POWRÓT
W hołdzie czarniecczykowiJan Witkowski – w hołdzie czarniecczykowi

 

Urodził się 15 marca 1938 roku w Wolwinowie koło Chełma. Naukę rozpoczął we wrześniu 1944 roku w Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmie i kontynuował ją od 1951 roku w Liceum im. Stefana Czarnieckiego. W 1955 r. podjął studia na Wydziale Lotniczym Politechniki Warszawskiej. Po studiach podjął pracę naukową w Katedrze Części Maszyn Politechniki Warszawskiej.

 

W 1973 roku Jan Witkowski uzyskał stopień doktora nauk technicznych i został adiunktem w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Od 1975 roku pracował w płockiej filii Politechniki Warszawskiej, kierując Zakładem Podstaw Konstrukcji Maszyn. W 1979 roku rozpoczął pracę na Wydziale Mechaniczno - Technologicznym PW. W roku 1981 został zastępcą dyrektora ds. naukowych Instytutu Mechaniki Technicznej na Wydziale MT. W roku 1982 (na początku stanu wojennego) został negatywnie, bezpodstawnie zweryfikowany przez władze partyjne Wydziału. Mimo trudności Państwowe Wydawnictwo Naukowe wydrukowało w tym samym roku I tom monografii Podstawy konstrukcji maszyn, której w był współautorem.

 

W 1987 roku otrzymał zespołową nagrodę I st. Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Był również laureatem Nagrody Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk.

 

W 1990 roku wyszedł pod jego redakcją dwutomowy Zbiór zadań projektowych z podstaw konstrukcji maszyn.

 

W roku 1990 został radnym, a następnie burmistrzem Brwinowa. W tym czasie gmina Brwinów otrzymała m. in. po raz pierwszy w historii nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Wybudowano również trzy szkoły z halami sportowymi.

 

Wiele lat działał w opozycji, za co był od 1971 roku szykanowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

 

Od 1957 roku był uczestnikiem kolejnych zjazdów Czarniecczyków. W 2005 roku zorganizował spotkanie absolwentów Liceów Czarnieckiego i Królowej Jadwigi z rocznika maturalnego 1955, które zaowocowało zebraniem materiałów do wydanej nakładem prywatnym książki Licealiści Królowej Jadwigi i Czarnieckiego sprzed pół wieku (2006), a następnie Licealiści Królowej Jadwigi i Czarnieckiego sprzed pół wieku. Suplement (2008). Z pasją zbierał materiały dotyczące historii Chełma. Patronował ufundowaniu na ścianie Izby Tradycji tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Zofii Książek.

 

Zmarł w Wielki Czwartek, 13 kwietnia 2017 r., i został pochowany w na cmentarzu w Brwinowie.

 

 

 

Był dobrym i ciepłym człowiekiem, życzliwym ludziom.

 

 

 

Na podstawie tekstu pana Janusza Krzywickiego – opracowała ap