POWRÓT
Wiwat maj, trzeci maj...3 maja jest dla Polaków dniem szczególnym, bowiem po raz 226 w historii Polski   obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji , pierwszej i jednej z najdonioślejszych w naszych dziejach.

Ta ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Czteroletni w 1791r., była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania  ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Istniała nagląca potrzeba uzdrowienia Polski, wyciągnięcia jej z anarchii i uczynienia jej państwem praworządnym.   

Od dawna mądrzy ludzie wołali i pisali, że czas wziąć się do naprawy Rzeczypospolitej, lecz dopiero I rozbiór wstrząsnął umysłami i sumieniami. Ujrzano, że słabość Polski ma swoją przyczynę przede wszystkim w wadach ustrojowych państwa. Reformy Sejmu Wielkiego i Konstytucja miały na celu wzmocnienie wewnętrzne kraju i przywrócenie jej dawnej świetności.   Uroczyste obchody pierwszej rocznicy jej uchwalenia okazały się zarazem ostatnimi w dziejach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej.

Dzień 3 maja stanowi jedną z najważniejszych dat w polskim kalendarzu historycznym. Niemal od chwili swego powstania Konstytucja stała się symbolem dążeń do odzyskania niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej, niezależnie od trudności wewnętrznych czy zagrożeń zewnętrznych. Wbrew zdradzie i przemocy porządkowała dom ojczysty, pozwalając kolejnym pokoleniom rodaków , przetrwać noc niewoli.  W tej postaci utrwaliła się Konstytucja 3 maja w narodowej i historycznej świadomości. Tegoroczne obchody rocznicy konstytucji majowej obchodziliśmy pod hasłem: 

,,Po co komu historia ?’’.

Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie: Katarzyna Brus z klasy 1a,Weronika Darmochwał  i Magda Gała z klasy 1b, Magda Białecka ,Kamila Grzeszczuk i Małgorzata Zalewska z klasy 1c, Natalia Jakubczak, Milena Seredowska z klasy 1d, Natalia Cieślicka, Szymon Chołomiej, Dominika Popielnicka, Kamila Janczarek, Dominika Kołosińska ,Igor Terlecki, Dawid Wójcicki, Katarzyna Porch , Ernest Raszka z klasy 2b Krzysztof Jakubowicz, Aleksandra  KuŸmiczuk i Karolina Maśluch pracujący pod kierunkiem nauczycieli historii Ewy Betiuk i Małgorzaty Kość.