MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Szkolna Grupa Praw Człowieka

amnesty

Edukacja praw człowieka (ang. HRE – Human Rights Education) to nauczanie o źródłach, podstawowych dokumentach i istocie praw człowieka, jak również edukacja na rzecz tych praw.

Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem walczącym o przestrzeganie praw człowieka na całym świecie.

To organizacja:

 • międzynarodowa – działa w ponad 140 krajach, zrzeszając ponad 1,5 miliona osób,
 • bezstronna – w swojej działalności nie odwołuje się do żadnej religii czy ideologii,
 • niezależna – od jakiegokolwiek państwa bądź rządu, utrzymując się ze składek członków i ofiarności publicznej.

Amnesty International powstała w 1961 roku z inicjatywy brytyjskiego prawnika Petera Benensona, który podjął akcję w obronie dwóch portugalskich studentek, aresztowanych na 7 lat więzienia za wzniesienie toastu za wolność.

W 1977 roku Amnesty International została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla.

Wizją Amnesty International jest świat, w którym każdemu człowiekowi przysługują prawa zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych uznanych międzynarodowych standardach praw człowieka. Aby urzeczywistnić tę wizję, Amnesty International podejmuje działania, zmierzające do przeciwstawiania się poważnym naruszeniom prawa każdego człowieka do fizycznej i psychicznej integralności, do wolności sumienia i wypowiedzi oraz do traktowania wolnego od dyskryminacji.

Z historycznego punktu widzenia główne cele działań Amnesty International wyglądają następująco:

 • uwolnienie wszystkich więźniów sumienia – osób więzionych za swoje przekonania, narodowość, religię, płeć, pochodzenie, kolor skóry, język, status ekonomiczny, urodzenie lub z innych powodów, którzy w swoich działaniach nie stosowali przemocy ani nie nawoływali do jej stosowania,
 • zapewnienie wszystkim więźniom politycznym bezzwłocznego i rzetelnego procesu sądowego,
 • zniesienie kary śmierci, tortur oraz innych form okrutnego, nieludzkiego bądź poniżającego traktowania,
 • położenie kresu pozasądowym egzekucjom oraz „zaginięciom”,
 • walka z bezkarnością poprzez pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców naruszeń praw człowieka zgodnie ze standardami międzynarodowymi.

Główną metodą działań Amnesty International jest pisanie listów. Członkowie Amnesty International na całym świecie wysyłają listy, e-maile, faksy oraz telegramy w obronie konkretnych osób, wobec których władze dopuściły się naruszenia ich praw.

W Polsce Amnesty International działa od 1990 roku. Jednym z jej zadań jest rozwój edukacji na rzecz praw człowieka.

◊ ◊ ◊

Szkolna Grupa Amnesty International (od 1 września 2020 r. Szkolna Grupa Praw Człowieka) została zarejestrowana 9 kwietnia 2014 r. przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.

Do jej zadań i celów należą:

 • upowszechnianie wiedzy o podstawowej roli praw człowieka, wypływających z „przyrodzonej godności każdej osoby ludzkiej”,
 • kształtowanie postaw zrozumienia, empatii oraz troski o nasze wspólne prawa
 • rozwijanie w oparciu o prawa człowieka środowiska szkolnego
 • budowanie szkolnej samorządności, a dzięki temu społeczeństwa obywatelskiego
 • uwrażliwianie uczniów oraz nauczycieli na problemy nietolerancji i agresji w szkole
 • pokazywanie aktywnych metod rozwiązywania szkolnych problemów.

Zapraszamy do współpracy ze Szkolną Grupą Praw Człowieka wszystkich, którzy chcieliby dokonywać cennych zmian w środowisku szkolnym i lokalnym w obronie praw człowieka. Można też zostać naszym sympatykiem (nie będąc członkiem ani Grupy, ani Amnesty International) i włączać się w realizację projektów, tak by wspomagać działania edukacyjne i działalność Grupy.

Założycielka i opiekunka Szkolnej Grupy Amnesty International
Katarzyna Dobrakowska (Koziak)


Jesteśmy też na Instagramie. [ZOBACZ]


AKTUALNOŚCI


Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie

„Ludzkość musi położyć kres wojnie, bo inaczej wojna położy kres ludzkości”. Słowa Johna Fitzgeralda Kennedy’ego wydają się, zwłaszcza dzisiaj, niepokojąco aktualne. Minione stulecie szczególnie naznaczone było różnymi konfliktami zbrojnymi, w które zaangażowany był cały świat. Naiwnie wierzono, że wiek XXI może okaże się wolny od wojen. Niestety, ludzka skłonność do okrutnej rywalizacji w połączeniu z rozwojem technologicznym przynosi nowe ofiary przemocy i barbarzyństwa. Widać to wyraźnie w ostatnich dniach, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę.

Liczba ofiar wśród ludności cywilnej, a zwłaszcza dzieci, jest przerażająca. Podczas konfliktów zbrojnych dochodzi do aktów przemocy, wobec których szczególnie bezbronne są kobiety oraz dzieci. Na całym świecie ponad pół miliona dziewczynek i chłopców poniżej osiemnastego roku życia zostało zmuszonych do uczestnictwa w wojnie – czy to jako żołnierze bezpośrednio walczący z wrogiem, czy jako członkowie formacji pomocniczych. Wielu z nich musiało opuścić swoje domy i ojczyznę, szukając schronienia na terenach nieobjętych wojną. Konflikty zbrojne mają negatywny wpływ na dzieci, zwłaszcza ich psychikę. „Kultura pokoju zostanie zbudowana wtedy, gdy obywatele całego świata zrozumieją nurtujące ich problemy globalne, zdobędą umiejętności rozwiązywania konfliktów i walki o sprawiedliwość bez używania przemocy, zaczną żyć zgodnie z międzynarodowymi standardami praw człowieka i równości, docenią różnorodność kulturową i okazywać będą szacunek Ziemi oraz sobie nawzajem. Uzyskać to można tylko poprzez systematyczną edukację na rzecz pokoju.” – w haskim apelu o pokój najważniejszym postulatem jest podejmowanie konkretnych działań antywojennych. Nie da się osiągnąć tego celu bez zmiany mentalności ludzkiej. Wymaga to wysiłków edukacyjnych. Jak to zauważył Mahatma Gandhi – „Jeśli mamy zaprowadzić na świecie pokój, musimy zacząć od dzieci.”. Pokojowe rozwiązywanie konfliktów nie jest wrodzoną cechą człowieka – trzeba ją w sobie kształtować i praktykować już od najwcześniejszych lat, przygotowując do życia w wolnym społeczeństwie w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości oraz przyjaźni.

Nieprzypadkowo Dzień Pokoju na Świecie łączy się dziś z Dniem Praw Kobiet. Członkowie Szkolnej Grupy Praw Człowieka życzą wszystkim Kobietom naszej szkolnej społeczności zdrowia, pokoju, niekończącej się nadziei oraz sił w zmaganiach z nie zawsze przychylną rzeczywistością.


Maraton Pisania Listów, czyli czarniecczycy w walce o prawa człowieka

Każdemu z nas z samego faktu bycia człowiekiem przysługują pewne przywileje, np. prawo do życia czy edukacji, wolność słowa. Wszystkie prawa i wolności wynikają z godności jednostki ludzkiej każdego człowieka. „Czyń innym tak, jak chciałbyś, żeby oni czynili tobie” – od tysiącleci zasada ta wydaje się być gwarancją ładu zarówno moralnego jak i społecznego. Niestety, wciąż trzeba walczyć o sprawiedliwość czy człowieczeństwo. Zaledwie sto lat temu w Stanach Zjednoczonych uchwalono 19. poprawkę Konstytucji dającą kobietom prawo do głosowania, a stosunkowo niedawno zakończyła się legalna segregacja rasowa i dyskryminacja.

