POWRÓT
Mamy indeks


Kolejnym posiadaczem indeksu wyższej uczelni jest Patryk Gąsior, uczeń klasy 3b, który wziął udział w ogólnopolskim konkursie „Historia i kultura Żydów polskich” zorganizowanym pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej oraz pod patronatem naukowym Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Żydowskiego Instytutu Historycznego i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

            Konkurs ma wieloletnią tradycję,  odbywa się co dwa lata, od 1993 roku.  Jego uczestnicy poznają historię i kulturę żydowską, jej miejsce w dziejach społeczeństwa i państwa polskiego w ciągu wieków wspólnej historii. Pogłębiając wiedzę o społeczności żydowskiej swojego regionu, stają się wolnymi od uprzedzeń, świadomymi obywatelami otwartego społeczeństwa.

            Patryk Gąsior, wyróżniony zdobywca indeksu, swoją pracę poświęcił rodzinie Iwry.  Tania i Izaak Iwry byli nie tylko lekarzami, ale też angażowali się w życie społeczno - kulturalne miasta, zaś Mordechaj Iwry to wybitny działacz społeczny i polityczny, radny miasta Chełm i obrońca najuboższych. Jego pogrzeb stał się manifestacją wielu tysięcy mieszkańców Chełma

W finale ustnym konkursu uczestniczyła też Kamila Siedlecka, która opisała dzieje społeczności żydowskiej z Wojsławic, tytułując swoją pracę „Od frankistow do faszystów”. Prześledziła w niej najważniejsze wydarzenia  z życia miejscowości, skupiając się na różnorodnych przejawach aktywności tej społeczności.

            Po zakończeniu eliminacji ustnych uczestnicy konkursu zwiedzili Muzeum Historii Żydów Polskich, zaś po południu w Teatrze Kwadrat uczestniczyli w gali połączonej z wręczeniem nagród ufundowanych przez m.in. kancelarię prezydenta, premiera, marszałków sejmu i senatu oraz ministerstwa edukacji Polski i Izraela.

Uczestników finału przygotowała Anna Popielewicz.