MAPA STRONY RODO KONTAKT DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WCAG

Akademickie Koło Naukowe

W trosce o poziom kształcenia oraz integrację uczniów, studentów i nauczycieli 25 sierpnia 2021 roku w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie powołano do życia Akademickie Koło Naukowe w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Umowę o współpracy podpisał Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – p. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie, oraz Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie – p. Halina Smyk. Działalność Akademickiego Koła Naukowego będzie polegała w szczególności na:

  • organizowaniu cyklu wykładów otwartych, spotkań, debat tematycznych, konkursów, konferencji, seminariów z obszaru nauk społecznych i humanistycznych (stosunków międzynarodowych, prawa, prawa Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego, politologii, historii, bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego, geopolityki, dyplomacji) z udziałem uczniów i studentów, jak również nauczycieli naszego liceum i nauczycieli akademickich PWSZ w Chełmie;
  • realizowaniu wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, dydaktycznych i naukowych przez uczniów i studentów;
  • umożliwieniu czynnego i biernego uczestnictwa w konferencjach, seminariach naukowych, wykładach otwartych i  innych spotkaniach cyklicznych odbywających się w PWSZ w Chełmie z innego obszaru nauki niż społeczny i humanistyczny;
  • publikowaniu w wydawnictwach PWSZ w Chełmie artykułów naukowych uczniów i nauczycieli naszego liceum;
  • współpracy w  zakresie organizowania oraz przygotowywania uczniów do olimpiad przedmiotowych z zakresu nauk społecznych i humanistycznych;
  • udostępnianiu uczniom i nauczycielom naszego liceum sal wykładowych, laboratoriów, pomocy dydaktycznych oraz zbiorów Biblioteki PWSZ w Chełmie.

Koordynatorkami Akademickiego Koła Naukowego są p. dr Iwona Lasek – Surowiec (PWSZ w Chełmie) oraz p. Katarzyna Dobrakowska (I LO w Chełmie), które wspierać będą p. Małgorzata Kość i p. Bartosz Janiszewski.

Zapraszamy do współpracy!


AKTUALNOŚCI


Dzięki współpracy Klubu Debat Oksfordzkich, Akademickiego Koła Naukowego i Studenckiego Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie 16 grudnia 2021 r. pierwszy raz do debaty stanęli uczniowie i studenci. Po raz pierwszy także debatę – w formacie parlamentarnym – poprowadziła studentka II roku stosunków międzynarodowych PWSZ-u w Chełmie – Katarzyna Winiarczyk. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością pracownicy naukowi chełmskiej uczelni: p. dr Iwona Lasek – Surowiec (współorganizatorka debaty), p. prof. Włodzimierz Osadczy z Katedry Stosunków Międzynarodowych, p. dr Jurij Hajduk – kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych.

Mówcy zmierzyli się w emocjonującej polemice na temat: „Racja stanu II Rzeczpospolitej: demokracja parlamentarna czy autorytaryzm?”. Młodzi pasjonaci polityki stanęli do słownego pojedynku ze swoimi oponentami świetnie przygotowani pod okiem ekspertów. Udowodnienie tezy: „Demokracja parlamentarna w  II RP to lepszy model ustrojowy niż autorytaryzm” należało do “grupy propozycji”, czyli: Kseni Karpińskiej –  studentki III roku stosunków międzynarodowych, Patrycji Zielińskiej i Patryka Bitnera – uczniów kl. III bp. “Grupa opozycji”, dowodząca, że “Demokracja parlamentarna w  II RP to gorszy model ustrojowy niż autorytaryzm”, wystąpiła w składzie: Jan Muszyński z kl. III dg, Szymon Emerla i Karolina Pieczykolan z kl. III bp.

Argumentację obu zespołów oceniło profesjonalne jury w składzie: p. mgr Halina Smyk – dyrektor I LO, p. dr Jurij Hajduk (przewodniczący.), p. mgr Małgorzata Kość. Wspólnie zdecydowano o wygranej “grupy opozycji”. Przyznane zostały także indywidualne wyróżnienia. I miejsce  i tytuł Mistrza Debaty otrzymał Patryk BitnerII miejsce przypadło Janowi Muszyńskiemu, a III nagrodę wywalczył Szymon Emerla. Nagrody i upominki dla najlepszych ufundowane zostały przez PWSZ oraz I LO w Chełmie.

Organizacją wydarzenia – we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie – zajęli się uczniowie kl. I a: Angelika Dubij, Klaudia Sowa, Antonina Wójtowicz, Aleksandra Górecka oraz z kl. I d: Paweł AdamczykMaciej Ciechan i Agata Panasiuk pod opieką p. Teresy Kurzępy.

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Fot.: Agata Panasiuk


26 listopada 2021 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie odbyła się debata nt. sytuacji na granicy polsko – białoruskiej. Pomysłodawczynią spotkania była Emilia Orłowska ze Szkolnej Grupy Praw Człowieka. W debacie uczestniczyli uczniowie z klas: I d, II b, II c, III bp, III dp i III bg. W roli eksperta wystąpił Kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie – płk prof. dr hab. inż. Leszek Elak. Młodzież wykazała się dużą wiedzą z zakresu historii, geografii, problemów współczesności, jak i dociekliwością. Była to świetna lekcja historii, a jednocześnie wiedzy o aktualnej sytuacji naszego państwa. Organizatorkami przedsięwzięcia były p. dr Iwona Lasek – Surowiec z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz p. Katarzyna Dobrakowska – koordynator Akademickiego Koła Naukowego.

