POWRÓT
8 marca8 marca 2017 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie pod hasłem „O czym milczymy?”, odbyły się warsztaty i konferencja organizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i Europejskiego Dnia Działań przeciw Seksistowskiej Mowie Nienawiści. Spotkanie zorganizowane zostało przez Szkolną Grupę Amnety International i Samorząd Uczniowski. Konferencję swoim wystąpieniem rozpoczęła Pani Teresa Kiwińska- dyrektor ILO. Spotkanie odbyło się w obecności zaproszonych gości: Pana Stanisława Mościckiego – zastępcy Prezydenta Miasta Chełm,

Pana  Augustyna Okońskiego - Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm

i Pani Jolanty Gierasimiuk- Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm

Podczas warsztatów młodzież pracowała w czterech grupach. Po dwie grupy w panelu „Moje ciało, a  prawa człowieka“ i „Stop przemocy wobec kobiet“.Pierwsza grupa zajmowała się takimi zagadnieniami jak: godność, stereotypy, wizerunek zewnętrzny, dyskryminacja płciowa. Druga grupa: prawami seksualnymi i asertywnością, trzecia: rolą kobiety w rodzinie oraz środowiskiem rodzinnym, czwarta: przestępczością wobec kobiet. Efekty swojej pracy uczniowie zaprezentowali podczas konferencji.

Ekspertami w pierwszym panelu dyskusyjnym były: Pani Joanna Sadowska – sekretarz Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Razem na Kresach“ i Pani Bożena Gałęza – terapeuta Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chełmie . W panelu „Stop przemocy wobec kobiet“ ekspertami byli: Pani Edyta Ostapińską – pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz  sierż. szt. Pani Agnieszka Koszuk-Janicka - Komenda Miejska Policji w Chełmie

i  mł. asp. Pan Marcin Kiczyński – Komenda Miejska Policji w Chełmie.

Warsztaty i konferencja okazały się sukcesem. Odebraliśmy mnóstwo pozytywnych opinii. Artykuł na temat  spotkaniu został zamieszczony w wydarzeniach tygodnia w „Super Tygodniu Chełmskim“, reportaż fotograficzny Maćka Kołodzieja na mediach społecznościowych szkoły.

Dziękujemy

Organizatorzy