MAPA STRONY KONTAKT KARTA SZKOŁY

Aktualności

Informacja o naborze wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018 – 2019”

03 września 2018

Informujemy, że trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programu stypendialnego realizowanego przez Województwo Lubelskie. Program „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019” skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, którzy mieszkają na terenie województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2018/2019, na który przyznawane jest stypendium, będą rozpoczynać naukę w klasach VII lub VIII szkoły podstawowej, lub kontynuować naukę w szkole lub klasie programowo wyższej, realizując podstawę programową kształcenia ogólnego. Program, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowany jest przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Stypendia przyznawane będą na okres od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r., w kwocie 390 zł miesięcznie, najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. W ramach programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019” przyznanych zostanie 511 stypendiów.

Szczegółowe informacje dotyczące programu: regulamin i wymagane dokumenty, instrukcje itp., znajdują się na stronie internetowej http://www.lubelskie.pl oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Sportu, ul. Artura Grottgera 4, piętro V, pok. 513, 516, tel. 81 47 81 459, 81 44 16 709 lub 81 44 16 716.

Wniosek pobrany ze strony internetowej http://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/lubelskie-wspiera-uzdolnionych/  z zakładki „Stypendia” lub dostępny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu należy złożyć w wersji papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego, który jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w terminie od 3 września do 21 września 2018 r.

Powrót

KONTAKT:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm
tel. +48 82 565 38 85

Sekretariat czynny:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.1lo.chelm.pl
e-mail: liceum@1lo.chelm.pl