POWRÓT
Królewskie miasto Chełm


13 czerwca  br. naszą szkołę odwiedził dr hab. Dariusz Dąbrowski z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i zaprezentował wykład „Król Daniel a kultura Zachodu”.

W wykładzie zawarł informacje o  królu Rusi – Danielu Romanowiczu, dziejach jego życia, przodkach, krewnych i relacjach z najbliższymi. Władca, będąc dzieckiem, przebywał na wielu  europejskich dworach, edukując się u koronowanych krewnych. Przeżył walki wewnętrzne i najazd mongolski. Jednocześnie zaś słynął jako dobry władca. Założył  Chełm, w którym rezydował, ustanawiając go  stolicą państwa halicko – wołyńskiego. Miasto wzniósł od podstaw, budując w nim swój pałac i  świątynie, w tym katedrę ku czci Bogurodzicy. W nowo wznoszonym mieście obecne były różne wpływy kulturowe, gdyż Daniel zapraszał do swej stolicy artystów i rzemieślników ze Wschodu i Zachodu

Król był jednym z najbardziej wpływowych władców Europy środkowo – Wschodniej w XIII wieku. W swoim państwie łączył wartości Wschodu i Zachodu chrześcijańskiej Europy. Koronowany był przez legata papieskiego  w Drohiczynie. Zmarł w 1264 roku i pochowany został w cerkwi katedralnej w Chełmie, czego chcą dowieść archeolodzy zajmujący się wykopaliskami. Wykładowca zaprezentował również  książkę, będącą efektem jego badań  -  „Król Rusi Daniel Romanowicz. O ruskiej rodzinie książęcej, społeczeństwie i kulturze w XIII w.”

            Spotkanie z wybitnym ekspertem w dziedzinie historii średniowiecza zainteresowało wielu uczniów, stając się punktem wyjścia do refleksji nie tylko na temat złożonych losów Ukraińców i Polaków i ich przyszłości w zjednoczonej Europie.

Weronika Kucharska 2c