Co roku organizacja pozarządowa – Amnesty International – zajmująca się łamaniem praw jednostki ludzkiej organizuje największą globalną akcję na rzecz praw człowieka – „Maraton Pisania Listów”. W czasie jej trwania na całym świecie miliony osób łączą siły, aby wspólnie wysyłać apele listowne do władz i wyrazy solidarności w sprawach kilku konkretnych osób, których prawa zostały naruszone. Od lat członkowie Szkolnej Grupy Praw Człowieka  organizują Maraton również w naszym liceum. Od 6 grudnia 2021 roku czarniecczycy protestowali przeciwko niesprawiedliwości, z którą muszą się mierzyć bohaterowie tegorocznej edycji: Mikita Zalatarou z Białorusi (szesnastolatek oskarżony o rzucenie koktajlu Mołotowa w stronę dwóch funkcjonariuszy w trakcie protestu; przetrzymywany w odosobnieniu i torturowany; skazany na pięć lat pozbawienia wolności), Wendy Galarza z Meksyku (postrzelona podczas protestów przeciwko przemocy wobec kobiet), Bernardo Caal Xol z Gwatemali (więziony za udział w kampanii przeciwko zniszczeniu rzeki Cahabón), Zhang Zhan z Chin (uwięziona za ujawnienie prawdy o wybuchu epidemii Covid-19 w Wuhan), Rung Panusaya z Tajlandii (22-letnia aktywistka zagrożona dożywociem za nawoływanie do wolności i demokracji w swoim kraju), Imoleayo Michael z Nigerii (zagrożony więzieniem za udział w protestach przeciwko działaniom the Special Anti-Robbery Squad – oddziału specjalnego policji do zwalczania napadów i rabunków – oraz SARS – jednostki policyjnej znanej z brutalności), Anna Sharyhina i Vira Chemygina z Ukrainy (atakowane za obronę praw kobiet i LGBTI), Mohamed Baker z Egiptu (prawnik fałszywie oskarżony o terroryzm i uwięziony za obronę praw człowieka w swojej ojczyźnie), Ciham Ali z Erytrei (zaginiona od ponad ośmiu lat, w wieku 15 lat schwytana przez władze podczas próby opuszczenia kraju), Janna Jihad z Izraela (zagrożona śmiercią za ujawnianie rasizmu piętnastoletnia Palestynka mieszkająca na Zachodnim Brzegu okupowanym przez Izrael).

Finał tegorocznej akcji przypadł 10 grudnia w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Zaproszenie organizatorów przyjęły p. Dorota Choma – Okoń – Inspektor Departamentu Oświaty Urzędu Miasta Chełm, p. dr Iwona Lasek – Surowiec – pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz p. Iwona Janeczek – wicedyrektor szkoły. Prezentację tegorocznych bohaterów Maratonu poprzedziły materiały edukacyjne. Urozmaiceniem spotkania były występy szkolnego zespołu muzycznego. Ponadto członkowie Szkolnej Grupy Praw Człowieka zorganizowali kiermasz, z którego dochód przeznaczony był na zakup znaczków pocztowych. Uczestnikom akcji udało się zapisać 868 białych kartek. Nie były to jednak wyłącznie słowa. Stały za nimi autentyczna troska o skrzywdzonych, ale także nadzieja. Obojętność na krzywdę innych jest niejako przyzwoleniem na rozprzestrzenianie się nienawiści. Jedynym sposobem na skuteczne zwalczanie zła jest reakcja.

Członkowie Szkolnej Grupy Praw Człowieka wyrażają wdzięczność wszystkim zaangażowanym w akcję oraz za każdy napisany list.

Tegoroczny Maraton Pisania Listów zorganizowali pod kierunkiem p. Katarzyny Dobrakowskiej: Patrycja Bas z kl. III cg, Emilia Będziejewska z kl. III dp, Dominik Bronisz z kl. I d, Amelia Chojnacka z kl. III dp, Jakub Dąbrowski z kl. III fg, Zuzanna Dzieńkowska z kl. III dp, Małgorzata Gaj vel Demczuk z kl. I d, Patrycja Gaj vel Demczuk z kl. II b, Karolina Haponiuk z kl. III dp, Oskar Maksymiuk z kl. I c, Justyna Kaczmarska z kl. III bg, Dominika Krój z kl. III dp, Magdalena Maksymiuk z kl. III fg, Maja Mękal z kl. II c, Emilia Orłowska z kl. III bg, Karolina Ostasz z kl. III ag, Julia Ostrowska z kl. II c, Małgorzata Popielnicka z kl. III bg, Bartłomiej Przebierowski z kl. I d, Klaudia Puczkowska z kl. III dp, Magdalena Puk z kl. III cg, Urszula Ryl z kl. II b, Izabela Skierewska z kl. III cp, Bogumiła Szaruga z kl. III dp, Wiktoria Wdowiak z kl. II c, Krystian Wołoszun z kl. III fg oraz p. Katarzyna Hauber.

Fot.: Patrycja Gaj vel Demczuk, Marzena Postój


„Każdy z nas jest inny” – warsztaty nt. tolerancji

19 listopada 2021 r. członkinie Szkolnej Grupy Praw Człowieka — Aleksandra Dziaduszyńska i Julia Kamińska z klasy II b – zorganizowały dla uczniów klasy I d warsztaty dotyczące tolerancji. Zajęcia stały się doskonałą okazją także do integracji zespołu klasowego. Uczestnicy warsztatów wymienili się swoimi spostrzeżeniami nt. zrozumienia i samoakceptacji, źródeł ich braku oraz działań, jakie można podjąć, aby przeciwdziałać nietolerancji czy tzw. „hejtowi”. Dzięki wymagającym kreatywności i zaangażowania zadaniom uczniowie mogli nieco lepiej poznać samych siebie – zarówno pozytywne jak i negatywne cechy charakteru. Opiekę merytoryczną nad przedsięwzięciem sprawowała p. Katarzyna Dobrakowska.

Fot.: Patrycja Gaj vel Demczuk


Stop przemocy i nękaniu!

4 listopada po raz pierwszy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy i Nękaniu. Członkowie Szkolnej Grupy Praw Człowieka: Amelia Chojnacka, Zuzanna Dzieńkowska, Bogumiła Szaruga i Kinga Oszust z kl. III dp wraz ze swoim opiekunem – p. Katarzyną Dobrakowską5 listopada 2021 r. przygotowali więc z myślą o uczniach klasy I d warsztaty jako element zajęć profilaktycznych. Stanowiły one jedynie uzupełnienie innych działań wychowawczych. Służyły analizie doświadczeń uczestników związanych z agresją rówieśniczą o charakterze bullyingu. Miały też na celu umożliwić poznanie mechanizmów psychologicznych i społecznych, które działają na ludzi, w sytuacji gdy pojawia się agresja o charakterze bullyingu. Czym jest „bullying” (mobbing)? Najczęściej mamy z nim do czynienia w sytuacji, gdy nie jednostka, lecz grupa źle traktuje jedną osobę. Zachowania przemocowe stają się bullyingiem, kiedy do nierównowagi sił i intencjonalności zachowań przemocowych dochodzi jeszcze powtarzalność i uporczywość – jedna osoba rani lub poniża drugą swoim zachowaniem albo słowami, czyni to specjalnie, jej zachowanie powtarza się, a osoba raniona nie jest w stanie go zatrzymać, stosujący bullying ma władzę i przewagę, dodatkowo sprawiając, że osoba doświadczająca myśli o sobie źle. Bullying jest szczególnym rodzajem przemocy, polegającym na długotrwałym nękaniu, tyranizowaniu, napastowaniu, osaczaniu. Szczególną jego formą jest bullying relacyjny (emocjonalny). Występuje on bez użycia słów i kontaktu fizycznego – jest najtrudniejszy do rozpoznania i w opiniach skrzywdzonych najbardziej raniący. Nie pozostawia ran na zewnątrz, ale zadaje ból od środka, sprawia, że dotknięta osoba zaczyna źle myśleć o sobie. Przykładami takiego traktowania są: wrogie gesty, miny, celowe wykluczanie kogoś z grupy, niezauważanie, pomijanie, izolacja, manipulowanie związkami przyjaźni. Wszyscy zaangażowani w proces bullyingu doświadczają jego konsekwencji wcześniej czy później. Wpływa on bowiem negatywnie na całą społeczność szkolną i świadczy o zaburzonych relacjach w szkole. Wszyscy czują się źle, a atmosfera pozostawia wiele do życzenia pod względem bezpieczeństwa. Ponieważ I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, uczestniczące w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Stop Bullying! A human rights based approach to tackling discrimination in schools”, w 2016 roku otrzymało tytuł „Szkoły Przyjaznej Prawom Człowieka”, w dalszym ciągu chcemy promować prawa człowieka jako integralną część życia szkoły oraz jej najbliższego otoczenia. Z pewnością ma to wpływ na zainteresowanie problemami bliźniego, kształtuje umiejętność planowania działań lokalnych, skłania do odważnego wyrażania własnych opinii, a także aktywnego współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

Jeśli czujesz, że masz do czynienia z bullyingiem, nie zwlekaj, zgłoś sprawę osobie, która Cię wysłucha i pokieruje dalszymi Twoimi działaniami. Może to być wychowawca, opiekun Szkolnej Grupy Praw Człowieka, rodzic, pedagog czy psycholog, kolega lub koleżanka. Reaguj!


