POWRÓT
Pożegnanie tegorocznych Absolwentów


29 kwietnia 2016 roku kolejny rocznik Czarniecczyków opuścił szkołę. Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas trzecich tradycyjnie odbyło się w sali gimnastycznej.

Maturzystów i ich rodziców, zaproszonych gości, nauczycieli powitała Pani Teresa Kiwińska - dyrektor placówki. Zaprezentowała zgromadzonym trzyletni dorobek młodzieży. Nie zabrakło słów uznania za ciężką pracę i zaangażowanie pod adresem nauczycieli, a szczególnie wychowawcom klas maturalnych. Podobne podziękowania złożył absolwentom także Pan Jarosław Kapeluszny - przewodniczący Rady Rodziców. 

Uroczystość stała się pretekstem do wręczenia przez Panią Dyrektor listów gratulacyjnych rodzicom uczniów wyróżniającym się w nauce i zaangażowanym w pracę na rzecz szkoły.

Tegorocznym absolwentom życzymy powodzenia na maturze!!!