POWRÓT
Czarniecczycy uczestnikami XXII sesji Parlamentu Dzieci i Młodzieży 


 ,,Postanowiliśmy, żeby rządził cały naród, żeby cały naród mógł powiedzieć, czego mu potrzeba. Ale zapomnieliście, Panowie, że naród to nie tylko dorośli, ale i dzieci. Mamy kilka milionów dzieci, więc i one powinny rządzić. Niech będą dwa parlamenty: jeden dla dorosłych – i tam będą posłowie dorosłych i ministrowie dorosłych. A drugi będzie sejm dzieci – i tam dzieci będą posłami i ministrami. Ja wiem, że to jest trudne. Wszystkie reformy są trudne. Ale trzeba zacząć. Jeśli mnie się nie uda zrobić tak, jak trzeba, moje reformy dokończy mój syn albo mój wnuk.’’

Król Maciuś Pierwszy

Sejm Dzieci i Młodzieży  to akcja propagująca od 1994 r. parlamentaryzm wśród młodzieży, gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych . Kadencja posłów trwa jeden rok, a jedyna sesja w roku odbywa się 1 czerwca w Dzień Dziecka.

Sejm DiM składa się, tak jak Sejm RP z 460 posłów. Każde z 16 województw otrzymuje proporcjonalną liczbę mandatów do liczby uczniów w gimnazjach i szkołach średnich w danym województwie.

Sejm Dzieci i Młodzieży w Polsce to pierwsze tego typu przedsięwzięcie i inicjatywa w Europie. Obecnie tego rodzaju dziecięco-młodzieżowe parlamenty zostały zainicjowane także w Republice Francuskiej, Portugalii, Królestwie Wielkiej Brytanii, Finlandii i Republice Czech.

1 czerwca  2016r.  już po  raz XXII młodzi posłowie spotkali się w Sali Posiedzeń Sejmu, by wspólnie przegłosować wypracowaną wcześniej uchwałę. Tematem przewodnim tegorocznego posiedzenia były ,, Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości’’. W projekcie wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych,  którzy w czasie siedmiotygodniowej rekrutacji musieli podjąć działania animacyjno-badawcze związane z wybranym miejscem pamięci. Spośród 626 dwuosobowych zespołów komisja oceniająca Instytutu Pamięci Narodowej wyłoniła 230 najwyżej ocenionych, które 1 czerwca miały okazję zasiąść w ławach poselskich.

Naszymi reprezentantami byli Aleksandra Muratov i Mikołaj Polak z klasy 2b pracujący pod kierunkiem nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie pani Ewy Betiuk.