MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Aktualności

KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW

05 czerwca 2020

Drodzy Maturzyści! Nieuchronnie zbliża się termin rozpoczęcia Waszej sesji egzaminacyjnej. Prosimy zalogować się do systemu OBIEG na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (www.oke.krakow.pl), aby sprawdzić nowy przydział sal egzaminacyjnych (pewne korekty wprowadzono jeszcze 4 czerwca). 

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną.

 

Na egzamin należy stawić się punktualnie o godz. 8.30 lub 13.30 z dowodem tożsamości, własnymi długopisami oraz kalkulatorami. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej (także po jej opuszczeniu), należy zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Szatnia dla zdających znajduje się w jadalni stołówki.

W dn. 8 – 10 czerwca należy bezwzględnie skorzystać z trzech wejść do szkoły:

  • głównego (dla zdających w salach nr 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25),
  • bocznego od strony parku (dla zdających w salach nr 8, 9, 10, 11, 15, 16),
  • bocznego przy sali gimnastycznej (dla zdających w salach nr 12, 26, 27, 28, 29).

Po wejściu do szkoły lub sali egzaminacyjnej należy skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Zdający swoimi wrażeniami po egzaminie powinni dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. Tuż po wyjściu z sali egzaminacyjnej zdający powinien niezwłocznie opuścić budynek, nie kontaktując się z nikim.

Materiały szkoleniowe dla Maturzystów znajdują się na stronach:

Matura

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl