Informacja o spotkaniu Komitetu Zjazdowego
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie to miejsce szczególne dla wielu pokoleń uczniów, a także placówka zasłużona dla miasta i regionu. Już niebawem, we wrześniu 2015 roku, cała społeczność Czarniecczyków świętować będzie jubileusz stulecia istnienia Szkoły.

20 czerwca 2013 roku odbyło się pierwsze spotkanie przedzjazdowe inicjujące przygotowania organizacyjno – merytoryczne do X Zjazdu Wychowawców i Wychowanków I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi. Odpowiadając na zaproszenie Pani Dyrektor Teresy Kiwińskiej, uczestniczyli w nim: Lech Błazucki, Zdzisław Jaroszczuk, Aldona Klejmont, Tomasz Kociuba, Katarzyna Koziak, Janusz Krzywicki, Małgorzata Marek, Zbigniew Mazurek, Zbigniew Moskal, Marta Sadowska, Antoni Skubiszewski, Irena Smulkowska, Karolina Sobińska, Karolina Uszczuk oraz Irena Zalewska – Krawczyk. Spotkanie stało się okazją do wymiany uwag i spostrzeżeń nt. organizacji poprzednich Zjazdów Czarniecczyków. Wstępnie uzgodniono, że X Zjazd Wychowawców i Wychowanków I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi odbędzie się w dniach: 19 – 20 września 2015 r.

W związku z powyższym Dyrekcja Liceum pragnie serdecznie zaprosić Absolwentów i Sympatyków Szkoły na spotkanie inaugurujące pracę Komitetu Zjazdowego, które odbędzie się 26 września 2013 roku o godz. 1700 w Auli im. Wiktora Ambroziewicza w budynku I LO w Chełmie. Państwa obecność będzie niewątpliwie inspirującym wkładem w przygotowanie naszego wspólnego jubileuszu. Tradycja nie jest wartością martwą, wszak tworzą ją konkretni ludzie.