Przemoc domowa i cyberprzemoc

W ramach projektu „Przeciw przemocy”, realizowanego przez Szkolną Grupę Praw Człowieka, 28 maja 2021 r. odbyły się kolejne spotkania uczniów klas II cp i II dp z policjantką mł. asp. Katarzyną Kaszubą na temat cyberprzemocy i cyberprzestępczości, jak również przemocy domowej. Zajęcia zorganizowały p. Katarzyna Dobrakowska – opiekun Grupy i p. Agnieszka Panas – pedagog. Efektem spotkania jest apel jednej z uczestniczek – Amelii Chojnackiej z klasy II dp:

„Obecna sytuacja spowodowana globalną epidemią COVID-19 kosztuje nas wszystkich dużo stresu. Przyćmiewa ona również wiele spraw, o których nie można milczeć. Jedną z nich jest wyjątkowo ważny w tym okresie temat przemocy domowej i cyberprzemocy. Przez izolację, którą spowodowała epidemia, wiele osób zmuszonych jest ciągle przebywać pod jednym dachem ze swoim oprawcą. Jest to życie w ciągłym stresie i oczekiwaniu na zagrożenie z jego/jej strony. Ważne jest, abyśmy pamiętali, że przemoc nie objawia się tylko w postaci pobić. Przemocą jest również upokarzanie, zmuszanie do zbliżeń intymnych, gnębienie czy presja ekonomiczna.

PRZEMOC SEKSUALNA

To nie tylko seks bez obustronnej zgody. To też wymuszanie stosunku przez szantaż, dotykanie miejsc intymnych bez zgody drugiej osoby, upublicznianie lub grożenie upublicznieniem zdjęć czy nagrań intymnych, zmuszanie do oglądania pornografii oraz stosowanie określeń o charakterze seksualnym w poniżający sposób.

PRZEMOC PSYCHICZNA

Wszelkie działania mające na celu obniżenie poczucia własnej wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu, odbieranie poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem: grożenie, szantażowanie, poniżanie, izolowanie, zabranianie opuszczania domu, pozbawianie prywatności czy uniemożliwianie podejmowania własnych decyzji.

PRZEMOC EKONOMICZNA

Jej celem jest utrzymanie dominacji i kontrolowanie przez zależność finansową (np. gdy jeden z partnerów pracuje, a drugi zajmuje się domem) – wydzielanie pieniędzy, uporczywe kontrolowanie i rozliczanie wydatków, odbieranie dochodów, zakazywanie podjęcia pracy, uniemożliwianie korzystania ze wspólnego majątku czy zmuszanie do podpisywania rozmaitych pełnomocnictw i umów. Zaniedbanie również jest formą przemocy ekonomicznej.

PRZEMOC FIZYCZNA

Najbardziej znany w społeczeństwie przejaw przemocy. Poza tymi bardzo oczywistymi działaniami, takimi jak bicie, policzkowanie, ciągniecie za włosy, to również odmawianie koniecznej pomocy medycznej, jedzenia, picia, snu, zmuszanie do zażywania narkotyków, alkoholu lub innych substancji odurzających. Każda jej postać jest zła i trzeba na nią reagować. Skala problemu jest ogromna. 1/3 kobiet doświadcza przemocy ze względu na płeć. Jak podaje Amnesty International, średnio 39% kobiet w Unii Europejskiej wskazało, że znają w kręgu swojej rodziny i przyjaciół kobiety, które doświadczają przemocy w rodzinie. Pamiętajmy jednak, że nie wolno bagatelizować przemocy wobec mężczyzn. Kobiety również dopuszczają się gwałtów i innych aktów prześladowania.

Świat internetu, do którego przenieśliśmy wiele aspektów naszego życia, także jest pełen przemocy. Pamiętajmy, że w sieci nie jesteśmy anonimowi i odpowiednie służby mogą nas namierzyć. Wszelkie informacje czy zdjęcia, które wrzucamy do internetu, pozostają tam na zawsze, a ich usunięcie z naszej tablicy niewiele zmieni. Do cyberprzemocy możemy zaliczyć niefizyczne przejawy przemocy psychicznej i seksualnej. Trzeba jednak uwzględnić również “haking” (włamywanie się do baz danych lub sieci internetowych).

Przemoc w każdej postaci to poważny problem dla jej ofiar. Nie milcz więc, gdy słyszysz lub widzisz, że ktoś jej doświadcza. Kiedy słyszysz coś niepokojącego na przykład u sąsiadów, pamiętaj: przemoc to nie „ich sprawa”, a problem nas wszystkich!

Let’s start the change!

Fot.: Katarzyna Dobrakowska i Agnieszka Panas


Rozmawiać, edukować, pomagać, czyli jak reagować na przemoc?

19 kwietnia 2021 r. na platformie Google Meet odbyły się warsztaty dotyczące przemocy. Organizatorami przedsięwzięcia byli członkowie Szkolnej Grupy Praw Człowieka: Michał Zgórski oraz Aleksandra Mołczan. Uczestnikami byli pozostali członkowie grupy oraz opiekunki: p. Katarzyna Dobrakowska i p. Agnieszka Panas. Prowadzący zachęcili do interaktywnego stworzenia regulaminu dobrych warsztatów, a następnie uczestnicy wykonali test dotyczący przemocy domowej oraz mapę myśli. Celem tych działań było uświadomienie skali problemu, a także możliwych metod zapobiegania i reagowania na kwestie przemocy w rodzinie. Podane uczestnikom liczby zaskakiwały i zmuszały do refleksji. Następnie wyświetlony został film pt. „Historia Jaśka”, uświadamiający zebranym, że problem przemocy w rodzinie nie może być ignorowany. Kolejna część warsztatów poświęcona była cyberprzemocy oraz higienie pracy przed komputerem. Na koniec został zaprezentowany kolejny szokujący film, który stanowił przestrogę przed korzystaniem z telefonu komórkowego w nieodpowiednich miejscach. Warsztaty zagwarantowały nie tylko ciekawe przeżycia i doświadczenia, ale również dostarczyły cennej wiedzy nt. sposobów reagowania na różne problemy naszej niełatwej codzienności.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej materiałami warsztatowymi.

Przemoc w rodzinie i w sieci

O przemocy w rodzinie


O wpływie pandemii na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Z inicjatywy Szkolnej Grupy Praw Człowieka, w ramach projektu: „Czarniecczycy przeciw przemocy”, 15 marca 2021 r. w murach naszej szkoły przeprowadzony został wywiad z dyrektorem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włodawie – p. Joanną Litwiniuk – Kupisz oraz psychologiem –  p. Magdaleną Bondarczuk, który dotyczył wpływu izolacji na psychikę dzieci i młodzieży. W czasie rozmowy poruszone zostały takie tematy jak: brak kontaktu z rówieśnikami, obniżenie koncentracji i motywacji podczas nauki zdalnej, a także przemoc domowa. Wywiad przygotowały i przeprowadziły Zuzanna Dzieńkowska oraz Bogumiła Szaruga z kl. II dp. Jego wersję filmową nagrała Emilia Orłowska z kl. II bg. Wywiad wkrótce udostępniony zostanie wychowawcom, którzy mogą wykorzystać materiał w czasie godzin wychowawczych. Nad formą i przebiegiem wywiadu czuwały p. Agnieszka Panas i p. Katarzyna Dobrakowska.

