POWRÓT
V Giełda szkół6 - 10 marca w Chełmskiej Bibliotece Pedagogicznej odbyła się kolejna Giełda Szkół, która miała na celu zapoznanie uczniów trzecich klas gimnazjalnych z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych. Nasi młodsi koledzy byli pod wrażeniem propozycji naszej szkoły, o czym świadczyły liczne rozmowy z nami oraz wybór naszej prezentacji, podczas której przekazywaliśmy informacje o profilach kształcenia w nowym roku szkolnym, kryteriach, jakie należy spełnić, by zostać uczniem I LO, zajęciach pozalekcyjnych oraz sukcesach szkoły. Opiekunowie każdej grupy odwiedzającej Giełdę otrzymywali przygotowane przez nas pakiety materiałów informacyjnych.

Mamy nadzieję, że spotkania z nami ułatwią Gimnazjalistom dokonanie właściwego wyboru szkoły, która pozwoli im na rozwój zainteresowań, poznanie przyjaciół na całe życie, ale przede wszystkim zdanie matury i dostania się na wymarzone studia.