POWRÓT
Lekcja historii w muzeumW dniu 9.09.2016r uczniowie klasy 2c pod opieką nauczycielki historii p. Ewy Betiuk zainicjowali cykl lekcji historii w chełmskim muzeum w nowym roku szkolnym. Patrioci i tułacze - taki obraz Polaków, zesłanych na Syberię w latach 1940-1956, wyłania się z wystawy w Muzeum Ziemi Chełmskiej. Unikalne fotografie, wspomnienia i przedmioty codzienne zesłańców pochodzą ze zbiorów Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i od Sybiraków z Chełma.

Deportacje w latach 1940-1941 miały wykorzenić polskość z Kresów Wschodnich. Objęły przede wszystkim elity intelektualne i wojskowe. Według IPN, wojenne zsyłki objęły blisko 800 tys. osób.
 Sybiracy  żyli w okrutnych warunkach urągających godności człowieka, byli zmuszani między innymi do karczowania tajgi, czy pracy ponad siły w kopalniach. ślady ich pracy stanowią unikalną część wystawy. Wystawa towarzyszy  76  rocznicy pierwszych deportacji Polaków w głąb ZSRR. Stanowi zapis historii ludzi, których los skazał na przymusowy pobyt na obszarach dawnego ZSRR, tak często określanych mianem "nieludzkiej ziemi". Na kolekcję składają się różnego rodzaju dokumenty (listy, karty pocztowe, grypsy, zaświadczenia władz sowieckich), fotografie, kilka wspomnień i relacji, a także różne przedmioty codziennego użytku. 

Dominika Łyp i Joanna Skaruch ,2c