POWRÓT
Święto językowej różnorodnościRok 2001 został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem Języków. Od tej chwili co roku 26 września obchodzi się Europejski Dzień Języków w 47 krajach członkowskich Rady Europy. Celem Europejskiego Dnia Języków jest świętowanie językowej różnorodności w Europie i propagowanie wśród obywateli znajomości większej liczby języków. Wszędzie w Europie odbywają się akcje, które mają zachęcić ludzi do uczenia się nowego języka lub podnosić znajomości języków, które już znają. Uczenie się języków pomaga nie tylko w porozumieniu między ludŸmi, ale przyczynia się także do przełamywania barier intelektualnych. W współczesnym, globalnym społeczeństwie  umiejętność mówienia obcymi językami zwiększa szanse na pracę, na naukę ,na lepsze życie we własnym kraju, jak i w innych częściach świata. W naszej szkole obchodziliśmy Europejski  Dzień Języków po raz czwarty. Organizatorem byli członkowie Klubu Europejskiego Czapla wraz z opiekunami oraz nauczyciele języków obcych w naszej szkole. Nagrody ufundował Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej polskiego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej z siedzibą w Warszawie.

Na święto języków obcych w tym roku przygotowaliśmy:

  • Akcję informacyjną : Czym jest Dzień Języków Obcych?
  • Konkursy językowe - potyczki językowe :  język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki
  • Grę planszową: ,,Europejski Ekspres ‘’  
  • Konkurs wiedzy o zjednoczonej Europie
  • Konkurs plastyczny dla uczniów klasy 1c: ,,Europejskie stolice kultury’’