POWRÓT
Dokumentaliści lokalnej historii10 listopada 2016 r. w warszawskiej siedzibie redakcji gazety „Rzeczpospolita”  odbyła się Gala Finałowa  IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Historia i życie”, zorganizowanego przez wydawnictwo „Historia i życie”. Tegoroczny tytuł projektu brzmiał: „Pasja przedsiębiorczości w historii rodzinnej, lokalnej, regionalnej”. Głównym założeniem organizatorów było zwrócenie uwagi młodych ludzi na dokonania zachowane w pamięci rodzinnej oraz na kartach historii okolicy, miasta lub regionu. Udział w gali wzięło 70 laureatów i gości – sponsorów. Gościem honorowym był dr Wiesław Rozłucki, wybitny ekonomista, który przybliżył zgromadzonym historię Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Reprezentować nasze liceum na gali miały zaszczyt Karolina śniatkowska i Maria Lik, które uzyskały tytuł laureatów i zajęły III miejsce w kategorii prac zbiorowych. Temat ich pracy brzmiał „Pasja wypiekania od pokoleń”. Przybliżyły one dzieje piekarni stworzonej przez ród Grelów z Chełma. Wyróżnienia w tej kategorii zdobył też zespół, w którego skład wchodzili: Damian Gugała, Wiktoria Fornal i Karolina Popielnicka. Ich praca była poświęcona  hucie szkła w Dubecznie i nosiła tytuł „Duma Dubeczna”  W kategorii prac indywidualnych wyróżnienie zdobyła Agnieszka Pukas, która zajęła się historią „Starej bednarni - manufaktury rodzinnej” stworzonej przez Zofię i Mariana Rzepeckich z Rejowca Fabrycznego. Wśród wyróżnionych nauczycieli – opiekunów prac znalazła się Anna Popielewicz. Nagrodę przyznano także naszej szkole. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.