MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Szkolna Grupa Praw Człowieka

amnesty

Edukacja praw człowieka (ang. HRE – Human Rights Education) to nauczanie o źródłach, podstawowych dokumentach i istocie praw człowieka, jak również edukacja na rzecz tych praw.

Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem walczącym o przestrzeganie praw człowieka na całym świecie.

To organizacja:

 • międzynarodowa – działa w ponad 140 krajach, zrzeszając ponad 1,5 miliona osób,
 • bezstronna – w swojej działalności nie odwołuje się do żadnej religii czy ideologii,
 • niezależna – od jakiegokolwiek państwa bądź rządu, utrzymując się ze składek członków i ofiarności publicznej.

Amnesty International powstała w 1961 roku z inicjatywy brytyjskiego prawnika Petera Benensona, który podjął akcję w obronie dwóch portugalskich studentek, aresztowanych na 7 lat więzienia za wzniesienie toastu za wolność.

W 1977 roku Amnesty International została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla.

Wizją Amnesty International jest świat, w którym każdemu człowiekowi przysługują prawa zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych uznanych międzynarodowych standardach praw człowieka. Aby urzeczywistnić tę wizję, Amnesty International podejmuje działania, zmierzające do przeciwstawiania się poważnym naruszeniom prawa każdego człowieka do fizycznej i psychicznej integralności, do wolności sumienia i wypowiedzi oraz do traktowania wolnego od dyskryminacji.

Z historycznego punktu widzenia główne cele działań Amnesty International wyglądają następująco:

 • uwolnienie wszystkich więźniów sumienia – osób więzionych za swoje przekonania, narodowość, religię, płeć, pochodzenie, kolor skóry, język, status ekonomiczny, urodzenie lub z innych powodów, którzy w swoich działaniach nie stosowali przemocy ani nie nawoływali do jej stosowania,
 • zapewnienie wszystkim więźniom politycznym bezzwłocznego i rzetelnego procesu sądowego,
 • zniesienie kary śmierci, tortur oraz innych form okrutnego, nieludzkiego bądź poniżającego traktowania,
 • położenie kresu pozasądowym egzekucjom oraz „zaginięciom”,
 • walka z bezkarnością poprzez pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców naruszeń praw człowieka zgodnie ze standardami międzynarodowymi.

Główną metodą działań Amnesty International jest pisanie listów. Członkowie Amnesty International na całym świecie wysyłają listy, e-maile, faksy oraz telegramy w obronie konkretnych osób, wobec których władze dopuściły się naruszenia ich praw.

W Polsce Amnesty International działa od 1990 roku. Jednym z jej zadań jest rozwój edukacji na rzecz praw człowieka.

◊ ◊ ◊

Szkolna Grupa Amnesty International (od 1 września 2020 r. Szkolna Grupa Praw Człowieka) została zarejestrowana 9 kwietnia 2014 r. przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.

Do jej zadań i celów należą:

 • upowszechnianie wiedzy o podstawowej roli praw człowieka, wypływających z „przyrodzonej godności każdej osoby ludzkiej”,
 • kształtowanie postaw zrozumienia, empatii oraz troski o nasze wspólne prawa
 • rozwijanie w oparciu o prawa człowieka środowiska szkolnego
 • budowanie szkolnej samorządności, a dzięki temu społeczeństwa obywatelskiego
 • uwrażliwianie uczniów oraz nauczycieli na problemy nietolerancji i agresji w szkole
 • pokazywanie aktywnych metod rozwiązywania szkolnych problemów.

Zapraszamy do współpracy ze Szkolną Grupą Praw Człowieka wszystkich, którzy chcieliby dokonywać cennych zmian w środowisku szkolnym i lokalnym w obronie praw człowieka. Można też zostać naszym sympatykiem (nie będąc członkiem ani Grupy, ani Amnesty International) i włączać się w realizację projektów, tak by wspomagać działania edukacyjne i działalność Grupy.

