć powtórzyli również wiadomości dotyczące cyklu rozwojowego owadów oraz grup krwi człowieka. W Muzeum Ziemi klubowicze obejrzeli stałe wystawy prezentujące ciekawe skały osadowe, meteoryty, skamieniałości, m. in. owady zatopione w bursztynie, odciski roślin w skałach czy muszle amonitów i belemitów, czyli wymarłych głowonogów. Ponadto wzięli udział w prowadzonej przez archeologa lekcji „Życie w morzu jurajskim i na jego wybrzeżu”.


Dzień Biologa już po raz drugi

21 marca 2019 r. po raz drugi w naszym liceum świętowaliśmy Dzień Biologa. Celem projektu jest rozwijanie wiedzy biologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych, a także integracja uczniów chełmskich szkół oraz członków chełmskiej sieci Klubu Młodego Odkrywcy. W tym roku z naszego zaproszenia skorzystali uczniowie wraz z swoimi nauczycielami z Gimnazjum nr 6 przy Szkole Podstawowej nr 11, Szkoły Podstawowej nr 11, Szkoły Podstawowej nr 4 oraz dzieci z Przedszkola nr 8. Na korytarzu szkolnym odbyła się prezentacja stoisk o tematyce biologicznej, doświadczeń i eksperymentów przygotowanych przez uczniów naszego liceum, głównie klasy II b (biologiczno – chemicznej), a także przedstawicieli klas III b, II c, I b, I c, I d, I e, I f , których merytorycznie wspierały nauczycielki biologii – p. prof. Anna Jonak oraz p. prof. Bożena Wiatrzyk. Uczestnicy mieli okazję zgłębiać tajniki wiedzy z zakresu m. in. budowy, podziału i znaczenia dla organizmu człowieka cukrów, białek, tłuszczów i witamin. Dużym zainteresowaniem cieszyły się doświadczenia, służące wykrywaniu w produktach spożywczych, owocach wyżej wymienionych związków organicznych. Można było też poznać tajemnice ludzkiego ciała, najciekawsze i zagrożone zwierzęta świata, mutacje genetyczne, argumenty „za” i „przeciw” klonowaniu oraz wiele innych ciekawostek biologicznych. W auli szkoły przedstawiono prezentację, wzbogaconą o pokazy multimedialne, o zdrowym żywieniu pt. „Czy wiesz, co jesz?”. Przygotowały ją Karolina Dyczkowska i Anita Szurek z kl. II b.

Organizatorem Dnia Biologa był Klub Młodego Odkrywcy z „Czarnieckiego” wraz z opiekunem – p. prof. Anną Jonak. W przedsięwzięcie zaangażowała się również p. pedagog Agnieszka Panas


Odkrywamy, doświadczamy i wyciągamy wnioski, czyli czarniecczycy na UMCS

1 lutego 2019 r. członkowie Klubu Młodego Odkrywcy z „Czarnieckiego” – uczniowie klasy II b – uczestniczyli w pokazach i warsztatach na UMCS w Lublinie pod opieką p. prof. Emilii Jadwiszczak i p. prof. Anny Jonak. Zajęcia dotyczyły wprawdzie głównie ciekawej chemii, jednakże wiele wątków będzie można też wykorzystać na lekcjach biologii. Najbardziej odważni z klasy wzięli udział w trzymających w napięciu eksperymentach. Można było zobaczyć naprawdę „kolorową chemię”, nie obyło się też bez wybuchów. Młodzi czarniecczycy odkrywali właściwości niektórych pierwiastków i związków chemicznych. Obserwowali badanie odczynów roztworów, zmianę barwy wskaźników, reakcje egzo- i endotermiczne, właściwości gazów i metali. Po dużej dawce naukowych wrażeń postanowili zrobić coś dla ciała i zażyć aktywności ruchowej w Parku Trampolin.


Światowy Dzień Mokradeł także w „Czarnieckim”

2 lutego przypada Światowy Dzień Mokradeł. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem ochrony mokradeł w walce ze zmianami klimatu. 31 stycznia 2019 r. uczniowie klasy II b, członkowie Klubu Młodego Odkrywcy z „Czarnieckiego”, pod opieką p. prof. Anny Jonak, postanowili poprzeć tę inicjatywę. Zachęceni przez Krajowy Sekretariat Konwencji Ramsarskiej w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych zgłębili problem i przygotowali dla społeczności szkolnej ulotki tematyczne, gazetki oraz prelekcję. Następnie sprawdzili wiedzę kolegów i koleżanek nt. ochrony i znaczenia mokradeł. Za poprawne odpowiedzi na zwycięzców czekała słodka nagroda.