Fot.: Agnieszka Panas


„Czarniecczycy przeciw przemocy”

W ramach projektu: „Czarniecczycy przeciw przemocy” z inicjatywy Szkolnej Grupy Praw Człowieka 10 marca 2021 r. rozpoczął się cykl spotkań związanych z cyberprzemocą i przemocą domową. Ze względu na bezpieczeństwo oraz obostrzenia epidemiczne uczniowie klas I c i I b spotkali się z mł. asp. Katarzyną Kaszubą oraz sierż. Angeliką Głąb – Kunysz z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Chełmie na zajęciach online. Celem spotkania było podniesienie świadomości wśród młodzieży w zakresie zagrożeń oraz skutków, jakie niosą ze sobą hejt, agresja i przemoc rówieśnicza czy przemoc domowa. Są to tematy bardzo aktualne, ważne, a nawet niezbędne, aby utrzymać standardy bezpiecznej komunikacji w dobie rozwoju technologii. Zajęcia, które zorganizowały p. Katarzyna Dobrakowska i p. Agnieszka Panas, miały pomóc uczniom w ograniczeniu niebezpieczeństw, na jakie mogą się natknąć w wirtualnym świecie. Kompromitujące materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia, nagrane na telefon komórkowy filmiki docierają za pomocą sieci do wielu osób. Jeśli cyberprzemocą zostanie dotknięta osoba wrażliwa, może to spowodować u niej głębokie problemy psychiczne. W trakcie zajęć ich uczestnicy obejrzeli też film przedstawiający zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu oraz konkretne przypadki przestępstw. Zapoznali się z najczęstszymi formami cyberprzemocy. Na koniec uczniowie mieli czas na zadawanie pytań. Poruszono również tematykę związaną z przemocą domową, szczególnie w trudnych dzisiaj czasach izolacji. Panie policjantki omówiły zasady bezpiecznego korzystania z Internetu tak, aby nie stać się ofiarą przestępstwa, radziły, jak postąpić, będąc świadkiem takiej formy przemocy, oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci.

Ofiary lub świadkowie cyberprzemocy powinni szukać wsparcia – porozmawiać z rodzicami, pedagogiem, wychowawcą bądź inną osobą dorosłą. Razem łatwiej rozwiązać problem. Dobrym rozwiązaniem jest również kontakt z profesjonalistami, np. konsultantami helpline.org.pl (tel. 800 100 100).

Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych – internetu. Problem ten dotyczy wielu dzieci i młodzieży. W Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów! Do działań określanych jako cyberprzemoc zalicza się m.in.:

 •  wyzywanie, straszenie poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu,
 • robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody,
 • publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają,
 • podszywanie się pod kogoś w sieci.

Cyberprzestępczość – w polskim prawie brak jest jednolitej jej definicji. Pojęcie to obejmuje wszystkie rodzaje przestępstw, do których popełnienia użyto Internetu i które zaistniały w cyberprzestrzeni.

 Przemoc w rodzinie jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, osób wspólnie zamieszkujących bądź gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u dotkniętych przemocą.

 „Niebieska Karta” jest dokumentem służbowym wypełnianym przez funkcjonariusza policji, pracownika ośrodka pomocy społecznej bądź komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciela służby zdrowia lub placówki oświaty w przypadku powzięcia informacji o podejrzeniu stosowania przemocy w rodzinie i służy dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie.

 Ośrodki udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą domową:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8, tel. 82 565 82 59, 82 564 22 50

Zespół Interdyscyplinarny przy MOPR Chełm – tel. 604 896 617

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chełmie, ul. Wolności 20, tel. 82 564 07 07  , www.oik-chelm.cba.pl, e-mail: oikchelm@op.pl

Gminne ośrodki pomocy społecznej i funkcjonujące przy nich zespoły interdyscyplinarne

e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl

www.niebieskalinia.pl

Pamiętajmy!

 • Cyberprzemoc to przemoc przy użyciu mediów elektronicznych, głównie Internetu i telefonów komórkowych.
 • Najczęstsze formy cyberprzemocy to obrażanie, wyzywanie i poniżanie przy pomocy Internetu, fotografowanie i filmowanie bez czyjejś zgody oraz publikowanie tych materiałów w sieci, a także podszywanie się pod kogoś.
 • Skutki dla ofiar cyberprzemocy bywają często bardzo bolesne.
 • Nie należy bagatelizować żadnych podejrzeń cyberprzemocy i najlepiej od razu zgłaszać ją na policję.

Wszystkim Kobietom w dniu Ich święta

„Nauczyłam się doceniać każdy dzień, kiedy stałam się dojrzałą kobietą. A stałam się nią, kiedy zaczęłam sama sobie wyznaczać cele, a nie przyjmować biernie, co przyniesie los.’’ – Dorota Katende

Członkowie Szkolnej Grupy Praw Człowieka życzą wszystkim Kobietom naszej szkolnej społeczności zdrowia, pomyślności i realizacji swoich życiowych planów, sił w zmaganiach z nie zawsze przychylną rzeczywistością, jak najmniej zmartwień oraz niekończącej się nadziei. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia życzeń w formie filmowej. Przygotowały je Emilia Będziejewska z kl. II dp, Zuzanna Dzieńkowska z kl. II dp, Karolina Haponiuk z kl. II dp, Justyna Kaczmarska z kl. II bg, Dominika Król z kl. II dp, Emilia Orłowska z kl. II bg, Karolina Ostasz z kl. II bg, Małgorzata Popielnicka z kl. II bg, Klaudia Puczkowska z kl. II dp, Bogusia Szaruga z kl. II dp, Magdalena Maksymiuk z kl. II fg pod kierunkiem p. Katarzyny Dobrakowskiej i p. Agnieszki Panas.

Członkowie Szkolnej Grupy Praw Człowieka nie zapomnieli o kobietach także w organizowanych przez siebie  w czasie II Tygodnia Humanisty przedsięwzięciach. Uczennice klasy II cp przygotowały prezentację pt. „Żywioł kobiet, czyli o znanych współczesnych polityczkach”. Nie zabrakło też dyskusji na temat filmu „STOP kobietobójstwu” z kanału CPK Centrum Praw Kobiet. Julia Malec z kl. II bg napisała nawet okolicznościowe opowiadanie, do którego przeczytania serdecznie zachęcamy [PRZECZYTAJ].


O przemocy domowej bez tajemnic

Szkolna Grupa Praw Człowieka postanowiła dołączyć do organizacji II Tygodnia Humanisty. 3 i 5 marca 2021 r. jej przedstawicielki – Justyna Kaczmarska z kl. II bg, Magdalena Maksymiuk z kl. II fg, Emilia Orłowska z kl. II bg oraz Karolina Ostasz z kl. II bg – spotkały się z uczniami klas II fg i I b, inicjując dyskusję na temat filmu „STOP kobietobójstwu” z kanału CPK Centrum Praw Kobiet. Podczas debaty nie ograniczano się tylko do problemu przemocy domowej wobec kobiet, lecz także mężczyzn i nieletnich. Młodzież bardzo chętnie wypowiadała się na poruszane tematy. Po spotkaniach kilka osób zapisało się nawet do Szkolnej Grupy Praw Człowieka. Po seansie uczestnicy debaty podzielili się swoimi spostrzeżeniami. Oto niektóre z nich: „film pokazuje realia, zachęca do działania, nie ignorowania”, „od presji wywoływanej przez służby przechodzimy do presji społecznej”, „nie można stawiać opinii publicznej nad swoje zdrowie”. Temat przemocy domowej okazał się więc inspirujący. Członkowie Szkolnej Grupy Praw Człowieka, którą opiekuje się p. Katarzyna Dobrakowska, przedstawili uczestnikom spotkań sposoby eliminowania tego zjawiska, wspominając m. in. o działalności Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ‘’Niebieska Linia” (infolinia: 800 12 00 02) oraz Centrum Prawa Kobiet. W działania młodzieży włączyła się się też p. Agnieszka Panas.


