MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Amnesty International

amnesty Edukacja praw człowieka (ang. HRE – Human Rights Education) to nauczanie o źródłach, podstawowych dokumentach i istocie praw człowieka, jak również edukacja na rzecz tych praw.

 
Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem walczącym o przestrzeganie praw człowieka na całym świecie.
To organizacja:

  • międzynarodowa – działa w ponad 140 krajach, zrzeszając ponad 1,5 miliona osób
  • bezstronna – w swojej działalności nie odwołuje się do żadnej religii czy ideologii
  • niezależna – od jakiegokolwiek państwa bądź rządu, utrzymując się ze składek członków i ofiarności publicznej

Szkolna Grupa Amnesty International została zarejestrowana 9 kwietnia 2014 r. przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.

Do jej zadań i celów należą:

  • upowszechnianie wiedzy o podstawowej roli praw człowieka, wypływających z „przyrodzonej godności każdej osoby ludzkiej”
  • kształtowanie postaw zrozumienia, empatii oraz troski o nasze wspólne prawa
  • rozwijanie w oparciu o prawa człowieka środowiska szkolnego
  • budowanie szkolnej samorządności, a dzięki temu społeczeństwa obywatelskiego
  • uwrażliwianie uczniów oraz nauczycieli na problemy nietolerancji i agresji w szkole
  • pokazywanie aktywnych metod rozwiązywania szkolnych problemów

Zapraszamy do współpracy ze Szkolną Grupą Amnesty International wszystkich, którzy chcieliby dokonywać cennych zmian w środowisku szkolnym i lokalnym w obronie praw człowieka. Można też zostać naszym sympatykiem (nie będąc członkiem ani Grupy, ani Amnesty International) i włączać się w realizację projektów, tak by wspomagać działania edukacyjne i działalność Grupy.

Założycielka i opiekunka Szkolnej Grupy Amnesty International
Katarzyna Dobrakowska (Koziak)

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. 48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl