POWRÓT
Dwa wtorki maturzystów z językiem polskimWe wtorek 7 lutego uczniowie klas humanistycznych mieli okazję pracować pod okiem dra hab. Lecha Giemzy – pracownika naukowego KUL. Przygotowywali się do matury próbnej na poziomie rozszerzonym, uczestnicząc w warsztatach poświęconych analizie porównawczej dwóch utworów lirycznych – „Sens” Cz. Miłosza i „Pożegnanie” Z. Herberta. Dwugodzinne warsztaty pomogły w poszerzeniu wiedzy dotyczącej motywu ars moriendi, w poszukiwaniu różnorodnych kontekstów kulturowych związanych z tym motywem. Na zakończenie zajęć uczniowie kl. Ic, IIc i IIIb zostali poinformowani przez dra hab. L. Giemzę o możliwości studiowania na KUL oraz bezpłatnych materiałach, związanych z przygotowaniem do matury, umieszczonych przez uczelnię w internecie.

            Tydzień póŸniej, 14 lutego, odbyły się w naszej szkole kolejne zajęcia warsztatowe z języka polskiego, ale tym razem dla wszystkich maturzystów. Poprowadziła je dr hab. Jolanta Klimek – Grądzka, także pracownik naukowy KUL, na co dzień zajmujący się gramatyką historyczną. Podzieleni na dwie grupy uczniowie klas trzecich mogli poszerzyć swoje umiejętności dotyczące kompozycji oraz spójności dłuższych wypowiedzi pisemnych. Są one potrzebne wszystkim maturzystom, ponieważ, zdając maturę na poziomie podstawowym i rozszerzonym, muszą napisać wypracowanie.

Tak się złożyło, że zajęcia odbywały się w walentynki. Dla uprzyjemnienia pracy p. Jolanta Klimek – Grądzka wprowadziła analogię między kompozycją wypracowania a strukturą tortu. Tym sposobem trochę łatwiej można było poradzić sobie ze wszystkimi zawiłościami kompozycji tekstów.

            Pracownicy naukowi KUL zaproponowali uczniom naszego liceum kilkanaście tematów zajęć. Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec wtorków z językiem polskim.