Założycielka i opiekunka Szkolnej Grupy Amnesty International
Katarzyna Dobrakowska (Koziak)


AKTUALNOŚCI


Szkolna Grupa Praw Człowieka zainicjowała działalność po wakacyjnej przerwie

17 września 2020 roku członkowie Szkolnej Grupy Praw Człowieka uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez p. prof Katarzynę Dobrakowską. Tematem spotkania było zapoznanie z projektami i akcjami międzynarodowego ruchu Amnesty International oraz integracja grupy przed podjęciem działań w roku szkolnym 2020/2021. Warsztaty miały na celu zbliżenie uczestników poprzez zabawy integracyjne i pracę w zespołach nad pomysłami działań.

Fot.: Katarzyna Dobrakowska


Warsztaty i konferencja „NIE dla wykluczenia”

Z inicjatywy Szkolnej Grupy Amnesty International 25 lutego 2020 r. zorganizowana została w naszej szkole konferencja pod hasłem: „NIE dla wykluczenia”. Głównym celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na problemy, z jakimi borykają się osoby chore i niepełnosprawne oraz ich rodziny. Organizatorom zależało także na rozbudzeniu naszej empatii i wrażliwości oraz pokazaniu, na czym polega wykluczenie, jakie są jego przyczyny i skutki. Swoją obecnością zaszczycili nas: p. Ewa Lik – Matuła – Starszy Wizytator Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, p. Małgorzata Kwiecińska – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Chełmie, p. Joanna Litwiniuk – Kupisz – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włodawie, p. Agnieszka Walewska – Maksymiuk – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  nr 2 w Chełmie, p. Barbara Anchimowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Chełmie, p. Halina Steczuk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Żmudzi,  p. Agnieszka Zapora – p. o. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie, p. Ryszard Stawiarski, delegacje uczniów wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie, Szkoły Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie, Szkoły Podstawowej nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 2 „Akademia Małego Księcia” w Chełmie, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym, Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym, Szkoły Podstawowej w Żmudzi. Konferencję rozpoczęła swoim wystąpieniem p. dyrektor Teresa Mościcka. Następnie głos zabrali prelegenci: p. Agnieszka Walewska – Maksymiuk, p. Joanna Litwiniuk – Kupisz oraz p. Ryszard Stawiarski. Część artystyczną wypełniły przygotowane przez uczniów naszej szkoły wykonania utworów muzycznych i etiud tanecznych. Konferencję poprzedziły warsztaty dla młodzieży ze szkół naszego miasta i regionu.

Inicjatorką projektu była p. prof. Katarzyna Dobrakowska, a w organizację aktywnie włączyły się również panie prof. Dorota Mandzińska, Agnieszka Panas, Anna Sioma i Małgorzata Żebrowska – Zając. Konferencja i warsztaty przebiegły w niezwykle życzliwej i twórczej atmosferze dzięki zaangażowani uczniów: Amelii Chojnackiej z kl. I dp, Wiktorii Piątek z kl. III c, Patrycji Wilgos z kl. I eg, Laury Sappok z kl. II e, Bogumiły Szarugi z kl. I dp, Zuzanny Dzieńkowskiej z kl. I dp, Magdaleny Maksymiuk z kl. I fg, Emilii Orłowskiej z kl. I bg, Krystiana Wołoszuna z kl. I fg, Jakuba Hyjka z kl. I cg, Jakuba Dąbrowskiego z kl. I fg, Kingi Kubiny z kl. I dp, Natalii Celińskiej z kl. I cp, Wiktorii Wanarskiej z kl. I cp.

 Fot.: Agnieszka Panas


Napisz list. Zmień życie!

„Maraton Pisania Listów“ to coroczna akcja organizowana przez Amnesty International. Jej celem jest sprzeciw wobec wszelkich przejawów naruszania praw człowieka. Podczas „Maratonu 2019“ chętni pisali listy w sprawie młodych osób z dziesięciu państw, których prawa człowieka zostały złamane.

Szkolna Grupa Amnesty International kolejny raz włączyła się w to przedsięwzięcie. W auli przygotowane zostały stanowiska dla wszystkich, którzy chcieli wesprzeć swoim listem potrzebujących pomocy. Zaprezentowano też poruszające historie tegorocznych bohaterów. By zdobyć fundusze na opłacenie kosztów wysyłki, zebrano słodkości oraz inne rzeczy warte uwagi. W tym roku czarniecczycy napisali aż 1636 listów!  Gratulujemy i dziękujemy za ten akt solidarności ze skrzywdzonymi na całym świecie i równocześnie niezgody na łamanie praw człowieka.

