POWRÓT
Kolejne sukcesy CzarniecczykówStudia na prestiżowej uczelni są na wyciągnięcie ręki dla dwóch uczennic I Liceum Ogólnokształcącego. W konkursie organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński wywalczyły indeksy na Wydziale Polonistyki UJ. 

            Maturzystki z klasy o profilu dziennikarskim, Maria Lik oraz Karolina Krawczuk wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie „Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury”. Pierwszy etap polegał na  napisaniu eseju. „Tematy  w tym roku traktowały o aktualnych problemach humanistyki – mówi Maria – Ja wybrałam „Słowo i obraz we współczesnych mediach”, natomiast Karolina „Współczesne obowiązki literatury” – dodaje licealistka.

            8 kwietnia w Krakowie, uczennice I LO wzięły udział w etapie centralnym. Przed komisją rektorów i profesorów UJ czekał je sprawdzian oratorski. Jak mówi Karolina: „MusiałyŚmy wygłosić dziesięciominutową wypowiedŸ na wylosowane wczeŚniej tematy i odpowiedzieć za zadawane pytania. ”.

            Maria wylosowała temat: „Stereotypy etniczne w dyskursie publicznym”, natomiast Karolina: „Czy młodzieży potrzebne są autorytety?”. Obydwie dziewczyny zdobyły indeks. Maria Lik zajęła pierwsze miejsce w konkursie i ma pierwszeństwo w wyborze kierunku studiów. Karolina Krawczuk zajęła piąte miejsce. Uczennice przygotowała nauczycielka języka polskiego Anna Popielewicz.