POWRÓT
Konferencja dla młodzieży- ,,Być człowiekiem. Historia przyszłości’’. Rzeź wołyńska-Akcja WisłaW dniu 17.10.2016r. uczniowie klasy 2c pod opieką nauczyciela historii
pani Ewy Betiuk wzięli udział w konferencji naukowej przygotowanej na podsumowanie realizacji wymiany młodzieży polskiej i ukraińskiej pod nazwą :,,Being  Human. The story of the  future’’. Celem konferencji było przybliżenie ludziom młodym dwu jakże trudnych i brzemiennych w skutki wydarzeń  w historii XX wieku dla obu narodów: rzezi  na Wołyniu i akcji,, Wisła’’ oraz próba poddania ich rzetelnej ocenie historycznej. Na konferencji  wysłuchaliśmy referatów poświęconych relacjom polsko-ukraińskim na Chełmszczyźnie na przestrzeni XX w., sytuacji mniejszości ukraińskiej na terenie Lubelszczyzny po akcji ,,Wisła’’, oraz relacjom polsko-ukraińskim w perspektywie czterech ostatnich stuleci. Dla nas ludzi młodych najciekawszym było spotkanie ze świadkami historii ocalałymi z rzezi wołyńskiej oraz wysiedlonymi w ramach akcji ,,Wisła’’. 

Paulina Dębicka i Agnieszka Pukas z klasy 2c