Nie bądźmy wyczerpani walką ze zmianami klimatu. Mokradła wspierają nasze wysiłki: pochłaniają dwutlenek węgla, ograniczają powodzie, łagodzą skutki suszy, ograniczają wezbrania sztormowe i chronią wybrzeża. Naukowcy szacują, że od lat 70. XX wieku zostało utraconych 35 % mokradeł na świecie. Wspólne działania na rzecz ochrony i odtworzenia tych ekosystemów pomogą nam przygotować się na skutki zmian klimatu, radzić sobie z nimi oraz je niwelować.


Nauka może być ciekawa!

Uczniowie klas III b i II b – członkowie Klubu Młodego Odkrywcy z „Czarnieckiego”, pod opieką p. prof. Anny Jonak oraz p. prof. Emilii Jadwiszczak, 11 stycznia 2019 r. wzięli udział w „Nocy Biologów” na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Już po raz kolejny Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS zorganizował imprezę dla młodzieży, podczas której zaprezentowano osiągnięcia naukowe i wiedzę biologiczną oraz warsztat pracy biologa. W piątek na uczelni przygotowano dla młodych gości serię wykładów, warsztatów, pokazów i zajęć laboratoryjnych. „Noc Biologów” jest ogólnopolskim projektem organizowanym od lat przez liczne placówki uniwersyteckie. Czarniecczycy mieli okazję uczestniczyć w wykładach: ,,Dwie płcie, dwa mózgi” dr Anety Unkiewicz – Winiarczyk, „Kolorowy świat mikro. Chemiczne obrazowanie spektroskopowe tkanek” dr Anny Sroki – Bartnickiej. W Zakładzie Biologii Komórki nasi uczniowie uczestniczyli w doświadczeniach „Badana czy kontrolna? Doświadczenia nie tylko dla maturzysty”, podczas których mogli otrzymać odpowiedzi m. in. na następujące pytania, jak wykrywać związki chemiczne, co cukry mają wspólnego z lustrem, co produkuje katalaza. Z kolei w Zakładzie Anatomii Porównawczej i Antropologii odbyła się prezentacja preparatów i modeli narządów anatomicznych człowieka. Nie obyło się bez ciekawostek dotyczących budowy i funkcji układów anatomicznych. W Muzeum Zoologicznym, które prezentuje ponad dwa tysiące okazów zwierząt z całego świata, naszą uwagę przykuły okazy dużych europejskich ssaków, m. in. żubra, niedźwiedzia brunatnego i wilka. Część ekspozycji poświęcona ptakom prezentowała wiele krajowych gatunków chronionych, ginących i zagrożonych. Podziwiać można również muszle mięczaków.


Nauka bez tajemnic, czyli eksperymenty młodych czarniecczyków

18 maja 2018 r. uczniowie klas II b oraz I b – członkowie szkolnego Klubu Młodego Odkrywcy z „Czarnieckiego”, pod opieką p. prof. Anny Jonak, wzięli udział w Festiwalu „Dzień Młodego Naukowca” w Centrum Lotniczym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Depułtyczach. W trakcie imprezy kilkanaście klubów zaprezentowało różnorodne eksperymenty z dziedziny biologii, chemii, fizyki. Klubowicze doskonale poradzili sobie z objaśnianiem niezwykłych zjawisk i zachęcali do wspólnego odkrywania i doświadczania. Przy stoiskach można było dowiedzieć się, na czym polegają trudne procesy takie jak osmoza czy denaturacja, wykonać własny odcisk linii papilarnych oraz zgłębić swoją wiedzę na temat przewodnictwa prądu. Eksperymenty wykonane przez nasze koło cieszyły się ogromnym zainteresowaniem nie tylko rówieśników, młodszych kolegów, ale i dorosłych. Młodzież z naszej szkoły uczestniczyła również w pokazach prowadzonych przez prof. Andrzeja Zińczuka, związanych z właściwościami azotu, dwutlenku węgla oraz lodu. Natomiast w hangarach i na płycie lotniska uczniowie mieli okazję obejrzeć samoloty i inne maszyny lotnicze prezentowane przez mechaników i pilotów z Centrum Lotniczego PWSZ.

Na koniec czarniecczycy za włożony trud i udział w pokazach Dnia Młodego Naukowca otrzymali puchar, dyplomy oraz drzewko, które zostanie posadzone w parku przyszkolnym i  niebawem ozdobi otocznie naszego liceum.


Zajęcia laboratoryjne z biotechnologii w Centrum Nauki Kopernik: „Rozpoznawanie, porównywanie i wybarwianie organów kręgowców” (5 stycznia 2018)


Nasze eksperymenty:  „Czy kwasy, alkohole, zasady wpływają na właściwości białek?”

Powrót