Fot.: Patrycja Gaj vel Demczuk


19 listopada 2021 r. uczniowie klasy III bp mieli niecodzienną okazję spotkania z zawodowymi prawnikami: p. Tomaszem Domańczykiem oraz p. dr Iwoną Lasek – Surowiec. Celem było przybliżenie kluczowych pojęć z zakresu prawa karnego w Polsce. Uczestnicy zajęć poznali m. in. historię kodyfikacji prawa karnego, rodzaje kar i sytuacji nieletnich w świetle polskiego kodeksu karnego czy zagadnienie zawieszania kar i przedterminowych zwolnień. Klasa prawnicza zainteresowana była także praktyką zawodową pana mecenasa jako obrońcy w procesach karnych i jego drogą zawodową. Zebranych, jako przyszłych prawników, ciekawiły realia pracy adwokata. Spotkanie zorganizowała p. Małgorzata Kość – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.

Fot.: Małgorzata Kość


Akademickie Koło Naukowe oficjalnie rozpoczęło swoją działalność. 8 października 2021 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie wykład inauguracyjny pt. „Czy historia zatacza koło? O Afganistanie wczoraj i dziś z geopolitycznego i wojskowego punktu widzenia” wygłosił p. płk dr Dariusz Dachowicz. W okolicznościowej uroczystości uczestniczyli m. in. p. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil – rektor PWSZ oraz p. Halina Smyk – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Nie zabrakło też naszej młodzieży – uczniów klas I b, II c, III bp, III cp pod opieką p. Katarzyny Dobrakowskiej, p. Joanny Cydejko, p. Małgorzaty Kość, p. Honoraty Zakrzewskiej.


7 października 2021 r. członkowie Szkolnego Klubu Debat Oksfordzkich, tym razem w ramach działań Akademickiego Koła Naukowego, już po raz trzynasty zmierzyli się w zaciętej dyskusji na temat jednego z najpowszechniejszych problemów dzisiejszego świata. Tegoroczne wydarzenie udało się zorganizować stacjonarnie, w związku z czym uczniowie mogli stanąć w słownym pojedynku twarzą w twarz ze swoimi oponentami. Dzięki nawiązaniu oficjalnej współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i objęciu przez uczelnię patronatu nad klasami biologiczno – chemicznymi mieliśmy przyjemność wysłuchać doktoranta i absolwenta naszej szkoły p. Pawła Przybylskiego w wykładzie nt. „Fizykochemiczne podstawy działania naturalnych i syntetycznych antyoksydantów”, który pozwolił przybliżyć zgromadzonym słuchaczom temat dyskusji. A brzmiał on: „Czy stosowanie leków syntetycznych jest dobre dla człowieka?”. Udowodnienie tezy należało do: Jakuba Świadysza z kl. I c, Jana Muszyńskiego z kl. III dg i Jakuba Matuły z kl. III ap. Grupa antytezy, próbująca dowieść, że używanie preparatów i leków pochodzenia naturalnego jest lepszym rozwiązaniem, wystąpiła w składzie: Karolina Charęża z kl. II d, Oskar Maksymiuk z kl. I c oraz Natalia Błaszczuk z kl. I d.

Argumentację obu zespołów oceniło profesjonalne jury w składzie: p. dyrektor Halina Smyk, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Chełm p. Aneta Szostak, dr nauk medycznych z Instytutu Nauk Medycznych  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie p. Paweł Węgorowski oraz p. Paweł Przybylski. Wspólnie zdecydowano o wygranej grupy antytezy. Przyznane zostały także indywidualne wyróżnienia. I miejsce i tytuł Mistrza Debaty otrzymał Jan Muszyński, II miejsce przypadło Karolinie Choręży, III nagrodę wywalczyła Natalia Błaszczuk. Swój głos w werdykcie miała również publiczność – w tym studenci II roku pielęgniarstwa PWSZ w Chełmie pod opieką p. dr Iwony Lasek – Surowiec – która głosowała w systemie elektronicznym. Marszałkiem debaty była Julia Skreczko z kl. III dg.

Organizacją wydarzenia – we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie – zajęli się: Gabriela Kamińska z kl. I d, Hubert Lekan z kl. III dg, Maja Langiewicz z kl. III cp, Błażej Niemczuk z kl. II d, Iga Posturzyńska z kl. II d, Mateusz Woś z kl. II d, Karol Kraluk z kl. II d, Piotr Wieliczko z kl. II d pod kierunkiem p. Aldony Klejmont, p. Teresy Kurzępy i p. Katarzyny Dobrakowskiej – opiekuna Akademickiego Koła Naukowego.

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Fot.: Marzena Postój, Iga Posturzyńska

Powrót