Organizatorami tegorocznego „Maratonu“ byli zarówno uczniowie: Zuzanna Dzieńkowska z kl. I dp, Karolina Ostasz z kl. I ag, Maja Duszak, Emilia Orłowska, Wiktor Wójcicki z kl. I bg, Magdalena Puk z kl. I cg, Magdalena Maksymiuk z kl. I fg, Iwona Olech z kl. II a, Wiktoria Daniluk, Roksana Paralusz, Agnieszka Zapalska z kl. II b, Daniel Żółkiewski z kl. II c, Dominika Jakubczyk, Aleksandra Mołczan, Michał Zgórski z kl. II d, Laura Sappok z kl. II e, Julia Maja Król z kl. II g, Szymon Dmitruk, Wiktoria Piątek, Aleksandra Szczepańska z kl. III c, Karolina Demczuk z kl. III d, Dawid Bożek, Marcel Szubartowski z kl. III f, jak i nauczyciele: p. prof. Katarzyna Dobrakowska, p. prof. Agnieszka Panas, p. prof. Honorata Zakrzewska, p. prof. Małgorzata Żebrowska – Zając.

Fot.: Aleksandra Szczepańska


Międzynarodowy Dzień Tolerancji w „Czarnieckim”

„Cóż to za smutna epoka, w której łatwiej rozbić atom, niż zniweczyć uprzedzenie.” – Albert Einstein

Tolerancja oraz otwartość na wszelkiego rodzaju „inność” występują w polskim społeczeństwie najczęściej w formie deklaratywnej. Nawet pobieżna obserwacja życia społecznego pozwala dostrzec, jak bardzo Polacy są przesiąknięci niechęcią do wszelkich grup społecznych odstających od tak zwanej „średniej”, czyli mniejszości etnicznych, narodowych, seksualnych, a także do imigrantów, niepełnosprawnych, osób o niskim statusie ekonomicznym, żyjących z HIV, bezdomnych…

Brak tolerancji, ksenofobia, rasizm, przemoc motywowana nienawiścią nie są jednak wyłącznie polską domeną. Są to problemy globalne, dlatego w 1995 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustaliło, że 16 listopada będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Wybór daty nie jest przypadkowy – 16 listopada 1995 roku, tuż przed końcem Międzynarodowego Roku Tolerancji, państwa członkowskie UNESCO przyjęły „Deklarację na Temat Zasad Tolerancji”.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji jest świętem szacunku, akceptacji i uznania różnorodności kultur na świecie. Z tej okazji na całym świecie organizowane są koncerty, wykłady, akcje uliczne, flash moby czy wystawy. Członkowie Szkolnej Grupy Amnesty International w tym roku postanowili ten dzień wyeksponować, organizując 15 listopada 2019 r. rozgrywki sportowe i zabawy dla młodzieży. Był to pretekst do podkreślenia znaczenia tolerancji oraz zasad „fair play” nie tylko na boisku.

W meczach uczestniczyły drużyny klas: I dp, I dg, I ep, I eg, II e, III c. Zawody uroczyście rozpoczęła p. dyrektor Teresa Mościcka, zwracając uwagę na szczególny ich cel i charakter. Ostatecznie najlepsza okazała się ekipa klasy I eg. Uczestnicy szkolnych obchodów Dnia Tolerancji w obecności przedstawicieli wszystkich klas w czasie spotkania Samorządu Uczniowskiego otrzymali z rąk Pani Dyrektor okolicznościowe dyplomy. Wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

Organizatorami rozgrywek byli: uczniowie – Dawid Bożek z kl. III f, Zuzanna Dzieńkowska z kl. I dp, Dominika Jakubczyk z kl. II d, Mateusz Mazur z kl. III f, Aleksandra Mołczan z kl. II d, Emilia Orłowska z kl. I bg, Karolina Ostasz z kl. I ag, Marcin Paluch z kl. III c, Wiktoria Piątek z kl. III c, Laura Sappok z kl. II e, Aleksandra Szczepańska z kl. III c – oraz nauczyciele – p. prof. Katarzyna Dobrakowska, p. prof. Agnieszka Panas i prof. Aneta Wdowiak.