Po raz szósty dołączyliśmy do Maratonu Pisania Listów w obronie praw człowieka

„Zrób pierwszy krok z wiarą. Nie musisz widzieć całej drogi. Po prostu zrób pierwszy krok.” – tak Martin Luther King, znany powszechnie działacz na rzecz równouprawnienia Afroamerykanów i zniesienia dyskryminacji rasowej, laureat pokojowej Nagrody Nobla, w latach 60. minionego stulecia apelował o walkę o respektowanie praw obywatelskich. Po tylu latach postulat ten, niestety, wciąż jest aktualny. Z troski o przestrzeganie praw człowieka wyrasta idea Maratonu Pisania Listów. W tym roku, od 28 listopada do 13 grudnia 2020 r., odbył się on już po raz dwudziesty. Akcja służyła obronie konkretnych osób, których prawa zostały złamane. W „Czarnieckim” po raz szósty członkowie Szkolnej Grupy Praw Człowieka zorganizowali Maraton Pisania Listów. Mimo że obostrzenia pandemiczne nie sprzyjały realizatorom tego przedsięwzięcia, udało się. Napisaliśmy 645 listów w obronie: Nassimy al-Sady z Arabii Saudyjskiej (uwięzionej za walkę o prawa kobiet), Gustava Gatiki z Chile (oślepionego przez policję za domaganie się godności i równości), Khaleda Drareniego z Algierii (uwięzionego za swoją dziennikarską pracę), Germaina Rukukiego z Burundi (skazanego na 23 lata więzienia za obronę praw człowieka), maltańskiej Trójki z El-Hiblu (zagrożonej więzieniem za sprzeciwianie się torturom), Painga Phyo Mina z Myanmaru (uwięzionego za poetycką satyrę o wojsku), tureckich obrońców marszu równości Meliki Balkan i Özgüra Güra, zabitych Popi Qwabe i Bongeki Phunguli z Republiki Południowej Afryki (sprawcy tego mordu wciąż pozostają na wolności), Idrisa Khattaka z Pakistanu (uprowadzonego za ujawnianie wymuszonych zaginięć), Jani Silvy z Kolumbii (zagrożonej karą śmierci za obronę Amazonii). Idea Maratonu polega na wysłaniu jak największej liczby listów i innych form apeli do odpowiednich władz we wskazanych krajach w celu zwrócenia ich uwagi na przypadki naruszenia praw człowieka. Jest to najbardziej znane w Polsce wydarzenie międzynarodowe angażujące tak dużą liczbę osób.  W 2019 roku napisano 370 669 listów w 788 miejscach w kraju, a na całym świecie ok. 6 610 000.

Czy akcja ta ma sens? Czy warto pisać listy? Odpowiedzią na te pytania niech będzie historia ubiegłorocznego „bohatera” Maratonu – „Magai Matiop Ngong był uczniem, gdy skazano go na karę śmierci za morderstwo, które – jak tłumaczył sędziemu – było wypadkiem. Magai nie miał prawnika ani kiedy go aresztowano, ani podczas jego pierwszego procesu. Sędzia powiedział mu, że może złożyć apelację i prosić o uchylenie wyroku śmierci. Dwa lata później, w wieku 17 lat, Magai oczekiwał na egzekucję w centralnym więzieniu w Dżubie. Przy życiu trzymała go nadzieja, że wygra apelację od wyroku śmierci i wróci do szkoły. W lipcu 2020 roku wyrok śmierci dla Magaia Mathiopa Ngonga z Sudanu Południowego został uchylony i bohater Maratonu Pisania Listów 2019 został zabrany z celi śmierci. Tę decyzję podjął Sąd Apelacyjny, który wziął pod uwagę fakt, że w momencie popełniania przestępstwa Magai był niepełnoletni. W ramach Maratonu Pisania Listów w jego obronie podjęto ponad 765 tys. akcji na całym świecie, a w Polsce napisaliśmy ponad 30 tysięcy listów!” (źródło: Amnesty International). Takie wiadomości pokazują, że międzynarodowa presja ma sens. Jesteśmy dumni, że społeczność czarniecczyków i tym razem stanęła na wysokości zadania. Nadzieje związane ze skutecznością takiej formy walki o prawa człowieka najtrafniej wyraziła jedna z organizatorek – Magdalena Puk: „Choć większość ludzi uważa, że czyny są ważniejsze od słów, to właśnie słowa są najbliższą człowiekowi formą otuchy, nadziei i wsparcia. Jeśli nie odezwie się nikt z nas, świat będzie taki, jakim jest. Walka przeciwko niesprawiedliwości jest łatwiejsza i skuteczniejsza, jeśli działamy wszyscy razem”. Efektem akcji są nie tylko dziesiątki napisanych listów. Młodzież przygotowała też prezentację i scenariusz zajęć poruszających tematykę praw człowieka, a także okolicznościowy materiał filmowy.

Organizatorami tegorocznej edycji Maratonu Pisania Listów byli członkowie Szkolnej Grupy Praw Człowieka: Emilia Orłowska – koordynator, Julia Malec, Justyna Kaczmarska, Małgorzata Popielnicka z kl. II bg, Magdalena Maksymiuk z kl. II fg, Karolina Ostasz z kl. II ag, Magdalena Puk z kl. II cg, Zuzanna Dzieńkowska, Bogusława Szaruga z kl. II dp, Wiktoria Wdowiak, Dominika Tarnowska, Julia Ostrowska z kl. I c, Aleksandra Mołczan, Michał Zgórski z kl. III d. Opiekunkami przedsięwzięcia były: p. Katarzyna Dobrakowska oraz p. Agnieszka Panas.

W imieniu organizatorów dziękujemy za poświęcony czas, każdy list, podpisane petycje oraz znaczki.

Fot.: Agnieszka Panas


Każdy inny – wszyscy równi!

16 listopada 2020 roku obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku. Do jego obchodów przyłączyła się też Szkolna Grupa Praw Człowieka – z powodu pandemii na Instagramie. [ZOBACZ] To nowa forma aktywności naszej agendy. Publikowane są tam treści dotyczące praw człowieka. „W kraju tolerancji nikt nie potrzebuje się lękać tego, kim jest” – słowa ks. Józefa Tischnera stanowią wezwanie do wzajemnego szacunku, życzliwości, poszanowania godności bliźniego.


Szkolna Grupa Praw Człowieka zainicjowała działalność po wakacyjnej przerwie

17 września 2020 roku członkowie Szkolnej Grupy Praw Człowieka uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez p. prof Katarzynę Dobrakowską. Tematem spotkania było zapoznanie z projektami i akcjami międzynarodowego ruchu Amnesty International oraz integracja grupy przed podjęciem działań w roku szkolnym 2020/2021. Warsztaty miały na celu zbliżenie uczestników poprzez zabawy integracyjne i pracę w zespołach nad pomysłami działań.

Fot.: Katarzyna Dobrakowska


Warsztaty i konferencja „NIE dla wykluczenia”

Z inicjatywy Szkolnej Grupy Amnesty International 25 lutego 2020 r. zorganizowana została w naszej szkole konferencja pod hasłem: „NIE dla wykluczenia”. Głównym celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na problemy, z jakimi borykają się osoby chore i niepełnosprawne oraz ich rodziny. Organizatorom zależało także na rozbudzeniu naszej empatii i wrażliwości oraz pokazaniu, na czym polega wykluczenie, jakie są jego przyczyny i skutki. Swoją obecnością zaszczycili nas: p. Ewa Lik – Matuła – Starszy Wizytator Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, p. Małgorzata Kwiecińska – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Chełmie, p. Joanna Litwiniuk – Kupisz – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włodawie, p. Agnieszka Walewska – Maksymiuk – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  nr 2 w Chełmie, p. Barbara Anchimowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Chełmie, p. Halina Steczuk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Żmudzi,  p. Agnieszka Zapora – p. o. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie, p. Ryszard Stawiarski, delegacje uczniów wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie, Szkoły Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie, Szkoły Podstawowej nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 2 „Akademia Małego Księcia” w Chełmie, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym, Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym, Szkoły Podstawowej w Żmudzi. Konferencję rozpoczęła swoim wystąpieniem p. dyrektor Teresa Mościcka. Następnie głos zabrali prelegenci: p. Agnieszka Walewska – Maksymiuk, p. Joanna Litwiniuk – Kupisz oraz p. Ryszard Stawiarski. Część artystyczną wypełniły przygotowane przez uczniów naszej szkoły wykonania utworów muzycznych i etiud tanecznych. Konferencję poprzedziły warsztaty dla młodzieży ze szkół naszego miasta i regionu.

Inicjatorką projektu była p. prof. Katarzyna Dobrakowska, a w organizację aktywnie włączyły się również panie prof. Dorota Mandzińska, Agnieszka Panas, Anna Sioma i Małgorzata Żebrowska – Zając. Konferencja i warsztaty przebiegły w niezwykle życzliwej i twórczej atmosferze dzięki zaangażowani uczniów: Amelii Chojnackiej z kl. I dp, Wiktorii Piątek z kl. III c, Patrycji Wilgos z kl. I eg, Laury Sappok z kl. II e, Bogumiły Szarugi z kl. I dp, Zuzanny Dzieńkowskiej z kl. I dp, Magdaleny Maksymiuk z kl. I fg, Emilii Orłowskiej z kl. I bg, Krystiana Wołoszuna z kl. I fg, Jakuba Hyjka z kl. I cg, Jakuba Dąbrowskiego z kl. I fg, Kingi Kubiny z kl. I dp, Natalii Celińskiej z kl. I cp, Wiktorii Wanarskiej z kl. I cp.

 Fot.: Agnieszka Panas


Napisz list. Zmień życie!

