POWRÓT
KOLORY BAKTERIIDnia 22 września klasa IIa uczestniczyła w warsztatach laboratoryjnych z biologii organizowanych  przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową.
Zajęcia prowadziła Pani dr inż. Małgorzata Stryjecka, która pokazała nam sposób barwienia bakterii metodą Gramma. Pomimo tego, że nie wszyscy zobaczyli efekty swojej ciężkiej pracy to byliśmy zadowoleni. Przekonaliśmy się, że praca naukowca  nie zawsze kończy się sukcesem i często wymaga wielu prób aby  potwierdzić lub wykluczyć założona tezę.