Fot.: Agnieszka Panas, Aleksandra Szczepańska


Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

17 października przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem,ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dzień ten poświęcony jest najuboższym jako wyraz hołdu dla ofiar nędzy na całym świecie, znak solidarności i braterstwa z najuboższymi oraz zaangażowania się w poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka. Obchody mają uświadomić opinii publicznej konieczność likwidacji ubóstwa na całym świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się, oraz zwrócić uwagę, że walka z ubóstwem stała się priorytetem na drodze rozwoju. Z tej okazji 16 października 2019 r. młodzież ze Szkolnej Rady Wolontariatu z opiekunką p. prof. Moniką Skrzypczak i Szkolnej Grupy Amnesty International pod kierunkiem p. prof. Katarzyny Dobrakowskiej połączyła siły, przygotowując poczęstunek i koncert charytatywny dla podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Chełmie. W entuzjastycznie przyjętym koncercie wystąpili: Magdalena Drzazga z kl. II f, Zuzanna Dzieńkowska z kl. I dp, Dominika Jakubczyk z kl. II d, Magdalena Maksymiuk z kl. I fg, Julia Monastyrska z kl. I dg Iwona Olech z kl. II a, Emilia Orłowska z kl. I bg, Wiktoria Piątek z kl. III c, Laura Sappok z kl. II e, Kacper Szuba z kl. II e, Julia Żółkiewska z kl. II c. Poczęstunek przygotowały: Magdalena Drzazga, Liwia Kozak z kl. I dg, Julia Monastyrska i Amelia Skowron z kl. II a.

Fot.: Katarzyna Dobrakowska


Warsztaty Szkolnej Grupy Amnesty International

4 października 2019 r. Członkowie Szkolnej Grupy Amnesty International wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez p. prof. Katarzynę Dobrakowską i p. pedagog Agnieszkę Panas. Tematem spotkania było zapoznanie z projektami i akcjami międzynarodowego ruchu Amnesty International oraz integracja grupy przed podjęciem działań w roku szkolnym 2019/2020. Warsztaty miały na celu zbliżenie uczestników poprzez zabawy i gry integracyjne. Każdy wyszedł z uśmiechem oraz pozytywną wiedzą o sobie.

Fot.: Agnieszka Panas


Listy, które ratują życie…

Jak co roku w Chełmie ruszył „Maraton Pisania Listów” Amnesty International. Już od 29 listopada 2018 r. mieszkańcy naszego miasta mogli w ten sposób pomóc więźniom sumienia i innym osobom narażonym na łamanie praw człowieka na całym świecie.

Tegoroczny „Maraton” poświęcony był obrońcom praw człowieka, którzy na całym świecie podejmują olbrzymie ryzyko. Są prześladowani, torturowani, pozbawiani wolności, a nawet zabijani tylko dlatego, że stanęli w obronie innych. Bez ich odwagi nasz świat pozbawiony byłby sprawiedliwości i równości. Potrzebują naszego wsparcia, dlatego podczas „Maratonu” pisaliśmy w obronie m. in.: Ateny Daemi, uwięzionej za wypowiadanie się przeciwko karze śmierci w Iranie, Gulzara Duishenova, walczącego o prawa niepełnosprawnych w Kirgistanie, oraz grupy osób z Kenii – Sengwer Indigenous People brutalnie wyrzuconych z ziem swoich przodków. Szczegółowy opis sylwetek osób, w sprawie których w tym roku pisaliśmy listy, znajduje się na stronie: www.amnesty.org.pl.