„Maraton Pisania Listów“ to coroczna akcja organizowana przez Amnesty International. Jej celem jest sprzeciw wobec wszelkich przejawów naruszania praw człowieka. Podczas „Maratonu 2019“ chętni pisali listy w sprawie młodych osób z dziesięciu państw, których prawa człowieka zostały złamane.

Szkolna Grupa Amnesty International kolejny raz włączyła się w to przedsięwzięcie. W auli przygotowane zostały stanowiska dla wszystkich, którzy chcieli wesprzeć swoim listem potrzebujących pomocy. Zaprezentowano też poruszające historie tegorocznych bohaterów. By zdobyć fundusze na opłacenie kosztów wysyłki, zebrano słodkości oraz inne rzeczy warte uwagi. W tym roku czarniecczycy napisali aż 1636 listów!  Gratulujemy i dziękujemy za ten akt solidarności ze skrzywdzonymi na całym świecie i równocześnie niezgody na łamanie praw człowieka.

Organizatorami tegorocznego „Maratonu“ byli zarówno uczniowie: Zuzanna Dzieńkowska z kl. I dp, Karolina Ostasz z kl. I ag, Maja Duszak, Emilia Orłowska, Wiktor Wójcicki z kl. I bg, Magdalena Puk z kl. I cg, Magdalena Maksymiuk z kl. I fg, Iwona Olech z kl. II a, Wiktoria Daniluk, Roksana Paralusz, Agnieszka Zapalska z kl. II b, Daniel Żółkiewski z kl. II c, Dominika Jakubczyk, Aleksandra Mołczan, Michał Zgórski z kl. II d, Laura Sappok z kl. II e, Julia Maja Król z kl. II g, Szymon Dmitruk, Wiktoria Piątek, Aleksandra Szczepańska z kl. III c, Karolina Demczuk z kl. III d, Dawid Bożek, Marcel Szubartowski z kl. III f, jak i nauczyciele: p. prof. Katarzyna Dobrakowska, p. prof. Agnieszka Panas, p. prof. Honorata Zakrzewska, p. prof. Małgorzata Żebrowska – Zając.

Fot.: Aleksandra Szczepańska


Międzynarodowy Dzień Tolerancji w „Czarnieckim”

„Cóż to za smutna epoka, w której łatwiej rozbić atom, niż zniweczyć uprzedzenie.” – Albert Einstein

Tolerancja oraz otwartość na wszelkiego rodzaju „inność” występują w polskim społeczeństwie najczęściej w formie deklaratywnej. Nawet pobieżna obserwacja życia społecznego pozwala dostrzec, jak bardzo Polacy są przesiąknięci niechęcią do wszelkich grup społecznych odstających od tak zwanej „średniej”, czyli mniejszości etnicznych, narodowych, seksualnych, a także do imigrantów, niepełnosprawnych, osób o niskim statusie ekonomicznym, żyjących z HIV, bezdomnych…

Brak tolerancji, ksenofobia, rasizm, przemoc motywowana nienawiścią nie są jednak wyłącznie polską domeną. Są to problemy globalne, dlatego w 1995 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustaliło, że 16 listopada będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Wybór daty nie jest przypadkowy – 16 listopada 1995 roku, tuż przed końcem Międzynarodowego Roku Tolerancji, państwa członkowskie UNESCO przyjęły „Deklarację na Temat Zasad Tolerancji”.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji jest świętem szacunku, akceptacji i uznania różnorodności kultur na świecie. Z tej okazji na całym świecie organizowane są koncerty, wykłady, akcje uliczne, flash moby czy wystawy. Członkowie Szkolnej Grupy Amnesty International w tym roku postanowili ten dzień wyeksponować, organizując 15 listopada 2019 r. rozgrywki sportowe i zabawy dla młodzieży. Był to pretekst do podkreślenia znaczenia tolerancji oraz zasad „fair play” nie tylko na boisku.

W meczach uczestniczyły drużyny klas: I dp, I dg, I ep, I eg, II e, III c. Zawody uroczyście rozpoczęła p. dyrektor Teresa Mościcka, zwracając uwagę na szczególny ich cel i charakter. Ostatecznie najlepsza okazała się ekipa klasy I eg. Uczestnicy szkolnych obchodów Dnia Tolerancji w obecności przedstawicieli wszystkich klas w czasie spotkania Samorządu Uczniowskiego otrzymali z rąk Pani Dyrektor okolicznościowe dyplomy. Wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

Organizatorami rozgrywek byli: uczniowie – Dawid Bożek z kl. III f, Zuzanna Dzieńkowska z kl. I dp, Dominika Jakubczyk z kl. II d, Mateusz Mazur z kl. III f, Aleksandra Mołczan z kl. II d, Emilia Orłowska z kl. I bg, Karolina Ostasz z kl. I ag, Marcin Paluch z kl. III c, Wiktoria Piątek z kl. III c, Laura Sappok z kl. II e, Aleksandra Szczepańska z kl. III c – oraz nauczyciele – p. prof. Katarzyna Dobrakowska, p. prof. Agnieszka Panas i prof. Aneta Wdowiak.

Fot.: Agnieszka Panas, Aleksandra Szczepańska


Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

17 października przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem,ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dzień ten poświęcony jest najuboższym jako wyraz hołdu dla ofiar nędzy na całym świecie, znak solidarności i braterstwa z najuboższymi oraz zaangażowania się w poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka. Obchody mają uświadomić opinii publicznej konieczność likwidacji ubóstwa na całym świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się, oraz zwrócić uwagę, że walka z ubóstwem stała się priorytetem na drodze rozwoju. Z tej okazji 16 października 2019 r. młodzież ze Szkolnej Rady Wolontariatu z opiekunką p. prof. Moniką Skrzypczak i Szkolnej Grupy Amnesty International pod kierunkiem p. prof. Katarzyny Dobrakowskiej połączyła siły, przygotowując poczęstunek i koncert charytatywny dla podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Chełmie. W entuzjastycznie przyjętym koncercie wystąpili: Magdalena Drzazga z kl. II f, Zuzanna Dzieńkowska z kl. I dp, Dominika Jakubczyk z kl. II d, Magdalena Maksymiuk z kl. I fg, Julia Monastyrska z kl. I dg Iwona Olech z kl. II a, Emilia Orłowska z kl. I bg, Wiktoria Piątek z kl. III c, Laura Sappok z kl. II e, Kacper Szuba z kl. II e, Julia Żółkiewska z kl. II c. Poczęstunek przygotowały: Magdalena Drzazga, Liwia Kozak z kl. I dg, Julia Monastyrska i Amelia Skowron z kl. II a.

Fot.: Katarzyna Dobrakowska


Warsztaty Szkolnej Grupy Amnesty International

4 października 2019 r. Członkowie Szkolnej Grupy Amnesty International wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez p. prof. Katarzynę Dobrakowską i p. pedagog Agnieszkę Panas. Tematem spotkania było zapoznanie z projektami i akcjami międzynarodowego ruchu Amnesty International oraz integracja grupy przed podjęciem działań w roku szkolnym 2019/2020. Warsztaty miały na celu zbliżenie uczestników poprzez zabawy i gry integracyjne. Każdy wyszedł z uśmiechem oraz pozytywną wiedzą o sobie.

Fot.: Agnieszka Panas


Listy, które ratują życie…

Jak co roku w Chełmie ruszył „Maraton Pisania Listów” Amnesty International. Już od 29 listopada 2018 r. mieszkańcy naszego miasta mogli w ten sposób pomóc więźniom sumienia i innym osobom narażonym na łamanie praw człowieka na całym świecie.

Tegoroczny „Maraton” poświęcony był obrońcom praw człowieka, którzy na całym świecie podejmują olbrzymie ryzyko. Są prześladowani, torturowani, pozbawiani wolności, a nawet zabijani tylko dlatego, że stanęli w obronie innych. Bez ich odwagi nasz świat pozbawiony byłby sprawiedliwości i równości. Potrzebują naszego wsparcia, dlatego podczas „Maratonu” pisaliśmy w obronie m. in.: Ateny Daemi, uwięzionej za wypowiadanie się przeciwko karze śmierci w Iranie, Gulzara Duishenova, walczącego o prawa niepełnosprawnych w Kirgistanie, oraz grupy osób z Kenii – Sengwer Indigenous People brutalnie wyrzuconych z ziem swoich przodków. Szczegółowy opis sylwetek osób, w sprawie których w tym roku pisaliśmy listy, znajduje się na stronie: www.amnesty.org.pl.

