POWRÓT
Debata oksfordzka w ILO na temat przemocy wobec dzieci w rodzinieNie daj się przemocy! – pod takim hasłem ruszyła kampania informacyjno-edukacyjna w naszym mieście. I Liceum Ogólnokształcące nie pozostało obojętne wobec problemu przemocy w rodzinie.

18 listopada bieżącego roku w auli miała miejsce debata oksfordzka, poruszająca temat łamania praw dzieci w rodzinach. Wszystko odbyło się z inicjatywy Urzędu Miasta. Organizacją całości zajął się SU naszego Liceum, współpracujący nad tym przedsięwzięciem ze Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych ,,Razem na Kresach’’. Gościem specjalnym imprezy był Stanisław Mościcki – zastępca prezydenta miasta Chełm..

W jury znaleźli się: pani Urszula Mikulska - dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chełmie, pani Edyta Ostapińska - przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego i pracownik  MOPR w Chełmie oraz przewodnicząca jury - pani Wanda Jaroszczuk (redaktor Naczelny Grupy Wydawniczej Słowo, „Super Tygodnia  Chełmskiego”). Zadaniem jurorów było zadawanie pytań mówcom w trakcie debaty oraz wyłonienie i nagrodzenie zespołu, który lepiej zaprezentował swoje stanowisko. Poza ekspertami oceny drużyn dokonywała również publiczność (klasy: I „a” i II „c”).

 Zespół tezy w składzie: Milena Litwin, Michał Kozar, Piotr Kościuk bronił stanowiska: Przemoc wobec dzieci dotyczy tzw. rodzin patologicznych, zaś zespół antytezy w składzie: Paulina Budzicka, Magdalena Iwańczuk, Aleksandra Ochnik bronił stanowiska: Przemoc wobec dzieci nie dotyczy rodzin patologicznych. Jak przebiegał pojedynek, którego arbitrem odważył się być Jakub Kłysz? Prawie jak w Monachomachii księcia Krasickiego. Nie było jednak walki wręcz, ale na rzeczowe argumenty. Słowniki, raporty, przykłady, dane statystyczne, wizualizacje, cytaty, skuteczne zabiegi perswazyjne, niewerbalne środki wyrazu  wykorzystywane przez mówców miały jeden cel – zwycięstwo w debacie. Z jakim skutkiem?  W tym miejscu chciałoby się wykrzyknąć: I wilk był syty i owca cała! Szanowna publiczność zdecydowała, że wygrać powinna grupa tezy, zaś eksperci ustalili zupełnie inny werdykt – przekonała ich argumentacja antytezy. Zwycięzcy zdobyli cenne nagrody ufundowane przez UM, pozostali uczestnicy - upominki i dyplomy.

Całe wydarzenie organizatorzy (klasa Ib pod kierunkiem Teresy Kurzępy) urozmaicili sugestywnymi happeningami przygotowanymi przez klasę Ia i Ib oraz materiałami multimedialnymi i promocyjnymi.

Im więcej i głośniej będziemy mówić o tym problemie, tym lepiej. Dlatego sądzimy, że dopełnieniem, wymownym głosem w dyskusji nad tym niepokojącym problemem społecznym był  głos zastępcy prezydenta – p. Stanisława Mościckiego oraz dyrektora – p. Teresy Kiwińskej.