Maraton Pisania Listów” odbył się jednocześnie w ponad 700 miejscach w całej Polsce. Wśród uczestników akcji nie mogło zabraknąć społeczności „Czarnieckiego”. W I LO utworzono ponad 840 miejsc maratonowych. Organizatorami tegorocznego „Maratonu” byli: p. prof. Katarzyna Dobrakowska, pedagodzy – p. Agnieszka Panas i p. Małgorzata Żebrowska – Zając – oraz członkowie Szkolnej Grupy Amnesty International: Natalia Osiejuk z kl. I a, Dominika Jakubczyk z kl. I d, Iwona Olech, Laura Sappok z kl. I e, Julia Król z kl. I g, Aleksandra Stasińska z kl. II a, Gabriela Komar, Wiktoria Piątek, Martyna Rozwód, Aleksandra Szczepańska z kl. II c, Karolina Demczuk, Martyna Kowalczyk, Karolina Wytrykowska z kl. II d, Oliwia Dynysiuk z kl. II e, Dawid Bożek, Konrad Korzeniowski, Mateusz Mazur, Dominika Pruszkowska, Marcel Szubartowski, Julia Szulc z kl. II f, Mateusz Szymański z kl. III g, Natalia Pazyna z kl. III d. Od 3 do 7 grudnia napisaliśmy 1617 listów. Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy!

Nasze działania mają realny wpływ na życie ludzi z całego świata. Uwolnieni zostali Mahadin z Czadu, Taner Kılıç z Turcji i Zunar z Malezji, a policja przestała nękać Ni Yulana z Chin. W ubiegłym roku w samej Polsce napisaliśmy ponad 300 000 listów, zaś zaangażowanych w akcję było ok. 65 000 osób.

Fot.: Natalia Pazyna i Aleksandra Szczepańska


Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi – Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada na całym świecie obchodzony jest Dzień Tolerancji. W 2018 r. czarniecczycy również przyłączyli się do tego święta. Członkowie Szkolnej Grupy Amnesty InternationalDawid Bożek, Konrad Korzeniowski, Mateusz Mazur, Rafał Milichiewicz, Wiktoria Piątek, Aleksandra SzczepańskaMateusz Szymański – wraz z innymi uczniami, pod opieką nauczycieli oraz szkolnych pedagogów – p. prof. Katarzyny Dobrakowskiej, p. prof. Pauliny Skiby, p. prof. Agnieszki Panas, p. prof. Małgorzaty Żebrowskiej – Zając – przygotowali pokaz filmowy i nawiązującą do niego dyskusję o tym, czym jest tolerancja, dlaczego warto ją szerzyć oraz jak to robić na co dzień. W ramach obchodów Dnia Tolerancji opracowane zostały scenariusze na godziny wychowawcze, okolicznościowa wystawa, a także dekoracje tematyczne w postaci cytatów i zwrotów w różnych językach. W tym dniu rozbrzmiewała również muzyka nawiązująca do słowa „tolerancja”.


„Nie ma dzieci – są ludzie.” (J. Korczak). O prawach człowieka nie tylko w szkole – konferencja inicjująca nowy projekt czarniecczyków

Pamiętajmy, nie ma dzieci – są ludzie… Słowa Janusza Korczaka stanowią myśl przewodnią konferencji, która rozpoczęła cykl przedsięwzięć w naszej szkole związanych z prawami dziecka.

Stosowanie przemocy wobec dzieci jest najstraszniejszym z przestępstw, jakie może popełnić dorosły. Obojętność społeczeństwa, a w konsekwencji przyzwolenie na stosowanie przemocy wobec młodych ludzi, jest niedopuszczalna. Członkowie Szkolnej Grupy Amnesty International są zdecydowanymi przeciwnikami takich zachowań. Aby uczulić młodzież i dorosłych na ten problem zorganizowali konferencję przeciw przemocy wobec dzieci. Odbyła się ona 22 marca 2018 r. pod znamiennym tytułem „Nie ma dzieci – są ludzie.” (J. Korczak). O prawach człowieka nie tylko w szkole.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Zygmunt Gardziński – Przewodniczący Rady Miasta Chełm, Arkadiusz Kwieciński – Dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, Jolanta Gierasimiuk – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm, Stanisław Mościcki – były Zastępca Prezydenta Miasta Chełm, Joanna Jaworska i Piotr Misiura – pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, mł. asp. Agnieszka Koszuk – Janicka oraz asp. Marcin Kiczyński z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, Bożena Gałęza – terapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chełmie, Piotr Czarnecki – pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Chełmie, Bartłomiej Kolano, Inga Chwedorczuk, Jakub Semeniuk – radni Młodzieżowej Rady Miasta Chełm.