Maraton Pisania Listów” odbył się jednocześnie w ponad 700 miejscach w całej Polsce. Wśród uczestników akcji nie mogło zabraknąć społeczności „Czarnieckiego”. W I LO utworzono ponad 840 miejsc maratonowych. Organizatorami tegorocznego „Maratonu” byli: p. prof. Katarzyna Dobrakowska, pedagodzy – p. Agnieszka Panas i p. Małgorzata Żebrowska – Zając – oraz członkowie Szkolnej Grupy Amnesty International: Natalia Osiejuk z kl. I a, Dominika Jakubczyk z kl. I d, Iwona Olech, Laura Sappok z kl. I e, Julia Król z kl. I g, Aleksandra Stasińska z kl. II a, Gabriela Komar, Wiktoria Piątek, Martyna Rozwód, Aleksandra Szczepańska z kl. II c, Karolina Demczuk, Martyna Kowalczyk, Karolina Wytrykowska z kl. II d, Oliwia Dynysiuk z kl. II e, Dawid Bożek, Konrad Korzeniowski, Mateusz Mazur, Dominika Pruszkowska, Marcel Szubartowski, Julia Szulc z kl. II f, Mateusz Szymański z kl. III g, Natalia Pazyna z kl. III d. Od 3 do 7 grudnia napisaliśmy 1617 listów. Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy!

Nasze działania mają realny wpływ na życie ludzi z całego świata. Uwolnieni zostali Mahadin z Czadu, Taner Kılıç z Turcji i Zunar z Malezji, a policja przestała nękać Ni Yulana z Chin. W ubiegłym roku w samej Polsce napisaliśmy ponad 300 000 listów, zaś zaangażowanych w akcję było ok. 65 000 osób.

Fot.: Natalia Pazyna i Aleksandra Szczepańska


Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi – Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada na całym świecie obchodzony jest Dzień Tolerancji. W 2018 r. czarniecczycy również przyłączyli się do tego święta. Członkowie Szkolnej Grupy Amnesty InternationalDawid Bożek, Konrad Korzeniowski, Mateusz Mazur, Rafał Milichiewicz, Wiktoria Piątek, Aleksandra SzczepańskaMateusz Szymański – wraz z innymi uczniami, pod opieką nauczycieli oraz szkolnych pedagogów – p. prof. Katarzyny Dobrakowskiej, p. prof. Pauliny Skiby, p. prof. Agnieszki Panas, p. prof. Małgorzaty Żebrowskiej – Zając – przygotowali pokaz filmowy i nawiązującą do niego dyskusję o tym, czym jest tolerancja, dlaczego warto ją szerzyć oraz jak to robić na co dzień. W ramach obchodów Dnia Tolerancji opracowane zostały scenariusze na godziny wychowawcze, okolicznościowa wystawa, a także dekoracje tematyczne w postaci cytatów i zwrotów w różnych językach. W tym dniu rozbrzmiewała również muzyka nawiązująca do słowa „tolerancja”.


„Nie ma dzieci – są ludzie.” (J. Korczak). O prawach człowieka nie tylko w szkole – konferencja inicjująca nowy projekt czarniecczyków

Pamiętajmy, nie ma dzieci – są ludzie… Słowa Janusza Korczaka stanowią myśl przewodnią konferencji, która rozpoczęła cykl przedsięwzięć w naszej szkole związanych z prawami dziecka.

Stosowanie przemocy wobec dzieci jest najstraszniejszym z przestępstw, jakie może popełnić dorosły. Obojętność społeczeństwa, a w konsekwencji przyzwolenie na stosowanie przemocy wobec młodych ludzi, jest niedopuszczalna. Członkowie Szkolnej Grupy Amnesty International są zdecydowanymi przeciwnikami takich zachowań. Aby uczulić młodzież i dorosłych na ten problem zorganizowali konferencję przeciw przemocy wobec dzieci. Odbyła się ona 22 marca 2018 r. pod znamiennym tytułem „Nie ma dzieci – są ludzie.” (J. Korczak). O prawach człowieka nie tylko w szkole.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Zygmunt Gardziński – Przewodniczący Rady Miasta Chełm, Arkadiusz Kwieciński – Dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, Jolanta Gierasimiuk – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm, Stanisław Mościcki – były Zastępca Prezydenta Miasta Chełm, Joanna Jaworska i Piotr Misiura – pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, mł. asp. Agnieszka Koszuk – Janicka oraz asp. Marcin Kiczyński z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, Bożena Gałęza – terapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chełmie, Piotr Czarnecki – pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Chełmie, Bartłomiej Kolano, Inga Chwedorczuk, Jakub Semeniuk – radni Młodzieżowej Rady Miasta Chełm.

Podczas konferencji głos zabrała Teresa Kiwińska – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, zwracając uwagę na szczególne zaangażowanie czarniecczyków w edukację obywatelską oraz troskę całej naszej społeczności o budowanie wspólnoty szkolnej w oparciu o zasady tolerancji i szacunku dla bliźniego. Następnie Zygmunt Gardziński, Przewodniczący Rady Miasta Chełm, przybliżył zebranym okoliczności podjęcia przez Radę Miasta uchwały o uznania roku 2018 Rokiem Praw dziecka. Konferencję w bardzo ciekawy sposób podsumował kolejny gość – Stanisław Mościcki. W swojej wypowiedzi odniósł się do problematyki konferencji, ale zwrócił uwagę na pozytywne działania, jakie możemy podjąć w obliczu przemocy w dzisiejszych czasach. Ponadto podkreślił, jak ważne są wartości w szkole przyjaznej prawom człowieka. W dalszej części konferencji głos zabrali prelegenci: Bożena Gałęza podjęła temat tzw. stalkingu, czyli uporczywego nękania, naruszania prywatności, Piotr Czarnecki – przybliżył pojęcie „hejtu” w Internecie, które jest przejawem złości, agresji, nienawiści, nieumiejętnej krytyki, z kolei mł. asp. Agnieszka Koszuk – Janicka – wspomniała o odpowiedzialności karnej związanej ze stalkingiem i hejtem.

W konkursie „Stop przemocy wobec dzieci” zostały nagrodzone następujące prace: „Przemoc nie wyjaśnia problemów” Beaty Furtak z kl. I f, „Przemocy »NIE« mówimy, o dzieci się TROSZCZYMY” Natalii Błachni z kl. I a, „W czterech ścianach” Agnieszki Kogut z kl. I a, „Pamiętajmy” Aleksandry Sawy z kl. I f (jej praca została plakatem przewodnim konferencji).

W organizację konferencji zaangażowali się następujący uczniowie: Julia Bitner z kl. II g, Dawid Bożek z kl. I f, Paulina Karamać z kl. III a, Aleksandra Konieczna z kl. I f, Konrad Korzeniowski z kl. I f, Michał Kowalczuk z kl. I f, Bartosz Łopaciuk z kl. III b, Mateusz Mazur z kl. I f,  Wiktoria Piątek z kl. I c, Milena Seredowska z kl. II d, Aleksandra Stasińska z kl. I a, Sylwia Sulej z kl. II d, Mikołaj Wiorko z kl. III a, Adrian Woźniak z kl. III f. Pracowali oni pod kierunkiem p. prof. Katarzyny Dobrakowskiej – opiekunki Szkolnej Grupy Amnesty International oraz naszych pedagogów – Agnieszki Panas i Małgorzaty Żebrowskiej – Zając.

Fot.: Bartosz Łopaciuk


8 marca 2018 r. członkowie Szkolnej Grupy Amnesty International Paulina Karamać z kl. III a oraz Mikołaj Wiorko z kl. III a – wraz z p. prof. Katarzyną Dobrakowską w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie przeprowadzili warsztaty na temat praw dziecka. Myślą przewodnią zajęć stały się słowa Janusza Korczaka ,,Nie ma dzieci – są ludzie”. Warsztaty miały na celu uświadomić uczniom, czym są prawa dziecka i jakie są przejawy ich łamania. Uczestnicy zajęć mieli za zadanie m. in. wcielić się w rolę rodziców mających dzieci w różnych przedziałach wiekowych. Wywołało to wiele odmiennych zdań na temat zasad wychowawczych. Końcowym zadaniem było wykonanie plakatów nawiązujących do słów Janusza Korczaka.


