POWRÓT
Sukces Czarniecczyków


Uczennice klasy 3c Sylwia Kozioł i Katarzyna Musel zdobyły V miejsce  finale   Ogólnopolskiego Konkursu „Utracone dziedzictwo - losy ziemian w XX wieku ”, który odbył się w Krakowie.

Konkurs  poświęcony  jest przywracaniu wspólnej pamięci roli ziemiaństwa w polskiej historii, którą to rolę i samo istnienie tej warstwy społecznej po przejęciu w Polsce władzy przez komunistów usiłowano wyrugować ze świadomości narodu.

Jego celem jest też przybliżenie uczniom etosu, losów i znaczenia polskiego ziemiaństwa w okresie obejmującym schyłek czasu zaborów, rewolucję bolszewicką, I wojnę światową, wojnę polsko – sowiecką, dzieje II Rzeczypospolitej Polskiej, II wojnę światową, rządy komunistyczne po II wojnie światowej. Uczennice pracujące pod kierunkiem pani Ewy Betiuk  przygotowały na finał konkursu  monografię poświęconą rodzinie Morawskich i Kiwerskich z dworu Stajne/Rejowiec Fabryczny/.