Podczas konferencji głos zabrała Teresa Kiwińska – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, zwracając uwagę na szczególne zaangażowanie czarniecczyków w edukację obywatelską oraz troskę całej naszej społeczności o budowanie wspólnoty szkolnej w oparciu o zasady tolerancji i szacunku dla bliźniego. Następnie Zygmunt Gardziński, Przewodniczący Rady Miasta Chełm, przybliżył zebranym okoliczności podjęcia przez Radę Miasta uchwały o uznania roku 2018 Rokiem Praw dziecka. Konferencję w bardzo ciekawy sposób podsumował kolejny gość – Stanisław Mościcki. W swojej wypowiedzi odniósł się do problematyki konferencji, ale zwrócił uwagę na pozytywne działania, jakie możemy podjąć w obliczu przemocy w dzisiejszych czasach. Ponadto podkreślił, jak ważne są wartości w szkole przyjaznej prawom człowieka. W dalszej części konferencji głos zabrali prelegenci: Bożena Gałęza podjęła temat tzw. stalkingu, czyli uporczywego nękania, naruszania prywatności, Piotr Czarnecki – przybliżył pojęcie „hejtu” w Internecie, które jest przejawem złości, agresji, nienawiści, nieumiejętnej krytyki, z kolei mł. asp. Agnieszka Koszuk – Janicka – wspomniała o odpowiedzialności karnej związanej ze stalkingiem i hejtem.

W konkursie „Stop przemocy wobec dzieci” zostały nagrodzone następujące prace: „Przemoc nie wyjaśnia problemów” Beaty Furtak z kl. I f, „Przemocy »NIE« mówimy, o dzieci się TROSZCZYMY” Natalii Błachni z kl. I a, „W czterech ścianach” Agnieszki Kogut z kl. I a, „Pamiętajmy” Aleksandry Sawy z kl. I f (jej praca została plakatem przewodnim konferencji).

W organizację konferencji zaangażowali się następujący uczniowie: Julia Bitner z kl. II g, Dawid Bożek z kl. I f, Paulina Karamać z kl. III a, Aleksandra Konieczna z kl. I f, Konrad Korzeniowski z kl. I f, Michał Kowalczuk z kl. I f, Bartosz Łopaciuk z kl. III b, Mateusz Mazur z kl. I f,  Wiktoria Piątek z kl. I c, Milena Seredowska z kl. II d, Aleksandra Stasińska z kl. I a, Sylwia Sulej z kl. II d, Mikołaj Wiorko z kl. III a, Adrian Woźniak z kl. III f. Pracowali oni pod kierunkiem p. prof. Katarzyny Dobrakowskiej – opiekunki Szkolnej Grupy Amnesty International oraz naszych pedagogów – Agnieszki Panas i Małgorzaty Żebrowskiej – Zając.

Fot.: Bartosz Łopaciuk


8 marca 2018 r. członkowie Szkolnej Grupy Amnesty International Paulina Karamać z kl. III a oraz Mikołaj Wiorko z kl. III a – wraz z p. prof. Katarzyną Dobrakowską w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie przeprowadzili warsztaty na temat praw dziecka. Myślą przewodnią zajęć stały się słowa Janusza Korczaka ,,Nie ma dzieci – są ludzie”. Warsztaty miały na celu uświadomić uczniom, czym są prawa dziecka i jakie są przejawy ich łamania. Uczestnicy zajęć mieli za zadanie m. in. wcielić się w rolę rodziców mających dzieci w różnych przedziałach wiekowych. Wywołało to wiele odmiennych zdań na temat zasad wychowawczych. Końcowym zadaniem było wykonanie plakatów nawiązujących do słów Janusza Korczaka.


8 Marca Szkolna Grupa Amnesty International przypomina, że  JEDNA NA TRZY KOBIETY DOŚWIADCZA W SWOIM ŻYCIU PRZEMOCY!

Stop przemocy wobec kobiet !