8 Marca Szkolna Grupa Amnesty International przypomina, że  JEDNA NA TRZY KOBIETY DOŚWIADCZA W SWOIM ŻYCIU PRZEMOCY!

Stop przemocy wobec kobiet !

Przemoc wobec kobiet (Kopiowanie)

Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa to poważne naruszenia praw człowieka, godzące w prawo do życia i zdrowia, zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz dyskryminacji. Amnesty działa na rzecz zmian prawa i praktyki, by zapobiec przemocy wobec kobiet, i domaga się sprawiedliwości dla osób, które jej doświadczyły.

Polska ratyfikowała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, ma więc obowiązek jej wdrożenia. Konwencja ustanawia standardy działania władz w celu ochrony osób doświadczających przemocy i narażonych na nią.

8marca w I LO (Kopiowanie)

 Poniżej wybrane problemy

 • Definicja gwałtu powinna być oparta na braku świadomej zgody, nie sprzeciwie kobiety.
 • Przemoc ekonomiczna powinna być zdefiniowana w polskim prawie.
 • Skuteczne mechanizmy izolacji sprawców przemocy domowej powinny chronić osoby doświadczające przemocy.
 • Edukacja antydyskryminacyjna i antyprzemocowa w szkołach powinny być filarem systemu przeciwdziałania przemocy.

 Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Konwencji.


Napisz list, podpisz petycję, tweetuj…

„Jakiekolwiek działanie podejmiesz w ramach Maratonu Pisania Listów, Twoje słowa będą stać na straży praw ludzi na całym świecie”. Taki cel przyświecał dyrekcji, nauczycielom, uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego oraz zaproszonym gościom, gdy po raz czwarty mogliśmy pomóc więźniom sumienia i innym osobom narażonym na łamanie praw człowieka na całym świecie. Akcja pisania listów, organizowana przez Amnesty International, odbywa się co roku w okolicach 10 grudnia, kiedy świętujemy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Podczas Maratonu Pisania Listów w naszej szkole gościliśmy Stanisława Mościckiego – Zastępcę Prezydenta Chełma, Augustyna Okońskiego – Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm, Jarosława Kapelusznego – Dyrektora Instytutu Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie i Bożenę Tokarczuk – pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Aby uwrażliwić uczestników Maratonu, młodzież wcieliła się w role poszczególnych bohaterów, opowiadając historię ich życia. Odbył się też pokaz filmów poświęcony tegorocznym bohaterom.

Wierzymy w to, jak co roku, że nasze listy potrafią zmienić sytuację osób, w sprawie których je piszemy. Maraton Pisania Listów to akcja, podczas której jednoczymy się w walce o prawa człowieka na całym świecie. Taka forma okazuje się naprawdę skuteczna. Co roku po Maratonie Amnesty International otrzymuje tzw. „Dobre Wiadomości” – informacje o pozytywnym rozwoju wydarzeń, uwolnieniu osadzonych, udzieleniu im pomocy medycznej lub przeprowadzeniu sprawiedliwego procesu sądowego. W tym roku, również wierząc w skuteczność takich działań, wspólnie napisaliśmy 2170 listów!

Tegoroczny Maraton poświęcony był obrońcom praw człowieka, którzy na całym świecie podejmują olbrzymie ryzyko i walczą o nasze prawa. Są prześladowani, torturowani, pozbawiani wolności, a nawet zabijani – tylko dlatego, że stanęli w obronie innych. Bez ich odwagi nasz świat pozbawiony byłby sprawiedliwości i równości. Potrzebują naszego wsparcia, dlatego podczas Maratonu mogliśmy pisać między innymi w obronie Ruchu Milpah z Hondurasu, ryzykującego życiem w obronie swojej ziemi.

Chcemy świata wolnego od dyskryminacji, w którym podczas konfliktów zbrojnych ofiary znajdują się pod ochroną, a winni naruszeń praw człowieka są osądzeni. Dzięki przynoszącym rezultaty badaniom, rzecznictwu, kampaniom, akcjom i edukacji udaje się oddać oprawców w ręce sprawiedliwości, zmienić opresyjne prawa i uwolnić ludzi więzionych za wyrażanie swojego zdania.


Warsztaty na temat agresji słownej dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Chełmie

30 listopada w Gimnazjum Nr 1 w Chełmie odbyły się warsztaty: „Czym jest mowa nienawiści i jak ją rozpoznać?”. Uczestniczyli w nich uczniowie 7 klasy szkoły podstawowej oraz klas 1 – 3 gimnazjum.

Hejt, mowa nienawiści, przestępstwa z nienawiści – to określenia, z którymi często spotykamy się, przeglądając prasę, czytając wiadomości internetowe czy oglądając programy informacyjne. Zajęcia, przygotowane przez Szkolną Grupę Amnesty International, miały uświadomić, jakie niebezpieczeństwo kryje się w nienawistych słowach, które często przeradzają się w czyn. Celem warsztatów było zrozumienie znaczenia terminu „mowa nienawiści”, a także przedstawienie sposobów reagowania na tego typu sytuacje. Wyświetlone młodzieży filmy Amnesty International o słownej agresji skłoniły uczestników zajęć do dyskusji. Uczniowie wypisywali przykłady słów, które warto mówić każdego dnia innym ludziom. Wykonali też plakaty przeciw mowie nienawiści: „Zrozum, nim osądzisz”, „Poznaj, zanim ocenisz”, „Stop mowie nienawiści”, „Razem przeciw mowie nienawiści”.

Zajęcia prowadziły: opiekunka Szkolnej Grupy Amnesty International – p. prof. Katarzyna Dobrakowska oraz członkinie grupy – Oliwia Basaj, Natalia Janiczuk, Milena Seredowska i Aleksandra Starzomska.


Warsztaty z edukacji praw człowieka w Akademii Małego Księcia

29 listopada 2017 r. odbyły się warsztaty z edukacji praw człowieka w Akademii Małego Księcia. Udział wzięli uczniowie piątej klasy. Tematyka związana była z problematyką bullyingu i dyskryminacji w szkole. Młodzież została zapoznana ze zjawiskami, które wpływają negatywnie na całą społeczność szkolną. Prezentacji zagadnienia towarzyszył film, który stał się pretekstem do rozmowy na temat agresji i przemocy. Warsztaty przybliżyły uczniom, jakie są ich prawa i jak ich bronić. Dowiedzieli się też, jak reagować na bullying i dyskryminację oraz do kogo zgłaszać problem. Podsumowaniem warsztatów była nauka piosenki o prawach człowieka. Zajęcia przygotowały i prowadziły: opiekunka Szkolnej Grupy Amnesty Internationalp. prof. Katarzyna Dobrakowska oraz członkowie grupy – Paulina Karamać (koordynator), Oliwia Basaj, Natalia Janiczuk i Milena Seredowska.


Kampania #NIEnawiść – przekaz:

 • Każdy człowiek ma prawo do bezpieczeństwa i życia wolnego od przemocy i dyskryminacji.
 • Chcemy żyć w społeczeństwie opartym na empatii, szacunku i otwartości, w którym możemy czuć się dobrze i bezpiecznie.
 • Mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści mogą dotknąć każdą osobę i jej bliskich.
 • Hejt i mowa nienawiści ranią inne osoby, ale są niebezpieczne przede wszystkim dlatego, że prowadzą do przemocy motywowanej uprzedzeniami.

16 listopada 2017 r. w naszej szkole odbyła się fotoakcja: „Mój osobisty manifest przeciwko nienawiści”, zorganizowana przez członków Szkolnej Grupy Amnesty International oraz uczniów klasy I f. W akcję włączyli się też nasi pedagodzy – p. Małgorzata Żebrowska – Zając oraz p. Agnieszka Panas. Przedsięwzięcie związane było z Międzynarodowym Dniem Tolerancji, który obchodzony jest 16 listopada, i było formą apelu młodych ludzi  o poszanowanie różnorodności, otwartości, empatii. Protestujemy w ten sposób przeciwko wulgaryzmom, z którymi coraz częściej spotykamy się w naszym życiu, przeciwko publicznemu znieważaniu lub nawoływaniu do przemocy lub nienawiści skierowanej przeciwko innym z powodu koloru skóry, pochodzenia etnicznego lub narodowego, wyznania lub bezwyznaniowości, światopoglądu, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, płci, niepełnosprawności czy statusu społeczno – ekonomicznego. Nad przebiegiem akcji czuwała opiekunka Szkolnej Grupy Amnesty International – p. prof. Katarzyna Dobrakowska.

Fot.: Michał Kowalczuk

Powrót