Przemoc wobec kobiet (Kopiowanie)

Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa to poważne naruszenia praw człowieka, godzące w prawo do życia i zdrowia, zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz dyskryminacji. Amnesty działa na rzecz zmian prawa i praktyki, by zapobiec przemocy wobec kobiet, i domaga się sprawiedliwości dla osób, które jej doświadczyły.

Polska ratyfikowała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, ma więc obowiązek jej wdrożenia. Konwencja ustanawia standardy działania władz w celu ochrony osób doświadczających przemocy i narażonych na nią.

8marca w I LO (Kopiowanie)

 Poniżej wybrane problemy

 • Definicja gwałtu powinna być oparta na braku świadomej zgody, nie sprzeciwie kobiety.
 • Przemoc ekonomiczna powinna być zdefiniowana w polskim prawie.
 • Skuteczne mechanizmy izolacji sprawców przemocy domowej powinny chronić osoby doświadczające przemocy.
 • Edukacja antydyskryminacyjna i antyprzemocowa w szkołach powinny być filarem systemu przeciwdziałania przemocy.

 Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Konwencji.


Napisz list, podpisz petycję, tweetuj…

„Jakiekolwiek działanie podejmiesz w ramach Maratonu Pisania Listów, Twoje słowa będą stać na straży praw ludzi na całym świecie”. Taki cel przyświecał dyrekcji, nauczycielom, uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego oraz zaproszonym gościom, gdy po raz czwarty mogliśmy pomóc więźniom sumienia i innym osobom narażonym na łamanie praw człowieka na całym świecie. Akcja pisania listów, organizowana przez Amnesty International, odbywa się co roku w okolicach 10 grudnia, kiedy świętujemy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Podczas Maratonu Pisania Listów w naszej szkole gościliśmy Stanisława Mościckiego – Zastępcę Prezydenta Chełma, Augustyna Okońskiego – Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm, Jarosława Kapelusznego – Dyrektora Instytutu Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie i Bożenę Tokarczuk – pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Aby uwrażliwić uczestników Maratonu, młodzież wcieliła się w role poszczególnych bohaterów, opowiadając historię ich życia. Odbył się też pokaz filmów poświęcony tegorocznym bohaterom.

Wierzymy w to, jak co roku, że nasze listy potrafią zmienić sytuację osób, w sprawie których je piszemy. Maraton Pisania Listów to akcja, podczas której jednoczymy się w walce o prawa człowieka na całym świecie. Taka forma okazuje się naprawdę skuteczna. Co roku po Maratonie Amnesty International otrzymuje tzw. „Dobre Wiadomości” – informacje o pozytywnym rozwoju wydarzeń, uwolnieniu osadzonych, udzieleniu im pomocy medycznej lub przeprowadzeniu sprawiedliwego procesu sądowego. W tym roku, również wierząc w skuteczność takich działań, wspólnie napisaliśmy 2170 listów!

Tegoroczny Maraton poświęcony był obrońcom praw człowieka, którzy na całym świecie podejmują olbrzymie ryzyko i walczą o nasze prawa. Są prześladowani, torturowani, pozbawiani wolności, a nawet zabijani – tylko dlatego, że stanęli w obronie innych. Bez ich odwagi nasz świat pozbawiony byłby sprawiedliwości i równości. Potrzebują naszego wsparcia, dlatego podczas Maratonu mogliśmy pisać między innymi w obronie Ruchu Milpah z Hondurasu, ryzykującego życiem w obronie swojej ziemi.

Chcemy świata wolnego od dyskryminacji, w którym podczas konfliktów zbrojnych ofiary znajdują się pod ochroną, a winni naruszeń praw człowieka są osądzeni. Dzięki przynoszącym rezultaty badaniom, rzecznictwu, kampaniom, akcjom i edukacji udaje się oddać oprawców w ręce sprawiedliwości, zmienić opresyjne prawa i uwolnić ludzi więzionych za wyrażanie swojego zdania.


Warsztaty na temat agresji słownej dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Chełmie

30 listopada w Gimnazjum Nr 1 w Chełmie odbyły się warsztaty: „Czym jest mowa nienawiści i jak ją rozpoznać?”. Uczestniczyli w nich uczniowie 7 klasy szkoły podstawowej oraz klas 1 – 3 gimnazjum.

Hejt, mowa nienawiści, przestępstwa z nienawiści – to określenia, z którymi często spotykamy się, przeglądając prasę, czytając wiadomości internetowe czy oglądając programy informacyjne. Zajęcia, przygotowane przez Szkolną Grupę Amnesty International, miały uświadomić, jakie niebezpieczeństwo kryje się w nienawistych słowach, które często przeradzają się w czyn. Celem warsztatów było zrozumienie znaczenia terminu „mowa nienawiści”, a także przedstawienie sposobów reagowania na tego typu sytuacje. Wyświetlone młodzieży filmy Amnesty International o słownej agresji skłoniły uczestników zajęć do dyskusji. Uczniowie wypisywali przykłady słów, które warto mówić każdego dnia innym ludziom. Wykonali też plakaty przeciw mowie nienawiści: „Zrozum, nim osądzisz”, „Poznaj, zanim ocenisz”, „Stop mowie nienawiści”, „Razem przeciw mowie nienawiści”.

Zajęcia prowadziły: opiekunka Szkolnej Grupy Amnesty International – p. prof. Katarzyna Dobrakowska oraz członkinie grupy – Oliwia Basaj, Natalia Janiczuk, Milena Seredowska i Aleksandra Starzomska.


Warsztaty z edukacji praw człowieka w Akademii Małego Księcia

29 listopada 2017 r. odbyły się warsztaty z edukacji praw człowieka w Akademii Małego Księcia. Udział wzięli uczniowie piątej klasy. Tematyka związana była z problematyką bullyingu i dyskryminacji w szkole. Młodzież została zapoznana ze zjawiskami, które wpływają negatywnie na całą społeczność szkolną. Prezentacji zagadnienia towarzyszył film, który stał się pretekstem do rozmowy na temat agresji i przemocy. Warsztaty przybliżyły uczniom, jakie są ich prawa i jak ich bronić. Dowiedzieli się też, jak reagować na bullying i dyskryminację oraz do kogo zgłaszać problem. Podsumowaniem warsztatów była nauka piosenki o prawach człowieka. Zajęcia przygotowały i prowadziły: opiekunka Szkolnej Grupy Amnesty Internationalp. prof. Katarzyna Dobrakowska oraz członkowie grupy – Paulina Karamać (koordynator), Oliwia Basaj, Natalia Janiczuk i Milena Seredowska.


Kampania #NIEnawiść – przekaz:

 • Każdy człowiek ma prawo do bezpieczeństwa i życia wolnego od przemocy i dyskryminacji.
 • Chcemy żyć w społeczeństwie opartym na empatii, szacunku i otwartości, w którym możemy czuć się dobrze i bezpiecznie.
 • Mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści mogą dotknąć każdą osobę i jej bliskich.
 • Hejt i mowa nienawiści ranią inne osoby, ale są niebezpieczne przede wszystkim dlatego, że prowadzą do przemocy motywowanej uprzedzeniami.

16 listopada 2017 r. w naszej szkole odbyła się fotoakcja: „Mój osobisty manifest przeciwko nienawiści”, zorganizowana przez członków Szkolnej Grupy Amnesty International oraz uczniów klasy I f. W akcję włączyli się też nasi pedagodzy – p. Małgorzata Żebrowska – Zając oraz p. Agnieszka Panas. Przedsięwzięcie związane było z Międzynarodowym Dniem Tolerancji, który obchodzony jest 16 listopada, i było formą apelu młodych ludzi  o poszanowanie różnorodności, otwartości, empatii. Protestujemy w ten sposób przeciwko wulgaryzmom, z którymi coraz częściej spotykamy się w naszym życiu, przeciwko publicznemu znieważaniu lub nawoływaniu do przemocy lub nienawiści skierowanej przeciwko innym z powodu koloru skóry, pochodzenia etnicznego lub narodowego, wyznania lub bezwyznaniowości, światopoglądu, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, płci, niepełnosprawności czy statusu społeczno – ekonomicznego. Nad przebiegiem akcji czuwała opiekunka Szkolnej Grupy Amnesty International – p. prof. Katarzyna Dobrakowska.

Fot.: Michał Kowalczuk

Powrót